Personkort bilde
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Torgunn Wærås

Faggruppeleder for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Faggruppeleder
  • Strategi- og planarbeid innen området formidling
  • Kommunikasjonsrådgivning og lederstøtte
  • Medlem i faggruppe Infotorget ved Helsefak
  • Medlem i lokal beredskapsgruppe ved Helsefak
  • Medlem i Kommunikasjonsforum ved UiT
  • Medlem i Redaksjonsrådet ved UiT

Vi jobber med kommunikasjon som verktøy for å bidra til å nå målene som Helsefak og UiT har satt seg innen ulike områder. Vi ser også formidling som et mål i seg selv, jf. universitets- og høgskoleloven som slår fast at forskning, utdanning og formidling er kjerneoppgaver ved et universitet.

Faggruppa for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering jobber blant annet med forskningskommunikasjon, Forskningsdagene, Lørdagsuniversitetet, disputaser, skolebesøk, profilering av studietilbud, intern kommunikasjon, kommunikasjonsrådgivning og lederstøtte.

Merk: Flere tjenester og oppgaver innen kommunikasjonsfeltet ved UiT er sentralisert fra og med 1. januar 2019. Redaksjonelt arbeid med produksjon av nyhets- og forskningsstoff, foregår i en felles redaksjon. Grafisk formgiving ivaretas av Grafisk sørvissenter, og kanalforvaltning (nettarbeid m.m.) ligger også under en egen fellestjeneste.

  • WÆrÅs, torgunn; Flaten, Magne Arve. Skråblikk fra psykologi. 2009.

  • WÆrÅs, torgunn; Flaten, Magne Arve. Skråblikk fra psykologi. 2009.

  • [Loading...]