Anka-Ryall-HSL-Kvinnforsk-512x640-.jpg
Foto: Torje Jenssen
Anka-Ryall-HSL-Kvinnforsk-512x640-.jpg
Senter for kvinne- og kjønnsforskning anka.ryall@uit.no 77646417 481 54 939 Tromsø BRELIA N 116

Ryall, Anka


Professor emerita


 • Ryall, Anka. Polar Icon? Fridtjof Nansen for Children and Young Adults. Routledge 2020 ISBN 9780367360801.s 29 - 43.
 • Ryall, Anka. Gender in the Twentieth-Century Polar Archive. Transcript Verlag 2019 ISBN 978-3837646566.s 177 - 195.s doi: https://doi.org/10.14361/9783839446560.
 • Ryall, Anka. Svalbard in and beyond European Modernity. Cambridge Scholars Publishing 2017 ISBN 978-1-5275-0290-1.s 232 - 258.s doi: 10.2307/j.ctvggx29s.7.
 • Ryall, Anka. The Arctic Playground of Europe: Sir Martin Conway's Svalbard. Nordlit 2015 (35). ISSN 0809-1668.s 29 - 45.s doi: 10.7557/13.3424.
 • Ryall, Anka. A Deviant in the Arctic. Peter Lang Publishing Group 2015 ISBN 978-3-631-64329-7.s 171 - 190.s doi: 10.3726/978-3-653-03319-9.
 • Ryall, Anka. Woolfian Border Poetics and Contemporary Circadian Novels. Nordlit 2014; Volum 31. ISSN 0809-1668.s 151 - 159.s doi: 10.7557/13.3061.
 • Ryall, Anka. In Love with a Cold Climate: Representations of the North in Nineteenth-Century Travel Writing from Scandinavia. Journal of Northern Studies 2014; Volum 8 (2). ISSN 1654-5915.s 121 - 137.
 • Ryall, Anka. Hva er en helt? Kjønn i antarktislitteraturen. Fortid 2011 (3). ISSN 1504-1913.s 76 - 81.
 • Ryall, Anka; Schimanski, Johan; Wærp, Henning Howlid. Arctic Discourses: An Introduction. Cambridge Scholars Publishing 2010 ISBN 978-1443819596.s ix - xxviii.
 • Ryall, Anka. Virginia Woolf og lesningens beruselse. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur 2009; Volum 21 (3). ISSN 0806-8623.s 39 - 43.
 • Ryall, Anka. Europe's northern periphery and the future of women in the travel narratives of Ethel Tweedie. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2009; Volum 17 (4). ISSN 0803-8740.s 273 - 288.
 • Ryall, Anka. The World According to Marianne North, a Nineteenth-Century Female Linnaean. Tijdschrift voor Skandinavistiek 2008; Volum 29 (1 & 2). ISSN 0168-2148.s 195 - 218.
 • Ryall, Anka; Bjørby, Pål. Introduction: Queer Theory in a Norwegian Context. Routledge 2008 ISBN 9781560237990.s 1 - 8.
 • Ryall, Anka. Et sapfisk perspektiv. De fraværende kvinnene i Virginia Woolfs Jacobs rom. Tapir Akademisk Forlag 2008 ISBN 9788251923767.
 • Ryall, Anka. Også jeg. Gjentakelsens poetikk i litterære pilegrimsreiser til Santiago de Compostela. Universitetsforlaget 2007 ISBN 9788215011639.s 23 - 38.
 • Ryall, Anka. A Humbling Place: Tests of Masculinity in Early nineteenth Century. Travel Narratives from Lapland. Aarhus Universitetsforlag 2007 ISBN 978-87-7934-264-4.s 265 - 283.
 • Goga, Nina; Ryall, Anka. Reisende og skrivende kvinner. Norsklæreren 2005 (2). ISSN 0332-7264.s 21 - 24.
 • Ryall, Anka. Peppermøer og peppermøidentiteter. Kvinneforskning 2003; Volum 1. ISSN 0806-6256.s 112 - 121.
 • Ryall, Anka. Innledning. 2003 ISBN 0000000000000.s 1 - 10.
 • Ryall, Anka. A Vindication of Struggling Nature: Mary Wollstonecraft's Scandinavia. 2003 ISBN 0000000000000.s 15 - 30.
 • Ryall, Anka. Paradoxes of Encounter in Edward Daniel Clarke's Narrative of Lapland. Scandinavica - An International Journal of Scandinavian Studies 2002; Volum 41. ISSN 0036-5653.s 21 - 36.
 • Ryall, Anka. Medical Body and Lived Experience: The Case of Harriet Martineau. Mosaic 2000; Volum 33 (4). ISSN 0027-1276.s 35 - 53.
 • Ryall, Anka. Et blad av mitt eget hjertes historie. Mary Wollstonecraft i Skandinavia. Nytt om Kvinneforskning 1993; Volum 3. ISSN 0333-0265.s 40 - 48.
 • Ryall, Anka. Domesticating Geographical Exploration: Fredrika Bremer's American Travel Narrative. American Studies in Scandinavia 1992; Volum 24. ISSN 0044-8060.s 24 - 36.
 • Ryall, Anka. Reisebeskrivelser - etnologisk kilde eller topografiske eventyr?. Dugnad. Tidsskrift for etnologi 1989; Volum 15 (3). ISSN 0332-5784.s 15 - 27.
 • Ryall, Anka. Odyssevs i skjørt. Nytt om Kvinneforskning 1985; Volum 2. ISSN 0333-0265.s 3 - 9.
 • Ryall, Anka. Fra skjønnskrift til kjønnsdrift. Om utviklingen av den nye kvinnelitteraturen. Kjerringråd 1981; Volum 3. ISSN 0800-0565.s 30 - 34.
 • Ryall, Anka; Rønning, Anne Birgitte. Gender in Literary Exchange. Routledge 2021 ISBN 978-0-367-71495-6.s 51 - 67.
 • Hansson, Heidi; Leavenworth, Maria Lindgren; Ryall, Anka. The Arctic in Literature for Children and Young Adults. Routledge 2020 ISBN 9780367360801.s 189 - 202.s doi: 10.4324/9780429343704.
 • Ryall, Anka; Hansson, Heidi; Lindgren Leavenworth, Maria. The Arctic in Literature for Children and Young Adults. Routledge 2020 ISBN 978-0-367-36080-1.s 44 - 56.
 • Hansson, Heidi; Ryall, Anka. Arctic Modernities. The Environmental, the Exotic and the Everyday. Cambridge Scholars Publishing 2017 ISBN 978-1-5275-0290-1.s 292 - 311.
 • Ryall, Anka. Virginia Woolf. Litterære grenseoverganger. Pax Forlag 2011 ISBN 9788253034409.
 • Ryall, Anka; Schimanski, Johan; Wærp, Henning Howlid. Arctic Discourses. (sammendrag) Cambridge Scholars Publishing 2010 ISBN 978-1443819596.s ix - xxviii.
 • Ryall, Anka; Schimanski, Johan; Wærp, Henning Howlid. Artic Discourses 2008. 2008 (23) ISBN 978-82-90423-79-2. ISSN 0809-1668.s 172 - 182.
 • Ryall, Anka. Queering Norway. Routledge 2008 ISBN 1560237988.
 • Ryall, Anka; Woolf, Virginia. Forord til norsk utgave av Virginia Woolf: Jacobs rom. Pax Forlag 2008 ISBN 0000000000000.
 • Ryall, Anka; Bjørby, Pål. Queering Norway. Routledge 2008 ISBN 9781560237990.s 1 - 8.
 • Ryall, Anka. Odyssevs i skjørt. Kvinners erobring av reiselitteraturen. Pax Forlag 2004.
 • Ryall, Anka; Sandbach-Dahlström, Catherine. Mary Wollstonecraft's Journey to Scandinavia: Essays. 2003 ISBN 0000000000000.s 15 - 30.
 • Ryall, Anka; Veiteberg, Jorunn. En kvinnelig oppdagelsesreisende i det unge Norge: Catharina Hermine Kølle. Pax Forlag 1991 ISBN 0000000000000.
 • Tennøe, Arthur; Spring, Ulrike; Undheim, Inger; Ryall, Anka; Aarbakke, Thea; Schimanski, Johan Henrik. Å stille ut litteratur og forfattere. fagseminar (offentlig panelsamtale) (data) (prosjekt) 2019-05-28 - 2019-05-28 2019.
 • Gaupseth, Silje; Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne; Ryall, Anka. Wanny og Henry: Fangstliv i Arktis / Wanny and Henry: Hunting and Trapping in the Arctic. Museumsutstilling (data) 2019-06-13 - 2019.
 • Ryall, Anka. Review of The Polar Adventures of a Rich American Dame: A Life of Louise Arner Boyd by Joanna Kafarowski. Polar Research 2018; Volum 37. ISSN 0800-0395.s doi: 10.1080/17518369.3018.1492761.
 • Halsaa, Beatrice; Ryall, Anka. Editorial. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2018; Volum 26 (4). ISSN 0803-8740.s 253 - 254.
 • Halsaa, Beatrice; Ryall, Anka. Editorial. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2018; Volum 26 (3). ISSN 0803-8740.s 163 - 166.
 • Halsaa, Beatrice; Ryall, Anka. Editorial. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2018; Volum 26 (2). ISSN 0803-8740.s 81 - 83.
 • Halsaa, Beatrice; Ryall, Anka. Editorial. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2018; Volum 26 (1). ISSN 0803-8740.s 1 - 3.
 • Ryall, Anka. "Kjønn på Polarmuseet – en intervensjon". Humanistisk forskerseminar 2018-10-12 - 2018.
 • Ryall, Anka. "Arktis – en historie om kjønn". "Det kjønnede arktiske klandskapet" 2018-03-22 - 2018.
 • Halsaa, Beatrice; Ryall, Anka. Editorial. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2017; Volum 25 (4). ISSN 0803-8740.s doi: 10.1080/08038740.2018.1429069.
 • Rønning, Anne Birgitte; Ryall, Anka. Editorial. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2017; Volum 25 (4). ISSN 0803-8740.s 229 - 231.
 • Ryall, Anka. Brit Hofseth – femme fatale eller kvinnelig forskerpioner i Arktis?. Seminar 2017-04-21 - 2017-04-21 2017.
 • Ryall, Anka. Jetsam or Flotsam? Researching Women in Norwegian Polar History. Seminar 2017-12-06 - 2017-12-06 2017.
 • Ryall, Anka. Polar Icon: Fridtjof Nansen for Children and Young Adults. ICASS IX 2017-06-08 - 2017.
 • Ryall, Anka; Hansson, Heidi. Introduction: Environmental, Exotic and Everyday Arctic. Cambridge Scholars Publishing 2017 ISBN 978-1-5275-0290-1.s 1 - 13.
 • Halsaa, Beatrice; Ryall, Anka. Editorial. (fulltekst) NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2017; Volum 25 (1). ISSN 0803-8740.s 1 - 3.s doi: 10.1080/08038740.2017.1313776.
 • Halsaa, Beatrice; Ryall, Anka. Editorial. (fulltekst) NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2017; Volum 25 (2). ISSN 0803-8740.s 73 - 75.s doi: 10.1080/08038740.2017.1357659.
 • Halsaa, Beatrice; Ryall, Anka. Editorial. (fulltekst) NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2017; Volum 25 (3). ISSN 0803-8740.s 161 - 162.s doi: 10.1080/08038740.2017.1379175.
 • Halsaa, Beatrice; Ryall, Anka; Bergstrøm, Ida Irene. Norske redaktører overtar nordisk tidsskrift om kjønn. (fulltekst) 2016.
 • Ryall, Anka; Halsaa, Beatrice. Editorial NORA 24:3. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2016; Volum 24 (3). ISSN 0803-8740.s 147 - 150.
 • Ryall, Anka; Halsaa, Beatrice. Editorial NORA 24:2. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2016; Volum 24 (2). ISSN 0803-8740.s 73 - 75.
 • Ryall, Anka; Halsaa, Beatrice. Editorial NORA 24:1. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2016; Volum 24 (1). ISSN 0803-8740.s 1 - 4.
 • Ryall, Anka. Introduction: Arctic Modernities Special Issue. Acta Borealia 2016; Volum 33 (2). ISSN 0800-3831.s 119 - 222.s doi: 10.1080/08003831.2016.1238176.
 • Halsaa, Beatrice; Ryall, Anka. Editorial. (fulltekst) NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2016; Volum 24 (2). ISSN 0803-8740.s 73 - 75.
 • Halsaa, Beatrice; Ryall, Anka. Editoral. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2016; Volum 24 (1). ISSN 0803-8740.s 1 - 5.
 • Ryall, Anka. Virginia Woolf via Google Maps. Anmeldelse av Lisbeth Larssons Promeader i Virginia Woolfs London. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2015 (2). ISSN 0809-2044.
 • Ryall, Anka. "Tilpasningens evne og resignasjonens kunst" – polar eufori i historisk lys. "Vin & viten" 2014-03-19 - 2014-03-19 2014.
 • Ryall, Anka. Kvinner i polararkivet. Polarhistorisk frokost 2014-04-30 - 2014-04-30 2014.
 • Ryall, Anka. Femme fatale eller forbilde? Polarforskeren Brit Hofseth (1914–41). 10-årsjubileeum Kvinnenettverket på Framsenteret 2014-12-10 - 2014-12-10 2014.
 • Ryall, Anka; Karlsen, Silje Solheim. Ishavskvinner – en ny norsk (litteratur)historie?. Vinterfest 2014-12-11 - 2014-12-11 2014.
 • Ryall, Anka. Gender in the Polar Archive. Yale Conference on Baltic and Scandinavian Studies 2014-03-13 - 2014-03-15 2014.
 • Ryall, Anka. A Woman Geologist in "Norwegian" Northeast Greenland: Pioneering Scientist or Femme Fatale?. Arctic Modernities International Conference 2014-09-16 - 2014-09-18 2014.
 • Ryall, Anka. Polare kvinner. En annerledes norsk ishavshistorie. Norway Seminar 2014-10-16 - 2014.
 • Ryall, Anka. Min debut. Prosa - tidsskrift for skribenter 2008 (6). ISSN 0805-276X.
 • Wærp, Henning Howlid; Ryall, Anka; Schimanski, Johan. Leder for Nordlit 23: Arctic Discourses 2008. Nordlit 2008. ISSN 0809-1668.s 9 - 9.
 • Bjørby, Paal; Bjorby, P; Ryall, Anka. Introduction: Queer Theory in a Norwegian Context. Journal of Homosexuality 2008; Volum 54. ISSN 0091-8369.s doi: 10.1080/00918360801951913.
 • Wærp, Henning Howlid; Schimanski, Johan; Ryall, Anka. "Sammen om arktisk litteratur". Intervju om konferansen Arctic discourses 2008, Universitetet i Tromsø, 21.-23. februar, med 65 foredragsholdere fra 15 land. (Journalist: Lasse Jangås.). 2008.
 • Ryall, Anka. The World according to Marianne North, a Nineteenth-Century Female Linnean. Linnean Travel: Transgressions and Narratives 2007-10-03 - 2007-10-03 2007.
 • Ryall, Anka. Ethel Tweedie's Northern Periphery. Regionerneas estetiska uttryck och bilden av regionerna 2007-03-30 - 2007-03-31 2007.
 • Ryall, Anka. The woman and the hour: Harriet Martineau and Victorian ideologies. Journal of the History of the Behavioral Sciences 2006; Volum 42. ISSN 0022-5061.
 • Schimanski, Johan; Wærp, Henning Howlid; Ryall, Anka; Jangås, Lasse; Sæbbe, Yngve Olsen. 9 mill. til forskning på arktisk litteratur. 2005.
 • Ryall, Anka. Review of Caroline Roberts, The Woman and the Hour: Harriet Martineau and Victorian Ideologies. Journal of the History of the Behavioral Sciences 2005. ISSN 0022-5061.
 • Ryall, Anka. Et talerør for de mange. Anmeldelse av Tillie Olsen: Tell me a Riddle (Gi meg en gåte). Vinduet 1981; Volum 2. ISSN 0042-6288.s 75 - 76.
 • Ryall, Anka. Å sprengja seg ut med geriljagloser. Anmeldelse av Karin Moe: Kjønnskrift. Vinduet 1980; Volum 2. ISSN 0042-6288.s 63 - 65.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Jeg er litteraturforsker innenfor faget Engelsk og professor i humanistisk kjønnsforskning. Mine forskningsinteresser er konsentrert rundt to poler: for det første, reiselitteratur med vekt på kjønn og det nordlige; for det andre, kjønn og modernisme, med fokus på Virginia Woolfs forfatterskap. I perioden 2013–16 ledet jeg et internasjonalt forskningsprosjekt med tittelen Arctic Modernities, finansiert av NFRs Polarforskningsprogram. I tillegg til HSL-fakultetets kjernegruppe besto prosjektet av en gruppe nasjonale og internasjonale forskere, to i Norge og sju internasjonale (fra Danmark, Sverige, Finland, Canada, Tyskland og USA).

  Prosjektet har bl.a. utgitt temanumre av Nordlit 35 (2015) og Acta Borealia 33,2 (2016).

  Sammen med professor Beatrice Halsaa, Universitetet i Oslo, er jeg i perioden 2016–18 hovedredaktør for tidsskriftet NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  BRELIA N 116

  Klikk for større kart