Bilde av Mørck, Endre
Foto: HSL FAK UiT v/Torje Jenssen
Bilde av Mørck, Endre
Institutt for språk og kultur endre.morck@uit.no +4777644238

Endre Mørck


Professor emeritus norrøn filologi


 • Endre Mørck :
  Presens partisipp i mellomnorske diplom
  Maal og Minne 2023 ARKIV / DOI
 • Endre Mørck :
  Mittelnorwegisch
  Novus Forlag 2021 ARKIV
 • Endre Mørck :
  The Reformation and the linguistic situation in Norway
  Nordlit 2019 ARKIV / DOI
 • Endre Mørck :
  Infinitivsmerkets status i mellomnorske kontrollkonstruksjoner
  Maal og Minne 2019 ARKIV
 • Endre Mørck :
  Seinmellomalderen (1350–1536)
  Novus Forlag 2018
 • Endre Mørck :
  Syntaks
  Novus Forlag 2016
 • Endre Mørck :
  Forma på det mediopassive suffikset i mellomnorske diplom
  Maal og Minne 2016 ARKIV
 • Endre Mørck :
  Ord- og leddstilling i akkusativ med infinitiv i mellommnorsk
  Maal og Minne 2016 ARKIV
 • Endre Mørck :
  Hovedtrekk ved akkusativ med infinitiv i mellomnorsk
  Maal og Minne 2015 ARKIV
 • Endre Mørck :
  Mellomnorsk språk
  Fagbokforlaget 2013
 • Endre Mørck :
  Noen hovedtrekk ved eldre nynorsk syntaks
  Novus Forlag 2011
 • Endre Mørck :
  Plasseringa av subjektet i mellomnorske heilsetninger
  Maal og Minne 2009 ARKIV
 • Endre Mørck, Margareta Dancus :
  Sammenlikningskonstruksjoner med 'enn som' eller bare 'som' etter komparativ og 'annen' i norske dialekter
  NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2008
 • Adriana Margareta Dancus, Endre Mørck :
  “Sammenlikningskonstruksjoner med enn som eller bare som etter komparativ og annen i norske dialekter”
  NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2008
 • Endre Mørck :
  Mittelnorwegisch
  Walter de Gruyter (De Gruyter) 2007
 • Endre Mørck :
  Connective/narrative inversion in Middle Norwegian declarative clauses
  Peter Lang Publishing Group 2005
 • Endre Mørck :
  Morphological developments from Old Nordic to Early Modern Nordic: Inflexion and word formation
  Walter de Gruyter (De Gruyter) 2005
 • Endre Mørck :
  Brudd på V2-regelen i mellomnorske heilsetninger
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2005
 • Endre Mørck :
  Mellomnorsk språk
  Fagbokforlaget 2004
 • Endre Mørck :
  Mannsnavn fra Vestfold og Hedmark på 1400-tallet
  UiT Norges arktiske universitet 2002
 • Endre Mørck :
  Sociolinguistic studies on the basis of Norwegian medieval charters
  De Gruyter Mouton 1999
 • Endre Mørck :
  Midtfeltet i mellomnorske heilsetninger
  NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 1999
 • Endre Mørck :
  The development of direct object and indirect object as distict functional categories from Old Norse to Modern Norwegian
  Peter Lang Publishing Group 1998
 • Endre Mørck :
  Til og nok som foranstilt og etterstilt attributt i hypotagmer – et dialektgeografisk oversyn
  Nordica Bergensia 1996
 • Endre Mørck :
  Subjektets egenskaper i eldre nynorsk
  NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 1995
 • Endre Mørck :
  The distribution of subject properties and the acquisition of subjecthood in the West Scandinavian languages
  De Gruyter Mouton 1994
 • Endre Mørck :
  Utelatelse av subjektet i imperativsetninger i norrønt, mellomnorsk og eldre nynorsk
  Novus Forlag 1993
 • Endre Mørck :
  Bruken av verbale s-former i mellomnorske diplom
  Nordlyd 1993
 • Endre Mørck :
  Subjektets kasus i norrønt og mellomnorsk
  Arkiv för nordisk filologi 1992
 • Endre Mørck :
  Ellipsis of the subject of main clauses in Middle Norwegian
  Novus Forlag 1990
 • Endre Mørck :
  Ekstraponering av relativsetninger i heilsetninger i mellomnorsk
  NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 1988
 • Endre Mørck :
  Leddstillinga i mellomnorske heilsetninger. Funksjons- og feltanalyse og materialpresentasjon
  Novus Forlag 2011
 • Endre Mørck :
  Unormaliserte middelaldertekster. Tekstprøver, tekstkommentarer og bakgrunnsstoff
  Fagbokforlaget 2006
 • Gulbrand Alhaug, Endre Mørck, Aud-Kirsti Pedersen :
  Mot rikare mål å trå. Festskrift til Tove Bull
  Novus Forlag 2005
 • Tove Bull, Endre Mørck, Toril Swan :
  Venneskrift til Gulbrand Alhaug
  UiT Norges arktiske universitet 2002
 • Toril Swan, Endre Mørck, Olaf Jansen Westvik :
  Language change and language structure
  De Gruyter Mouton 1994
 • Endre Mørck :
  [Anmeldelse av] Ivar Berg: Språket som vart norsk. Språkhistorie frå urnordisk til 1800-talet
  Maal og Minne 2020 ARKIV
 • Endre Mørck :
  Biblioteket på Stavnes i Nordland – et ungdomslagsbibliotek i etterkrigstida
  Bob : Bok og bibliotek 2019
 • Endre Mørck :
  The Reformation and the linguistic situation in Norway
  2017
 • Endre Mørck :
  Noen hovedtrekk ved eldre nynorsk syntaks
  2010
 • Endre Mørck :
  Leddstillinga i mellomnorske heilsetninger med særskilt vekt på verb og nominal
  2009
 • Endre Mørck :
  Disposisjon til kapitler om "Syntaks" og "Seinmellomalder/mellomnorsk" i ny norsk språkhistorie
  2009
 • Odd Egil Johnsen, Martin Krämer, Endre Mørck :
  Konstrainter og analogier i det norske trykksystemet
  UiT Norges arktiske universitet 2008
 • Endre Mørck, Lars Ivar Hansen :
  [Oversettelse av] Biskop Eysteins lokalstatutt for Øvre Telemark (11.11.1395; DN IX, nr. 186)
  "Sjå deg attyvi". Årsskrift for Fyresdal Sogelag 2007 2007
 • Endre Mørck, Tuomas Magga :
  Samiska i ett nytt årtusende. ANP 2002:717
  2002
 • Endre Mørck :
  [Anmeldelse av] Elena Aronova Gurevitsj & Inna Geral'dovna Matjusjina. Poezija skal'dov [Skaldedikting]
  Maal og Minne 2002 ARKIV
 • Endre Mørck :
  [Omtale av] Arne Torp: Nordiske språk i nordisk og germansk perspektiv
  NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 1999
 • Endre Mørck :
  [Anmeldelse av] Jan Engh: Verb i passiv fulgt av perfektum partisipp. Bruk og historie
  Maal og Minne 1998
 • Endre Mørck :
  [Anmeldelse av] Dag Gundersen (hovedred.), Jan Engh & Ruth Vatvedt Fjeld: Håndbok i norsk. Skriveregler, grammatikk og språklige råd fra A til Å
  Språknytt 1995
 • Endre Mørck :
  [Anmeldelse av] Jan Ragnar Hagland, Jan Terje Faarlund & Jarle Rønhovd (red.): Festskrift til Alfred Jakobsen og Bjørn Eithun, Eyvind Fjeld Halvor¬sen, Magnus Rindal & Erik Simensen (red.): Festskrift til Finn Hødnebø 29. desember 1989
  NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 1990

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Har først og fremst arbeidd med det mellomnorske diplommaterialet og bygdemålstekster fra eldre nynorsk tid og undersøkt den morfologiske og syntaktiske utviklinga fra norrønt til moderne norsk med særlig fokus på mellomnorsk leddstilling og på utviklinga av de grammatiske kategoriene subjekt og objekt. Har også skrevet om moderne standard- og dialektsyntaks.

  Utgitte bøker:

   


  CV

  (oppdatert 2.1.2017)

  Født 1952

   

  Utdanning

  1  Examen artium på latinlinja våren 1971

  2  Examen philosophicum høsten 1971

  3  Språkkurs i Oxford våren 1972

  4  Eksamen fra Forsvarets russiskkurs høsten 1973

  5  Russisk mellomfag høsten 1974

  6  Nordisk mellomfag våren 1976

  7  Språkkurs i Moskva høsten 1976

  8  Språkvitenskap med fonetikk grunnfag høsten 1978

  9  Nordisk hovedfag våren 1980

  10  Pedagogisk seminar høsten 1980

  Deltatt på opplæringsprogram for valgte ledere ved Universitetet i Tromsø som leder på fakultetet 1993–1996 og som instituttleder høsten 2006 og studieåret 2009–2010.

   

  Arbeid

  Hovedstillinger:

  1  Stipendiat ved Agder distriktshøgskole 1.1.1981–31.12.1982 og hjelpelærer samme sted våren 1983

  2  Amanuensis (vikar) i norsk språk ved Telemark distriktshøgskole 1.8.1983–31.7.1985

  3  Stipendiat (lønna av Norges almenvitenskapelige forskningsråd) ved Agder distrikts­høgskole 1.8.1985–31.12.1987

  4  Førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø 1.1.1988–30.4.1995

  5  Professor i norrøn filologi ved Universitetet i Tromsø fra 1.5.1995 (med permisjon som tilsatt instituttleder, jf. neste punkt)

  6  Instituttleder på Institutt for språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø 1.8.2005–31.12..2013 (permisjon 2007 pga. forskingstermin)

  Tilkjent professorkompetanse i nordisk språkvitenskap i 1995 ved vurdering for et utlyst professorat ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Bistillinger:

  1  Undervisning i norsk for utlendinger ved Bærum kommunale kveldsskole 1978–1980

  2  Konsulentarbeid – først og fremst gransking av lærebokmanuskript, men også ei utgreiing om bøyinga av intetkjønnsord på -um i flertall – for Norsk språkråd 1979–1984

  3  Hjelpelærer ved Agder distriktshøgskole høstsemestra 1984, 1985 og 1986

  4  Stedsnavnkonsulent for norskspråklige navn i Tromsø universitetsområde 1.8.1991–31.10.1998

   

  Faglig virksomhet

  Vitenskapelige og andre faglig arbeid:

  1  “Bøyinga av intetkjønnsord på -um i flertall”. Upublisert utgreiing for Norsk språkråd, 1979. (26 s.)

  Passiv i mellomnorske diplom. Upublisert hovedoppgave, Institutt for nordisk språk og litteratur, Universitetet i Oslo, 1980. (200 s.)

  3  “Identitetsmarkerende relativsetninger”. Norskrift 37:1–46, 1982. (46 s.)

  Sammenlikningssetninger og sammenlikningsledd. Agder distriktshøg­skoles skriftserie, 1983. (186 s.)

  5  “Vokalene æ og e og retroflekse konsonanter i Bø-målet”. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 2:109–131, 1984. (23 s.)

  6  “Ekstraponering av relativsetninger i heilsetninger i mellomnorsk”. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 1/2:195–209, 1988. (15 s.)

  7  “[Anmeldelse av] Jan Ragnar Hagland, Jan Terje Faarlund & Jarle Rønhovd (red.): Festskrift til Alfred Jakobsen og Bjørn Eithun, Eyvind Fjeld Halvor­sen, Magnus Rindal & Erik Simensen (red.): Festskrift til Finn Hødnebø 29. desember 1989”. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 2:193–210, 1990. (18 s.)

  8  “Ellipsis of the subject of main clauses in Middle Norwegian”. Tromsø linguistics in the eighties, 356–368. Oslo: Novus, 1990. (13 s.) / Jonna Louis-Jensen & Jóhan Hendrik W. Poulson (eds.): The Nordic Languages and Modern Linguistics 7 (bind 2):443–452. Tórshavn 1992. (10 s.)

  9  “Subjektets kasus i norrønt og mellomnorsk”. Arkiv för nordisk filologi 107:53–99, 1992. (47 s.)

  10  “Utelatelse av subjektet i imperativsetninger i norrønt, mellomnorsk og eldre nynorsk”. Ernst Håkon Jahr & Ove Lorentz (red./eds.): Historisk språkvitenskap/Historical linguistics, 414–426. Oslo: Novus 1993. (13 s.)

  11  “Bruken av verbale s-former i mellomnorske diplom”. Nordlyd. Tromsø University Working Papers on Language and Linguistics 19:18–76,1993. (59 s.)

  12  “The distribution of subject properties and the acquisition of subjecthood in the West Scandinavian languages”. Toril Swan, Endre Mørck & Olaf Jansen Westvik (eds.): Language Change and Language Structure. Older Germanic Languages in a Comparative Perspective, 159–194. Berlin – New York: Mouton de Gruyter 1994. (36 s.)

  13  “Subjektets egenskaper i eldre nynorsk”. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 13:3–21, 1995. (19 s.)

  14  “[Anmeldelse av] Dag Gundersen (hovedred.), Jan Engh & Ruth Vatvedt Fjeld: Håndbok i norsk. Skriveregler, grammatikk og språklige råd fra A til Å”. Språknytt 4:19–21, 1995. (3 s.)

  15  “Til og nok som foranstilt og etterstilt attributt i hypotagmer – et dialekt­geografisk overseen”. Nordica Bergensia 9:113–138, 1996. (26 s.)

  16  “Sociolinguistic studies on the basis of Norwegian medieval charters”. Ernst Håkon Jahr (ed.): Language change. Advances in Historical Sociolinguistics, 263–290. Berlin – New York: Mouton de Gruyter 1998. (28 s.)

  17  “[Anmeldelse av] Jan Engh: Verb i passiv fulgt av perfektum partisipp. Bruk og historie”. Maal og Minne 89–95, 1998 (7 s.)

  18  “The development of direct object and indirect object as distinct functional categories from Old Norse to Modern Norwegian”. John Ole Askedal (Hrsg.): Historische germanische und deutsche Syntax. Akten des internationalen Symposiums anlässlich des 100. Geburtstages von Ingerid Dal, Oslo 27.9.–1.10.1995, 365–385. Frankfurt am Main o.fl.: Peter Lang 1998 (21 s.)

  19  “Midtfeltet i mellomnorske heilsetninger”. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 17:183–200, 1999 (18 s.)

  20  “[Omtale av] Arne Torp: Nordiske språk i nordisk og germansk per­spektiv”. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 17:323–324, 1999 (1 s.)

  21  “Mannsnavn fra Vestfold og Hedmark på 1400-tallet”. Tove Bull, Endre Mørck & Toril Swan (red.): Venneskrift til Gulbrand Alhaug, 133–136. Tromsø: Det humanistiske fakultet 2002 (4 s.)

  22  “[Anmeldelse av] Elena Aronovna Gurevič & Inna Geral'dovna Matjušina. Poėzija skal'dov [Skaldedikting]”. Maal og Minne 201–205, 2002 (5 s.)

  23  “Mellomnorsk språk”. Odd Einar Haugen (red.): Handbok i norrøn filologi, 407–450. Bergen: Fagbokforlaget 2004 (44 s.)

  24  “Morphological developments from Old Norse to Early Modern Nordic: Inflexion and word formation”. Oskar Bandle et al. (red.): The Nordic languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages Vol. 2, Berlin – New York: de Gruyter 2005 (21 s.)

  25  “Brudd på V2-regelen i mellomnorske heilsetninger”. Svein Lie, Gudlaug Nedrelid & Helge Omdal (red.): Mons 10. Utvalde artiklar frå det tiande Møte om norsk språk i Kristiansand 2003. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2005 (12 s.)

  26  “Connective/narrative inversion in Middle Norwegian declarative clauses”. Kevin McCafferty, Tove Bull & Kristin Killie (eds.): Contexts – Historical, Social, Linguistic. Studies in Celebration of Toril Swan. Bern o.fl.: Peter Lang 2005 (16 s.)

  27  Unormaliserte middelaldertekster – Tekstprøver, tekstkommentarer og bakgrunnsstoff. Bergen: Fagbokforlaget 2006 (186 s.)

  28  “[Oversettelse av] Biskop Eysteins lokalstatutt for Øvre Telemark (11.11.1395; DN IX, nr. 186)” (medoversetter: Lars Ivar Hansen). “Sjå deg attyvi”. Årsskrift for Fyresdal Sogelag 12–17, 2007 (6 s.)

  29  “Mittelnorwegisch”. Odd Einar Haugen (Hrsg.): Altnordische Philologie. Norwegen und Island, 527–580. Berlin – New York: de Gruyter 2007 (54 s.)

  30  “Sammenlikningskonstruksjoner med enn som eller bare som etter komparativ og annen i norske dialekter” (medforfatter: Margareta Dancus). Norsk Lingvistisk Tidsskrift 26:13–36, 2008 (24 s.)

  31  “Plasseringa av subjektet i mellomnorske heilsetninger”. Maal og Minne 48–86, 2009 (39 s.)

  32  “Noen hovedtrekk ved eldre nynorsk syntaks”. Helge Sandøy & Ernst Håkon Jahr (red.): Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525–1814). Minneskrift for Kjartan Ottosson. Oslo: Novus 2011 (27 s.)

  33  Leddstillinga i mellomnorske heilsetninger. Funksjons- og feltanalyse og material­presentasjon. Oslo: Novus 2011 (379 s.)

  34 “Stedsnavn på Stavnes.” I: Marit Stavnes Mørck (red.): Stavnes mellom fjord og fjell, 93–98. [Tromsø 2011.] (6 s.)

  35  “Mellomnorsk språk”. Odd Einar Haugen (red.): Handbok i norrøn filologi. Andre utgåve, 640–689. Bergen: Fagbokforlaget 2013 (50 s.)

  36 “Hovedtrekk ved akkusativ med infinitiv i mellomnorsk.” Maal og Minne 2015 (2): 43–85 (2) (43 s.)

  37  “Syntaks.” I: Helge Sandøy (red.): Norsk språkhistorie I. Mønster, 317–445. Oslo: Novus 2016 (129 s.)

  38 “Ord- og leddstilling i akkusativ med infinitiv i mellomnorsk.” Maal og Minne 2016 (1): 55–100 (46 s.)

  39  “Forma på det mediopassive suffikset i mellomnorske diplom.” Maal og Minne 2016 (2): 1–30 (30 s.)

  Redaksjonelt arbeid:

  Language Change and Language Structure. Older Germanic Languages in a Comparative Perspective. Berlin – New York: Mouton de Gruyter 1994 (red. sammen med Toril Swan og Olaf Jansen Westvik)

  Nordlyd 1997–2002 (red. sammen med Ove Lorentz, Toril Swan og Olaf Jansen Westvik) – hovedredaktør av nr. 28 – 2000 med foredrag fra MONS 8

  Samiska i ett nytt årtusende. København: Nordiska ministerrådet 2002 (red. sammen med Tuomas Magga)

  Venneskrift til Gulbrand Alhaug. Tromsø: Det humanistiske fakultetet 2002 (red. sammen med Tove Bull og Toril Swan)

  Mot rikare mål å trå. Festskrift til Tove Bull. Oslo: Novus 2005 (red. sammen med Gulbrand Alhaug og Aud-Kirsti Pedersen)

  Bedømmelseskomiteer:

  1  Mellomstilling i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø 1989

  2  Mellomstilling i norsk språk ved Telemark distriktshøgskole 1992

  3  Mellomstilling i islandsk ved Universitetet i Bergen 1995

  4  To mellomstillinger i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø 1996

  5  Professorat i nynorsk skriftspråk ved Ivar Aasen-instituttet/Høgskulen i Volda 1997

  6  Professorat i tysk språkvitenskap (spesial­sakkyndig i norrønt) ved Universitetet i Tromsø 1997

  7  Opprykk til professor etter kompetanse innafor fagområdet norrøn filologi 1998

  8  Stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i norsk språk ved Høgskolen i Bodø 1998

  9  Opprykk til professor etter kompetanse innafor nordisk språkvitenskap 1999

  10  Professorat i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo 2000

  11  Post.doc.-stilling i nordisk språkvitenskap ved Høgskolen i Agder 2001

  12  Tre stipendiatstillinger ved Universitetet i Tromsø 2006

  13  Post.doc.-stilling i nordisk språkvitenskap ved Høgskolen i Agder 2006

  14  Fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor og engasjement som førsteamanuen­sis/førstelektor/høgskolelektor i norsk ved Høgskolen i Finnmark 2010

  15  Vikariat som førsteamanuensis/universitetslektor i russisk språkvitenskap ved Universitetet I Tromsø 2011

  16  Fast stilling som førsteamanuen­sis/førstelektor/høgskolelektor i norsk ved Høgskolen i Finnmark 2011

  17  Stipendiatstilling i norsk ved Universitetet i Tromsø 2012 (2 søkere)

  18  Vikariat som universitetslektor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø 2012 (7 søkere)

  19  Engasjement som universitetslektor i tysk språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø 2012 (7 søkere)

  20  Engasjement som universitetslektor i russisk språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø 2012 (13 søkere)

  Som medlem av Rådet for norskundervisning ved utenlandske universiteter/Fagrådet for Norges-kunnskap ved utenlandske universiteter (jf. om administrative verv utenom egen arbeidsplass nedafor) har jeg  vært med og vurdert søkere til norsklektorstillinger ved uten­landske universitet i 2002 (7 stillinger), 2003 (12 stillinger), 2004 (10 stillinger), 2005 (11 stillinger), 2006 (5 stillinger), 2007 (10 stillinger), 2008 (10 stillinger), 2009 (12 stillinger), 2011 (13 stillinger), 2012 (7 stillinger), 2013 (5 stillinger) og 2014 (6stillinger).

  Konsulentarbeid:

  1Mentor i Universitet i Tromsøs prosjekt for å få flere kvinner til å søke personlig opp­rykk til professor 2000–2001, 2001–2002 og 2004–2005

  2  Konsulent på artikkel for Maal og Minne 1998 og medlem av redaksjonsråd for samme tidsskrift 2006–2009 og 2010–2013

  3  Konsulent for Norfa på søknad om nettverksmidler 2001

  4  Konsulent for Norges forskningsråd på søknader om trykkestøtte 2003 (1 søknad), 2004 (2 søknader), 2005 (1 søknad) og 2008 (1 søknad)

  5  Konsulent for Norges forskningsråd på søknader om forskingsmidler 2003 (1 søknad), 2005 (1 søknad) og 2007 (1 søknad)

  6  Konsulent for Nordisk kulturfond på søknader innafor forsking og tverrsektorielle prosjekt 2004 (9 søknader), 2005 (20 søknader) og 2006 (15 søknader) og innafor språk og språkpolitikk 2007 (21 søknader), 2008 (15 søknader) og 2009 (38 søknader)

  7  Konsulent på to artikler for York Papers in Linguistics 2007

  8  Konsulent for Nordisk publiceringsnævn for humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter på søknad om trykkestøtte til tidsskrift 2007

  9 Konsulent på artikkel for Studia anthroponymica Scandinavica 2015

   

  Pedagogisk erfaring

  Undervisning:

  Oppsummering av viktigste undervisning:

  1  Agder distriktshøgskole: forkurs i fonetikk og språkvitenskap; språkbruks­analyse og særemne (transformasjonsgrammatikk) på norsk grunnfag; eldre språkhistorie på norsk mellomfag; språkteori og oversettelse fra engelsk til norsk på fagoversetterstudiet.

  2  Telemark distriktshøgskole: forkurs i fonetikk og språkvitenskap; norrønt, eldre og nyere språkhistorie, talemål, morfologi og særemne (transforma­sjonsgrammatikk, telemåla) på norsk grunn- og mellomfag.

  3  Universitetet i Tromsø: norrønt, eldre og nyere språkhistorie, talemål, nordiske språk og øvingsseminar på nordisk grunnfag/1000-nivå; obligatorisk pensum i eldre språk og fordjupingsemne (eldre språk, grammatikk, dansketida) på nordisk mellomfag/2000-nivå; fellespensum (særlig faghistorie) og særpensum (syntaktisk teori, dialektsyntaks, historisk syntaks, historisk morfologi) på nordisk hovedfag/mastergrad.

  Veiledning:

  Doktorgrad:

  –   Hilde Sollid: Dialektsyntaks i Nordreisa: Språkdannelse og stabilisering i møtet mellom kvensk og norsk (2003)

  Hovedfag/mastergrad:

  –   Hilde Nilsen: Koffer dæm sir det? Spørresetninger i nordreisadialekten (1996)

  –   Anne-Lise Wie: Relativsetninger i mellomnorske diplom (1997)

  –   Lene Kristin Dahl: Adjektiv brukt om kvinner og menn i norrøne sagaer (1998)

  –   Karoline Simonsen: Hávamál, et enhetlig dikt (1998 – delt veiledning)

  –   Carola Kleemann: Kodeveksling mellom gammelnorsk og latin. En undersøkelse av tospråklige bispebrev i Norge fram til 1350 (1999)

  –   Anne-Grethe Hermansen: Systemisk funksjonell lingvistikk til bruk i kreativ skriving i grunnskolen (2001)

  –   Lena Hveding: Hipt og streit. Bruk av norvagismer i etterkant av Norsk språkråds normeringsvedtak i 1996 (2001)

  –   Kari-Anne Sæther: Dialektforskjeller i realiseringen av indirekte objekt (2001 – tildelt Åse Hiort Lerviks pris i 2002 for beste hovedoppgave skrevet av kvinnelig student ved Universitetet i Tromsø foregående år)

  –   Asbjørn I. Bartnes: Kognitive metaforer i stortingsmeldinger om høgre utdanning (2002)

  –   Terje Wagener: Den norrøne determinativen (2002 – delt veiledning)

  –   Jorun Nordmo: ‘Sproget i fare’. Knut Hamsuns syn på språkbruk og språkpolitikk (2003)

  –   Toril O. Berghulnes: Flyteknisk terminologi i lærestoff for videregående skole (2004)

  –   Lena Bogstrand: “Det ble sagt at ikke setningsadverbialet kunne stå fremst". Om avvikende leddstilling i at-setninger (2004)

  –   Evy Beate Tveter: Norsk språkvitenskap i perioden 1965–1995 (2006)

  –   Håkon Ree: Dativ i mellomnorske bondebrev fra indre og ytre Østlandet (2006)

  –   Odd Egil Johnsen: Konstrainter og analogier i det norske trykksystemet (2008 – delt veiledning)

  –   Tom Ropjukwat: Norskopplæring for voksne innvandrere. En undersøkelse om norskopplæringen til voksne innvandrere fra Thailand i Båtsfjord kommune og Tromsø by (2013 – delt veiledning)

  –   Markéta Vrbická: Sammenligningen av konsonantsystemet med særlig vekt på konsonant­grupper i et utvalg representative norske talemålsvarieteter (mastergrad ved Masaryk universitetet i Brno 2013)

  Studiemateriell:

  Materiell til hjelp for studentene, bl.a.:

  1  Diverse kart over dialektgrenser i Telemark bygd på tilgjengelig litteratur om telemåla til norsk grunnfag på Telemark distriktshøgskole

  2  Nettbasert kurs om unormaliserte tekster fra gammal- og mellomnorsk tid til nordisk mellomfagstillegg ved Universitetet i Tromsø

  Det nettbaserte kurset er siden omarbeidd og utgitt som læreboka Unormaliserte middelalder­tekster – Tekstprøver, tekstkommentarer og bakgrunnsstoff (Bergen: Fagbokforlaget 2006)

  Sensorarbeid:

  Diverse oppdrag som ekstern sensor:

  –   på lågere grad for Agder distriktshøgskole, Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Tromsø og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  –   på høgere grad for Agder distriktshøgskole/Universitetet i Agder, Norges teknisk-natur­vitenskapelige universitet og Universitetet i Oslo

  –   som tilsynssensor for norrønt og middelalderstudier ved Universitetet i Oslo 2008–2010

  Administrativ erfaring

  Arrangementskomiteer:

  1  3. møte om norsk språk – MONS 3, Tromsø 17.–19.11.1989  (sammen med Gjert Kristoffer­sen og Bente Martinussen)

  2  The 7th International Tromsø Symposium on Language (tema: “The older Germanic Languages in a comparative perspective"), Tromsø 29.5–1.6.1991 (sammen med Toril Swan og Olaf Jansen Westvik)

  3  Nordisk symposium om forsking og utdanning innafor dokumentasjons­vitenskap (tema: “Dokumentasjonsvitenskapens plass i informasjons­samfunnet"), Tromsø 24.–25.4.95 (sammen med Ingvild Broch og Helge Salvesen)

  4  Samrådingsmøte for Statens navnekonsulenttjeneste og Statens kartverk, Tromsø 16.–17.9.98

  5  8. møte om norsk språk – MONS 8, Tromsø 18.–20.11 1999  (sammen med Ove Lorentz, Toril Swan og Olaf Jansen Westvik)

  6  Nordmål-forum 2000: Samisk i et nytt årtusen, Karasjok 20.–22.9.2000 (sammen med Tuomas Magga på vegne av Den språkpolitiske referansegruppen under Nordisk ministerråd)

  Verv ved egen arbeidsplass:

  Institutt/fakultet:

  1  Institutt for språk og litteratur (seinere omdøpt til Det humanistiske fakultet) – leder (dvs. dekan) 1993–1996

  2  Institutt for språkvitenskap (omfatter alle språkvitere på fakultetet) – valgt leder 2003 (høst)–2005 (vår); ansatt leder 2005 (høst)–2013 (vår) (permisjon 2007)

  3  Instituttrådet ved Institutt for språk og litteratur/Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet – medlem 1988 (høst)–1989, 1993–1996, 1998–2001, 2005 (høst)–2009 (vår); varamedlem 1988 (vår), 1990–1991

  4  Nordiskseksjonen/Institutt for nordisk språk og litteratur/Faggruppa for nordisk – leder 1989, 1998, styremedlem 1999–2001, 2003 (vår), fagkoordinator 2005 (høst)

  5  Undervisningsutvalget ved Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Tromsø – leder 1991, medlem 1992

  6  Utdanningsutvalget ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning – varamedlem 2009 (høst)–

  7  Styret for fakultære bachelor- og mastergradsprogram ved Det humanistiske fakultet – leder 2003 (høst)–2005 (vår), nestleder 2005 (høst)–2006 (høst), leder 2008–2009 (vår)

  8  Programstyret for humanistiske fag ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning – leder 2010–2011 (vår), nestleder 2011 (høst)–2013 (vår)

  9  Programstyret for lektorutdanninga i språk og samfunnsfag 2011–

  10  Styret for Ph.D.-programmet ved Det humanistiske fakultet – medlem 2003 (høst)–2009 (vår)

  11  Diverse andre verv, bl.a.:

  – Uttakskomité for utvekslingsavtalen mellom Universitetet i Tromsø og University of Wisconsin – medlem 1988–1992

  – Kontaktmann i nettverk for etterutdanning av lærere i norsk ved innføring av L-97 1998–2000

  – Likestillingsombud 1999–2001

  Universitetet:

  1  Rådet for Universitetet i Tromsø – leder 1996, representant 1993–1995, vara­representant 1990–1992

  2  Teknisk budsjettutvalg – medlem 1995 (høst)–1996

  3  Forskingsetisk utvalg – varamedlem 2008 (høst)–2009

  4  Diverse ad hoc-komiteer:

  – Utgreiing av nytt pliktarbeidsreglement for vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Tromsø 1994–1995

  – Utgreiing om framtidig organisering av samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag ved Universitetet i Tromsø 1994–1995

  – Bedømmelseskomité for undervisnings­prisen ved Universitetet i Tromsø 1996

  – Utgreiing om undervisningsomfang og kostnader på ulike typer studier ved Universitetet i Tromsø 1996

  – Varamedlem (medlem ett semester) i arbeidsgruppe for Uniscene-nettverket (University Network for Innovative and Student Centred Education) 1999–2001

  – Referansegruppe for utgreiingsprosjekt om styrings- og ledelsesstruktur ved Universitetet i Tromsø 2005

  – Referansegruppe for opplæringsprogram for faglige ledere 2006

  – Gruppe for å utarbeide planer for norskfaget i ny lærerutdanning 2009

  Verv utenom egen arbeidsplass:

  1  Norsk språkråd – medlem 1996–1999, varamedlem 1988–1991, 2000–2004, vara­medlem i fagnemnda 1996–1999

  2  Nasjonalt fagråd for nordisk – leder 1990–1991, nestleder 1991–1992, medlem av arbeidsutvalget 2000–2003

  3  Rådet for norskundervisning ved utenlandske universiteter/Fagrådet for Norges-kunn­skap ved utenlandske universiteter under Utenriksdepartementet/Senter for internasjo­nalisering av høgere utdanning – varamedlem 1992–1996, medlem 2001–2005, leder 2006–2018

  4  Fagkommisjonen for norsk språktest – varamedlem 1995–1996

  5  Kjeldeskriftkommisjonen – varamedlem 1996–1998 og 2007–2014

  6  Norsk universitetssenter i St. Petersburg – medlem av styringsgruppe for opprettelse av senteret 1995–1997, varamedlem i styret 1998–1999

  7  Nasjonalt utvalg under Universitetsrådet med oppgave å utrede felles cand.mag.-for­skrift for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag ved universiteta 1998

  8  Språkpolitisk referansegruppe under Nordisk ministerråd – medlem 1999–2001

  9  Samarbeidsnemnd i norrøn filologi – medlem 2002–, nestleder 2008–2011

  10  Klagenemnda for stedsnavnsaker – varamedlem 2004–2019

  11  Utvalg oppnevnt av Norges forskningsråd for å gi råd om oppfølging av evaluering av forsking i nordisk språk og litteratur 2006