No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Det juridiske fakultet dag.michalsen@uit.no

Dag Michalsen


Professor II


 • Dag Michalsen :
  Suverenitet og eiendom i europeisk historie
  Tidsskrift for Rettsvitenskap 2023 DOI
 • Dag Michalsen :
  Rettslig kolonialisme som rettslig struktur
  Gyldendal Akademisk 2023
 • Dag Michalsen :
  Francis Hagerup: A Norwegian internationalist
  Routledge 2021
 • Dag Michalsen :
  Tidligere paragraf 94
  Universitetsforlaget 2021
 • Dag Michalsen :
  Tidligere paragraf 10
  Universitetsforlaget 2021
 • Dag Michalsen :
  The temporalities of constitutions
  2021
 • Dag Michalsen :
  Paragraf 2
  Universitetsforlaget 2021
 • Dag Michalsen :
  Paragraf 5
  Universitetsforlaget 2021
 • Dag Michalsen :
  Paragraf 11
  Universitetsforlaget 2021
 • Dag Michalsen :
  Rettsvitenskapen og universitetet i en ny juridisk offentlighet: Konflikten om økonomi- og statistikkfagene ved Universitetet 1836–1840
  2021
 • Dag Michalsen :
  Constitutions and codifications, 1667-2017: A legal historian's reflection
  2021
 • Dag Michalsen :
  Norge som moderne lovgivningsstat på 1800-tallet
  Scandinavian Academic Press 2021
 • Dag Michalsen :
  Den svensk-norske unionen 1814-1905
  Universitetsforlaget 2021
 • Dag Michalsen :
  Forfatningshistorie og forfatningsrett
  Fagbokforlaget 2020
 • Dag Michalsen :
  Rett. En internasjonal historie
  Pax Forlag 2023
 • Ola Mestad, Dag Michalsen :
  Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020
  Universitetsforlaget 2021 FULLTEKST / OMTALE
 • Ruth Hemstad, Dag Michalsen :
  Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914
  Pax Forlag 2019
 • Dag Michalsen :
  From Union Law to International Law: Nordic legal internationalism
  2023
 • Dag Michalsen :
  Histories of legal sciences and their designations: How to define legal pragmatism historically
  2023
 • Dag Michalsen :
  From Weimar Republic to the Nazi State: Karl Loewenstein and Militant Democracy, 1932-1938
  2023
 • Dag Michalsen :
  Civil law, Common law, Nordic law - and their interactions
  2023
 • Dag Michalsen :
  Medieval legislation and modernity - an introduction
  2023
 • Dag Michalsen :
  Rettsvitenskap i Tyskland etter 1800: Aktører, vitenskap og politikk
  2023
 • Dag Michalsen :
  Reflections on United Kingdoms of the long 19th century. On Alvin Jackson, United Kingdoms: Multinational union states in Europa and Beyond, 1800-1925 Oxford University Press 2023
  2023
 • Dag Michalsen :
  Conceptualizing Nordic Professor-politicians and International Law
  2022
 • Dag Michalsen :
  Dag Michalsen i samtale med Gunnar Totland: Ludvig Holbergs "Rettskunnskap"
  2022
 • Dag Michalsen :
  "Trykkefrihet og trykkefrekkhet" - om grenser for tillatte ytringer etter 1800
  2022
 • Dag Michalsen :
  Det militante demokrati som vern mot autoritære krefter? Karl Loewenstein, Weimar og fascisme 1933-1938
  2022
 • Dag Michalsen :
  Om "Law and the Christian Tradition in Scandinavia" (Routledge 2022) - en kommentar
  2022
 • Dag Michalsen :
  Fredrik Stang og ideen om en sammenlignende rettsvitenskap
  2022
 • Dag Michalsen :
  Nye forskningstilganger om rett i tidlig europeisk middelalder - en rettshistoriografisk studie
  Tidsskrift for Rettsvitenskap 2022 DOI
 • Dag Michalsen :
  Hong Kongs rettshistorie
  2022
 • Dag Michalsen :
  Michael Stolleis: «recht erzählen». Regionale Studien 1650–1850,Vittorio Klostermann. Frankfurt am Main 2021
  Tidsskrift for Rettsvitenskap 2022
 • Dag Michalsen :
  Reflections on "The Limits of Legal Complex"
  2022
 • Dag Michalsen :
  Xiaoqun Xu: Heaven has Eyes. A History of Chinese Law, Oxford University Press, Oxford 2020. 363 s
  Tidsskrift for Rettsvitenskap 2022
 • Dag Michalsen :
  Konstruksjonen av Norden - Nordisk rett
  31. oktober 2021
 • Dag Michalsen :
  Redaksjonell innnledning
  Universitetsforlaget 2021
 • Dag Michalsen :
  Grunnloven og menneskerettigheter
  09. november 2021
 • Dag Michalsen :
  Hans-Petter Graver: Der Krieg der Richter
  Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung 2021
 • Dag Michalsen :
  R. W. Kostal: Laying Down the Law. The American Legal Revolutions in Occupied Germany and Japan
  Tidsskrift for Rettsvitenskap 2021
 • Dag Michalsen :
  What was Scandiniavian Legal Realism of 20th Century?
  2021
 • Dag Michalsen :
  Karl Loewenstein's Militant Democracy (1931-1938)
  2021
 • Dag Michalsen :
  Opprettelsen av et professorat i økonomi ved Det juridiske fakultet i Oslo
  2020
 • Jørn Øyrehagen Sunde, Malcolm Langford, Dag Michalsen, Hans Fredrik Martinussen :
  Professor om sterk Oslo-dominans i Høyesterett: – Viss grad av selvrekruttering
  23. februar 2020
 • Dag Michalsen :
  Weimarforfatningen og nordisk statsrett 1919-1933
  2020
 • Dag Michalsen :
  What is comparative legal history: The interactions between Nordic, Civil and Common Law.
  2020
 • Dag Michalsen :
  Textual identities of constitutions
  2019
 • Dag Michalsen :
  Professor-Politicians and International law
  2019
 • Dag Michalsen :
  Norge som en moderne lovgivningsstat på 1800-tallet
  2019
 • Dag Michalsen :
  Fra Roma over Konstantinopel til Brussel
  2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Undervisning
  Rettskildelære, rettshistorie, forvaltningsrett

  Medlem i forskningsgruppe