Bilde av Wærås, Torgunn
Foto: Bjørn-Kåre Iversen
Bilde av Wærås, Torgunn
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak torgunn.waras@uit.no +4777646858 99701397 Her finner du meg

Torgunn Wærås


Seniorrådgiver kommunikasjon

Stillingsbeskrivelse

 • Utstillingsarbeid
 • Strategi- og planarbeid innen området formidling
 • Kommunikasjonsrådgivning og lederstøtte

Vår faggruppe jobber med kommunikasjon som verktøy for å bidra til å nå målene som Helsefak og UiT har satt seg innen ulike områder. Vi ser også formidling som et mål i seg selv, jf. universitets- og høgskoleloven som slår fast at forskning, utdanning og formidling er kjerneoppgaver ved et universitet.

Vår faggruppe jobber med kommunikasjon generelt, men først og fremst forskningskommunikasjon og studentrekruttering, 

Flere tjenester og oppgaver innen kommunikasjonsfeltet ved UiT er sentralisert. Redaksjonelt arbeid med produksjon av nyhets- og forskningsstoff, foregår i en felles redaksjon. Grafisk formgiving ivaretas av Grafisk sørvissenter, og kanalforvaltning (nettarbeid m.m.) ligger også under en egen fellestjeneste.


 • Charlotte Wien, Sarah Ellen Rosenbaum, Jo Røislien, Audun Hetland, torgunn WÆrÅs, Julie Utler Gjengedal m.fl.:
  Disseminating Public Health Knowledge through novel science communication Novel Science communication – how to build public health knowledge across the social gradient. The Healthy Choices Project (WP5).
  2021
 • torgunn WÆrÅs, Magne Arve Flaten :
  Skråblikk fra psykologi
  26. januar 2009

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →