Bilde av Josefsen, Eva
Bilde av Josefsen, Eva
Institutt for barnevern og sosialt arbeid eva.josefsen@uit.no +4778450332 +47 9155 1794 Her finner du meg

Eva Josefsen


Professor

Stillingsbeskrivelse

Professor i samfunnsvitenskap, med Phd i statsvitenskap. Jeg underviser på bachelor- og masterstudier i samfunnsfaglige temaer. Fram til juni 2024 leder jeg forskningsprosjektet TRUCOM, https://uit.no/project/trucom_no


 • Eva Josefsen, Else Grete Broderstad, Hans Kristian Hernes :
  Sannhet for forsoning? Om den norske sannhets- og forsoningskommisjonens rapport
  Nytt Norsk Tidsskrift 2024 DOI
 • Eva Josefsen, Else Grete Broderstad, Hans-Kristian Hernes :
  Sannhet for forsoning? Om den norske sannhets- og forsoningskommisjonens rapport
  Nytt Norsk Tidsskrift 2024 PROSJEKT / ARKIV / DOI
 • Eva Josefsen, Jo Saglie :
  The Sámi Parliament in Norway: a “breaking in” perspective
  The Polar Journal 2024 DOI
 • Else Grete Broderstad, Eva Josefsen :
  The Norwegian TRC: Truth, Reconciliation, and Public Engagement
  International Journal on Minority and Group Rights 19. juli 2023 ARKIV / DOI
 • Eva Josefsen :
  Sámi Political Shifts. From Assimilation via Invisibility to Indigenization?
  Routledge 2022 ARKIV / DOI
 • Eva Josefsen, Eli Skogerbø :
  Mediebruk og medietillit
  Cappelen Damm Akademisk 2021 ARKIV / DOI
 • Eva Josefsen, Eli Skogerbø :
  Indigenous political communication in the Nordic countries
  Nordicom 2021 DOI
 • Else Grete Broderstad, Eva Josefsen :
  Comprehending the mandate and interactions of land tenure reform in Finnmark, Norway
  Routledge 2020 ARKIV
 • Else Grete Broderstad, Vera Helene Hausner, Eva Josefsen, Siri Ulfsdatter Søreng :
  Local support among arctic residents to a land tenure reform in Finnmark, Norway
  Land Use Policy 2019 ARKIV / DOI
 • Eva Josefsen :
  Sametingsvalg i Norge – betydningen av valgsystemets utforming
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2019 ARKIV / DOI
 • Eli Skogerbø, Eva Josefsen, Anna-Maria Fjellström :
  Indigenous Political Journalism in the Norwegian and Swedish Public Service Broadcasters
  Journalism Studies 2018 ARKIV / DOI
 • Eva Josefsen, Else Grete Broderstad :
  Hva kan og bør forsoning innebære?
  nordnorskdebatt.no 29. februar 2024 DATA
 • Eva Josefsen, Else Grete Broderstad :
  Media coverage, reconciliation and recommendations
  2023
 • Inger Marie Gaup Eira, Lars Kirkhusmo Pharo, Eva Josefsen, Christian Sørlien Molstad, Cato Christensen :
  Samiske tall forteller 15. Kommentert samisk statistikk 2023
  2023
 • Else Grete Broderstad, Eva Josefsen :
  Who governs our stories? The gathered narratives of the Norwegian Truth and Reconciliation Commission
  2023
 • Eva Josefsen, Eli Skogerbø, Amalie Drage Habbestad :
  Nothing to report? explaining the lack of media reporting on the Truth and Reconciliation Commission.
  2023
 • Eva Josefsen :
  Forsoning på norsk – et politisk perspektiv på oppfølgingen av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport
  2023
 • Eva Josefsen :
  Fornorskningspolitikken – et tilbakelagt kapittel? En drøfting med utgangspunkt i Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport
  2023
 • Eva Josefsen :
  Norwegians Get a Bitter Taste of Their Own History
  19. juni 2023
 • Eva Josefsen :
  Politisk forsoning. Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport er lagt fram – hva kan føre til forsoning?
  2023
 • Else Grete Broderstad, Eva Josefsen :
  Hvem skal forvalte våre historier?
  2023
 • Else Grete Broderstad, Eva Josefsen :
  Hva kan føre til forsoning?
  nordnorskdebatt.no 2023
 • Kjell Ole Kjærland Olsen, Eva Josefsen :
  Hvem har 'tjent på' fornorskningen?
  2023
 • Else Grete Broderstad, Eva Josefsen :
  Reconciliation, justice and injustice: the Nordic context.
  2023
 • Else Grete Broderstad, Eva Josefsen :
  Vi trenger etiske retnings­linjer for forskning på materialet til Sannhets- og forsoningskommisjonen
  Forskersonen.no 2023 DATA
 • Eva Josefsen, Else Grete Broderstad :
  Sagt om kommisjonen: intervjudata, foreløpige funn
  2022
 • Eva Josefsen :
  Fornorskningspolitikken har et langt bredere nedslagsfelt
  06. mai 2022 DATA
 • Eva Josefsen :
  TRUCOM – researcing the ongoing Norwegian TRC’ work
  2022
 • Eva Josefsen :
  TRUCOM - researching the ongoing Norwegian TRC' work
  2022
 • Eva Josefsen, Else Grete Broderstad :
  Følgeforskning og salmehefte
  12. mai 2022 DATA
 • Eva Josefsen :
  Den tause kommisjon? Sannhets- og forsoningskommisjonen i det offentlige rom
  2022
 • Eva Josefsen, Else Grete Broderstad :
  Den tause kommisjon?
  2022
 • Eva Josefsen, Jo Saglie :
  The Sami Parliament in Norway: a ‘breaking in’ perspective
  2022
 • Else Grete Broderstad, Eva Josefsen :
  Samarbeidsutfordringene mellom FeFo, Sametinget og fylkeskommunen
  2022
 • Eva Josefsen, Elin Skaar :
  Foredrag om befolkningsundersøkelse (survey) om Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid
  2021
 • Eva Josefsen :
  Sannhets- og forsoningskommisjonen - bare sannhet?
  2021
 • Else Grete Broderstad, Eva Josefsen :
  The Norwegian TRC’s investigation of state assimilation policy towards the Indigenous Sámi and the Kven minority – mandate and public engagement
  2021
 • Eva Josefsen :
  En studie av Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid - noen foreløpige forskningsfunn
  2021
 • Eva Josefsen :
  Få i Norge kjenner til at også kvenene ble fornorska
  31. august 2021 DATA
 • Eva Josefsen :
  Presentasjon av prosjektet "Sannhet og forsoning i en demokratisk velferdsstat"
  2021
 • Eva Josefsen :
  iFinnmarks valgsending, tv internett 13.september
  13. september 2021
 • Eva Josefsen :
  Konstruksjonen av Norden: Nordisk samepolitikk
  30. november 2021 DATA
 • Eva Josefsen :
  "Følger forsoningen mellom den norske stat og minoritetene"
  13. november 2020 DATA
 • Eva Josefsen :
  Om fornorskning
  2019
 • Eva Josefsen :
  Rio tinto zink og mineralleting
  2018
 • Eva Josefsen :
  “…change the system from within”
  2018
 • Eva Josefsen :
  Folks forhold til FeFo
  06. februar 2018 DATA
 • Eva Josefsen :
  "Debatt om fylkessammenslåing"
  26. april 2018 DATA
 • Vigdis Nygaard, Eva Josefsen, Siri Ulfsdatter Søreng :
  Samisk kultur og samfunn i Nordkapp kommune – møte med nye arealinngrep. (7/2018)
  2018 ARKIV
 • Eva Josefsen :
  Sami Parliaments: The Scandinavian Model
  07. oktober 2018 DATA

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →