Personkort bilde

Reedtz, Charlotte

Professor i psykologi, forskning, medlem i forskergruppen for helsefremmende og forebyggende tiltak, prosjektleder. Redaktør i Tidsskriftet Ungsinn. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse.

Atferdsvansker.

Barn av psykisk syke og rusmiddelmisbrukende foreldre.

Implementering av virksomme tiltak i praksisfeltet.

Kompetanse og tiltak innen kommunalt og statlig barnevern

Arbeidserfaring:

1989-1993 Assistent/integreringsstilling kommunale barnehager

1993-2002 Miljøterapeut Brinkveien Barnehjem

2002 Psykolog BUP Tromsø (jan-okt)

2002 Selvstendig næring; barnefaglig sakkyndighetsarbeid for kommunale barneverntjenester, fylkesnemnd, tingrett og lagmannsrett.

2002-2007 Stipendiat UiT, RKBU Nord

2007-2011 Seniorrådgiver, psykolog RKBU Nord

2011- Førsteamanuensis, RKBU Nord

 

Utdannelse:

2010 Dr. Philos, UiT

2006-2008 To-årig videreutdanning/utdanningsprogram for barnefaglig sakkyndighetsarbeid, Norsk Psykologforening

1999-2002 Sertifisert gruppeleder i behandlingsprogrammet De Utrolige Årene, RKBU Nord

2002- Klinisk spesialisering barn og unge, Norsk Psykologforening

1997-2001 Profesjonsstudiet i psykologi, UiT

1994-1996 To-årig videreutdanning i rusproblematikk, Høgskolen i Tromsø

1993-1996 Regional Cand.Mag grad:

1996 Grunnfag kriminologi, UiO

1994 Mellomfag Psykologi, UiT

1994 1. Avd spesialpedagogikk, UiO

1993 Grunnfag Psykologi, UiT

1993 Eksamen philosoficum

 

Verv:

1987-1999 Fast medlem i Kommunestyret i Tromsø

1991-1995 Varamedlem i Formannskapet i Tromsø kommune

1991-1995 Varamedlem Hovedstyret for helse og sosiale saker, Tromsø kommune

1995-1999 Fast medlem Hovedstyret for helse og sosiale saker, Tromsø kommune

1995-1999 Fast medlem Hovedstyret for kultur og næring, Tromsø kommune

2007-2011 Varamedlem Helse- og omsorgskomiteen, Tromsø kommune

Professor

Redaktør og forfatter i Tidskriftet Ungsinn.no

 

 • Reedtz, charlotte. Mental health promotion in young children - Parents as a key to the identification and reduction of risk for development of disruptive behavior problems. 2010 ISBN 978-82-7589-283-4.
 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte. The challenges of successful implementation. Developing strength and resilience in children 2010-11-01 - 2010-11-03 2010.
 • Reupert, Andrea; Bee, Penny; Hosman, Clemens M. H.; van Doesum, Karin; Drost, Louisa M.; Falkov, Adrian; Foster, Kim; Gatsou, Lina; Gladstone, Brenda; Goodyear, Melinda; Grant, Anne; Grove, Christine; Isobel, Sophie; Kowalenko, Nick; Lauritzen, Camilla; Maybery, Darryl; Mordoch, Elaine; Nicholson, Joanne; Reedtz, Charlotte; Solantaus, Tytti; Stavnes, Kristin; Weimand, Bente M.; Yates, Scott; Ruud, Torleif. Editorial Perspective: Prato Research Collaborative for change in parent and child mental health – principles and recommendations for working with children and parents living with parental mental illness. Journal of Child Psychology and Psychiatry 2021. ISSN 0021-9630.s doi: 10.1111/jcpp.13521.

 • Kristensen, Kjersti Bergum; Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte. Child-focused practice in social services for adults in Norway. Journal of Social Work 2021. ISSN 1468-0173.s doi: 10.1177/14680173211029725.

 • Aasheim, Merete; Fossum, Sturla; Reedtz, Charlotte; Handegård, Bjørn Helge; Martinussen, Monica. Examining the Incredible Years Teacher Classroom Management Program in a Regular Norwegian School Setting: Teacher-Reported Behavior Management Practice, Problem Behavior in Classroom and School Environment, Teacher Self- and Collective Efficacy, and Classroom Climate. Sage Open 2020. ISSN 2158-2440.s doi: 10.1177/2158244020927422.

 • Reedtz, Charlotte; Wergeland, Gro Janne. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Dialektisk atferdsterapi for ungdom (Dialectical behavior therapy for Adolescents, DBT-A). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2020. ISSN 2464-2142.

 • Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla; Støver, Ylva Victoria; Freili, Janita; Rognmo, Kamilla. Identification of Children of Parents With Mental Illness: A Necessity to Provide Relevant Support. Frontiers in Psychiatry 2019; Volum 9. ISSN 1664-0640.s doi: 10.3389/fpsyt.2018.00728.

 • Reedtz, Charlotte; Doesum, Karin van; Signorini, Giulia; Lauritzen, Camilla; van Amelsvoort, Therese; Van Santvoort, Floor; Young, Allan H.; Conus, Philippe; Musil, Richard; Schulze, Thomas; Berk, Michael; Stringaris, Argyris; Piché, Geneviève; de Girolamo, Giovanni. Promotion of Wellbeing for Children of Parents With Mental Illness: A Model Protocol for Research and Intervention. Frontiers in Psychiatry 2019; Volum 10. ISSN 1664-0640.s doi: 10.3389/fpsyt.2019.00606.

 • Reedtz, Charlotte; Klest, Sihu; Aalo, Nora Mortensen; Rasmussen, Ingrid Daae; Vittersø, Joar. Results from an RCT on brief parent training: Long term effects on parental quality of life. Frontiers in Psychology 2019; Volum 10. ISSN 1664-1078.s doi: 10.3389/fpsyg.2019.00260.

 • Doesum, Karin van; Maia, Teresa M; Pereira, Catarina; Loureiro, Monica; Marau, Joana; Toscano, Lurdes; Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte. The Impact of the “Semente” Program on the Family-Focused Practice of Mental Health Professionals in Portugal. Frontiers in Psychiatry 2019; Volum 10. ISSN 1664-0640.s 1 - 9.s doi: 10.3389/fpsyt.2019.00305.

 • Hukkelberg, Silje Sommer; Reedtz, Charlotte; Kjøbli, John. Construct Validity of the Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI): An Exploratory Structural Equation Modeling Approach. European Journal of Psychological Assessment 2018; Volum 34 (1). ISSN 1015-5759.s 14 - 21.s doi: 10.1027/1015-5759/a000316.

 • Aasheim, Merete; Drugli, May Britt; Reedtz, Charlotte; Handegård, Bjørn Helge; Martinussen, Monica. Change in teacher–student relationships and parent involvement after implementation of the Incredible Years Teacher Classroom Management programme in a regular Norwegian school setting. (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/berj.3479) British Educational Research Journal (BERJ) 2018; Volum 44 (6). ISSN 0141-1926.s 1064 - 1083.s doi: 10.1002/berj.3479.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte; Rognmo, Kamilla; Nilsen, Miriam Adele; Walstad, Anja. Identification of and Support for Children of Mentally Ill Parents: A 5 Year Follow-Up Study of Adult Mental Health Services. Frontiers in Psychiatry 2018; Volum 9. ISSN 1664-0640.s doi: 10.3389/fpsyt.2018.00507.

 • Aasheim, Merete; Reedtz, Charlotte; Handegård, Bjørn Helge; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore. Evaluation of the Incredible Years Teacher Classroom Management Program in a Regular Norwegian School Setting. Scandinavian Journal of Educational Research 2018. ISSN 0031-3831.s 1 - 14.s doi: 10.1080/00313831.2018.1466357.

 • Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: ICDP. (Fulltekst: https://wpstatic.idium.no/ungsinn.no/2017/12/Artikkel-ICDP-Tidsskriftmal-3.pdf Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017. ISSN 2464-2142.

 • Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia; Reedtz, Charlotte. Aktivisering av unge sosialhjelpsmottakere - forutsetninger for overgang til arbeid. Tidsskrift for velferdsforskning 2017; Volum 20 (2). ISSN 0809-2052.s 117 - 133.s doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-02-02.

 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica. Hva er evidens?. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49022-2.s 27 - 47.

 • Reedtz, Charlotte; Klest, Sihu. Improved parenting maintained four years following a brief parent training intervention in a non-clinical sample. (Fulltekst: https://bmcpsychology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40359-016-0150-3 BMC Psychology 2016; Volum 4 (43). ISSN 2050-7283.s doi: 10.1186/s40359-016-0150-3.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte. Child responsible personnel in adult mental health services. International Journal of Mental Health Systems 2016; Volum 10 (1). ISSN 1752-4458.s doi: 10.1186/s13033-016-0098-y.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte. Adult mental health services and the collaboration with child protection services.. (Fulltekst: http://www.sciedupress.com/journal/index.php/jha/article/view/8962/6078 Journal of Hospital Administration 2016; Volum 5 (5). ISSN 1927-6990.s 72 - 78.s doi: 10.5430/jha.v5n5p72.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte. Knowledge transfer in the field of parental mental illness: objectives, effective strategies, indicators of success, and sustainability. International Journal of Mental Health Systems 2015; Volum 9 (1). ISSN 1752-4458.s doi: 10.1186/1752-4458-9-6.

 • Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla. Å se og ivareta barn av psykisk syke foreldre. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1651-2.s 229 - 239.

 • Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla. Barn med psykisk syke foreldre: Behov for nye rutiner og bedre implemen­terings­strategier. (Fulltekst: http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.2.e10 Scandinavian Psychologist 2015. ISSN 1894-5570.s doi: 10.15714/scandpsychol.2.e10.

 • Gärtner, Kristin; Reedtz, Charlotte. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Resilience Scale for Adolescents (READ). (Fulltekst: http://www.psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/read PsykTestBARN 2015 (1). ISSN 1893-9910.

 • Reedtz, Charlotte; Mørch, Lisbeth; Lauritzen, Camilla. Registreres psykiatriske pasienters barn i elektronisk pasientjournal?. (Fulltekst: https://www.idunn.no/nsf/2015/01/registreres_psykiatriske_pasienters_barn_i_elektronisk_pasi Nordisk sygeplejeforskning 2015. ISSN 1892-2678.s 36 - 45.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte; van Doesum, Karin; Martinussen, Monica. Factors that may Facilitate or Hinder a Family-focus in the Treatment of Parents With a Mental Illness. Journal of Child and Family Studies 2014. ISSN 1062-1024.s doi: 10.1007/s10826-013-9895-y.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte. Translating knowledge about parental mental illness to the field of practice. Journal of General Practice 2014; Volum 2 (5). ISSN 2329-9126.s doi: 10.4172/2329-9126.1000176.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte; van Doesum, Karin; Martinussen, Monica. Implementing new routines in adult mental health care to identify and support children of mentally ill parents. BMC Health Services Research 2014; Volum 14. ISSN 1472-6963.s doi: 10.1186/1472-6963-14-58.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte. Support for service users in Norway. Mental Health Practice 2013; Volum 16 (10). ISSN 1465-8720.s doi: 10.7748/mhp2013.07.16.10.12.e875.

 • Reedtz, charlotte; Martinussen, Monica. Kartlegging av atferdsvansker: Eyberg Child Behavior Inventory. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2012; Volum 49. ISSN 0332-6470.s 156 - 158.

 • Reedtz, charlotte. Foreldreveiledning fremmer barns og foreldres psykiske helse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2012; Volum 49 (12). ISSN 0332-6470.s 1174 - 1179.

 • Reedtz, charlotte; Lauritzen, Camilla; Doesum, Karin van. Evaluating workforce developments to support children of mentally ill parents: implementing new interventions in the adult mental healthcare in Northern Norway. BMJ Open 2012; Volum 2 (3). ISSN 2044-6055.s doi: 10.1136/bmjopen-2011-000709.

 • Reedtz, charlotte; Handegård, Bjørn Helge; Mørch, Willy-Tore. Promoting positive parenting practices in primary pare: Outcomes and mechanisms of change in a randomized controlled risk reduction trial. Scandinavian Journal of Psychology 2011; Volum 52 (2). ISSN 0036-5564.s 131 - 137.s doi: 10.1111/j.1467-9450.2010.00854.x.

 • Reedtz, charlotte; Martinussen, Monica. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI). (Fulltekst: http://www.psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/ecbi PsykTestBARN 2011 (1). ISSN 1893-9910.

 • Reedtz, charlotte; Martinussen, Monica; Jørgensen, Fredrik Wang; Handegård, Bjørn Helge; Mørch, Willy-Tore. Parents seeking help in child rearing: Who are they and how do their children behave?. Journal of Children's Services 2011; Volum 6. ISSN 1746-6660.s 264 - 274.s doi: 10.1108/17466661111190956.

 • Reedtz, charlotte; Johnsen, Anne-Kari; Eng, helene. Hjelp til valg av tiltak - Ungsinn. 2011 ISBN 978-82-93031-14-7.s 101 - 107.

 • Reedtz, charlotte; Bertelsen, Bård; Lurie, Jim; Handegård, Bjørn Helge; Clifford, Graham; Morch, WT; Mørch, Willy-Tore. Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI): Norwegian norms to identify conduct problems in children. Scandinavian Journal of Psychology 2008; Volum 49 (1). ISSN 0036-5564.s 31 - 38.s doi: 10.1111/j.1467-9450.2007.00621.x.

 • Karin, van Doesum; Camilla, Lauritzen; Reedtz, Charlotte. Manual Child Talks+. 2020 ISBN 978-82-93031-78-9.

 • Karin, von Doesum; Camilla, Lauritzen; Reedtz, Charlotte. Håndbok til Barneperspektivsamtalen+. 2020 ISBN 978-82-93031-76-5.

 • Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte; Eng, Helene; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Mørch, Willy-Tore. Ungsinn - Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. Kriterier og prosedyrer for vurdering og klassifisering av tiltak. 2016 ISBN 978-82-93031-43-7.

 • Reedtz, charlotte; Lauritzen, Camilla; Steneby, Jan; Mørch, Lisbeth. Barn som Pårørende. Manual for internopplæring. 2012 ISBN 978-82-93031-20-8.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte. Håndbok, prosjekt barn som pårørende. 2011 ISBN 978-82-93031-09-3.

 • Neumer, Simon-Peter; Jozefiak, Thomas; Reedtz, Charlotte; Stormark, Kjell Morten; Martinussen, Monica. Strengere krav til tester. Det bør stilles strengere kvalitetskrav til tester som brukes for barn og unge i Norge.. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2021; Volum 58 (2). ISSN 0332-6470.s 220 - 220.

 • Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla; van Doesum, Karin. Child Talks+: A New Intervention to Support Families Affected by Parental Mental Illness. Journal of Parent and Family Mental Health 2021. ISSN 2639-9997.s doi: https://doi.org/10.7191/parentandfamily.1016..

 • Reedtz, Charlotte; Breivik, Kyrre; Martinussen, Monica; Eng, Helene. Utdanningsdirektoratet gir dårlige råd om mobbing i skolen. Forskning.no 2021.

 • Reedtz, Charlotte; Olsvik, Ørjan. Vi krever koronapakke for barn og unge. Forskning.no 2021.

 • Reedtz, Charlotte. Professor ut mot tiltakene. 2021.

 • Reedtz, Charlotte. Psykologiprofessor Charlotte Reedtz ved UiT er spesielt bekymret for de unge. 2021.

 • Reedtz, Charlotte. Professor maner til opprør mot koronatiltak: – Har blitt en nasjonal lydighetskonkurranse. 2021.

 • Reedtz, Charlotte. Norske elever kan få store kunnskapshull og slite sosialt som følge av koronapandemien. 2021.

 • Martinussen, Monica; Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Breivik, Kyrre; Jakobsen, Karine. Hvilke psykisk helsefremmende tiltak virker for barn og unge?. (Fulltekst: https://psykologisk.no/2020/03/hvilke-psykisk-helsefremmende-tiltak-virker-for-barn-og-unge/ Psykologisk.no 2020.

 • Reedtz, Charlotte. – Vi kan hjelpe barn som sliter nå. 2020.

 • Reedtz, Charlotte. Covid-19 Fares Gently with Children and Youngsters, but They Bear a Large Burden Due to the Lock down of the Society. Child & Youth Services 2020; Volum 41 (3). ISSN 0145-935X.s doi: 10.1080/0145935X.2020.1835178.

 • Reedtz, Charlotte. Implementering: Hva, hvorfor og hvordan?. 2020 ISBN 978-82-8406-125-2.s 70 - 73.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Reedtz, Charlotte. Slik kan vi hjelpe barn som sliter nå. 2020.

 • Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte; Eng, Helene; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Mørch, Willy-Tore. Kriterier for prosedyrer og vurdering og klassifisering av tiltak (2. utgave, v 2.1). 2019.

 • Aasheim, Merete; Reedtz, Charlotte; Handegård, Bjørn Helge; Martinussen, Monica. Young children with problem behaviour in school settings: Evaluation of the Incredible Years Teacher Classroom Management program in a Norwegian regular school setting. 2019 ISBN 978-82-7589-739-6.

 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica. Hjelp til valg av tiltak - Ungsinn. 2019 ISBN 9788293031635.

 • Reedtz, Charlotte; Kvestad, Ingrid; Slinning, Kari; Sandnes, Kjersti. Strategi for RBUP/RKBUssatsing på sped- og småbarnsfeltet 2019-2022. 2019.

 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica. Effekter av psykososiale intervensjoner for sped- og småbarn. 2018 ISBN 978-82-93031-57-4.

 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica. Translating evidence into practice. The challenge of preparing comprehensive systematic reviews and communicating evidence in a simple and useful way: Experiences from the Norwegian open access journal Ungsinn. Ninth EUSPR Conference and Members’ Meeting, October 24th – 26th 2018, Lisbon, Portugal 2018-10-24 - 2018-10-26 2018.

 • Aasheim, Merete; Kirkhaug, Bente; Handegård, Bjørn Helge; Reedtz, Charlotte; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Lydersen, Stian; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore. Evaluering av De Utrolige Årenes skole- og barnehageprogram i Norge - endring i atferd hos barn i alderen 3-8 år. Barn & Unge kongressen 2018 2018-04-23 - 2018-04-25 2018.

 • Aasheim, Merete; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Handegård, Bjørn Helge; Kirkhaug, Bente; Lydersen, Stian; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore; Reedtz, Charlotte. The Incredible Years Teacher Classroom Management Program in Norway: Effects of a universal preventive effort in regular school- and kindergarten settings. Society for Prevention Research (SPR) 25th Annual Meeting 2017-05-29 - 2017-06-02 2017.

 • Reedtz, Charlotte. Barn som pårørende; neste generasjon psykisk syke? Status for hvordan tiltak for barn med psykisk syke foreldre implementeres.. Jubileumsseminar for Willy-Tore Mørch, 70 år. 2017-05-19 - 2017.

 • Reedtz, Charlotte. Artikkel/intervju i Troms Folkeblad om foreldreveiledning. 2017.

 • Reedtz, Charlotte. Gir universelle foreldreveiledningstiltak målbare effekter?. FOLKEHELSE OG PSYKOLOGERS ROLLE I LOKALT FOLKEHELSEARBEID 2017-09-20 - 2017-09-22 2017.

 • Reedtz, Charlotte. De vitenskapelige kriteriene for klassifisering av tiltak i Ungsinn. Konsensusdrøfting av forskningsmetodisk kvalitet. Skåring av tiltaksbeskrivelse og implementeringskvalitet. Fra skåringer til klassifisering av tiltak: Å evaluere et tiltak jf. Ungsinns kriterier.. Forfatteropplæring i Ungsinn 2017-04-24 - 2017-04-26 2017.

 • Reedtz, Charlotte. Barn som pårørende i Psykisk helse- og rusklinikk, UNN – oversikt over barna våre og deres situasjon (2010-2016). Hvordan snakke med barna, ferdighetstrening.. Fagdag for barneansvarlige i Psykisk helse- og rusklinikken, UNN 2017-09-26 - 2017-09-26 2017.

 • Reedtz, Charlotte. Identifying and supporting children of mentally ill parents within adult mental health services. DOI · 10.1016/j.eurpsy.2017.01.175. 25th European Congress of Psychiatry 2017-04-01 - 2017-04-04 2017.

 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter. Ungsinn (Young Mind). An online journal to promote evidence based practice in Norway.. 2017 ANNUAL MEETING. Prevention and Public Systems of Care: Research, Policy and Practice 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.

 • Aasheim, Merete; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Handegård, Bjørn Helge; Kirkhaug, Bente; Lydersen, Stian; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore; Reedtz, Charlotte. Evaluering av De Utrolige Årenes (DUÅ)Skole- og barnehageprogram i Norge: Endring i atferd hos elever 6-8 år i skolen og hos barn 3-6 år i barnehagen. Felles fagdag oppvekst Verdal kommune Tema: Barn og unges psykiske helse 2017-03-15 - 2017-03-15 2017.

 • Reedtz, Charlotte. Å melde bekymring til barnevernet. 2016.

 • Reedtz, Charlotte. Proposal for joint European research on the Incredible Years in the future. European network for Incredible Years Researchers 2016-09-27 - 2016-09-28 2016.

 • Reedtz, Charlotte; van Doesum, Karin. Child Talk+. Fifth International Conference on Families and Children with Parental Mental Health Challenges 2016-08-17 - 2016-08-19 2016.

 • Reedtz, Charlotte. Who gets what? – Evaluating new interventions in the adult mental healthcare in Northern Norway. Fifth International Conference on Families and Children with Parental Mental Health Challenges 2016-08-17 - 2016-08-19 2016.

 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter. Implementing sustainable evidence based interventions within services for children in Norway: www.ungsinn.no. EUSPR 2016-10-31 - 2016-11-02 2016.

 • Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Edinburgh-metoden (EPDS med støttesamtaler). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015. ISSN 2464-2142.

 • Reedtz, Charlotte. -Skrev blogginnlegg første natten etter at han hadde krasjet. 2015.

 • Reedtz, Charlotte. 410.000 barn lever med psykisk syke foreldre. 2015.

 • Reedtz, Charlotte. Må hjelpe barn med psykisk syke foreldre. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore; Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte; Eng, Helene. Mobbing i Tromsøskolen. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Reedtz, Charlotte. Plagiatkontrollen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2015. ISSN 0332-6470.

 • Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla. Risikoutsatte barn får enda ikke lovpålagt oppfølging. Scandinavian Psychologist 2015. ISSN 1894-5570.

 • Aasheim, Merete; Handegård, Bjørn Helge; Klest, Sihu; Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte. Evaluation of The Incredible Years Teacher Classroom Management program in a Norwegian school setting: Changes in children's behavior - preliminary results. European Research Network About Parents in Education, ERNAPE-ARCTIC 2015 2015-08-26 - 2015-08-28 2015.

 • Reedtz, Charlotte. En fest for barna. 2014.

 • Reedtz, Charlotte. Øser fortsatt av sin uvitenhet. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Reedtz, Charlotte. Vi trenger reflekterte pedagoger i lærerutdanningen - ikke ideologiske bøssebærere. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla. Bryter loven, glemmer barna. 2014.

 • Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla. Barn får ikke oppfølgingen de har krav på. 2014.

 • Eng, Helene; Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte; Mørch, Willy-Tore; Martinussen, Monica. Establishing evidence based practices within services for children: knowledge transfer challenges. Health Services Research: Evidence-based practice 2014-07-01 - 2014-07-03 2014.

 • Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla. Er psykiatriske pasienters barn fremdeles usynlige?. Endring og Undring 2014-06-04 - 2014-06-05 2014.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte. Barn som pårørende får ikke hjelp. 2014.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte; Martinussen, Monica; van Doesum, Karin. Interventions to Prevent the Trans-Generational Transmission of Mental Health Problems for Children of Mentally Ill Parents. Society for Prevention Research annual meeting 2013-05-28 - 2013-05-31 2013.

 • Reedtz, charlotte; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: PIS (Program for implementering av samtalegrupper for skilsmissebarn). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Reedtz, charlotte; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: SMARTE FORELDRE. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Reedtz, charlotte; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: SMART. Forebygging av emosjonelle problemer hos ungdom. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Martinussen, Monica; Reedtz, charlotte; Eng, helene; Mørch, Willy-Tore. Easy access to information on evidence based mental health interventions for children in Norway: The website "Ungsinn" (http://ungsinn.no). 21st Cochrane Colloquium 2013-09-19 - 2013-09-23 2013.

 • Reedtz, charlotte. Salvesens korstog mot omsorgsovertakelser :. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2013; Volum 50 (4). ISSN 0332-6470.s 360 - 361.

 • Reedtz, charlotte. Ka e det med ho mamma? Hvordan ivareta barn når krisen rammer. Nasjonal akuttpsykiatrisk konferanse 2012-02-16 - 2012-02-17 2012.

 • Reedtz, charlotte; Mørch, Willy-Tore. - Ingen vil være autoritære. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore; Reedtz, charlotte. Leke får barna gjøre selv Krimdronning får refs av barnepsykologer. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore; Reedtz, charlotte. Slik leker du med barna. 2012.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte. Vi kan ikke hjelpe usynlige barn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012. ISSN 0804-3116.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte; Martinussen, Monica; vanDoesum, Karin. Predictors of Workforce Attitudes to Including a Child Perspective in the Treatment of Mentally Ill Parents. Child and Youth Mental Health Matters 2012-05-06 - 2012-05-08 2012.

 • Reedtz, charlotte. Children Of Parents with Mental Illnesses (COPMI). Nordic Forum - Children in focus 2011-05-20 - 2011-05-21 2011.

 • Reedtz, charlotte. Barn som pårørende. Sammen for barn og unge 2011-03-22 - 2011.

 • Reedtz, charlotte. Styrking av foreldrekompetanse forebygger adferdsproblemer hos barn. Te ka slags nøtte 2011-10-12 - 2011-10-13 2011.

 • Reedtz, charlotte. Kartlegging av atferdsvansker hos barn og unge. Fra Bekymring til Handling 2011-09-06 - 2011-09-07 2011.

 • Mørch, Willy-Tore; Reedtz, charlotte. Slik leker du med barnet ditt. 2011.

 • Reedtz, charlotte. Vakre nok for juleballet?. 2011.

 • Reedtz, charlotte. - Håper han aldri slipper ut. 2011.

 • Reedtz, charlotte. - Det hjelper å snakke om det, sier psykolog. 2011.

 • Reedtz, charlotte. Kurs reduserer atferdsvansker. 2011.

 • Reedtz, charlotte. Kurs i barneoppdragelse gir bedre foreldre. 2011.

 • Reedtz, charlotte. "Pøblene" som vil bli noe mer. 2011.

 • Reedtz, charlotte; Lauritzen, Camilla. Ny hjelp til psykisk syke. 2011.

 • Mørch, Willy-Tore; Johnsen, Anne-Kari; Martinussen, Monica; Reedtz, charlotte; Eng, helene; Vedeler, gØrill warvik. "Youngmind" database www.ungsinn.uit.no. A Norwegian database for evidence based interventions in treatment, prevention and health promotion. DataPrev Conference 2011-02-14 - 2011-02-15 2011.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte; vanDoesum, Karin. Barn som pårørende; Implementering og evaluering av tiltaket Barneperspektivsamtalen for barn som har psykisk syke foreldre. Øyerkonferansen 2011-02-07 - 2011-02-09 2011.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte. for å få identifisert, informert og kartlagt behov hos barn som pårørende. Fra Bekymring til handling 2010-10-06 - 2010-10-07 2010.

 • Reedtz, charlotte. En oversikt over forskning og fagutvikling, Ungsinn. Nasjonal konferanse for BUP-ledere 2010-10-20 - 2010-10-22 2010.

 • Reedtz, charlotte. Forebyggingsprogrammet i de utrolige årene. Te ka slags nøtte 2010-09-29 - 2010-09-30 2010.

 • Reedtz, charlotte. Josefin (6) har tre timers skolevei. 2010.

 • Reedtz, charlotte. Mental health promotion in young children - Parents as a key to the identification and reduction of risk for development of disruptive behavior problems. 2010 ISBN 978-82-7589-283-4.

 • Reedtz, charlotte. Lovendringer for barn som pårørende krever nye tiltak. Presentasjon av Barneperspektivsamtalen. Opptrappingsplan for rusfeltet 2007-2010...Hva nå? 2010-11-16 - 2010-11-16 2010.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte. The challenges of successful implementation. Developing strength and resilience in children 2010-11-01 - 2010-11-03 2010.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte. Barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre - behov for tiltak. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid 2009 (9). ISSN 0800-143X.

 • Reedtz, charlotte. Forebyggingsprogrammet (DUÅ). DUÅs jubileumskonferanse 2009-09-23 - 2009-09-25 2009.

 • Reedtz, charlotte. COPMI. Konferanse 2009-02-14 - 2009-02-14 2009.

 • Reedtz, charlotte; Eng, helene. Ungsinn – et verktøy for bedret kjennskap til helsefremmende og forebyggende tiltak. Lanseringskonferanse for Ungsinn 2009-01-29 - 2009.

 • Reedtz, charlotte. Introduction of the Norwegian database for preventive interventions in child and adolescent mental health, www.ungsinn.uit.no. Nordic Forum, Children of mentally ill parents 2009-05-25 - 2009-05-27 2009.

 • Reedtz, charlotte; Eng, helene. Ungsinn. Nasjonal fagkonferanse 2008-11-04 - 2008.

 • Reedtz, charlotte. "Youngmind" database www.ungsinn.uit.no. A Norwegian database for evidence based interventions in treatment, prevention and health promotion. Preconference 2008-09-07 - 2008-09-07 2008.

 • Reedtz, charlotte. Barn ofre for psykiatrikutt. 2008.

 • Reedtz, charlotte. Psykologen. 2008.

 • Reedtz, charlotte. Kjeft smitter. 2008.

 • Reedtz, charlotte; Martinussen, Monica. Presentation of research project on Children of Mentally Ill Parents at UiT, Norway. Konferanse 2008-09-07 - 2008.

 • Reedtz, charlotte. Enn vess ho blir kidnappa…?. 2008.

 • Reedtz, charlotte. Voksnes alvor, stress og sykdom – ungenes byrder?. 2008.

 • Reedtz, charlotte. Vi hører hva de sier, men hører vi hva de føler?. 2008.

 • Reedtz, charlotte. Ho e min lærer også!. 2008.

 • Reedtz, charlotte. International Child Development Programme (ICDP) – Program for foreldreveiledning. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2008. ISSN 2464-2142.

 • Reedtz, charlotte. Hvis barna er oppe, ser de oss miste den kontrollen de er vant til at vi har. 2007.

 • Reedtz, charlotte. De utrolige årene - forebyggingsprogrammet. Nasjonal fagkonferanse 2007-10-30 - 2007-10-31 2007.

 • Reedtz, charlotte. Psykisk helse - ka da?. 2007.

 • Reedtz, charlotte. Psykolog: - Veldig godt initiativ. 2007.

 • Reedtz, charlotte. Gjerrig på ros?. 2007.

 • Reedtz, charlotte. Herregud, takke meg til geiter eller kyllinger gitt som gave til fattige familier i verden. 2007.

 • Reedtz, charlotte. PORTRETTET. 2006.

 • Reedtz, charlotte. Kartlegging av atferdsvansker hos barn og unge. Nasjonal fagkonferanse/Atferdskonferansen 2006-11-14 - 2006-11-15 2006.

 • Reedtz, charlotte. Suksess med foreldrekurs. 2006.

 • Reedtz, charlotte. I kø for kurs i oppdragelse. 2006.

 • Reedtz, charlotte. Tilbyr kurs for foreldre. 2006.

 • Reedtz, charlotte. - Start med det gode. 2005.

 • Reedtz, charlotte. Presentation of research project on Children of Mentally Ill Parents at UiT, Norway. Konferanse 2005-01-01 - 2005-01-01 2005.

 • Reedtz, charlotte. Prat forebygger angst og depresjon. 2005.

 • Mørch, Willy-Tore; Reedtz, charlotte. Først med foreldrekurs. 2005.

 • Mørch, Willy-Tore; Clifford, Graham; Larsson, Bo Sture; Rypdal, Per; Tjelflaat, Torill; Lurie, James M; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Reedtz, charlotte. The Incredible Years. The Norwegian Webster-Stratton Programme 1998-2004. 2004.

 • Reedtz, charlotte. Prevention of behavior problems - Incredible Years. Society for Prevention Research 2003-05-24 - 2003-05-26 2003.

 • Neumer, Simon-Peter; Jozefiak, Thomas; Reedtz, Charlotte; Stormark, Kjell Morten; Martinussen, Monica. Strengere krav til tester. Det bør stilles strengere kvalitetskrav til tester som brukes for barn og unge i Norge.. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2021; Volum 58 (2). ISSN 0332-6470.s 220 - 220.

 • Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla; van Doesum, Karin. Child Talks+: A New Intervention to Support Families Affected by Parental Mental Illness. Journal of Parent and Family Mental Health 2021. ISSN 2639-9997.s doi: https://doi.org/10.7191/parentandfamily.1016..

 • Reedtz, Charlotte; Breivik, Kyrre; Martinussen, Monica; Eng, Helene. Utdanningsdirektoratet gir dårlige råd om mobbing i skolen. Forskning.no 2021.

 • Reedtz, Charlotte; Olsvik, Ørjan. Vi krever koronapakke for barn og unge. Forskning.no 2021.

 • Reedtz, Charlotte. Professor ut mot tiltakene. 2021.

 • Reedtz, Charlotte. Psykologiprofessor Charlotte Reedtz ved UiT er spesielt bekymret for de unge. 2021.

 • Reedtz, Charlotte. Professor maner til opprør mot koronatiltak: – Har blitt en nasjonal lydighetskonkurranse. 2021.

 • Reedtz, Charlotte. Norske elever kan få store kunnskapshull og slite sosialt som følge av koronapandemien. 2021.

 • Martinussen, Monica; Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Breivik, Kyrre; Jakobsen, Karine. Hvilke psykisk helsefremmende tiltak virker for barn og unge?. (Fulltekst: https://psykologisk.no/2020/03/hvilke-psykisk-helsefremmende-tiltak-virker-for-barn-og-unge/ Psykologisk.no 2020.

 • Reedtz, Charlotte. – Vi kan hjelpe barn som sliter nå. 2020.

 • Reedtz, Charlotte. Covid-19 Fares Gently with Children and Youngsters, but They Bear a Large Burden Due to the Lock down of the Society. Child & Youth Services 2020; Volum 41 (3). ISSN 0145-935X.s doi: 10.1080/0145935X.2020.1835178.

 • Reedtz, Charlotte. Implementering: Hva, hvorfor og hvordan?. 2020 ISBN 978-82-8406-125-2.s 70 - 73.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Reedtz, Charlotte. Slik kan vi hjelpe barn som sliter nå. 2020.

 • Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte; Eng, Helene; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Mørch, Willy-Tore. Kriterier for prosedyrer og vurdering og klassifisering av tiltak (2. utgave, v 2.1). 2019.

 • Aasheim, Merete; Reedtz, Charlotte; Handegård, Bjørn Helge; Martinussen, Monica. Young children with problem behaviour in school settings: Evaluation of the Incredible Years Teacher Classroom Management program in a Norwegian regular school setting. 2019 ISBN 978-82-7589-739-6.

 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica. Hjelp til valg av tiltak - Ungsinn. 2019 ISBN 9788293031635.

 • Reedtz, Charlotte; Kvestad, Ingrid; Slinning, Kari; Sandnes, Kjersti. Strategi for RBUP/RKBUssatsing på sped- og småbarnsfeltet 2019-2022. 2019.

 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica. Effekter av psykososiale intervensjoner for sped- og småbarn. 2018 ISBN 978-82-93031-57-4.

 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica. Translating evidence into practice. The challenge of preparing comprehensive systematic reviews and communicating evidence in a simple and useful way: Experiences from the Norwegian open access journal Ungsinn. Ninth EUSPR Conference and Members’ Meeting, October 24th – 26th 2018, Lisbon, Portugal 2018-10-24 - 2018-10-26 2018.

 • Aasheim, Merete; Kirkhaug, Bente; Handegård, Bjørn Helge; Reedtz, Charlotte; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Lydersen, Stian; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore. Evaluering av De Utrolige Årenes skole- og barnehageprogram i Norge - endring i atferd hos barn i alderen 3-8 år. Barn & Unge kongressen 2018 2018-04-23 - 2018-04-25 2018.

 • Aasheim, Merete; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Handegård, Bjørn Helge; Kirkhaug, Bente; Lydersen, Stian; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore; Reedtz, Charlotte. The Incredible Years Teacher Classroom Management Program in Norway: Effects of a universal preventive effort in regular school- and kindergarten settings. Society for Prevention Research (SPR) 25th Annual Meeting 2017-05-29 - 2017-06-02 2017.

 • Reedtz, Charlotte. Barn som pårørende; neste generasjon psykisk syke? Status for hvordan tiltak for barn med psykisk syke foreldre implementeres.. Jubileumsseminar for Willy-Tore Mørch, 70 år. 2017-05-19 - 2017.

 • Reedtz, Charlotte. Artikkel/intervju i Troms Folkeblad om foreldreveiledning. 2017.

 • Reedtz, Charlotte. Gir universelle foreldreveiledningstiltak målbare effekter?. FOLKEHELSE OG PSYKOLOGERS ROLLE I LOKALT FOLKEHELSEARBEID 2017-09-20 - 2017-09-22 2017.

 • Reedtz, Charlotte. De vitenskapelige kriteriene for klassifisering av tiltak i Ungsinn. Konsensusdrøfting av forskningsmetodisk kvalitet. Skåring av tiltaksbeskrivelse og implementeringskvalitet. Fra skåringer til klassifisering av tiltak: Å evaluere et tiltak jf. Ungsinns kriterier.. Forfatteropplæring i Ungsinn 2017-04-24 - 2017-04-26 2017.

 • Reedtz, Charlotte. Barn som pårørende i Psykisk helse- og rusklinikk, UNN – oversikt over barna våre og deres situasjon (2010-2016). Hvordan snakke med barna, ferdighetstrening.. Fagdag for barneansvarlige i Psykisk helse- og rusklinikken, UNN 2017-09-26 - 2017-09-26 2017.

 • Reedtz, Charlotte. Identifying and supporting children of mentally ill parents within adult mental health services. DOI · 10.1016/j.eurpsy.2017.01.175. 25th European Congress of Psychiatry 2017-04-01 - 2017-04-04 2017.

 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter. Ungsinn (Young Mind). An online journal to promote evidence based practice in Norway.. 2017 ANNUAL MEETING. Prevention and Public Systems of Care: Research, Policy and Practice 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.

 • Aasheim, Merete; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Handegård, Bjørn Helge; Kirkhaug, Bente; Lydersen, Stian; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore; Reedtz, Charlotte. Evaluering av De Utrolige Årenes (DUÅ)Skole- og barnehageprogram i Norge: Endring i atferd hos elever 6-8 år i skolen og hos barn 3-6 år i barnehagen. Felles fagdag oppvekst Verdal kommune Tema: Barn og unges psykiske helse 2017-03-15 - 2017-03-15 2017.

 • Reedtz, Charlotte. Å melde bekymring til barnevernet. 2016.

 • Reedtz, Charlotte. Proposal for joint European research on the Incredible Years in the future. European network for Incredible Years Researchers 2016-09-27 - 2016-09-28 2016.

 • Reedtz, Charlotte; van Doesum, Karin. Child Talk+. Fifth International Conference on Families and Children with Parental Mental Health Challenges 2016-08-17 - 2016-08-19 2016.

 • Reedtz, Charlotte. Who gets what? – Evaluating new interventions in the adult mental healthcare in Northern Norway. Fifth International Conference on Families and Children with Parental Mental Health Challenges 2016-08-17 - 2016-08-19 2016.

 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter. Implementing sustainable evidence based interventions within services for children in Norway: www.ungsinn.no. EUSPR 2016-10-31 - 2016-11-02 2016.

 • Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Edinburgh-metoden (EPDS med støttesamtaler). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015. ISSN 2464-2142.

 • Reedtz, Charlotte. -Skrev blogginnlegg første natten etter at han hadde krasjet. 2015.

 • Reedtz, Charlotte. 410.000 barn lever med psykisk syke foreldre. 2015.

 • Reedtz, Charlotte. Må hjelpe barn med psykisk syke foreldre. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore; Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte; Eng, Helene. Mobbing i Tromsøskolen. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Reedtz, Charlotte. Plagiatkontrollen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2015. ISSN 0332-6470.

 • Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla. Risikoutsatte barn får enda ikke lovpålagt oppfølging. Scandinavian Psychologist 2015. ISSN 1894-5570.

 • Aasheim, Merete; Handegård, Bjørn Helge; Klest, Sihu; Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte. Evaluation of The Incredible Years Teacher Classroom Management program in a Norwegian school setting: Changes in children's behavior - preliminary results. European Research Network About Parents in Education, ERNAPE-ARCTIC 2015 2015-08-26 - 2015-08-28 2015.

 • Reedtz, Charlotte. En fest for barna. 2014.

 • Reedtz, Charlotte. Øser fortsatt av sin uvitenhet. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Reedtz, Charlotte. Vi trenger reflekterte pedagoger i lærerutdanningen - ikke ideologiske bøssebærere. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla. Bryter loven, glemmer barna. 2014.

 • Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla. Barn får ikke oppfølgingen de har krav på. 2014.

 • Eng, Helene; Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte; Mørch, Willy-Tore; Martinussen, Monica. Establishing evidence based practices within services for children: knowledge transfer challenges. Health Services Research: Evidence-based practice 2014-07-01 - 2014-07-03 2014.

 • Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla. Er psykiatriske pasienters barn fremdeles usynlige?. Endring og Undring 2014-06-04 - 2014-06-05 2014.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte. Barn som pårørende får ikke hjelp. 2014.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte; Martinussen, Monica; van Doesum, Karin. Interventions to Prevent the Trans-Generational Transmission of Mental Health Problems for Children of Mentally Ill Parents. Society for Prevention Research annual meeting 2013-05-28 - 2013-05-31 2013.

 • Reedtz, charlotte; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: PIS (Program for implementering av samtalegrupper for skilsmissebarn). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Reedtz, charlotte; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: SMARTE FORELDRE. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Reedtz, charlotte; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: SMART. Forebygging av emosjonelle problemer hos ungdom. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Martinussen, Monica; Reedtz, charlotte; Eng, helene; Mørch, Willy-Tore. Easy access to information on evidence based mental health interventions for children in Norway: The website "Ungsinn" (http://ungsinn.no). 21st Cochrane Colloquium 2013-09-19 - 2013-09-23 2013.

 • Reedtz, charlotte. Salvesens korstog mot omsorgsovertakelser :. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2013; Volum 50 (4). ISSN 0332-6470.s 360 - 361.

 • Reedtz, charlotte. Ka e det med ho mamma? Hvordan ivareta barn når krisen rammer. Nasjonal akuttpsykiatrisk konferanse 2012-02-16 - 2012-02-17 2012.

 • Reedtz, charlotte; Mørch, Willy-Tore. - Ingen vil være autoritære. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore; Reedtz, charlotte. Leke får barna gjøre selv Krimdronning får refs av barnepsykologer. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore; Reedtz, charlotte. Slik leker du med barna. 2012.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte. Vi kan ikke hjelpe usynlige barn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012. ISSN 0804-3116.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte; Martinussen, Monica; vanDoesum, Karin. Predictors of Workforce Attitudes to Including a Child Perspective in the Treatment of Mentally Ill Parents. Child and Youth Mental Health Matters 2012-05-06 - 2012-05-08 2012.

 • Reedtz, charlotte. Children Of Parents with Mental Illnesses (COPMI). Nordic Forum - Children in focus 2011-05-20 - 2011-05-21 2011.

 • Reedtz, charlotte. Barn som pårørende. Sammen for barn og unge 2011-03-22 - 2011.

 • Reedtz, charlotte. Styrking av foreldrekompetanse forebygger adferdsproblemer hos barn. Te ka slags nøtte 2011-10-12 - 2011-10-13 2011.

 • Reedtz, charlotte. Kartlegging av atferdsvansker hos barn og unge. Fra Bekymring til Handling 2011-09-06 - 2011-09-07 2011.

 • Mørch, Willy-Tore; Reedtz, charlotte. Slik leker du med barnet ditt. 2011.

 • Reedtz, charlotte. Vakre nok for juleballet?. 2011.

 • Reedtz, charlotte. - Håper han aldri slipper ut. 2011.

 • Reedtz, charlotte. - Det hjelper å snakke om det, sier psykolog. 2011.

 • Reedtz, charlotte. Kurs reduserer atferdsvansker. 2011.

 • Reedtz, charlotte. Kurs i barneoppdragelse gir bedre foreldre. 2011.

 • Reedtz, charlotte. "Pøblene" som vil bli noe mer. 2011.

 • Reedtz, charlotte; Lauritzen, Camilla. Ny hjelp til psykisk syke. 2011.

 • Mørch, Willy-Tore; Johnsen, Anne-Kari; Martinussen, Monica; Reedtz, charlotte; Eng, helene; Vedeler, gØrill warvik. "Youngmind" database www.ungsinn.uit.no. A Norwegian database for evidence based interventions in treatment, prevention and health promotion. DataPrev Conference 2011-02-14 - 2011-02-15 2011.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte; vanDoesum, Karin. Barn som pårørende; Implementering og evaluering av tiltaket Barneperspektivsamtalen for barn som har psykisk syke foreldre. Øyerkonferansen 2011-02-07 - 2011-02-09 2011.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte. for å få identifisert, informert og kartlagt behov hos barn som pårørende. Fra Bekymring til handling 2010-10-06 - 2010-10-07 2010.

 • Reedtz, charlotte. En oversikt over forskning og fagutvikling, Ungsinn. Nasjonal konferanse for BUP-ledere 2010-10-20 - 2010-10-22 2010.

 • Reedtz, charlotte. Forebyggingsprogrammet i de utrolige årene. Te ka slags nøtte 2010-09-29 - 2010-09-30 2010.

 • Reedtz, charlotte. Josefin (6) har tre timers skolevei. 2010.

 • Reedtz, charlotte. Mental health promotion in young children - Parents as a key to the identification and reduction of risk for development of disruptive behavior problems. 2010 ISBN 978-82-7589-283-4.

 • Reedtz, charlotte. Lovendringer for barn som pårørende krever nye tiltak. Presentasjon av Barneperspektivsamtalen. Opptrappingsplan for rusfeltet 2007-2010...Hva nå? 2010-11-16 - 2010-11-16 2010.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte. The challenges of successful implementation. Developing strength and resilience in children 2010-11-01 - 2010-11-03 2010.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte. Barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre - behov for tiltak. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid 2009 (9). ISSN 0800-143X.

 • Reedtz, charlotte. Forebyggingsprogrammet (DUÅ). DUÅs jubileumskonferanse 2009-09-23 - 2009-09-25 2009.

 • Reedtz, charlotte. COPMI. Konferanse 2009-02-14 - 2009-02-14 2009.

 • Reedtz, charlotte; Eng, helene. Ungsinn – et verktøy for bedret kjennskap til helsefremmende og forebyggende tiltak. Lanseringskonferanse for Ungsinn 2009-01-29 - 2009.

 • Reedtz, charlotte. Introduction of the Norwegian database for preventive interventions in child and adolescent mental health, www.ungsinn.uit.no. Nordic Forum, Children of mentally ill parents 2009-05-25 - 2009-05-27 2009.

 • Reedtz, charlotte; Eng, helene. Ungsinn. Nasjonal fagkonferanse 2008-11-04 - 2008.

 • Reedtz, charlotte. "Youngmind" database www.ungsinn.uit.no. A Norwegian database for evidence based interventions in treatment, prevention and health promotion. Preconference 2008-09-07 - 2008-09-07 2008.

 • Reedtz, charlotte. Barn ofre for psykiatrikutt. 2008.

 • Reedtz, charlotte. Psykologen. 2008.

 • Reedtz, charlotte. Kjeft smitter. 2008.

 • Reedtz, charlotte; Martinussen, Monica. Presentation of research project on Children of Mentally Ill Parents at UiT, Norway. Konferanse 2008-09-07 - 2008.

 • Reedtz, charlotte. Enn vess ho blir kidnappa…?. 2008.

 • Reedtz, charlotte. Voksnes alvor, stress og sykdom – ungenes byrder?. 2008.

 • Reedtz, charlotte. Vi hører hva de sier, men hører vi hva de føler?. 2008.

 • Reedtz, charlotte. Ho e min lærer også!. 2008.

 • Reedtz, charlotte. International Child Development Programme (ICDP) – Program for foreldreveiledning. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2008. ISSN 2464-2142.

 • Reedtz, charlotte. Hvis barna er oppe, ser de oss miste den kontrollen de er vant til at vi har. 2007.

 • Reedtz, charlotte. De utrolige årene - forebyggingsprogrammet. Nasjonal fagkonferanse 2007-10-30 - 2007-10-31 2007.

 • Reedtz, charlotte. Psykisk helse - ka da?. 2007.

 • Reedtz, charlotte. Psykolog: - Veldig godt initiativ. 2007.

 • Reedtz, charlotte. Gjerrig på ros?. 2007.

 • Reedtz, charlotte. Herregud, takke meg til geiter eller kyllinger gitt som gave til fattige familier i verden. 2007.

 • Reedtz, charlotte. PORTRETTET. 2006.

 • Reedtz, charlotte. Kartlegging av atferdsvansker hos barn og unge. Nasjonal fagkonferanse/Atferdskonferansen 2006-11-14 - 2006-11-15 2006.

 • Reedtz, charlotte. Suksess med foreldrekurs. 2006.

 • Reedtz, charlotte. I kø for kurs i oppdragelse. 2006.

 • Reedtz, charlotte. Tilbyr kurs for foreldre. 2006.

 • Reedtz, charlotte. - Start med det gode. 2005.

 • Reedtz, charlotte. Presentation of research project on Children of Mentally Ill Parents at UiT, Norway. Konferanse 2005-01-01 - 2005-01-01 2005.

 • Reedtz, charlotte. Prat forebygger angst og depresjon. 2005.

 • Mørch, Willy-Tore; Reedtz, charlotte. Først med foreldrekurs. 2005.

 • Mørch, Willy-Tore; Clifford, Graham; Larsson, Bo Sture; Rypdal, Per; Tjelflaat, Torill; Lurie, James M; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Reedtz, charlotte. The Incredible Years. The Norwegian Webster-Stratton Programme 1998-2004. 2004.

 • Reedtz, charlotte. Prevention of behavior problems - Incredible Years. Society for Prevention Research 2003-05-24 - 2003-05-26 2003.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe