Bilde av Ryall, Anka
Foto: Torje Jenssen
Bilde av Ryall, Anka
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi anka.ryall@uit.no +4777646417 481 54 939 Her finner du meg

Anka Ryall


Professor emerita


 • Elisabeth Isaksson, Anka Ryall :
  The Queen of the Arctic: Louise Arner Boyd
  Polar Research 2023 ARKIV / DOI
 • Anka Ryall :
  Polar Icon? Fridtjof Nansen for Children and Young Adults
  Routledge 2020
 • Anka Ryall :
  Gender in the Twentieth-Century Polar Archive
  Transcript Verlag 2019 DOI
 • Anka Ryall :
  Svalbard in and beyond European Modernity
  Cambridge Scholars Publishing 2017 DOI
 • Anka Ryall :
  The Arctic Playground of Europe: Sir Martin Conway's Svalbard
  Nordlit 2015 ARKIV / DOI
 • Anka Ryall :
  A Deviant in the Arctic
  Peter Lang Publishing Group 2015 DOI
 • Anka Ryall :
  Woolfian Border Poetics and Contemporary Circadian Novels
  Nordlit 2014 ARKIV / DOI
 • Anka Ryall :
  In Love with a Cold Climate: Representations of the North in Nineteenth-Century Travel Writing from Scandinavia
  Journal of Northern Studies 2014
 • Anka Ryall :
  Hva er en helt? Kjønn i antarktislitteraturen
  Fortid 2011
 • Anka Ryall :
  Hanna Resvoll-Holmsen – en arktisk pioner
  Orkana Forlag 2023
 • Anka Ryall :
  Polare kvinner. Norsk polarforskning i kjønnsperspektiv
  Orkana Forlag 2022
 • Anka Ryall, Anne Birgitte Rønning :
  Gender in Literary Exchange
  Routledge 2021
 • Anka Ryall, Heidi Hansson, Maria Lindgren Leavenworth :
  The Arctic in Literature for Children and Young Adults
  Routledge 2020
 • Heidi Hansson, Maria Lindgren Leavenworth, Anka Ryall :
  The Arctic in Literature for Children and Young Adults
  Routledge 2020
 • Heidi Hansson, Anka Ryall :
  Arctic Modernities. The Environmental, the Exotic and the Everyday
  Cambridge Scholars Publishing 2017
 • Anka Ryall :
  Virginia Woolf. Litterære grenseoverganger
  Pax Forlag 2011
 • Lene Liebe Delsett, Anka Ryall, Bernhard Ellefsen, Sigri Sandberg :
  En kveld om Hanna Resvoll-Holmsen
  2023
 • Arthur Tennøe, Ulrike Spring, Inger Undheim, Anka Ryall, Thea Aarbakke, Johan Henrik Schimanski :
  Å stille ut litteratur og forfattere
  2019 DATA / PROSJEKT
 • Silje Gaupseth, Lena Aarekol, Marit Anne Hauan, Anka Ryall :
  Wanny og Henry: Fangstliv i Arktis / Wanny and Henry: Hunting and Trapping in the Arctic
  Museumsutstilling 2019 DATA
 • Anka Ryall :
  Review of The Polar Adventures of a Rich American Dame: A Life of Louise Arner Boyd by Joanna Kafarowski
  Polar Research 2018 DOI
 • Anka Ryall :
  "Kjønn på Polarmuseet – en intervensjon"
  2018
 • Anka Ryall :
  "Arktis – en historie om kjønn"
  2018
 • Beatrice Halsaa, Anka Ryall :
  Editorial
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2018
 • Beatrice Halsaa, Anka Ryall :
  Editorial
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2018
 • Beatrice Halsaa, Anka Ryall :
  Editorial
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2018
 • Beatrice Halsaa, Anka Ryall :
  Editorial
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2018
 • Anka Ryall :
  Polar Icon: Fridtjof Nansen for Children and Young Adults
  2017
 • Anka Ryall :
  Brit Hofseth – femme fatale eller kvinnelig forskerpioner i Arktis?
  2017
 • Anka Ryall, Heidi Hansson :
  Introduction: Environmental, Exotic and Everyday Arctic
  Cambridge Scholars Publishing 2017
 • Anka Ryall :
  Jetsam or Flotsam? Researching Women in Norwegian Polar History
  2017
 • Anne Birgitte Rønning, Anka Ryall :
  Editorial
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2017
 • Beatrice Halsaa, Anka Ryall :
  Editorial
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2017 FULLTEKST / DOI
 • Beatrice Halsaa, Anka Ryall :
  Editorial
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2017 FULLTEKST / DOI
 • Beatrice Halsaa, Anka Ryall :
  Editorial
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2017 FULLTEKST / DOI
 • Beatrice Halsaa, Anka Ryall :
  Editorial
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2017 DOI
 • Anka Ryall :
  Introduction: Arctic Modernities Special Issue
  Acta Borealia 2016 DOI
 • Anka Ryall, Beatrice Halsaa :
  Editorial NORA 24:2
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2016
 • Anka Ryall, Beatrice Halsaa :
  Editorial NORA 24:1
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2016
 • Anka Ryall, Beatrice Halsaa :
  Editorial NORA 24:3
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2016
 • Beatrice Halsaa, Anka Ryall :
  Editoral
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2016
 • Beatrice Halsaa, Anka Ryall, Ida Irene Bergstrøm :
  Norske redaktører overtar nordisk tidsskrift om kjønn
  25. januar 2016 FULLTEKST
 • Beatrice Halsaa, Anka Ryall :
  Editorial
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2016 FULLTEKST
 • Anka Ryall :
  Virginia Woolf via Google Maps. Anmeldelse av Lisbeth Larssons Promeader i Virginia Woolfs London
  Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2015
 • Anka Ryall :
  A Woman Geologist in "Norwegian" Northeast Greenland: Pioneering Scientist or Femme Fatale?
  2014
 • Anka Ryall :
  Femme fatale eller forbilde? Polarforskeren Brit Hofseth (1914–41)
  2014
 • Anka Ryall :
  Kvinner i polararkivet
  2014
 • Anka Ryall :
  "Tilpasningens evne og resignasjonens kunst" – polar eufori i historisk lys
  2014
 • Anka Ryall :
  Polare kvinner. En annerledes norsk ishavshistorie
  2014
 • Anka Ryall, Silje Solheim Karlsen :
  Ishavskvinner – en ny norsk (litteratur)historie?
  2014
 • Anka Ryall :
  Gender in the Polar Archive
  2014

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Jeg er litteraturforsker innenfor faget Engelsk og professor i humanistisk kjønnsforskning. Mine forskningsinteresser er konsentrert rundt to poler: for det første, reiselitteratur med vekt på kjønn og det nordlige; for det andre, kjønn og modernisme, med fokus på Virginia Woolfs forfatterskap. I perioden 2013–16 ledet jeg et internasjonalt forskningsprosjekt med tittelen Arctic Modernities, finansiert av NFRs Polarforskningsprogram. I tillegg til HSL-fakultetets kjernegruppe besto prosjektet av en gruppe nasjonale og internasjonale forskere, to i Norge og sju internasjonale (fra Danmark, Sverige, Finland, Canada, Tyskland og USA).

  Prosjektet har bl.a. utgitt temanumre av Nordlit 35 (2015) og Acta Borealia 33,2 (2016).

  Sammen med professor Beatrice Halsaa, Universitetet i Oslo, er jeg i perioden 2016–18 hovedredaktør for tidsskriftet NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research.