Ansatt-Torgunn-Wærås
Foto: Bjørn-Kåre Iversen
Ansatt-Torgunn-Wærås
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak torgunn.waras@uit.no 77646858 99701397 TROM MH2 L.08.357

Torgunn Wærås


Faggruppeleder for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering

Stillingsbeskrivelse

  • Faggruppeleder
  • Strategi- og planarbeid innen området formidling
  • Kommunikasjonsrådgivning og lederstøtte

Vi jobber med kommunikasjon som verktøy for å bidra til å nå målene som Helsefak og UiT har satt seg innen ulike områder. Vi ser også formidling som et mål i seg selv, jf. universitets- og høgskoleloven som slår fast at forskning, utdanning og formidling er kjerneoppgaver ved et universitet.

Faggruppa for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering jobber blant annet med forskningskommunikasjon, Forskningsdagene, Lørdagsuniversitetet, disputaser, skolebesøk, profilering av studietilbud, intern kommunikasjon, kommunikasjonsrådgivning og lederstøtte.

Merk: Flere tjenester og oppgaver innen kommunikasjonsfeltet ved UiT er sentralisert fra og med 1. januar 2019. Redaksjonelt arbeid med produksjon av nyhets- og forskningsstoff, foregår i en felles redaksjon. Grafisk formgiving ivaretas av Grafisk sørvissenter, og kanalforvaltning (nettarbeid m.m.) ligger også under en egen fellestjeneste.


  • Wien, Charlotte; Rosenbaum, Sarah Ellen; Røislien, Jo; Hetland, Audun; WÆrÅs, torgunn; Gjengedal, Julie Utler; Brøndbo, Stig; Schøning, Bente Evjen; Sandanger, Torkjel M. Disseminating Public Health Knowledge through novel science communication Novel Science communication – how to build public health knowledge across the social gradient. The Healthy Choices Project (WP5).. Arctic Frontiers Science 2021 2021-02-01 - 2021-02-04 2021.
  • WÆrÅs, torgunn; Flaten, Magne Arve. Skråblikk fra psykologi. 2009.
  • Se alle arbeider i CRIStin →
    MH2 L.08.357

    Klikk for større kart