Foto: Torje Jenssen

Lena Cecilie Bogstrand

Rådgiver Institutt for samfunnsvitenskap
Flag icon Flag icon

 • Studieveileder for studietilbud i sosiologi 
 • Koordinator for samfunnsfagene i lektorutdanninga 8-13
 • Undervisningsplanlegging
 • Sekretær for programstyret i sosiologi 
 • Kvalitetssikring av studietilbudene
 • Godkjenning av tidligere utdanning
 • Eksamens- og opptaksarbeid
 • Saksbehandling
 • Redigering av emne- og programbeskrivelser
 • Superbruker Wiseflow
 • Medlem av instituttstyret ved ISV
 • Verneombud ISV

[Loading...]