Pettersen-Mona-Janne-Face.jpg
Pettersen-Mona-Janne-Face.jpg
Seksjon for virksomhetsnære tjenester mona.j.pettersen@uit.no 77644916 95729671 TROM MH U7.232

Mona Janne Pettersen


Seiniorrådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte

Stillingsbeskrivelse

Prosjekt BOTT SA Standardisert Fellestjeneste

Arbeidspakkeleder konventering ePhorte

Fagområde dokumentasjonsforvaltning

Arbeidsområder