Ansatte--Henning-Wærp
Ansatte--Henning-Wærp
Institutt for språk og kultur henning.waerp@uit.no +4777644235 93820102 Tromsø SVHUM A 1029

Wærp, Henning Howlid


Professor nordisk litteraturvitenskap


 • Wærp, Henning Howlid. Knut Hamsun´s Segelfoss Books. A Green Criticism of the Consumer Society?. NORDEUROPAforum 2022. ISSN 1863-639X.s 61 - 71.
 • Wærp, Henning Howlid. Urfolks-science fiction? Verdens første samiske romfartsroman: Sigbjørn Skådens "Fugl" (2019). Norsk Litterær Årbok 2021. ISSN 0078-1266.s 120 - 141.
 • Wærp, Henning Howlid. Roald Amundsen’s South Pole Book (1912). Presa Universitară Clujeană 2021 ISBN 978-606-37-1027-8.s 140 - 142.
 • Wærp, Henning Howlid. Travels in the cold zone. John Benjamins Publishing Company 2020 ISBN 9789027207890.s 21 - 36.s doi: 10.1075/fillm.15.01war.
 • Wærp, Henning Howlid. «Jakt og skogsmotivet i Trygve Gulbranssens "Og bakom synger skogene"-trilogi (1933-1935). Acta Universitatis Carolinae Philologica 2020 (1). ISSN 0567-8269.s 95 - 109.s doi: 10.14712/24646830.2020.23.
 • Wærp, Henning Howlid. Symbolisme og sanselighet i Knut Hamsuns "Victoria" (1898). En økokritisk lesning. Nordlit 2020. ISSN 0809-1668.s doi: 10.7557/13.5320.
 • Wærp, Henning Howlid. Literary Encounters with the Arctic Landscape. Among Nordic Explorers and Trappers. Brepols 2020 ISBN 9782503585024.s 261 - 271.s doi: 10.1484/M.NAW-EB.5.120797.
 • Wærp, Henning Howlid. The Polar Bear in Nordic Literature for Children and Young Adults. Routledge 2020 ISBN 9780367360801.s 71 - 87.
 • Wærp, Henning Howlid. Mikkjel Fønhus og dyreskildringen. Acta Universitatis Carolinae Philologica 2019 (3). ISSN 0567-8269.s 99 - 113.s doi: 10.14712/24646830.2019.34.
 • Wærp, Henning Howlid. Hamsuns sivilisasjonskritikk: Hvordan lese Hamsun økokritisk?. Hamsun-selskapets skriftserie 2018; Volum 32 (32). ISSN 0803-2688.s 123 - 138.
 • Wærp, Henning Howlid. En besinnelse på vårt bånd til naturen, et budskap om "simple living"? Knut Hamsuns "Markens grøde i 100 år". 2017 ISBN 978-952-12-3585-6.s 41 - 51.s doi: 10.7557/13.961.
 • Wærp, Henning Howlid. The Arctic Pastoral. Cambridge Scholars Publishing 2017 ISBN 978-1-5275-0290-1.s 112 - 128.
 • Wærp, Henning Howlid. The Literary Arctic. John Benjamins Publishing Company 2017 (31) ISBN 9789027234681. ISSN 0238-0668.s 530 - 554.s doi: 10.1075/chlel.xxxi.42war.
 • Wærp, Henning Howlid. Knut Hamsuns Segelfoss-bøker: En grønn kritikk av konsumsamfunnet. Hamsun-selskapets skriftserie 2017 (31). ISSN 0803-2688.s 100 - 110.
 • Wærp, Henning Howlid. "Ибсен Кнута Гамсуна" ('Knut Hamsun´s Ibsen'). 2016 ISBN 978-5-7281-1858-9.s 23 - 32.
 • Wærp, Henning Howlid. Knut Hamsun´s Anxiety of Henrik Ibsen - The Novelist Vs the Dramatist. Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia 2016 (3). ISSN 1220-0484.s 55 - 63.
 • Wærp, Henning Howlid. Polar day/polar night. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 181 - 183.
 • Wærp, Henning Howlid. "Rolf Jacobsen". 2016.
 • Wærp, Henning Howlid. "Drap, skrekk og mørke i Reykjavik". Anmeldelse av Gerdur Kristnys diktsamling "Dråpa", gjendiktet av Hanne Bramness (Nordsjøforlaget 2016). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.s doi: 10.7557/13.1581.
 • Wærp, Henning Howlid. "Å møte bamsen ansikt til ansikt, det er nå knuppen" (Henry Rudi). - Om isbjørn i norsk Svalbard-litteratur.. Norsk Litterær Årbok 2016. ISSN 0078-1266.s 93 - 118.
 • Wærp, Henning Howlid. "... DET BESTE I DEN NORDNORSKE FORTELJARTRADISJONEN" Om Lars Bergs romaner – sammenliknet med Hamsuns. Nordlit 2016 (38). ISSN 0809-1668.s 97 - 105.s doi: 10.7557/13.3756.
 • Wærp, Henning Howlid. "Knut Hamsuns Segelfoss-bøker. – En grønn kritikk av konsumsamfunnet?". Norsk Litterær Årbok 2015. ISSN 0078-1266.s 137 - 159.
 • Wærp, Henning Howlid. Om Oliver-skikkelsen som korreks til fremskrittet. Knut Hamsuns "Konene ved vannposten" (1920). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2015 (2). ISSN 0013-0818.s 125 - 135.s doi: 10.18261/ISSN1500-1989-2015-02-04.
 • Wærp, Henning Howlid. "… langt der oppe mot nord." Bilder av nord i nordnorsk lyrikk – fra Elias Blix til Morten Wintervold.. Nordlit 2015 (35). ISSN 0809-1668.s 79 - 101.s doi: 10.7557/13.3427.
 • Wærp, Henning Howlid. Mordet som ble avlyst på grunn av en naturopplevelse. Om Anne B. Ragdes Zona Frigida (1995). Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0244-0.s 401 - 412.
 • Wærp, Henning Howlid. Arktiske diskurser. – Mennesket i arktis. Nordlit 2014 (32). ISSN 0809-1668.s 147 - 159.s doi: 10.7557/13.3075.
 • Wærp, Henning Howlid. Ishavsromanen som sjanger. – Om Lars Hansens "I Spitsbergens vold" (1926). Norsk Litterær Årbok 2014. ISSN 0078-1266.s 114 - 136.
 • Wærp, Henning Howlid. "Epikriser og dikt". Anmeldelse av Nils Chr. Moe-Repstads diktbøker "Teori om det eneste". Bok 1 og "Teori om det eneste". Bok 2. Flamme forlag 2013. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. Knut Faldbakkens "Uår. Aftenlandet" (1974). En (skitten-)grønn lesning av livet på søppelfyllingen. Norsk Litterær Årbok 2013. ISSN 0078-1266.s 200 - 215.
 • Wærp, Henning Howlid. Arktiske idyller. Meddelanden, Åbo Akademi 2012 (40). ISSN 0358-3988.s 96 - 118.
 • Wærp, Henning Howlid. FRIDTJOF NANSEN SOM FORFATTER – EN LITTERÆR VURDERING AV REISESKILDRINGENE. Nordlit 2012; Volum 29 (29). ISSN 0809-1668.s 235 - 242.s doi: 10.7557/13.2316.
 • Wærp, Henning Howlid. “Henning Fjørtoft: Jordsanger. Økokritiske analyser av Inger Christensens lange dikt”, 2. opposisjon, NTNU 2011. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2012 (2). ISSN 0013-0818.s 130 - 138.
 • Wærp, Henning Howlid. Den arktiske pastoralen. - Fridtjof Nansen, Knud Rasmussen, Helge Ingstad. Norsk Litterær Årbok 2012. ISSN 0078-1266.s 197 - 216.
 • Wærp, Henning Howlid. Lengselen etter et enklere liv. Knut Hamsuns roman Ringen sluttet (1936) i et økokritisk lys. Hamsun-selskapets skriftserie 2012. ISSN 0803-2688.s 9 - 24.
 • Wærp, Henning Howlid. Roald Amundsens polarprosa. "Nordvestpassagen" (1907), "Sydpolen" (1912) og "Nordostpassagen" (1921). Norsk Litterær Årbok 2011. ISSN 0078-1266.s 191 - 217.
 • Schimanski, Johan; Theodorsen, Cathrine; Wærp, Henning Howlid. Arktis som litterært prosjekt. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2781-9.s 9 - 28.
 • Wærp, Henning Howlid. Torahus seter og Torahus sanatorium - Utopi og dystopi i Knut Hamsuns "Siste kapitel" (1923). 2011 (27) ISBN 978-82-91002-44-6. ISSN 0803-2688.s 77 - 87.
 • Wærp, Henning Howlid. Hva gjør en ekspedisjonsrapport verdt å lese? Om Otto Sverdrups "Nyt land. Fire Aar i Arktiske Egne" (1903). Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2781-9.s 93 - 112.
 • Wærp, Henning Howlid. Possibilities in the Wilderness: Knut Hamsun's "Growth of the Soil"--An Ecocritical Approach. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 9788251927284.s 177 - 186.
 • Wærp, Henning Howlid. Polarlitteratur som avantgarde?. Novus Forlag 2011 ISBN 978-82-7099-649-0.s 69 - 78.
 • Wærp, Henning Howlid. Torahus seter og Torahus sanatorium : utopi og dystopi i Knut Hamsuns Siste kapitel (1923). Hamsun-selskapets skriftserie 2011. ISSN 0803-2688.s 77 - 87.
 • Ryall, Anka; Schimanski, Johan; Wærp, Henning Howlid. Arctic Discourses: An Introduction. Cambridge Scholars Publishing 2010 ISBN 978-1443819596.s ix - xxviii.
 • Wærp, Henning Howlid. Fridtjof Nansen´s "First crossing of Greenland" (1890): Bestseller and Scientific Report. Cambridge Scholars Publishing 2010 ISBN 978-1443819596.s 43 - 58.
 • Larsen, Peter Stein; Wærp, Henning Howlid; Gemzøe, Anker; Jørgensen, Bo. Peter Stein Larsen: Drømme og dialoger : to poetiske traditioner omkring 2000 : disputas for dr.phil.-graden, Aalborg Universitet, 4. desember 2009. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2010; Volum 97 (4). ISSN 0013-0818.s 399 - 431.
 • Wærp, Henning Howlid. Andreas Munch (1871-1933). Dictionary of Literary Biography 2010; Volum 354. ISSN 1096-8547.s 216 - 223.
 • Wærp, Henning Howlid. Vilhelm Krag (1871-1933). Dictionary of Literary Biography 2010; Volum 354. ISSN 1096-8547.s 175 - 187.
 • Wærp, Henning Howlid. Isak Sellanrå, igjen dagens mann? : Markens grøde lest i et økokritisk perspektiv. Norsk Litterær Årbok 2010. ISSN 0078-1266.s 105 - 124.
 • Wærp, Henning Howlid. Åsmund Sveen og den tapte prosadiktsamlingen. Oplandske Bokforlag 2010 (x) ISBN 978-82-7518-179-2.s 189 - 207.
 • Wærp, Henning Howlid. Fridtjof Nansen. Aarhus Universitetsforlag 2009 ISBN 9788779343764.s 179 - 210.
 • Wærp, Henning Howlid. Vandringer i refleksjonslandskapet. – Om Knut Hamsuns "På gjengrodde stier". Nordlit 2009 (25). ISSN 0809-1668.s 161 - 185.
 • Wærp, Henning Howlid. "Ekspedisjonsberetningens utfordringer. – Om Otto Sverdrups Nyt land. Fire Aar i Arktiske Egne (1903)". Norsk Litterær Årbok 2009. ISSN 0078-1266.s 92 - 113.
 • Wærp, Henning Howlid. Om "Mor Godhjertas glade versjon.Ja" (Jan Erik Vold). Cappelen Damm AS 2008 ISBN 978-82-04-13826-2.s 295 - 310.
 • Wærp, Henning Howlid. Hans Kristian Rustad: "Tekstspill i hypertekst. Koherensopplevelse og sjangergjenkjennelse i lesing av multimodale hyperfiksjoner." 2. opposisjon for Phd.-avhandling ved Universitetet i Agder, 11. april 2008. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2008 (3). ISSN 0013-0818.s 273 - 284.
 • Wærp, Henning Howlid. Hamsuns Mysterier som symbolistisk roman. Hamsun-selskapets skriftserie 2008 (23). ISSN 0803-2688.s 165 - 180.
 • Wærp, Henning Howlid. “Sverdrup´s Arctic Adventures. Or: What makes an Expedition Report worth reading? – Otto Sverdrup: New Land. Four years in the Arctic Regions (1903). Nordlit 2008 (23). ISSN 0809-1668.s 305 - 316.
 • Klastrup, Lisbeth; Wærp, Henning Howlid; Rustad, Hans Kristian. Hans Kristian Rustad: Tekstspill i hypertekst : koherensopplevelse og sjangergjenkjennelse i lesing av multimodale hyperfiksjoner doktordisputas, Universitetet i Agder, 27. mars 2008. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2008 (3). ISSN 0013-0818.s 259 - 295.
 • Wærp, Henning Howlid. Rolf Jacobsens lange linjer - Litt om hans prosadikt. Gyldendal Akademisk 2007 ISBN 978-82-05-37044-9.s 177 - 191.
 • Wærp, Henning Howlid. "Innlandsisen, våre lengslers mål". Om Fridtjof Nansens På ski over Grønland – og noen andre bøker i hans spor. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2007; Volum 10 (2). ISSN 0809-2044.s 97 - 116.
 • Wærp, Henning Howlid. Based in Sweden, looking at Norway. The Poetry and Poetics of Jan Erik Vold. 2006 ISBN 88-7472-053-X.s 191 - 202.
 • Wærp, Henning Howlid. "Observatøren i det sosiale rommet. – Litt om Knut Hamsuns metode.". 2006 (21) ISBN 82-91002-38-X. ISSN 0803-2688.s 221 - 234.
 • Wærp, Henning Howlid. "Grafisk ytre kling-klang? Litt om verselinjer og prosadikt". Tapir Akademisk Forlag 2006 ISBN 8251921759.s 305 - 314.
 • Wærp, Henning Howlid. "Ibsens Indflytelse paa Rishøsten i Indien". Knut Hamsun som Ibsen-bekjemper. Gyldendal Akademisk 2006 ISBN 82-05-36181-9.s 100 - 109.
 • Wærp, Henning Howlid. Førsteklasses New York-roman: Anmeldelse av Mirjam Kristensen: En ettermiddag om høsten (Oktober 2006). Nordlit 2006 (20). ISSN 0809-1668.s 131 - 136.
 • Wærp, Henning Howlid. Knut Hamsun as a travel writer: In Wonderland. Études Scandinaves au Canada 2006 (16). ISSN 0823-1796.s 2 - 12.
 • Wærp, Henning Howlid. "Cora Sandel og Tromsø". 2005; Volum 4 (4) ISBN 82-92074-07-4. ISSN 1501-7516.s 61 - 75.
 • Wærp, Henning Howlid. "Knut Hamsuns lyrikk og prosadikt". Fagbokforlaget 2005 ISBN 82-450-0108-2.s 35 - 53.
 • Wærp, Henning Howlid. "Innledning". Unipub forlag 2005 ISBN 8274771907.s i - iv.
 • Wærp, Henning Howlid. "Men mest er det snetykke". Det nordliges representasjon i Cora Sandels forfatterskap. Unipub forlag 2005 ISBN 8274771907.s 129 - 146.
 • Wærp, Henning Howlid. Konditoriet som livsbilde. Om Cora Sandels "Kranes konditori". Unipub forlag 2005 ISBN 8274771907.s 99 - 116.
 • Wærp, Henning Howlid. Tobinds biografi om Knut Hamsun. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri 2005 (3). ISSN 0029-1501.s 274 - 279.
 • Wærp, Henning Howlid. "Norsk lyrikk 2004". Norsk Litterær Årbok 2005. ISSN 0078-1266.s 20 - 49.
 • Wærp, Henning Howlid. Rolf Jacobsen (1907-1994). 2004 ISBN 0-7876-6834-6.
 • Wærp, Henning Howlid. Jan Erik Vold. 2004 ISBN 0-7876-6834-6.
 • Wærp, Henning Howlid. "Kort og svært godt". Eva Jensen: Gullkunde (Samlaget 2003). Bokvennen 2004 (3). ISSN 0802-1953.s 41 - 41.
 • Wærp, Henning Howlid. "Dikt, musikk og malerier". Anmeldelse av Ted M. Granlund: Regnet som sprenger bak tinningene (K.Ø.S. forlag 2003). Bokvennen 2004 (1). ISSN 0802-1953.s 24 - 25.
 • Wærp, Henning Howlid. Første bok om Cora Sandels noveller. Anmeldelse av AnnaCarin Billing: "Hvad er sannhet?" Studier i Cora Sandels novellistik (Oslo: Solum forlag 2002). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2004 (H. 2). ISSN 0013-0818.s 168-171 - .
 • Wærp, Henning Howlid. Lavmælt,lyttende. � Noen nedslag i Rolf Jacobsens poesi. Bokvennen 2003 (4). ISSN 0802-1953.
 • Wærp, Henning Howlid. L'Arctique de la littérature norvégienne : de Fridtjof Nansen à Anne B. Ragde. Presses de L'Université du Québec 2021 ISBN 978-2-7605-4926-5.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hele livet en vandrer i naturen." Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap. Orkana Forlag 2018 ISBN 978-82-8104-330-5.
 • Wærp, Henning Howlid. Arktisk litteratur. - Fra Fridtjof Nansen til Anne B. Ragde. Orkana Forlag 2017 ISBN 978-82-8104-300-8.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen; Wærp, Henning Howlid. Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur. (omtale) Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0244-0.s 183 - 197.
 • Wærp, Henning Howlid. Nils Magne Knutsen. Litteratur i Æventyrland. Artikler om nordnorsk litteratur. 2013 ISBN 9788292840061.s 3 - 4.
 • Arntzen, Even; Knutsen, Nils Magne; Wærp, Henning Howlid. Hamsun i Vesterålen 2012. 2012 (28) ISBN 978-82-91002-45-3. ISSN 0803-2688.s 227 - 242.
 • Schimanski, Johan; Theodorsen, Cathrine; Wærp, Henning Howlid. Reiser og ekspedisjoner i det litterære Arktis. (fulltekst) Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2781-9.s 293 - 310.
 • Arntzen, Even; Knutsen, Nils Magne; Wærp, Henning Howlid. Hamsun i Tromsø V. Rapport fra den 5. internasjonale Hamsun-konferanse, 2011. 2011 (27) ISBN 978-82-91002-44-6. ISSN 0803-2688.s 243 - 253.
 • Ryall, Anka; Schimanski, Johan; Wærp, Henning Howlid. Arctic Discourses. (sammendrag) Cambridge Scholars Publishing 2010 ISBN 978-1443819596.s ix - xxviii.
 • Ryall, Anka; Schimanski, Johan; Wærp, Henning Howlid. Artic Discourses 2008. 2008 (23) ISBN 978-82-90423-79-2. ISSN 0809-1668.s 172 - 182.
 • Arntzen, Even; Wærp, Henning Howlid. Tid og rom i Hamsuns prosa (II). 2006 (21) ISBN 82-91002-38-X. ISSN 0803-2688.s 235 - 264.
 • Wærp, Henning Howlid. De upåaktede liv. Om Cora Sandels forfatterskap. Unipub forlag 2005 ISBN 8274771907.s i - iv.
 • Arntzen, Even; Knutsen, Nils Magne; Wærp, Henning Howlid. Hamsun I Tromsø II. 1999 ISBN 82-91002-14-2.s 195 - 216.
 • Wærp, Henning Howlid. The human-animal relation in an Arctic Mapping expedition. Otto Sverdrups "New Land. Four Years in the Arctic Regions " (1903). Norlit: Literature and Place 2022-06-14 - 2022-06-16 2022.
 • Wærp, Henning Howlid. To praktverk om krydder og korn. Anmeldelse av Åsmund Bjørnstads "Kornboka. Brødets og ølets historie", og Thomas Reinertsen Berg: "Til verdens ende. Krydderets verdenshistorie". Aftenposten 2022; Volum 8. januar 2022 (side 62-63). ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. Platt om babyhelvete. Anmeldelse av Catrin Sagen og Steinar Sagens "Fra ligging til legging. En overlevelsesguide til paret" (J.M. Stenersen 2022). Aftenposten 2022; Volum 15. januar 2022, s. 19. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. Engasjert, men overfladisk om klimalitteratur. Anmeldelse av Bernhard Ellfsen: "Det som går tapt. Naturen som forsvinner og litteraturen som forteller om den" (Cappelen Damm 2022). Aftenposten 2022; Volum 19. februar 2022. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. "L Árctique de la littérature norvégienne". Boklansering av egen bok, pluss foredrag: The literary Arctic. Workshop on Cultural and Literary Histories of the North, pluss lansering av egen bok: "L Árctique de la littérature norvégienne" 2022-02-25 - 2022-03-25 2022.
 • Wærp, Henning Howlid. Skildringer av isbjørn i norsk barne- og ungdomslitteratur. Verdens isbjørndag, 27. februar. 2022-02-27 - 2022-03-27 2022.
 • Wærp, Henning Howlid. Polarbok oversatt til fransk. "L´Arctique de la littérature norvégienne". Henning Howlid Wærp i intervju med Karine Nigar Aarskog. 2022.
 • Wærp, Henning Howlid. The Human - animal Relation in Otto Sverdrups "New Land. Four Years in the Arctic Regions" (1903). Decolonizing Arctic History 2022-04-08 - 2022-04-08 2022.
 • Wærp, Henning Howlid. Påskekrim frå Akademia. Her er nokre tips.. Khrono.no 2022; Volum 9. April 2022. Intervjuet av Hilde Kristin Strand. ISSN 1894-8995.
 • Wærp, Henning Howlid. “Krim og isbjørn i påsken», filmet og tekstet foredrag, Facebook-siden til Polarmuseet, UiT. uit.no 2022; Volum 16. April 2022.
 • Wærp, Henning Howlid. Sandel/Fabricius. Menneske og kunstnerskap. Sandel/Fabricius. Menneske og kunstnerskap 2022-04-28 - 2022-04-28 2022.
 • Wærp, Henning Howlid. "En deilig blå korsedderkopp. – Hamsun og insektlivet". Ottar 2022; Volum 339 (2). ISSN 0030-6703.s 4 - 11.
 • Wærp, Henning Howlid. Roald Amundsen, 17. mai. Speidertoget i Tromsø på nasjonaldagen. Tale ved Roald Amundsen statuen på Roald Amundsens plass, Tromsø. 2022-05-17 - 2022-05-17 2022.
 • Wærp, Henning Howlid. Nansen ble en folkehelt. Få trodde han ville lykkes. Intervju om Fridtjof Nansens Grønlands-ekspedisjon 1888-89. Henning Howlid Wærp intervjuet av Karine Nigard Aarskog. 2022.
 • Hoaas, Sarah; Busch, Hella Veierud; Wærp, Henning Howlid. Litterær kompetanse i Læreplanen for kunnskapsløftet 2020. En undersøkelse av mulighetene for litteraturundervisninga i det fornyede norskfaget.. 2021.
 • Wærp, Henning Howlid. Politikk og poesi. Anmeldelse av Amanda Gormans dikt «The Hill We Climb” under innsettelsessermonien for Joe Biden og Kamela Harris, Washington, 20. januar 2021.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021. ISSN 0804-3116.s 38 - 38.
 • Wærp, Henning Howlid. "Intenst om et familietabu." Anmeldelse av Gøril Gabrielsens roman "Mellom nord og natt" (Aschehoug 2021). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021. ISSN 0804-3116.s 62 - 62.
 • Wærp, Henning Howlid. «12 millioner solgte bøker siden 1933. Hva ligger fascinasjonen i? Om Trygve Gulbranssens "Og bakom synger skogene"- trilogi.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. "Nekter å gi opp Hamsun. Intervju i Klassekampen om Ståle Dingstads bok "Knut Hamsun og det norske holocaust.". 2021.
 • Wærp, Henning Howlid. Og bakom synger skogene. Det er i år hundre år siden Trygve Gulbranssen debuterte. Harvest Magazine 2021.
 • Wærp, Henning Howlid. Nord som litterært prosjekt. Nord som litterært prosjekt. Samtale med Kim Skytte om den franske maleren Biard og forfatteren Leonie d´Aunet, La Recherche-ekspedisjonen til Nord-Norge og Svalbard, 1838-1840. 2021-05-20 - 2021-05-20 2021.
 • Wærp, Henning Howlid. Hamsun-debatten: Må vi legge bort bøkene nå?. Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.s 32 - 32.
 • Wærp, Henning Howlid. Gåsehuden uteblir. Anmeldelse av Amanda Gorman: "Berget vi bestiger", oversatt fra amerikansk av Marjam Idriss.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021. ISSN 0804-3116.s 65 - 65.
 • Wærp, Henning Howlid. Kritisk kvartett. Paneldeltager i «Kritisk kvartett», Festspillene i Nord-Norge, Harstad, 25. juni 2021. 2021-06-25 - 2021-06-25 2021.
 • Wærp, Henning Howlid. Bygda inn i valgkampen. Anmeldelse av Gunstein Bakkes roman "Austalgi" (Oktober forlag 2021). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021; Volum 21. august 2021. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. Forelesning om nordnorsk litteratur for norsklærere ved universiteter i utlandet. Universitetet i Agder, 30. august 2021. Lærerseminar 2021, for norsklærere ved utenlandske universiteter 2021-08-30 - 2021-08-30 2021.
 • Wærp, Henning Howlid. Cora Sandel gjenbesøkt. iTromsø 2021; Volum 13. september 2021.
 • Wærp, Henning Howlid. «Morsomt og skarpsindig.» Anmeldelse av Selma Lønning Aarøs roman "Privatlivets fred" (Cappelen Damm 2021). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021; Volum 11. september 2021. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. «Fisken i Vandet, det er vores Brød, Og miste vi hannem, da lide vi Nød.» Om sjømat i litteraturen fra Petter Dass til i dag. Sjømatfest 2021-09-09 - 2021-09-09 2021.
 • Wærp, Henning Howlid. Morsom, sår og sexy roman. Anmeldelse av Iram Haqs "Uelsket" (Cappelen Damm 2021). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. Langtekkelig kunstnerroman. Anmeldelse av Herbjørg Wassmos ""Mitt menneske" (Gyldendal 2021). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021; Volum 2. oktober 2021. ISSN 0804-3116.s 18 - 18.
 • Wærp, Henning Howlid. Nobelpris-kandidat dukker ned i greske myter. Anmeldelse av Anne Carsons "Rød selvbiografi", gjendiktet til norsk av Tone Hødnebø (Kolon forlag 2021). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021; Volum 6. november 2021. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. Deltager i «Kritisk kvartett», samtale om ny litteratur, Ordkalotten, Tromsø internasjonale litteraturfestival, 12. november 2021.. "Kritisk kvartett", samtale om ny litteratur. 2021-11-12 - 2021-11-12 2021.
 • Wærp, Henning Howlid. Bokbader. Intervju med forfatter Heine Bakkeid om hans firebinds krimserie om etterforskeren Thorkild Aske.. Bokbad 2021-10-30 - 2021-10-30 2021.
 • Wærp, Henning Howlid. Gjesteforelesning ved Babes-Bolyai universitetet i Cluj, Romania; over internett, 18. november 2021: «Hva er regional litteraturforskning? Om nordnorsk litteratur i et historisk perspektiv.». Gjesteforelesning 2021-11-18 - 2021-11-18 2021.
 • Wærp, Henning Howlid. Hun skriver like gode dikt som romaner. Anmeldelse av Margaret Atwoods diktsamling "Kjære vene" ("Dearly"), gjendiktet av Anne Karin Torheim (Fanfare forlag). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021; Volum 27. november 2021, s. 72.. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. "Har en historisk romanserie noen verdi i dag utover det rent underholdningsmessig? - Hundre år siden forfatteren Trygve Gulbranssen debuterte.. iTromsø 2021; Volum 25. november 2021, s.24.
 • Wærp, Henning Howlid. Filosofiske samtaler. Om Cora Sandel og betydningen av det nordlige i hennes forfatterskap.. Filosofiske samtaler. 2021-11-27 - 2021-11-27 2021.
 • Wærp, Henning Howlid. Herbjørg Wassmos Dinas bok (1989) og debatten rundt Dina-skikkelsen.. Presa Universitară Clujeană 2021 ISBN 978-606-37-1222-7.s 147 - 149.
 • Wærp, Henning Howlid. Hvor ble den sunne nøysomheten av? Knut Hamsuns samfunnskritikk.. Senioruniversitetet i Tromsø 2021-12-01 - 2021-12-01 2021.
 • Wærp, Henning Howlid. Romanen om Tøyen har en udetonert bombe. Anmeldelse av Bjarte Breiteigs roman "Tøyeneffekten" (Oktober forlag 2021). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021; Volum 4. desember 2021. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. Dikt av beste merke. Anmeldelse av Ingrid Nielsens diktsamling "Den andre Jakobsstigen" (Gyldendal 2020). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020. ISSN 0804-3116.s 69 - 69.
 • Wærp, Henning Howlid. Samtaleleder: «Innmat. Live!» Stabburforfatterne i Tromsø, 10 års jubileum. På Tappa i Tromsø, 27. november 2020.. 2020.
 • Wærp, Henning Howlid. Lars Berg trenger nye lesere. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Wærp, Henning Howlid. Cora Sandel, liv og diktning. Senioruniversitetet i Tromsø 2020-12-02 - 2020-12-02 2020.
 • Wærp, Henning Howlid. Romaner i verdensklasse. Knut Hamsun skrev en lang rekke romaner som har talt tiden godt. (Intervju i forbindelse med 100 års dagen for Nobelpris-tildelingen.). 2020.
 • Wærp, Henning Howlid. “140 år siden Cora Sandel ble født.» Intervju på NRK P1, radio, «Helgemorgen», 20. desember 2020. (Også sendt i NRK fjernsynet.). 2020.
 • Wærp, Henning Howlid. Urfolks science fiction? Verdens første samiske romfartsroman. Sigbjørn Skådens "Fugl" (2019). Nettseminar: Hva er posthumanisme? 2020-04-12 - 2020-04-13 2020.
 • Sandberg, Astrid Leiros; Busch, Hella Veierud; Wærp, Henning Howlid. Instapoesiens potensiale i klasserommet. 2020.
 • Wærp, Henning Howlid. "Vinglete om runer og hjernekreft". Anmeldelse av Marte Spurkland sakprosabok "Pappas runer". (Cappelen Damm 2019). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020. ISSN 0804-3116.s 57 - 57.
 • Wærp, Henning Howlid. «Mikkjel Fønhus´ beste roman. I år er det 100 år siden Mikkjel Fønhus ga ut sin beste roman. Men hvilken er det?». Harvest Magazine 2020.
 • Wærp, Henning Howlid. Intense dikt om slekt og tapserfaringer. Anmeldelse av Pedro Carmona-Alvarez´ diktsamling "Inventarium - (andre refrenger)". Kolon forlag, 2020.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020. ISSN 0804-3116.s 64 - 64.
 • Wærp, Henning Howlid. 2. opponent ved UiO for ph.d.-graden: Beatrice M.G. Reed: "Natur og menneske i Stina Aronsons nordlige ødemarksfortellinger".. Disputas for ph.d.graden 2020-10-09 - 2020-10-09 2020.
 • Wærp, Henning Howlid. Uttværet og ikke særlig spennende. Anmeldelse av Jo Nesbøs roman "Kongeriket" (Aschehoug 2020). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020. ISSN 0804-3116.s 62 - 62.
 • Wærp, Henning Howlid. «Flyreisen blir aldri den samme etterpå.» Anmeldelse av Sarah Smith Ogunbonas roman "Globus" (Oktober 2020). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020. ISSN 0804-3116.s 64 - 64.
 • Wærp, Henning Howlid. Sannheten om løgnen. Anmeldelse av Lars Fr. H. Svendsens "Løgnens filosofi" (sakprosa, Kagge 2020). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020. ISSN 0804-3116.s 61 - 61.
 • Wærp, Henning Howlid. Bjørneboes eventyrlige roman ble refusert. Men er den god? Anmeldelse av "Skapsprengeren Manfreds oppstandelse (Pax 2020). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020. ISSN 0804-3116.s 40 - 41.
 • Wærp, Henning Howlid. «Her er ingen søvn, blott champagne og spetakkel». Tromsø i litteraturen. – Foredrag under Forskningsdagene i Tromsø, 23. september 2020, på Tappa i Skippergata, under arrangementet «Litt om Tromsøs mange ansikter». Forskningsdagene i Tromsø 2020 2020-09-23 - 2020-09-23 2020.
 • Wærp, Henning Howlid. «Fascinerende poesi fra den islamske mystikken». Anmeldelse av diktantologien "Festen", av Rumi. Gjendiktet fra persisk av Johannes Gjerdåker, Erling Kittelsen og Syamak Oweisi, Dreyers forlag 2020. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. Mikkjel Fønhus og dyreskildringen. 100 år siden "Det skriker fra Kverrvilljuvet" kom ut.. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Wærp, Henning Howlid. Klisjéfylt om kulturmannen. Anmeldelse av Ellen Emmerentze Jervells roman Bra kunst om menn (Gyldendal 2020). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020. ISSN 0804-3116.s 54 - 54.
 • Wærp, Henning Howlid. Fascinerende om Europa rett etter andre verdenskrig. Anmeldelse av Michael Ondaatjes roman "Krigslys" (Aschehoug 2020), oversatt av Ingrid Haug. (Aftenposten, 25. mai 2020). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. Vi må dele naturen med dyrene. - På tide å lese Mikkjel Fønhus igjen.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap. Forelesning. 2020-04-17 - 2020-04-17 2020.
 • Wærp, Henning Howlid. Grensen mellom natursansning og imaginasjon i Knut Hamsuns roman "Victoria" (1898). «Changing Concepts of Nature in Literature and Film”. 2020-01-28 - 2020-01-30 2020.
 • Wærp, Henning Howlid. "10 lesetips. Bøker i klimaforandringens tid". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019. ISSN 0804-3116.s 56 - 57.
 • Wærp, Henning Howlid. "Når barndomshjemmet skal ryddes og selges. Anmeldelse av Arne Hugo Stølans diktsamling "Gjennomtrekk". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019. ISSN 0804-3116.s 59 - .
 • Wærp, Henning Howlid. «Lengsel etter fellesskap.» Anmeldelse av Steinar Opstads diktsamling "En varig lengsel" (Kolon forlag). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019. ISSN 0804-3116.s 57 - 57.
 • Wærp, Henning Howlid. Ishavsroman. 2019.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hele livet en vandrer i naturen." Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap. Forelesning for to videregående skole, påbygning, norsk 2019-11-19 - 2019-11-19 2019.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hele livet en vandrer i naturen." Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap. Foredrag på Infobygget i Vardø 2019-11-22 - 2019-11-22 2019.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hele livet en vandrer i naturen." Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap. Åpent foredrag på Øksnes bibliotek, Myre i Vesterålen 2019-11-21 - 2019-11-21 2019.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hele livet en vandrer i naturen." Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap. Åpent foredrag på Nesna bibliotek 2019-11-20 - 2019-11-20 2019.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hele livet en vandrer i naturen." Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap. Foredrag på Kulturverkstedet, Mosjøen 2019-11-19 - 2019-11-19 2019.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hele livet en vandrer i naturen." Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap. Åpent foredrag på Brønnøy bibliotek 2019-11-18 - 2019-11-18 2019.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hele livet en vandrer i naturen." Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap. Åpent foredrag på biblioteket på Stonglandseidet 2019-10-24 - 2019.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hele livet en vandrer i naturen." Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap. Åpent foredrag på Hammerfest bibliotek 2019-10-22 - 2019.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hele livet en vandrer i naturen." Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap. Den kulturelle spaserstokken 2019-10-15 - 2019.
 • Wærp, Henning Howlid. «En roman som vil finne veien til scenen.» Anmeldelse av Tore Renbergs roman "Ingen tid å miste" (Cappelen Damm 2019). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019. ISSN 0804-3116.s 69 - 69.
 • Wærp, Henning Howlid. «På tide å bytte ut vinnerformelen, Maja Lunde?» Anmeldelse av Maja Lundes roman Przewalskis hest (Aschehoug 2019). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019. ISSN 0804-3116.s 44 - 45.
 • Wærp, Henning Howlid. "Bittert og kjærlighetsfullt om forfatterens egen mor." Anmeldelse av Espen Haavardsholms roman "Fra nå av kan alt skje". (Forlaget Oktober 2019). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019. ISSN 0804-3116.s 67 - 67.
 • Wærp, Henning Howlid. «Et hvileskjær. Anmeldelse av Øyvind Rimbereids diktsamling Hvit hare, grå hare, svart. (Gyldendal 2019) Aftenposten, 19. oktober 2019.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. "Vold lar seg ikke stoppe, heldigvis. Anmeldelse av "Tolv diktere i blått. Fra Petter Dass til i dag" (Gyldendal 2019). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019. ISSN 0804-3116.s 66 - 67.
 • Wærp, Henning Howlid. «900 sider om Ibsen, men til hvilken nytte? Anmeldelse av Sverre Mørkhagens biografi Ibsen «... den mærkelige Mand». Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019. ISSN 0804-3116.s 54 - 55.
 • Wærp, Henning Howlid. Ukjent Hamsun-tekst funnet!. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.s 58 - 59.
 • Wærp, Henning Howlid. Samtale med den amerikanske poeten CA Conrad under Ordkalotten: Tromsø internasjonale litteraturfestival, 2019. Ordkalotten. Tromsø internasjonale litteraturfestival 2019-11-04 - 2019-11-10 2019.
 • Wærp, Henning Howlid. “Natur, sanselighet, Spinoza. Knut Hamsuns Victoria (1898)". Den 7. internasjonale Hamsun-konferanse i Tromsø.. Den 7. internasjonale Hamsunkonferanse i Tromsø 2019-09-18 - 2019-09-20 2019.
 • Wærp, Henning Howlid. “Knut Hamsun´s critique of consumerism – Segelfoss Town (2015)”. Third workshop of the Ecocritical Network for Scandinavian studies 2019-11-15 - 2019-11-16 2019.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hele livet en vandrer i naturen." Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap. Medlemsmøte i Troms og Finnmark for NFFO 2019-11-25 - 2019-11-25 2019.
 • Wærp, Henning Howlid. «Uvirkelighetslitteratur av beste sort.» Anmeldelse av Cornelius Jakhellns roman Verdenshavet (Cappelen Damm 2019). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019. ISSN 0804-3116.s 58 - 59.
 • Wærp, Henning Howlid. «Helga Hjorth med underholdende, men flat roman». Anmeldelse av Helga Hjorths "Arkivarens testamente" (Gloria forlag, 2019). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019. ISSN 0804-3116.s 15 - 15.
 • Wærp, Henning Howlid. "Sjelden har sosiologi vært så engasjerende". Anmeldelse av Espen Stuelands diktsamling "Eilert-Sundt-tilstanden" (Forlaget Oktober). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019. ISSN 0804-3116.s 30 - 30.
 • Wærp, Henning Howlid. "The polar bear in Nordic literature for children". Arcitc Arts Summit 2019 2019-06-03 - 2019.
 • Wærp, Henning Howlid. «Har roser en fri vilje, kan de velge om de vil blomstre?» Anmeldelse av Øyvind Bergs roman "Roseromanen" (Oktober forlag 2019). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019. ISSN 0804-3116.s 60 - 61.
 • Wærp, Henning Howlid. Knut Hamsun i Vesterålen. Historisk forening i Tromsø sitt reiseseminar 2019-06-25 - 2019-06-25 2019.
 • Wærp, Henning Howlid. Ti ekspertråd for påsken; boktips. 2019.
 • Wærp, Henning Howlid. "Aina Villanger med intens og tilgjort rapport fra babylivet". Anmeldelse av diktsamlingen "Nattnød", Oktober forlag 2019.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. Intervju om Bjørnstjerne Bjørnsons dikt "Jeg velger meg april.". 2019.
 • Wærp, Henning Howlid. "Vilhelm Krag". Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2019.
 • Wærp, Henning Howlid. "Knut Hamsun, språket og naturen." Samtale med Vigdis Hjorth. Samtale-leder: Irene Gressli Haugen. Sørlandets kunstmuseum , Kristiansand, 6. mars 2019.. 2019.
 • Wærp, Henning Howlid. Matematikk og poesi i halvgod blanding. Anmeldese av Klara Hvebergs roman "Lene din ensomhet langsomt mot min" (Aschehoug 2019). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019. ISSN 0804-3116.s 6 - 6.
 • Wærp, Henning Howlid. Kan en sykdomsskildring være spennende? Anmeldelse av Ragnhild Eskelands roman "Føling" (Pelikanen 2019). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019. ISSN 0804-3116.s 14 - 15.
 • Wærp, Henning Howlid. Einar Øklands dikt evner å overraske oss. Anmeldelse av "Rosemalte selfies – og omvendt" (Samlaget 2019). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019. ISSN 0804-3116.
 • Ramberg, Ingri Løkholm; Wærp, Henning Howlid; Lødemel, Andreas; Legault, Yannick. Hamsuns vandrere: Forbilder i vår tid? Panelsamtale. Panelsamtale 2018-06-30 - 2018.
 • Wærp, Henning Howlid. "Edvard Hoem gir en poetisk fremstilling av et jordnært yrke." Anmeldelse av romanen "Jordmor på jorda" (Samlaget 2018). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. «Fortviler over at samisk litteratur utelates fra obligatorisk pensum». Intervju i Harstad Tidene, 21. november 2018, om samisk litteratur på pensum i nordiskfaget på universitetene.. 2018.
 • Wærp, Henning Howlid. "Savner samisk litteratur på pensum: –⁠ En videre­fø­ring av en kolonialsk struktur." – Intervju om samisk litteratur på pensum i nordiskfaget ved universitetene.. 2018.
 • Wærp, Henning Howlid. ««Hvor har den sunne nøysomhet blitt av?» Hamsun i miljødebatten.» Forelesning ved Grimstad bys museer, 14. november 2018.. Hamsun-kveld i Grimstad 2018-11-14 - 2018-11-14 2018.
 • Wærp, Henning Howlid. «Solid biografi om arbeiderdikteren Arne Paasche Aasen». Anmeldelse av Arild Byes "Arne Paasche Aasen. Fra verdensrevolusjon til de nære ting" (Aschehoug 2018). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018. ISSN 0804-3116.s 8 - 9.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hvor har den sunne nøysomhet blitt av?" Hamsun i miljødebatten.. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.s 31 - 31.
 • Boasson, Frode Lerum; Furuseth, Sissel; Wærp, Henning Howlid; Olsen, Per Kristian. Hva skjer når Hamsun er blitt grønn og ikke lenger brun?. (data) 2018.
 • Wærp, Henning Howlid. "Inntrengende biografi om Amalie Skram." Anmeldelse av Merete Morken Andersen: "Blodet i årene. Amalie Skram og hennes tid" (Spartacus 2018). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018. ISSN 0804-3116.s 6 - 7.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hva skjer når Hamsun er blitt grønn og ikke lenger brun?" NRK P2 program med utgangspunkt i min bok ""Hele livet en vandrer i naturen. Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap." Programleder Per Kristian Olsen. Deltagere: Henning Howlid Wærp, Sissel Furuseth, Frode Lerum Boasson.. 2018.
 • Wærp, Henning Howlid. "Den grøne Knut Hamsun" Henning H Wærp intervjuet av Ronny Spaans om boka "Hele livet en vandrer i naturen. Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap" (Orkana akademisk 2018). 2018.
 • Wærp, Henning Howlid. "The polar bear – in Nordic literature for children and young adults". Gjesteforelesning 2018-09-27 - 2018-09-27 2018.
 • Wærp, Henning Howlid. "Literary encounters with the Arctic landscape – among Nordic explorers and trappers". Gjesteforelesning 2018-10-03 - 2018-10-03 2018.
 • Wærp, Henning Howlid. Knut Hamsun og økokritikken. Intervju i forbindelse med utgivelsen av boka "Hele livet en vandrer i naturen. Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap." Programleder: Erik Jacobsen.. 2018.
 • Wærp, Henning Howlid. «Adopsjonsprosjekt redder debuten til Bendik Wold». Anmeldelse av Bendik Wolds roman "Canada Dry" (Gyldendal). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. "Debuterer med gode prosadikt". Anmeldelse av Tora Sanden Døskelands prosadiktsamling "Behold meg" (Oktober forlag). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. «Hamsun mer aktuell enn på lenge», intervju i avisa iTromsø om boka «"Hele livet en vandrer i naturen". Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap" (Orkana akademisk 2018) med journalist Frank Lande, 8. august 2018.. 2018.
 • Wærp, Henning Howlid. "Lett, morsom og masete". Anmeldelse av Janne S. Drangholts roman "Winterkrigen" (Tiden 2018). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. "Med havre, høns og kull som høydepunkter". Anmeldelse av Åsmund Bjørnstads diktsamling "Åkeren på Manhattan" (Samlaget 2018). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. Anmeldelse av Elisabeth Oxfeldt (red.): "Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid." (Universitetsforlaget 2016). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2018 (3). ISSN 0013-0818.s 253 - 256.
 • Wærp, Henning Howlid. "Barokke dikt i overdådige mønstre." Anmeldelse av Nils Chr. Moe-Repstads diktsamling "Det vakre hvite, draperiene" (Flamme forlag 2018). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. Vandring som sivilisasjonskritikk. Om Knut Hamsuns roman "Under høststjernen" (1906). Hamsundagene på Hamarøy 2018 2018-08-02 - 2018-08-02 2018.
 • Wærp, Henning Howlid. Nils-Øivind Haagensen "Stor" gir et litt matt inntrykk. Anmeldelse av Nils-Øivind Haagensens diktsamling "Stor" (Oktober 2018). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hamsun kom med et miljøvarsku". Intervju om boka "Hele livet en vandrer i naturen. Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap". Intervjuer: Stig Brøndbo. 2018.
 • Wærp, Henning Howlid. "César Vallejos spansk-språklige klassiker omsider på norsk. Anmeldelse av Gisle Selnes sin gjendiktning av César Vallejos diktsamling Trilce (1922). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018. ISSN 0804-3116.s 8 - 8.
 • Wærp, Henning Howlid. Paneldebatt om Knut Hamsuns litterære vandrerskikkelser: "Hamsun´s wanderers". Festspillene i Nord-Norge 2018-06-30 - 2018-06-30 2018.
 • Wærp, Henning Howlid. "The polar bear in Nordic literature for children and young adults", foredrag på The Association for the Advancement of Scandinavian Studies in Canada" , Regina, Saskatchewan Canada, 30. mai 2018.. The Association for the Advancement of Scandinavian Studies in Canada 2018-05-30 - 2018-05-30 2018.
 • Wærp, Henning Howlid. Polarskipet Maud vender hjem 100 år etter. Om Roald Amundsens "Nordostpassagen. Maudfærden langs Asiens kyst 1918-1920". Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Wærp, Henning Howlid. "Roman om hekseprosessene i Finnmark". Anmeldelse av June Sommer Strasks roman Fandens friller. Heksene ved Domenfjell (Barbmo-forlaget 2018). Nordnorsk Magasin 2018 (2). ISSN 0332-6004.s 26 - 26.
 • Wærp, Henning Howlid. "Antydninger som blir for vage i lengden." Anmeldelse av Svanhild Amdal Telnes´diktsamling: Om nettene brukar mor dråpeteljar (Gyldendal 2018). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018. ISSN 0804-3116.s 8 - 8.
 • Wærp, Henning Howlid. Isbjørnen i nordisk barne- og ungdomslitteratur. Lunsjforedrag på Norsk polarinstitutt 2018-05-04 - 2018-05-04 2018.
 • Wærp, Henning Howlid. Twitter-poeten glemmer begrensningens kunst. Anmeldelse av Helge Torvunds diktsamling "Tidslys" (Aschehoug 2018). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018. ISSN 0804-3116.s 8 - 8.
 • Wærp, Henning Howlid. "Trommeslageren verden glemte". Anmeldelse av Lars Saabye Christensen og Johan Brun: "En blues for Jimmy Nicol" (Cappelen Damm 2018). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018. ISSN 0804-3116.s 27 - 27.
 • Wærp, Henning Howlid. Satiriske dikt om en totalitær stat som ligner Nord-Korea. Anmeldelse av Siri Amalie Oftestads diktsamling "Soloppgang i nord" (Oktober forlag 2018). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. "Ishavsromanen som sjanger". Masterseminar om verdenslitteratur 2018-03-08 - 2018-03-08 2018.
 • Wærp, Henning Howlid. Full fyr i bildebatteriet. Anmeldelse av Jonathan August Lengalis diktsamling "Jonathan og sailor j." (Forlaget Oktober 2018). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018. ISSN 0804-3116.s 7 - 7.
 • Wærp, Henning Howlid. "Fant gammelt originalmanuskript. Lars Hansens debutroman fra Ishavet, I Spitsbergens vold". 2018.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hva kan litteraturen gjøre i klimadebatten", kronikk i avisa Nordlys, nettutgaven. Nordnorsk debatt. Nettsted: http://nordnorskdebatt.no/article/hva-kan-litteraturen-gjore-i. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Wærp, Henning Howlid. "Man må like jeg-et for å få utbytte av diktene." Anmeldelse av Kristian Bergquists diktsamling: "Sitt hos meg" (Oktober 2018).. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018. ISSN 0804-3116.s 8 - 8.
 • Wærp, Henning Howlid. Om litteratur og økologi: Hva kan diktningen gjøre i klimadebatten?. 2018.
 • Wærp, Henning Howlid. Litteratur og økologi: Hva kan diktningen gjøre i klimadebatten?. Klimafestivalen 2018 2018-01-23 - 2018-01-23 2018.
 • Wærp, Henning Howlid. "Godt utvalg av pop-favoritter", anmeldelse av Mona B. Riises antologi "Norsk pop-poesi" (Pax 2018). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018. ISSN 0804-3116.s 7 - 7.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hvordan få ungdom til å lese dikt?" Anmeldelse av Ben Lerner: Hatet til poesien, oversatt fra engelsk av Thomas Lundbo (Cappelen Damm 2017); anmeldelse av Kjersti Rognes Solbu og Jon Opedal Hove: Samtidslyrikk i klasserommet, Fagbokforlaget 2017.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. "Her er Tromsø-forfatternes bokanbefalinger for 2017". 2017.
 • Wærp, Henning Howlid. Blodtørstig julebjørn herjet i arktisk litteratur. HHW intervjuet av Stig Brøndbo.. 2017.
 • Wærp, Henning Howlid. "Tar 1,4 millioner Wassmo-lesere feil?". Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Wærp, Henning Howlid. Baron von Obstfelder fra månen. Anmeldelse av Hanne Lillebos biografi: "Obstfelder. En biografi" (Gyldendal 2017). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.s 6 - 7.
 • Wærp, Henning Howlid. Cecilie Løveid på sitt beste. Anmeldelse av Cecilie Løveids diktsamling "Vandreutstillinger" (Kolon 2017). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. Tankevekkende økopoesi. Anmeldelse av Kristin Bergets diktsamling "og når det blir lyst blir det helt fantastisk" (Cappelen Damm 2017).. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.s 8 - 8.
 • Wærp, Henning Howlid. "Tromsø ¬ capital of the Arctic (?) – How to construct a city´s image.". séminaire Les villes nordiques 2017-11-30 - 2017-11-30 2017.
 • Wærp, Henning Howlid. "Encounters with the Polar Bear in Scandinavian Children´s Literature from Svalbard.". "Svalbard and the Humanities" 2017-11-27 - 2017-11-28 2017.
 • Wærp, Henning Howlid. Ordkalotten. Nye bøker: Foredrag og presentasjon av boka "Arktisk litteratur. Fra Fridtjof Nansen til Anne. B. Ragde".. Ordkalotten. Tromsø internasjonale litteraturfestival. "Nye bøker." 2017-11-18 - 2017-11-18 2017.
 • Wærp, Henning Howlid. "Nording - den nye nordlendingen. Uten sør som målestokk?". Skarven 2017. ISSN 0807-4275.s 32 - 36.
 • Wærp, Henning Howlid. Foredrag i forbindelse med lanseringen av Skarven 2017, magasin for Nordnorsk forfatterlag: Den nye nordlendingen.. Lansering av Skarven 2017, Magasin for Nordnorsk forfatterlag 2017-11-14 - 2017-11-14 2017.
 • Wærp, Henning Howlid. Samtale med Liv Lundberg og Cathrine Strøm om arktisk litteratur, i Nasjonalbibliotekets serie "Arctic imagination". Samtalen ble også lagt ut på nett og podcast.. Arctic imagination 2017-11-22 - 2017-11-22 2017.
 • Wærp, Henning Howlid. Langdiktets mester. Anmeldelse av Øyvind Rimbereids diktsamling "Lenis plassar" (Gyldendal 2017). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.s 11 - 11.
 • Wærp, Henning Howlid. En av våre fremste poeter. Anmeldelse av Knut Ødegårds diktsamling "Tida er inne" (Cappelen Damm 2017). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.s 42 - 42.
 • Wærp, Henning Howlid. Nok en innertier fra poeten Gro Dahle. Anmeldelse av diktsamlingen "Anna og Frank", Cappelen Damm, 2017.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.s 8 - 8.
 • Wærp, Henning Howlid. "Bæ lang nese Nansen!", om Cora Sandels klausulerte brev.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. Anbefales på det varmeste. Anmeldelse av Hanne Bramness´ diktsamling "Fra håpets historie". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. Tankevekkende og morsomme dikt med utgangspunkt i bibelsitater, anmeldelse av Arne Hugo Stølans diktsamling "Mannakorn".. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.s 6 - 6.
 • Wærp, Henning Howlid. Barseldikt utsolgt på en uke. Anmeldelse av Kristin Storrustens diktsamling "Barsel".. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.s 9 - 9.
 • Wærp, Henning Howlid. "Knut Hamsun aktuell i dagens miljødebatt". 2017.
 • Wærp, Henning Howlid. "Markens grøde 100 år etter. Er markgreven Isak Sellanraa fortsatt vår mann?". Varsku! Marens grøde 100 år 2017-09-29 - 2017-09-29 2017.
 • Wærp, Henning Howlid. Verdidebatt: Markens grøde 100 år. 2017.
 • Wærp, Henning Howlid. Cora Sandel og Tromsø. Den kulturelle skolesekken 2017-09-04 - 2017-09-04 2017.
 • Wærp, Henning Howlid. Hans Børli. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2017.
 • Wærp, Henning Howlid. "Cora Sandel og Tromsø". Nestor seniorutvikling, kulturreise til Tromsø 2017-06-24 - 2017-06-24 2017.
 • Wærp, Henning Howlid. Hva er en ishavsroman?. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s 35 - 35.
 • Wærp, Henning Howlid. Isbjørn i nordisk barne- og ungdomslitteratur. Nordnorske bokdager 2017-06-03 - 2017-06-03 2017.
 • Wærp, Henning Howlid. Ishavsromaner, ballongferder, ekspedisjoner og den store hvite bjørnen!. Boklansering 2017-06-07 - 2017-06-07 2017.
 • Wærp, Henning Howlid. Hamsun ga oppskriften på "det enkle liv". 100 år siden Markens grøde kom ut.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.s 6 - 7.
 • Wærp, Henning Howlid. "Markens grøde" gjennom 100 år.". 100 års jubileum for Knut Hamsuns roman "Markens grøde" 2017-05-04 - 2017-05-04 2017.
 • Wærp, Henning Howlid. Isbjørn på Svalbard i nordisk barne- og ungdomslitteratur. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur 2017 (1). ISSN 0806-8623.s 52 - 61.
 • Wærp, Henning Howlid. "Byr på rester fra romanene". Anmeldelse av Lars Saabye Christensens diktsamling: "De nye reglene", Cappelen Damm 2017. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.s 8 - 8.
 • Wærp, Henning Howlid. Linjer i norsk lyrikk, 1940 - 2010.. 4 timer om nyere norsk lyrikk for bachelor-studenter 2017-02-28 - 2017-03-01 2017.
 • Wærp, Henning Howlid. "Bakover, nordover og framover. Framskrittstro, høvdingkult, vitenskap og geografi i og omkring Kristofer Uppdals lyrikk." Doktordisputas, Mads Breckan Claudi, Universitetet i Oslo, 26. august 2016. Annenopposisjon. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2017. ISSN 0013-0818.s 76 - 85.s doi: 10.18261/issn.1500-1989-2017-01-07.
 • Wærp, Henning Howlid. "Tankedikt med matematisk klarhet." Anmeldelse av Tone Hødnebøs diktsamling "Nytte og utførte gjerninger" (Kolon forlag 2016). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.s 8 - 8.
 • Wærp, Henning Howlid. Hamsun advarte mot jåleri og forbrukslån. (Intervjuet av Stig Brøndbo.). uit.no 2016.
 • Wærp, Henning Howlid. Bøkene vi trygt kan anbefale til jul. Norsk lyrikk 2016. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.s 8 - 8.
 • Wærp, Henning Howlid. Anmeldelse av Peter Stein Larsen: Poesiens ekspansion. Om nordisk samtidsdigtning (Forlaget Spring 2015). Nordisk samtidspoesi 2016 (1). ISSN 2387-452X.
 • Wærp, Henning Howlid. "En av bokhøstens sterkeste diktsamlinger. Anmeldelse av Henning H. Bergsvågs "Du er ikke her" (Gyldendal 2016). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.s 7 - 7.
 • Wærp, Henning Howlid. "Gro Dahles dikt er som familieforskning." Anmeldelse av Gro Dahles "Søster" (Cappelen Damm 2016). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.s 6 - 6.
 • Wærp, Henning Howlid. "Et hundeliv med humor og absurde dikt". Anmeldelse av Asbjørn Stenmarks "Bikkjeevangeliet" (Bokvennen 2016). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.s 9 - 9.
 • Wærp, Henning Howlid. "Her leser de Cora Sandels hemmelige brev". 2016.
 • Wærp, Henning Howlid. "Åpnet Cora Sandels brevskatt". 2016.
 • Wærp, Henning Howlid. "Korte og krevende dikt kan leses som trelinjers essay". Anmeldelse av Nils Chr. Moe-Repstads diktsamlling "Wunderkammer. 27 kataloger". (Flamme forlag 2016). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.s 8 - 9.
 • Wærp, Henning Howlid. "Åpner Cora Sandels hemmelige brev". 2016.
 • Wærp, Henning Howlid. "Åpner Cora Sandels hemmelige brev". 2016.
 • Wærp, Henning Howlid. "Dokumenter fra en barnevernsmappe." Anmeldelse av Ylva Ambrosia Wærenskjolds diktsamling "Syv somre og femten vintre" (Forlaget Oktober, 2016). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.s 6 - 6.
 • Wærp, Henning Howlid. En debutsamling som ikke virker helt ferdig. Anmeldelse av Maiken Horn Bolset: "Narr" (Cappelen Damm 2016). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. Hålogaland Teater og Hamsun. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Wærp, Henning Howlid. Cora Sandel. 2016.
 • Wærp, Henning Howlid. Andreopposisjon i ph.d.-disputas: Mads Breckan Claudi: Bakover, nordover og framover. Framskrittstro, høvdingkult, vitenskap og geografi i og omkring Kristofer Uppdals lyrikk.. Ph.d.-disputas 2016-08-26 - 2016-08-26 2016.
 • Wærp, Henning Howlid. "Gode dikt fra Hatløy". Anmeldelse av Kjartan Hatløys diktsamling "Den kvite vegen. Stemningar frå Salbu", Oktober forlag 2016. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.s 7 - 7.
 • Wærp, Henning Howlid. "Presise dikt om politikk og kjærlighet og ødeleggelse". Anmeldelse av Anne Helen Guddals diktsamling "Døden og andre tiggere", Kolon forlag 2016. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.s 7 - 7.
 • Wærp, Henning Howlid. En flott diktsamling. Anmeldelse av Ruth Lillegraven: "Sigd" (Tiden forlag 2016). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.s 9 - 9.
 • Wærp, Henning Howlid. Knut Hamsun´s critique of consumerism – "Segelfoss Town" (1915). Association for the Advancement of Scandinavian Studies in Canada 2016-05-31 - 2016-05-31 2016.
 • Wærp, Henning Howlid. Utviklingstrekk i norsk lyrikk, fra 1940 - 2010.. gjesteforelesninger 2016-05-10 - 2016-05-12 2016.
 • Wærp, Henning Howlid. Forord til Nordlit nr. 38, 2016: Bidrag fra den 6. internasjonale Hamsun-konferansen, Tromsø, 2015.. Nordlit 2016 (38). ISSN 0809-1668.s 1 - 1.
 • Wærp, Henning Howlid. The Arctic Pastoral. - Another view of the north.. 3rd International St. Magnus Conference: Visualising the North 2016-04-14 - 2016-04-14 2016.
 • Wærp, Henning Howlid. "Ulike fremstillinger av ingeniør Andrées polarekspedisjon 1896-97".. Polart Vin & Viten; Polarmuseet og Historisk forening i Tromsø 2016-02-19 - 2016-02-19 2016.
 • Wærp, Henning Howlid. "Økokritikk i stort og lite format." Anmeldelse av Espen Stueland: "700-årsflommen. 13 innlegg om klimaendringer, poesi og politikk", Oktober forlag 2016.. Klassekampen 2016. ISSN 0805-3839.s 3 - 3.
 • Wærp, Henning Howlid. "Poesi fra Orknøyene". Anmeldelse av George Mackay Brown: "For øyane syng eg. Dikt i utval." Gjendiktet ved Jostein Sæbøe. Nordsjøforlaget 2015.. Nordnorsk Magasin 2016 (1). ISSN 0332-6004.s 30 - 30.
 • Wærp, Henning Howlid. "Billedsterke sonetter." Anmeldelse av Karin Hauganes diktsamling "Anna Wunderlichs sang" (Gyldendal 2015). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 8 - 8.
 • Wærp, Henning Howlid. Norway today. 2015.
 • Wærp, Henning Howlid. "Fordypning i østnorsk skogslandskap". Anmeldelse av Kjersti Bronken Senderuds diktsamling "Fall- og lytteøvelser". Oktober forlag, 2015. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 10 - 10.
 • Wærp, Henning Howlid. "Norsk lyrikk fra 1980 til 2010 – noen linjer".. Forfatterstudiet i Tromsø, samling 2015-01-22 - 2015-01-22 2015.
 • Wærp, Henning Howlid. "En sang til verden". Anmeldelse av Terje Dragseths diktsamling "Jeg skriver språket". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 11 - 11.
 • Wærp, Henning Howlid. "Å møte bamsen ansikt til ansikt, det er nå knuppen". Anmeldelse av Birger Amundsen: Uten nåde. Isbjørn og mennesker på Svalbard (Vigmostad & Bjørke 2015). Nordnorsk Magasin 2015 (3/4). ISSN 0332-6004.s 63 - 63.
 • Wærp, Henning Howlid. "Et liv i friluft", intervju i Labyrint. Kunnskapsmagasin fra UiT Norges arktiske universitet, nr. 3 2015.. Kunnskapsmagasinet Labyrint 2015 (3).s 8 - 23.
 • Wærp, Henning Howlid. Om isbjørn i norsk litteratur. Paneldebatt med Harald Dag Jølle og Jon Aars. Lansering av Ottar: populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum, nr. 5 2015.. Lansering av tidsskriftet Ottar, nr. 5 2015: Isbjørn. Kongen av Arktis 2015-12-03 - 2015-12-03 2015.
 • Wærp, Henning Howlid. "Isbjørn i norsk litteratur. Fascinerende og farlig. Isbjørnen – fra Kvitebjørn kong Valemon til polarkrim". Ottar 2015; Volum 308 (5). ISSN 0030-6703.s 54 - 60.
 • Wærp, Henning Howlid. "Kort og godt fantastisk morsomt". Anmeldelse av Bård Torgersens diktsamling "Romaner". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 9 - 9.
 • Wærp, Henning Howlid. Gjesteforelesning ved Nanjing University, Kina: "Arctic Studies: Nature and Culture".. Forelesning for litteraturstudenter 2015-11-17 - 2015-11-17 2015.
 • Wærp, Henning Howlid. What is ecocriticism?. Seminar for ph.d.-studenter 2015-11-17 - 2015-11-17 2015.
 • Wærp, Henning Howlid. "En økokritisk lesning av Knut Hamsuns Segelfoss-bøker".. FYR-prosjektet 2015-03-23 - 2015-03-23 2015.
 • Wærp, Henning Howlid. "Knut Hamsuns Segelfoss-bøker. En "grønn" lesning.". Nordland akademi for kunst og vitenskap 2015-02-17 - 2015-02-17 2015.
 • Wærp, Henning Howlid. Svarte krimdikt fra Karin Fossum. Anmeldelse av "Vi som er døde", Cappelen Damm 2015.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 10 - 10.
 • Wærp, Henning Howlid. Cora Sandel og Tromsø. Italiensk aften 2015-10-27 - 2015-10-27 2015.
 • Wærp, Henning Howlid. "Dobbel debut". Anmeldelse av Paal Maage Elstad: "Kun en liten del av universet" (dikt, Vigmostad & Bjørke 2015). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 10 - 10.
 • Wærp, Henning Howlid. Lars Berg-seminar: "Lars Berg og Knut Hamsun og den nordnorske fortellertradisjonen", Ordkalotten: Tromsø internasjonale litteraturfestival. Ordkalotten: Tromsø internasjonale litteraturfestival 2015-10-02 - 2015-10-02 2015.
 • Wærp, Henning Howlid. "Poesitime. Pia Tafdrup og Eldrid Lunden leser og samtaler med Henning Howlid Wærp". 2015.
 • Wærp, Henning Howlid. "Grublende klimadikt – vittige og vakre". Anmeldelse av Inger Elisabeth Hansens diktsamling "Å resirkulere lengselen, avrenning foregår" (Aschehoug 2015). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 11 - 11.
 • Wærp, Henning Howlid. "Fortvilelse og komikk." Anmeldelse av Kristian Bergquists diktsamling "Ild til oss" (Oktober forlag). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 8 - 8.
 • Wærp, Henning Howlid. "Knut Hamsuns Segelfoss-bøker. – En grønn kritikk av konsumsamfunnet?". Den 6. internasjonale Hamsun-konferansen 2015-09-02 - 2015-09-04 2015.
 • Wærp, Henning Howlid. "Diktets onkel og tante." Anmeldelse av Pedro Carmona-Alvarez diktsamling "Samtaler med onkel Nica og tante Viola" (Kolon 2015). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 8 - 8.
 • Wærp, Henning Howlid. "Dikt om byen som bosetting". Anmeldelse av Margrethe AAs´ diktsamling: Vy (Tiden 2015). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 11 - 11.
 • Wærp, Henning Howlid. Lyrikkdebut om kontinuitet og brudd. Anmeldelse av Eirin Gundersens diktsamling "Du er menneske nå" (Gyldendal 2015). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 10 - 11.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hamsun led av intrykksømhet", intervju på uit.no, med Stig Brøndbo. 2015.
 • Wærp, Henning Howlid. Naturskildringer i polarlitteraturen. Sommer-Melbu 2015 2015-07-03 - 2015-07-05 2015.
 • Wærp, Henning Howlid. The Arctic Pastoral. Congress of the Humanities and Social Sciences 2015-06-01 - 2015-06-04 2015.
 • Wærp, Henning Howlid. "Overraskende gjenkjennelig Einar Økland", anmeldelse av Einar Økland: "Sykling i søvne", dikt, Samlaget 2015.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 10 - 10.
 • Wærp, Henning Howlid. Punktnedslag i livsløpet. Anmeldelse av Cecilie Cottis Østrengs diktsamling "Mingvasevann" (Tiden 2015). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 48 - 48.
 • Wærp, Henning Howlid. Fra Hospitalet til Fagervann. Anmeldelse av Jan Jakob Tønseths diktsamling "Muntre dødsdikt og andre dikt". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 50 - 50.
 • Wærp, Henning Howlid. "He loved the north". Anmeldelse av Randulf Valles biografi: "Hjalmar Dale: Den glemte eventyrerer", Cappelen Damm 2014. Nordnorsk Magasin 2015 (2). ISSN 0332-6004.s 26 - 27.
 • Wærp, Henning Howlid. "Knut Hamsun´s Ibsen.". Ibsen, Hamsun, Chekhov. Then and now 2015-03-26 - 2015-03-28 2015.
 • Wærp, Henning Howlid. "Ibsen". Nordlit 2015 (34). ISSN 0809-1668.s 529 - 530.
 • Wærp, Henning Howlid. "Uro og nærvær". Anmeldelse av Veronika Erstads diktsamling "Eg er så nær morgonen eg kan kome" (Samlaget 2015). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 10 - 10.
 • Wærp, Henning Howlid. Cora Sandel og "Kranes konditori". 2015.
 • Wærp, Henning Howlid. "Knut Hamsun: Kva ville han med livet?". Dag og Tid 2015. ISSN 0803-334X.s 23 - 23.
 • Wærp, Henning Howlid. Knut Hamsuns Segelfoss-bøker. Tre lesesirkler i Tromsø 2015-03-19 - 2015-03-19 2015.
 • Wærp, Henning Howlid. Forord til Nordlit 32, 2014: "Narrating the high north – II". Nordlit 2014 (32). ISSN 0809-1668.s I - I.
 • Wærp, Henning Howlid. "Stille og dyptloddende." Anmeldelse av Arnfinn Harams diktsamling "Babylons harpe". Efrem forlag. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hamsun og Whitman i Brooklyn." Kronikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.s 14 - 15.
 • Wærp, Henning Howlid. Anmeldelse av Isabell El-Melhaouis diktsamling "Kan jeg finnes i andre formater" (Flamme forlag 2014). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.s 16 - 16.
 • Wærp, Henning Howlid. "Jorda trenger ikke flere mennesker med suksess." Om Knut Hamsuns "Konene ved vannposten". Forfatternes klimaaksjon 2014-02-08 - 2014-02-08 2014.
 • Wærp, Henning Howlid. "Tre dikt bærer samlingen." Anmeldelse av Lars Amund Vaages "Den raude staden. Eit dikt", Oktober 2014. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. The Arctic Pastoral - Nansen, Ingstad, Rasmussen. The Association for the Advancement of Scandinavian Studies in America 2014-03-15 - 2014-03-15 2014.
 • Wærp, Henning Howlid. The Arctic Pastoral. Changing images of the Arctic. The Bjug Harstad Memorial Lecture 2014 2014-04-03 - 2014-04-03 2014.
 • Wærp, Henning Howlid. An ecocritical approach to Knut Hamsun´s "Growth of the soil" (1917). Gjesteforelesning 2014-04-03 - 2014-04-03 2014.
 • Wærp, Henning Howlid. The Arctic Pastoral. Changes images of the Arctic. Gjesteforelesning 2014-04-02 - 2014-04-02 2014.
 • Wærp, Henning Howlid; Rustad, Hans Kristian Strandstuen. Innledning. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0244-0.s 3 - 4.
 • Wærp, Henning Howlid. "Om Oliver-skikkelsen som korreks til fremskrittet. Knut Hamsuns Konene ved vannposten (1921)",. Hamsun-dagene 2014 2014-08-02 - 2014-08-02 2014.
 • Wærp, Henning Howlid. Norsk lyrikk fra 1940 til 1980 – noen linjer.. Forfatterstudiet i Tromsø, samling 2014-10-02 - 2014-10-02 2014.
 • Wærp, Henning Howlid. Hva er en god ekspedisjonsberetning? Litt om Nansen, Sverdrup og Amundsen – og norske polarekspedisjoner. Gjesteforelesning 2014-01-08 - 2014-01-08 2014.
 • Wærp, Henning Howlid. Norsk litteratur i verden. 2014.
 • Wærp, Henning Howlid. "Bokanmeldernes favoritter", tre anbefalinger for 2014. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.s 10 - 10.
 • Wærp, Henning Howlid. "Between literary criticism and creative writing". Sofia international literature festival 2014-12-10 - 2014-12-10 2014.
 • Wærp, Henning Howlid. Fra å være utkant til arktis - litt om bildet av Nord-Norge de siste 20 år. Gjesteforelesning 2014-12-10 - 2014-12-10 2014.
 • Wærp, Henning Howlid. "Fra utkant til Arktis. – Skiftende bilder av Nord-Norge". Henrik-Steffens-Vorlesungen 2014-11-03 - 2014-11-03 2014.
 • Wærp, Henning Howlid. "Dikt som sorgarbeid. Anmeldelse av Nils-Øivind Haagensens diktsamling ´Spredning`, Oktober forlag 2014. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.s 11 - 11.
 • Wærp, Henning Howlid. "Tresnitt og skarpt tilskårne ord". Anmeldelse av Toroddur Poulsens bok "Planker" ("Fjalir"), gjendiktet fra færøysk til dansk av Inger Smærup Sørensen. Forlagid i Støplum, 2014. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.s 13 - 13.
 • Wærp, Henning Howlid. "Diktets flerstemmighet som skapende kraft". Anmeldelse av Henriika Tavis diktsamling "Toivo" ("Hoppet"), gjendiktet fra finsk til svensk av Henrika Ringbom. Forlaget Teos, 2014. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.s 13 - 13.
 • Wærp, Henning Howlid. "Historieskrivning og symfonisk brus". Anmeldelse av Andrzej Tichys diktsamling "Kairos", Albert Bonniers forlag, 2014. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.s 12 - 12.
 • Wærp, Henning Howlid. 2. opposisjon ved Universitetet i Oslo, HF, ILOS: Audun Renolen Aasbø: "Skiløperkunstens litterære kraftsentrum. Fridtjof Nansen og den moderne skiidrettens framvekst". Doktordisputas 2014-10-24 - 2014-10-24 2014.
 • Wærp, Henning Howlid. Nansen flyktet også fra "verdenslarmen". Om Fridtjof Nansens reiseskildring "Gjennem Sibirien" (1914). Kronikk. Dagbladet 2014. ISSN 0805-3766.s 44 - 45.
 • Wærp, Henning Howlid. "Biografi som dikt." Anmeldelse av Ruth Lillegravens bok "Manillahallen. Eit dikt. Eit liv", Tiden forlag, 2014. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.s 12 - 12.
 • Wærp, Henning Howlid. Innledning til lansering av Nils Magne Knutsens bok: "Liten støttebok for søringer i Nord-Norge", Angelica forlag 2014. Boklansering, Akademisk kvarter 2014-10-15 - 2014-10-15 2014.
 • Wærp, Henning Howlid. "19 giftdikt i sterk blanding". Anmeldelse av Nils Chr. Moe-Repstads diktsamling "19 forgiftninger", Flamme forlag 2014. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.s 10 - 10.
 • Wærp, Henning Howlid. "På ski over Grønland." Seminar om Grønland i litteratur og forskning, med forfatter Kim Leine. Ordkalotten. Tromsø internasjonale litteraturfestival 2014-10-03 - 2014-10-03 2014.
 • Wærp, Henning Howlid. Poesitime. Cecilie Løveid, Marte Huke og Øyvind Berg leser og samtaler – under temaet Tabu - med Henning Howlid Wærp, under Ordkalotten 2014, Tromsø internasjonale litteraturfestivel. 2014.
 • Wærp, Henning Howlid. "De utsatte", anmeldelse av Freddy Fjellheims diktsamling "Vergeløs. Små bønner og trialoger", Verbum forlag 2014. Klassekampen 2014. ISSN 0805-3839.s 9 - 9.
 • Wærp, Henning Howlid. "The Arctic Pastoral". Arctic Modernities. An international interdisciplinary conference 2014-09-16 - 2014-09-18 2014.
 • Wærp, Henning Howlid. "Kortreiste dikt med vidt nedslagsfelt". Anmeldelse av Kjartan Hatløys diktsamling: "Mi meinings hus", Oktober forlag 2014. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.s 11 - .
 • Wærp, Henning Howlid. "90 dager, 90 dikt – direkte og ærlig". Anmeldelse av Øyvind Bergs diktsaming "Gjennom mørketida" (Oktober 2014). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.s 12 - 12.
 • Wærp, Henning Howlid. Intervju i NRK P1 om å lese bøker om igjen. 2014.
 • Wærp, Henning Howlid. "Om å finne sin plass i verden". Anmeldelse av Thea Trøen Bjertnes´ diktsamling "Vi står her", Flamme forlage 2014. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. Hvordan ser verden ut? Anmeldelse av Kolbein Falkeidsdiktsamling "Øyet og virkeligheten" (Cappelen Damm 2014). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.s 16 - 17.
 • Wærp, Henning Howlid. Forord. 2013 ISBN 9788292840061.s 3 - 4.
 • Wærp, Henning Howlid. "Poesiens legende kraft". Morten Søndergaard & Hans Sande i samtale med Henning Howlid Wærp. 2013.
 • Wærp, Henning Howlid. Innledning til Jernbanepoetenes urframføring av "Forskaling". 2013.
 • Wærp, Henning Howlid. Den norske ishavsromanen: Lars Hansens "I Spitsbergens vold" (1926). Polar bokkafé 2013-03-06 - 2013-03-06 2013.
 • Wærp, Henning Howlid. "Imot naturen. Pensum: økologi". 2013.
 • Wærp, Henning Howlid. Det er i parken det skjer." Anmeldelse av Henning H. Bergsvågs diktsamling "Den engelske hage", Gyldendal 2013. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013. ISSN 0804-3116.s 11 - 11.
 • Wærp, Henning Howlid. Foredrag på Fellesseminar for administrasjonen ved HSL-fakultetet, UiT: "... Det gror dybere Tanker i en saa stor Natur – i saa langt et Mørke og saa stort et Lys" (Bjørnstjerne Bjørnson, 1869). Litt om polarforskningen ved HSL-fakultetet: forskningsgruppene "Arktiske diskurser" og "Narrating the high north". Fellesseminar for HSL-administrasjonen, UiT 2013-04-19 - 2013-04-19 2013.
 • Wærp, Henning Howlid. "Cora Sandel og Tromsø", foredrag på Perspektivet museum, Tromsø. "Arctic Modernities" 2013-04-11 - 2013-04-11 2013.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hva er det med Kranes konditori?". Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Wærp, Henning Howlid. "Fra bok til manus". Intervju av dramatiker (og teatersjef) Nina Wester, på Hålogaland teater, om hennes dramatisering av Cora Sandels roman "Kranes konditori". 2013.
 • Wærp, Henning Howlid. Arctic discourses. The relationship between expedition reports and fiction, 1890-1930. Congress 2013, The Edge; Canada 2013-06-04 - 2013-06-04 2013.
 • Wærp, Henning Howlid. "Lett å lese, lett å like. Anmeldelse av Wislawa Szymborska: Livet er den eneste måten. Dikt 2002-2012. Gjendiktet av Christian Kjelstrup. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013. ISSN 0804-3116.s 11 - 11.
 • Wærp, Henning Howlid. Arktis som honnørord. Dagbladet 2013. ISSN 0805-3766.s 51 - 51.
 • Wærp, Henning Howlid. Twitter-dikt. Anmeldelse av Kjersti Wøien Håland: "Kjersti er ein fiktiv person. Helsing Kjersti", Dikt, Flamme forlag 2013. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013. ISSN 0804-3116.s 12 - 12.
 • Wærp, Henning Howlid. Skarpt og humoristisk. Anmeldelse av Annie Riis: "En som het En", dikt, Aschehoug 2012. Nordnorsk Magasin 2013 (2). ISSN 0332-6004.s 34 - 34.
 • Wærp, Henning Howlid. Et hovedverk i moderne poesi. Anmeldelse av Rainer Maria Rilke: Sonettane til Orfeus. Gjendiktet fra tysk av Åsmund Bjørnstad, 2013. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013. ISSN 0804-3116.s 21 - 21.
 • Wærp, Henning Howlid. "Skjebnetråder." Anmeldelse av Ruth Lillegraven: "Urd". Dikt, Tiden 2013. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. "Reiser i tid og rom." Anmeldelse av Torild Wardenærs "Passord: Kairos". Dikt, Aschehoug 2013. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. "Prisverdig poet på orgelkrakken." Anmeldelse av Øyvind Rimbereids diktsamling "Orgelsjøen", Gyldendal 2013. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. "Mørke dager". Anmeldelse av Odd Eirik Færevågs diktsamling "Dagane grå", Samlaget 2013. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. "Huset i skogen". Anmeldelse av Rebecca Kjellands diktsamling "Ute av skog", Oktober 2013. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013. ISSN 0804-3116.s 13 - 13.
 • Wærp, Henning Howlid. "Tingenes tilstand." Anmeldelse av Hanne Bramness: "Vekta av lyset. Dikt og prosadikt." Cappelen Damm 2013. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. "Språklig reise inn i lydenes rike." Anmeldelse av Øivind Hånes´diktsamling "Desibel spirit". Gyldendal 2013. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. Kjærlighetsdikt i sonettform. Anmeldelse av Karin Hauganes diktsamling "Oder til Fenn" (Gyldendal 2013). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. "Plogfurer og himmel". Anmeldelse av Steinar Opstads diktsamling "Å, høye dag" (Kolon 2013). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. The literary Arctic. Fridtjof Nansen and Knut Hamsun competing on the book market in the 1890s. Arctic Frontiers 2012 2012-01-25 - 2012-01-25 2012.
 • Wærp, Henning Howlid. Tapet av et barn. Anmeldelse av Trine Ness: "For en stund har vi alt vi trenger". Dikt, Gyldendal 2011. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012. ISSN 0804-3116.s 12 - 12.
 • Wærp, Henning Howlid. "Sydpolen som bok." Om Roald Amundsens "Sydpolen", 1912. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012. ISSN 0804-3116.s 4 - 5.
 • Wærp, Henning Howlid. Arktiske idyller i nordiske reiseskildringer. Konferanse: "Diktad natur och idyll: från Arkadien till Arktis" 2012-02-02 - 2012-02-03 2012.
 • Wærp, Henning Howlid. "Femtitre – sånt kan skje", anmeldelse av Håvard Rem: 30 40 50 (Schibsted 2012). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012 (38). ISSN 0804-3116.s 54 - 54.
 • Wærp, Henning Howlid. Intervju av lyrikeren Steinar Opstad, på SPARK! – Tromsø internasjonale poesifestival. 2012.
 • Wærp, Henning Howlid. The literary Arctic. Breaking cultural stereotypes in the Barents Region 2012-03-27 - 2012-03-30 2012.
 • Wærp, Henning Howlid. "Dikt fra Jotunheim", anmeldelse av Gerdur Kristnys "Blodhingst", gjendiktet fra islandsk til dansk av Erik Skyum-Nielsen, København 2011. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012 (80). ISSN 0804-3116.s 56 - 56.
 • Wærp, Henning Howlid. "Carmen på kjøpesenter", anmeldelse av Saila Susiluotos "Carmen", gjendiktet fra finsk til svensk av Henrika Ringbom, Stockholm 2011. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012. ISSN 0804-3116.s 56 - 56.
 • Wærp, Henning Howlid. "Spinkle linjer", anmeldelse av Tunguataq Larsens "Snefnug", Nuuk 2011. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012. ISSN 0804-3116.s 54 - 54.
 • Wærp, Henning Howlid. Minner om smerte, anmeldelse av Janina Katz, "Skrevet på polsk", København 2011. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012. ISSN 0804-3116.s 55 - 55.
 • Wærp, Henning Howlid. "Fra hestens munn", anmeldelse av Øyvind Rimbereids "Jimmen", Oslo 2011. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012. ISSN 0804-3116.s 55 - 55.
 • Wærp, Henning Howlid. "Svart. Svart". Anmeldelse av Jacques Roubaud "Noe svart", gjendiktet fra fransk til norsk av Thomas Lundbo. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012. ISSN 0804-3116.s 12 - 13.
 • Wærp, Henning Howlid. The Literary Arctic. - Fridtjof Nansen, Roald Amundsen, Knud Rasmussen. Society for the Advancement of Scandinavian Studies 2012-05-05 - 2012-05-05 2012.
 • Wærp, Henning Howlid. Debuterer med læredikt. Anmeldelse av Aina Villanger: "Langsang. Et flytans habitat", Oktober 2012. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012. ISSN 0804-3116.s 12 - 12.
 • Wærp, Henning Howlid. Stein Mehrens beste dikt. Anmeldelse av Stein Mehren: "Jeger den jeger. Alltid en annen. Utvalgte dikt 1960-2004", Aschehoug 2012. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012. ISSN 0804-3116.s 10 - 11.
 • Wærp, Henning Howlid. Dikt som enetale eller dialog? (– Kommentar). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012. ISSN 0804-3116.s 12 - 12.
 • Wærp, Henning Howlid. Bråmoden billeddikter. Anmeldelse av Lars Haga Raavands diktsamling "Hvalfall", Aschehoug 2012. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012. ISSN 0804-3116.s 9 - 9.
 • Wærp, Henning Howlid. Boken flyter videre. Om Thor Heyerdahls "Kon-Tiki ekspedisjonen". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012. ISSN 0804-3116.s 4 - 5.
 • Wærp, Henning Howlid. Et døgn i poetens liv. Anmeldelse av Nils-Øivind Haagensens diktsamling "God morgen og god natt", Oktober 2012. Klassekampen 2012. ISSN 0805-3839.s 9 - .
 • Wærp, Henning Howlid. Bok med flyt. Om Thor Heyerdahls "Kon-Tiki ekspedisjonen", 1947.(Aftenposten Kultur, september 2012). Aftenposten Innsikt 2012; Volum september. ISSN 1890-6931.s 32 - 33.
 • Wærp, Henning Howlid. Utopier og dystopier i Knut Hamsuns romaner. Forskningsdagene 2012-09-25 - 2012-09-25 2012.
 • Wærp, Henning Howlid. "De helt perfekte vinterdikt", anmeldelse av Jan Erik Vold: "Store hvite bok å se", Dikt, Gyldendal 2012. Nordnorsk Magasin 2012 (3). ISSN 0332-6004.s 32 - 32.
 • Wærp, Henning Howlid. "Forfallstendenser. Intervju med Knut Faldbakken, om hans Uår-romaner. 2012.
 • Wærp, Henning Howlid. Programleder for Forfatterkveld på Skansen, med Thomas Hylland Eriksen og Knut Faldbakken, under Tromsø Internasjonale litteraturfestival 2012. 2012.
 • Wærp, Henning Howlid. Livet er en liten dings. Anmeldelse av Lars Lillo Stenberg (red.): "deLillos komplett" (Cappelen Damm 2012). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012. ISSN 0804-3116.s 12 - 13.
 • Wærp, Henning Howlid. The literary Arctic. Exploration an art. Globalization and modernizing processes in the North 2012-10-14 - 2012-11-15 2012.
 • Wærp, Henning Howlid. Intervju om Odd Børretzens sangtekster. 2012.
 • Wærp, Henning Howlid. ”Buksa ned!" Anmeldelse av Christian Refsums diktsamling "Kåte dikt", Oktober 2012. Nordnorsk Magasin 2012 (4). ISSN 0332-6004.
 • Wærp, Henning Howlid. ”En verden av minner. Anmeldelse av Gunstein Bakkes diktsamling "Murskueteknikkane", Oktober 2012. Nordnorsk Magasin 2012 (4). ISSN 0332-6004.s 31 - 31.
 • Wærp, Henning Howlid. Knut Hamsuns "Growth of the soil" – an ecocritical approach. AASSC conference 2011-06-01 - 2011-06-03 2011.
 • Wærp, Henning Howlid. "Ordlek og poetisk alvor". Anmeldelse av Torgeir Rebolledo Pedersen: Erfaring og forsvinning. Oktober forlag 2010. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011 (1). ISSN 0804-3116.s 12 - 13.
 • Wærp, Henning Howlid. Om arktisk litteratur. Innledning til boklansering av "Arctic Discourses", Cambridge Scholars Publishing 2010, på Akademisk Kvarter i Tromsø. Boklansering 2011-01-06 - 2011-01-06 2011.
 • Wærp, Henning Howlid. "Motsatte Ingstad-bilder.– Om Frode Skarsteins og Benedicte Ingstads biografier om Helge Ingstad". Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Wærp, Henning Howlid. "Innlandsisen – våre lengslers mål. Om Fridtjof Nansens På ski over Grønland (1890". Lørdagsuniversitet 2011-01-15 - 2011-01-15 2011.
 • Wærp, Henning Howlid. "Familieminner fra Danmark". Anmeldelse av Lars Saabye Christensens "Mitt danske album", CappelenDamm 2011. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011 (25). ISSN 0804-3116.s 10 - 11.
 • Wærp, Henning Howlid. Poetiske klagesanger. Anmeldelse av Karin Haugane: Annas familieelegier (Gyldendal 2011). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011 (71). ISSN 0804-3116.s 15 - 15.
 • Wærp, Henning Howlid. "Polene er ikke for poeter". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011 (9). ISSN 0804-3116.s 11 - 11.
 • Wærp, Henning Howlid. Forelesning ved Academia Borealis, Nord-Norges Vitenskapsakademis 10-årsjublieum: Roald Amundsens polarprosa. Om Nordvestpassasjen (1907) og Sydpolen (1912). Nord-Norges Vitenskapsakademis 10-årsjubileum 2011-02-24 - 2011-02-24 2011.
 • Wærp, Henning Howlid. "Polarfarere, langrenn og nasjonsbygging". Foredrag om Fridtjof Nansen samt deltagelse i paneldebatt med Monica Kristensen, Thor Gotaas og Gudmund Skjeldal. Ski-VM på Litteraturhuset 2011-03-04 - 2011-03-04 2011.
 • Wærp, Henning Howlid. Sveriges fremste samtidspoet for første gang på norsk. - Anmeldelse av Bruno K öjer: Det svarte puslespillet. Gjendiktet av Morten Wintervold, Marg 2010. Nordnorsk Magasin 2011 (1). ISSN 0332-6004.s 34 - 34.
 • Wærp, Henning Howlid. Poesi og vitenskap. Anmeldelse av Torild Wardenær: Mens higgbosonet gnager. Aschehoug 2011. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011 (175). ISSN 0804-3116.s 15 - 15.
 • Wærp, Henning Howlid. “Hamsun-brev selges til høystbydende.” Intervju i Fædrelandsvennen, 25. mai 2011. 2011.
 • Wærp, Henning Howlid. "Sommerens sanger. - Hvor har det blitt av årstidene i norsk lyrikk?". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011 (223). ISSN 0804-3116.s 11 - 11.
 • Wærp, Henning Howlid. "Sult" på arabisk. Intervju i avisa iTromsø, 17. september 2011, i forbindelse med den 5. internasjonale Hamsun-konferanse i Tromsø. 2011.
 • Wærp, Henning Howlid. Sterk russisk poesi. Anmeldelse av Velimir Khlebnikov og Vladimir Majakovskij, Aschehoug 2011. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011. ISSN 0804-3116.s 14 - 14.
 • Wærp, Henning Howlid. Å dikte er å se. Anmeldelse av den færøyske forfatteren Toroduur Poulsen: Utsikt, nominert til Nordisk råds litteraturpris 2010. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011. ISSN 0804-3116.s 13 - 14.
 • Wærp, Henning Howlid. På leting etter Gud. Anmeldelse av den islandske poeten Isak Hardarsons: Stiger upp om natten, nominert til Nordisk råds litteraturpris 2010. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011. ISSN 0804-3116.s 12 - 12.
 • Wærp, Henning Howlid. Dikt med lyd og bilder. Anmeldels av den svenske poeten Anna Hallbergs Colloseum/Kolloseum, nominert til Nordisk råds litteraturpris 2010. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011. ISSN 0804-3116.s 12 - 12.
 • Wærp, Henning Howlid. Dikt med mange åpne plasser. Anmeldelse av Vilde Heggem: "Hvis trærne", Oktober forlag 2011. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011. ISSN 0804-3116.s 11 - 11.
 • Wærp, Henning Howlid. Ordinær diktdebut. Anmeldelse av Anna Kleiva: "Ti liknande versjonar", Oktober forlag 2011. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011. ISSN 0804-3116.s 9 - 9.
 • Wærp, Henning Howlid. Hamsun i tåke. Hva har "Anne fra Bjørkly" med Knut Hamsun å gjøre?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011. ISSN 0804-3116.s 9 - 9.
 • Wærp, Henning Howlid. Fridtjof Nansen som forfatter. En litterær vurdering av bøkene hans. Narrating the high north 2011-09-06 - 2011-09-09 2011.
 • Wærp, Henning Howlid. Torahus sæter og Torahus sanatorium. Økokritikk i Knut Hamsuns roman "Siste kapittel" (1923).Forelesning ved Den 5. Internasjonale Hamsun-konferanse, Tromsø 15. september 2011. Den 5. internasjonale Hamsun-konferanse 2011-09-15 - 2011-09-16 2011.
 • Wærp, Henning Howlid. Storby-vandring i Europa. Anmeldelse av Mazdak Shafieians "Antwerpen" (Gyldendal 2011). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011 (369). ISSN 0804-3116.s 14 - 14.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hamsun i heile verda". Intervju i forbindelse med Den 5. internasjonale Hamsun-konferanse i Tromsø,2011. 2011.
 • Wærp, Henning Howlid. Møtet mellom litteratur og naturvitenskap. Anmeldelse av Maragareth Hagen, Randi Koppen og Margery Vibe Skagens "The Art of Discovery. Encounters in Literature and Science", Aarhus University Press, 2010. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2011 (2). ISSN 0809-2044.s 195 - 197.
 • Wærp, Henning Howlid. Viktig bok om Cora Sandels romaner. Anmeldelse av Ellen Rees´ "Figurative Space in the Novels of Cora Sandel"(Alvheim og Eide, 2010). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2011 (3). ISSN 0013-0818.s 271 - 273.
 • Wærp, Henning Howlid. Fridtjof Nansen som forfatter. Fridtjof Nansen-seminar 2011-10-10 - 2011-10-10 2011.
 • Wærp, Henning Howlid. "Innlandsisen våre lengslers mål". Om Fridjof Nansens "På ski over Grønland" - og noen andre bøker av Nansen. 150 års markering for Nansens fødsel. Nansen-Amundsen-året 2011. 2011-10-22 - 2011-10-22 2011.
 • Wærp, Henning Howlid. 2. opposisjon for Henning Fjørtofts ph.d.-avhandling “Jordsanger. Økokritiske analyser av Inger Christensens lange dikt”; NTNU. Doktordisputas 2011-10-28 - 2011-10-28 2011.
 • Wærp, Henning Howlid. "Kjørekaren og hans hest". Anmeldelse av Øvind Rimbereid: "Jimmen. Et dikt", Gyldendal 2011. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011. ISSN 0804-3116.s 12 - 13.
 • Wærp, Henning Howlid. "Overbevisende debut". Anmeldelse av Lina Undrum Mariussen: "Finne deg der inne og hente deg ut", Oktober 2011. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011. ISSN 0804-3116.s 13 - 13.
 • Wærp, Henning Howlid. "Intenst og rocka". Anmeldelse av Sandra Lillebø: "Navnet på den ensomme er frigitt". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. ”Litt for tamme grevlingdikt”. Anmeldelse av Håkon Øvreås: "Grevling-variasjonene". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011. ISSN 0804-3116.s 12 - 12.
 • Wærp, Henning Howlid. "Debut i ørkenstrøk". Anmeldelse av Per Kristian Cani: "Atlas". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. "Nansen og Sørkje". Laagendalsposten 2011 (270).s 14 - 15.
 • Wærp, Henning Howlid. Roald Amundsen som forteller. Roald Amundsen-seminar 2011-12-14 - 2011-12-14 2011.
 • Wærp, Henning Howlid. Det litterære arktis. Kuiper 2011 (2). ISSN 0809-8212.s 11 - 15.
 • Wærp, Henning Howlid. Nansen vs. Amundsen: Tolkning av personene og relasjonene. Om Robert Marc Friedmans skuespill “Amundsen vs. Nansen”; paneldebatt med dramatiker Robert Marc Friedman og historiker Einar-Arne Drivenes. Historisk forening, Tromsø 2011-12-10 - 2011-12-10 2011.
 • Wærp, Henning Howlid; Arntzen, Even; Knutsen, Nils Magne. Forord, i "Hamsun i Tromsø V.". Hamsun-selskapets skriftserie 2011 (27). ISSN 0803-2688.s 7 - 7.
 • Wærp, Henning Howlid. "Amundsens arktiske western." Intervju i forbindelse med Nansen-Amundsen-året 2011. 2011.
 • Wærp, Henning Howlid. Intervju i iTromsø, 5. januar 2011: “Gransker litteraturen om nordområdene”. Om boka Reiser og ekspedisjoner i det litterære arktis, red. av Johan Schimanski, Cathrine Theodorsen og Henning Howlid Wærp; Tapir 2011. 2011.
 • Wærp, Henning Howlid. "Bilder fra poetens album". Anmeldelse av Hanne Bramness: "Uten film i kameraet", Cappelen Damm 2010. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010. ISSN 0804-3116.
 • Wærp, Henning Howlid. Opplesning fra “Hamlet rekontekstualisert”, Verdensteateret, Tromsø, 19. august 2010. Presentasjon av tidsskriftet Kuipers Hamlet-nummer. 2010-08-19 - 2010-08-19 2010.
 • Wærp, Henning Howlid. Foredrag om Helge Ingstad-biografier under lansering av Frode Skarsteins Helge Ingstad. En biografi, Akademisk Kvarter, Tromsø, 29. september 2010. Boklansering 2010-09-30 - 2010-09-30 2010.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hva lærer man på et forfatterstudium?", foredrag ved symposiet "Skrivekunstens status og framtid i Norden"; Kunstakademiet, Tromsø. "Skrivekunstens status og framtid i Norden", symposium 2010-04-12 - 2010-04-12 2010.
 • Wærp, Henning Howlid. Ekspedisjonsberetningens utfordringer. Om Otto Sverdrups "Nyt Land" (1903). Ordkalotten: Tromsø internasjonale litteraturfestival 2010-10-10 - 2010-10-10 2010.
 • Wærp, Henning Howlid. Om stedet i norsk poesi.Konferansier for poesiarrangment med Liv Lundberg, Irene Larsen og Eirik Skrede, under Ordkalotten: Tromsø internasjonale litterturfestival. Ordkalotten: Tromsø internasjonale litteraturfestival 2010-10-05 - 2010-10-05 2010.
 • Wærp, Henning Howlid. Om stedet i nordisk poesi. Samtale med tre nordiske poeter: Ursula Andkjær Olsen, Karl Larsson, Erlend Nødtvedt. Ordkalotten: Tromsø internasjonale litteraturfestival 2010-10-07 - 2010-10-07 2010.
 • Wærp, Henning Howlid. “Polarlitteraturen. Heltene fra Ishavet (Nansen, Amundsen, Sverdrup m.fl.) skrev også bøker om sine bragder. Hvordan ble disse mottatt i samtiden, og hvordan leses de i dag?”. Senioruniversitetet i Tromsø 2010-11-03 - 2010-11-03 2010.
 • Wærp, Henning Howlid. Hamlet rekontekstualisert. Kuiper 2010 (1-2). ISSN 0809-8212.s 134 - 139.
 • Wærp, Henning Howlid. Ekspedisjonsrapporten som ble folkelesning. Om Fridtjof Nansens På ski over Grønland (1890)". Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 58 - 59.
 • Wærp, Henning Howlid. "Dikt uten hjerte og smerte". Anmeldelse av Roy Normann: "Reseptor", Oktober forlag 2010. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010 (431). ISSN 0804-3116.s 15 - 15.
 • Wærp, Henning Howlid. "Endevender samfunnet". Anmeldelse av Erlend Kittelsen: "Diktet løper som en by" (Aschehoug 2010). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010 (421). ISSN 0804-3116.s 14 - 14.
 • Wærp, Henning Howlid. Lyriske debutanter. Anmeldelse av Sindre Ekreheim: "Sjøen hugsar ingen barndom"; Dan Aleksander Andersen: "Evighetsarbeid"; Terje Tørrisplass: "Eg byggjer ikkje byar". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010 (411). ISSN 0804-3116.s 13 - 13.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hvordan ser samtidslyrikken ut?" Anmeldelse av Peter Stein Larsen: "Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000." Syddansk Universitetsforlag 2009. Nordnorsk Magasin 2010 (2). ISSN 0332-6004.s 31 - 31.
 • Wærp, Henning Howlid. Kaffebord-bok til glede. Anmeldelse av Per Kristian Olsens "I Hamsuns fotspor mellom øst og vest – reiser som formet forfatteren og personen". NRK Aktivum 2010. Nordnorsk Magasin 2010 (3). ISSN 0332-6004.s 30 - 30.
 • Wærp, Henning Howlid. "En kamp i romanform." Anmeldelse av Karl Ove Knausgårds "Min kamp.1.". Nordnorsk Magasin 2010 (1). ISSN 0332-6004.s 24 - 25.
 • Wærp, Henning Howlid. "Ideologikritiske Hamsun-lesninger". Anmeldelse av Monika Zagars "Knut Hamsun: The Dark Side of Literary Brilliance", Seattle 2009. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2010. ISSN 0013-0818.s 101 - 104.
 • Wærp, Henning Howlid. "Homo Soerlandensis"; anmeldelse av Paal-Helge Haugens "Kyst. Sør", Portal forlag 2009. Klassekampen 2010. ISSN 0805-3839.s 10 - 11.
 • Wærp, Henning Howlid; Drivenes, Einar-Arne; Friedman, Robert Marc. "Narrating the High North". Nordlys 2010 (199). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, Edda, nr. 4 2010. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2010 (4). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder for Edda, nr. 3 2010. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2010 (3). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, for Edda, nr. 2 2010. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2010 (2). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, for Edda, nr. 1 2010. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2010 (1). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid. "Mafia Tromsø" (om å være Edda-redaktør). Dag og Tid 2010. ISSN 0803-334X.s 32 - 32.
 • Wærp, Henning Howlid. Tekst til utstillingsweb, om Knut Hamsuns forfatterskap, Hamsun-senteret, Hamarøy, fra 12.06. 2010. Hamsun-senteret, Hamarøy 2010-06-12 - 2010.
 • Wærp, Henning Howlid. Intervju på videoskjerm om Knut Hamsuns forfatterskap, Hamsun-senteret, Hamarøy. Hamsun-senteret, Hamarøy 2010-06-12 - 2011-12-31 2010.
 • Wærp, Henning Howlid. Ingstad-dynastiet sett innenfra og utenfra. Anmeldelse av Frode Skarstein: "Helge Ingstad. En biografi" (2010); Benedicte Ingstad: "Eventyret. En biografi om Helge Ingstad"(2009); Benedicte Ingstad: "Oppdagelsen. En biografi om Anne Stine og Helge Ingstad"(2010). Prosa - tidsskrift for skribenter 2010 (6). ISSN 0805-276X.s 34 - 37.
 • Wærp, Henning Howlid. "Til Arktis for å finne seg selv". Intervju i "Forskerforum",som leder for prosjektet Arktiske diskurser, ved Universitetet i Tromsø. 2010.
 • Lindstad, Siri; Schimanski, Johan; Spring, Ulrike; Wærp, Henning Howlid; Gaupseth, Silje. Feltrapport: Til Arktis for å finne seg selv. Forskerforum 2010; Volum 42 (10). ISSN 0800-1715.s 24 - 26.
 • Wærp, Henning Howlid. "Vittig og tankefullt fra erfaren lyriker". Anmeldelse av Cecilie Løveids "Svartere bunader", Kolon Forlag 2010. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010 (481). ISSN 0804-3116.s 18 - 19.
 • Wærp, Henning Howlid. ”Dikterens barn fødes av teksten”. Anmeldelse av Monica Aasprongs "Et diktet barn". Cappelen Damm 2010. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010 (485). ISSN 0804-3116.s 10 - 11.
 • Wærp, Henning Howlid. ”Murakami og Haagensen”. Anmeldelse av Nils Øivind Haagensen: Haruki og jeg, Cappelen Damm 2010. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010 (52). ISSN 0804-3116.s 12 - 12.
 • Wærp, Henning Howlid. "Gromlyd". Anmeldelse av Cornelius Jakhelln: Trisyn. Samlaget 2010. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010 (491). ISSN 0804-3116.s 19 - 19.
 • Wærp, Henning Howlid. "Diktet lever – ingen vet det". Om norsk lyrikk fra 2000 til 2010. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010 (493). ISSN 0804-3116.s 9 - 9.
 • Wærp, Henning Howlid. Informasjonsvirksomhet på Hamsun-stand under Forskningsdagene i Tromsø, 19.-20. september 2009. Forskningsdagene i Tromsø 2009-09-19 - 2009-09-20 2009.
 • Wærp, Henning Howlid. "Gode korttekster. Anmeldelse av Tommy Skoglund: Våkne som en del av naturen; Aschehoug 2009. Nordnorsk Magasin 2009; Volum 32 (3). ISSN 0332-6004.s 34 - 34.
 • Wærp, Henning Howlid. Den arresterte vandrer - Om Knut Hamsuns Paa gjengrodde stier. Bokbyen forlag 2009 ISBN 9788292920091.s 203 - 221.
 • Wærp, Henning Howlid. Jan Erik Vold. 2009 ISBN 9788292523261.s 751 - 754.
 • Wærp, Henning Howlid. "Introduction to Norwegian", forelesning på Cal day, åpen dag på Universitetet i Berkeley, California. Cal day, åpen dag på Universitetet i Berkeley, California 2009-04-18 - 2009-04-18 2009.
 • Wærp, Henning Howlid. "Den arresterte vandrer". Om Knut Hamsuns "På gjengrodde stier". Hamsun-Ibsen-dagene i Grimstad 2009. Hamsun-Ibsen-dagene i Grimstad 2009-08-14 - 2009-08-14 2009.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hvorfor er Fridtjof Nansens ´Paa ski over Grønland´ en av Norges beste bøker.". Polarhistorisk frokost 2009-11-26 - 2009-11-26 2009.
 • Wærp, Henning Howlid. “Har vi ham nå? En oppsummering av Hamsun-året 2009”. Årlig medlemsmøte i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, avdeling Nord-Norge 2009-11-26 - 2009-11-26 2009.
 • Wærp, Henning Howlid. Botsgang eller bortforklaring. Om Knut Hamsuns "På gjengrodde stier", Lørdagsuniversitet, Tromsø. Lørdagsuniversitetet 2009-09-26 - 2009-09-26 2009.
 • Wærp, Henning Howlid. "Markens grøde. Et budskap for vår tid?", forelesning på seminaret "Knut Hamsuns litterære verden", Rådhuset i Tromsø. "Knut Hamsuns litterære verden" 2009-09-29 - 2009-09-29 2009.
 • Wærp, Henning Howlid. "Om peer review-prosessen – drøfting av mulige forbedringer". Munin-seminaret 2009 2009-11-18 - 2009-11-18 2009.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hamsun heute". Paneldiskusjon om Hamsun i dag på Haus der Sprache und Literatur, Bonn. Paneldiskusjon om Hamsun i dag. 2009-10-15 - 2009-10-15 2009.
 • Wærp, Henning Howlid. Knut Hamsun and ecocriticism: Growth of soil. International Hamsun Conference in Oslo, 27-29 August 2009 2009-08-27 - 2009-08-29 2009.
 • Wærp, Henning Howlid. “Grønn Hamsun! Om Markens grøde. Hamsun-konferanse i St.Petersburg 2009-11-10 - 2009-11-11 2009.
 • Wærp, Henning Howlid. 1. opponent ved Peter Stein Larsens forsvar for dr.phil.-graden, Aalborg universitet, 4. desember 2009. Avhandlingens tittel: Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000. Disputas, dr. phil. 1. opponent-innlegg 2009-12-04 - 2009-12-04 2009.
 • Wærp, Henning Howlid. "Markens Grøde" (1917) i lys av moderne økokritikk. Bonner Hamsun-Tage, 2009 2009-10-16 - 2009-10-17 2009.
 • Wærp, Henning Howlid. “Tror Hamsun-senteret vil øke interessen”, interju i Fædrelandsvennen, Kristiansand, 19. desember 2009 (s.9).Intervjuet av Anette Os. 2009.
 • Wærp, Henning Howlid. Intervju om Knut Hamsuns "På gjengrodde stier", NRK P2 ("NRK bok i P2"), 16. september 2009. 2009.
 • Wærp, Henning Howlid. Fagfellevurdering : drøfting av mulige forbedringer. http://munin.hsh.no/lu/inf/NU/ 2009.
 • Wærp, Henning Howlid. "Northern Scenery or Symbolic Landscape? – reflections on Pan". Ottar 2009 (275). ISSN 0030-6703.s 26 - 33.
 • Wærp, Henning Howlid. "Nordlandsnatur eller symbollandskap? – Litt om Pan". Ottar 2009 (275). ISSN 0030-6703.s 26 - 33.
 • Wærp, Henning Howlid. "Menneske og natur. Om Øyvind Rimbereids diktsamling "Herbarium", 2008. Nordnorsk Magasin 2009 (1). ISSN 0332-6004.s 26 - 27.
 • Wærp, Henning Howlid. Økologi: Freddy Fjellheims "sakpoesi" er vellykket. Poesi for en ny tid. Anmeldelse av Freddy Fjellheim: "Mennesket har korsets form" (Cappelen Damm 2009). Klassekampen 2009. ISSN 0805-3839.
 • Wærp, Henning Howlid. 420 dikt. Anmeldelse av Hege Susanne Bergan: Jeg sier hele tiden ting som Kjærlighet (Tiden 2008). Nordnorsk Magasin 2009; Volum 32 (4). ISSN 0332-6004.s 30 - 30.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hamsun i miljødebatten". Dagbladet 2009 (346). ISSN 0805-3766.s 59 - 59.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder i Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2009 (4). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid; Schmidt, Michael. Leder, i Nordlit 25, 2009: Hamsun-nummer. Nordlit 2009 (25). ISSN 0809-1668.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, i: Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2009 (3). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder. I: Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2009 (2). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2009 (1). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid. "Odd Gaare, Hamsun og nazismen". Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder i Edda nr. 1 2008. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2008 (1). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid. The second Fram Expedition: Otto Sverdrup´s "Nyt land" (1903). Arctic discourses 2008" 2008-02-21 - 2008-02-23 2008.
 • Wærp, Henning Howlid. The second Fram expedition: Otto Sverdrup´s "New Land" (1903). Society for the advancement of Scandinavian study (SASS) 2008 2008-03-13 - 2008-03-15 2008.
 • Wærp, Henning Howlid. 2. opposisjon for Phd.-avhandling ved Universitetet i Agder, 11. april 2008: Hans Kristian Rustad: "Tekstspill i hypertekst. Koherensopplevelse og sjangergjenkjennelse i lesing av multimodale hyperfiksjoner.". Doktorgradsdisputas, Phd 2008-04-10 - 2008-04-11 2008.
 • Wærp, Henning Howlid. Arctic Literature: The Aesthetics of Scientific Reporting, åpen forelesning ved University of Berkeley, California. The Departement of Scandinavian 2008-10-09 - 2008-10-09 2008.
 • Wærp, Henning Howlid. Hamsun and nazism. Gjesteforelesning ved University of California, Berkeley: 23. Oktober 2008. Forelesning 2008-10-22 - 2008-10-22 2008.
 • Wærp, Henning Howlid. Intervju i Nordlys, "Min favorittbok". 2008.
 • Wærp, Henning Howlid; Schimanski, Johan. Intervju om konferansen Arctic Discourses 2008, Universitetet i Tromsø, 21.-23. februar. 2008.
 • Wærp, Henning Howlid; Schimanski, Johan; Ryall, Anka. "Sammen om arktisk litteratur". Intervju om konferansen Arctic discourses 2008, Universitetet i Tromsø, 21.-23. februar, med 65 foredragsholdere fra 15 land. (Journalist: Lasse Jangås.). 2008.
 • Wærp, Henning Howlid. Intervju I Tromsø om Cora Sandel: “Sandels malerier endelig hjem” (journalist: Carina Hansen). 2008.
 • Wærp, Henning Howlid. Interju i avisa Nordlys om Cora Sandel: “Coras kunst til Tromsø. – Vil ha debutantpris i Sandels navn” (journalist: Tove Myhre). 2008.
 • Wærp, Henning Howlid. "Vil bli senter for arktisk litteratur", intervju i avisa "Tromsø", 22. februar 2008. 2008.
 • Wærp, Henning Howlid. Interju om Forfatterstudiet i Tromsø og forlagsbransjen i Norge. 2008.
 • Wærp, Henning Howlid; Knutsen, Nils Magne. Intervju om arktisk litteratur, i NRK P2, Ordfront: Arktiske fortellinger. 2008.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hva lærer man på Forfatterstudiet i Tromsø". Nordnorsk Magasin 2008. ISSN 0332-6004.s 26 - 27.
 • Wærp, Henning Howlid. 6 ting man lærer på et forfatterstudium. Etterord i Trykk 2008, antologi for Forfatterstudiet i Tromsø. TRYKK. Antologi for Forfatterstudiet i Tromsø 2008.
 • Wærp, Henning Howlid. Landskap: Nordnorge. – Anmeldelse av Eva Jensen: "Men lyset endrar flatene", dikt, Samlaget 2008. Nordnorsk Magasin 2008 (4). ISSN 0332-6004.s 34 - 35.
 • Wærp, Henning Howlid. "En bok om alt som ikke er diktning. Anmeldelse av Johan L. Tønneson: "Hva er sakprosa", Universitetsforlaget 2008. Nordnorsk Magasin 2008 (22). ISSN 0332-6004.s 29 - 29.
 • Wærp, Henning Howlid. ”Pitbull-Terje fascinerer fortsatt”. Anmeldelse av Endre Lund Eriksen: Pitbull-Terje blir ond, Aschehoug 2007. Nordnorsk Magasin 2008 (1). ISSN 0332-6004.s 34 - 34.
 • Wærp, Henning Howlid. "Ka farsken! E det ingen som skriv?" Intervju i Dagbladet nettavisen om forlagssentralisering i Norge og Forfatterstudiet i Troms.(Intervjuer: Birger Emanuelsen). Dagbladet 2008. ISSN 0805-3766.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder i Edda nr. 4 2008. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2008 (4). ISSN 0013-0818.s 1 - 1.
 • Wærp, Henning Howlid; Karlsen, Ole; Wærp, Lisbeth Pettersen. Leder for Edda, nr. 3 2008. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2008 (3). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid; Nesby, Linda Hamrin. Leder for "Hamsun i Tromsø IV. Rapport fra den 4. internasjonale Hamsun-konferanse, 2007". Hamsun-selskapets skriftserie 2008. ISSN 0803-2688.s 7 - 7.
 • Wærp, Henning Howlid; Ryall, Anka; Schimanski, Johan. Leder for Nordlit 23: Arctic Discourses 2008. Nordlit 2008. ISSN 0809-1668.s 9 - 9.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder i Edda nr. 2 2008. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2008 (2). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, for "Edda" nr. 1 2007. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2007 (1). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid. "Rolf Jacobsens lange linjer. – Litt om hans prosadikt". Rolf Jacobsen-dagene på Hamar 2007-03-08 - 2007-03-11 2007.
 • Wærp, Henning Howlid. "Fridtjof Nansen and the Figuration of the Arctic". Mapping Nordic Literature: a Symposium 2007-03-22 - 2007-03-22 2007.
 • Wærp, Henning Howlid. “Knut Hamsuns Mysterier – litt om kapittel 4 og Nagels første møte med Dagny Kielland og Martha Gude.”. Forelesning ved Den 4. Internasjonale Hamsun-konferanse, Universitetet i Tromsø, 21. September 2007: 2007-09-20 - 2007-09-21 2007.
 • Wærp, Henning Howlid. “Naturmystikk og naturfromhet i Hamsuns Mysterier og Landstrykere”. Forelesning ved Hamsun-dagene i Lom, 5. Oktober 2007: 2007-10-04 - 2007-10-05 2007.
 • Wærp, Henning Howlid. Naturmystikk og naturfromhet i Knut Hamsuns "Pan", "Landstrykere" og "August". Hamsun-dager i Hamburg 2007-11-14 - 2007-11-16 2007.
 • Wærp, Henning Howlid. “Den 4. Internasjonale Hamsun-konferanse”, intervju på NRK P1, Troms og Finnmark, 19. September 2007. 2007.
 • Wærp, Henning Howlid. Intervju på TV Norge om Norsk litterær kanon, som medlem av juryen for Norsk litteraturfestival. 2007.
 • Wærp, Henning Howlid. Norsk litteraturfestival: Lansering av "Norsk kanon. De 25 beste litterære verk fra Edda-dikt og til i dag.". 2007.
 • Wærp, Henning Howlid. Lansering av "Trykk 2007", Forfatterstudiet antologi, Universitetet i Tromsø. 2007.
 • Wærp, Henning Howlid. "Ny antologi fra Forfatterstudiet i Tromsø". 2007.
 • Wærp, Henning Howlid. “Rekruttering av tyske studenter til nordisk-studiet i Tromsø; informasjon om norsk-tyske Hamsun-dager i Hamburg og Lübeck”, intervju i NRK P2 og NRK P1, Troms og Finnmark. 2007.
 • Wærp, Henning Howlid. Intervju om Forfatterstudiet i Tromsø, på NRK P1. 2007.
 • Wærp, Henning Howlid. "Alenemødre på ski over Grønland". Anmeldelse av Mona Mathisen og Ann Sissel Jensen: "Opp av sofaen", Vigmostad og Bjørke 2007, 298 s. Nordlit 2007. ISSN 0809-1668.s 263 - 266.
 • Wærp, Henning Howlid. "Josef og Maria eller Bonnie & Clyde?", anmeldelse av Jon Fosse: Andvake, forteljing (Samlaget 2007). Nordnorsk Magasin 2007 (4). ISSN 0332-6004.s 36 - 36.
 • Wærp, Henning Howlid. En studie i handlingskonsentrasjon. – Anmeldelse av Mirjam Kristensen: "En ettermiddag om høsten", Oktober 2006. Nordnorsk Magasin 2007 (3). ISSN 0332-6004.s 29 - 29.
 • Wærp, Henning Howlid. Om å gå til Nordisk råds litteraturpris. Anmeldelse av Tomas Espedal: "Gå. Eller kunsten å leve et vilt og poetisk liv", Gyldendal 2006. Nordnorsk Magasin 2007 (2). ISSN 0332-6004.s 35 - 35.
 • Wærp, Henning Howlid. "Fengslende polarhistorier". Anmeldelse av Einar-Arne Drivenes og Harald Dag Jølle (red.): "Norsk Polarhistorie, bind 1-3", Gyldendal 2004. Nordnorsk Magasin 2007 (1). ISSN 0332-6004.s 33 - 33.
 • Wærp, Henning Howlid. Hamsun i Kaukasus. – Om den 4. internasjonale Hamsun-konferanse i Tromsø, og Olga Zhgentis film "Knut Hamsun´s Caucasian Mysteries". Nordlys 2007 (248). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Wærp, Henning Howlid. "Ikke bare en skitur", kronikk i Dagbladet om Fridtjof Nansens "På ski over Grønland" (1890) og innplassering i kanon. Dagbladet 2007; Volum 139 (175). ISSN 0805-3766.s 61 - 61.
 • Wærp, Henning Howlid. "Klinger Nordlands Trompet i dag", kronikk i avisa Nordlys, 30. juni 2007. Nordlys 2007; Volum 106 (149). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Karlsen, Ole; Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2007 (3). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid. Leder for temanummer om arktiske diskurser, Nordlit 22, 2007. Nordlit 2007. ISSN 0809-1668.
 • Wærp, Henning Howlid; Karlsen, Ole; Wærp, Lisbeth Pettersen. Leder, Edda nr. 4 2007. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2007 (4). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid. Leder for "Edda", nr. 3 2007. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2007 (3). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder for "Edda", nr. 2 2007. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2007 (2). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, i "Edda", nr. 1 2006. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2006. ISSN 0013-0818.s 1 - 2.
 • Wærp, Henning Howlid. "Det er et under at den mannen kan bestige sin kone / stor og glatt som en kantret plastbåt". Norsk kjærlighetslyrikk i dag. Lørdaguniversitet 2006-03-11 - 2006-03-11 2006.
 • Wærp, Henning Howlid. Om å reise og skrive. Om reiselittertur før og nå. Innledning til en kveld med Tor Eystein Øverås. Litteraten 2006-03-16 - 2006-03-16 2006.
 • Wærp, Henning Howlid. Reiselitteratur, et riss. Lansering av Edda nr. 1 2006, med Tromsø-redaksjon 2006-03-17 - 2006-03-17 2006.
 • Wærp, Henning Howlid. "Norsk kjærlighetslyrikk i dag". Lyrikkaften for fagforeningen Parat, Tromsø (YS) 2006-03-29 - 2006-03-29 2006.
 • Wærp, Henning Howlid. "Cora Sandel 2006". Foredrag på Perspektivet Museum i Tromsø, 7. september 2006 2006-09-07 - 2006.
 • Wærp, Henning Howlid. "Cora Sandels forfatterskap, og forholdet til Tromsø". Ordkalotten, Tromsø internasjonale litteraturfestival 2006-10-04 - 2006-10-04 2006.
 • Wærp, Henning Howlid. "Innlandsisen, våre lengslers mål". Om Fridtjof Nansens: "På ski over Grønland" (1890) – og noen andre bøker i hans skispor. Arctic Discourses Conference 2006 2006-10-12 - 2006-10-14 2006.
 • Wærp, Henning Howlid. "Finn din indre sydpol. – Om polfarere." Intervju i Bergens Tidende. Journalist: Maren Næss Olsen. 2006.
 • Wærp, Henning Howlid. "Endelig. Cora Sandel gate i Tromsø". 2006.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hamsuns kamp mot Ibsen", kronikk i Aftenposten 15. juli 2006. 2006.
 • Wærp, Henning Howlid. Intervju i Pust. Internavis for Universitetsbiblioteket i Tromsø, om norsk kjærlighetslyrikk i dag. 2006.
 • Wærp, Henning Howlid. "Det norske prosadiktet – evig outsider?". Kuiper 2006 (1). ISSN 0809-8212.s 5 - 9.
 • Wærp, Henning Howlid. En moderne vandrer-roman: Anmeldelse av Tomas Espedal: Gå. Eller kunsten å leve et vilt og poetisk liv.(Gyldendal 2006). Nordlit 2006 (20). ISSN 0809-1668.s 131 - 134.
 • Wærp, Henning Howlid. "En av Ørstaviks viktigste romaner", anmeldelse av "Kallet- romanen", Oktober forlag 2006. Nordnorsk Magasin 2006 (4). ISSN 0332-6004.s 35 - 35.
 • Wærp, Henning Howlid. "En viktig bok om Hamsun og Nord-Norge". Anmeldelse av Nils Magne Knutsen: "Knut Hamsun og Nordland. Den lange veien hjem", Angelica forlag 2006, 160 s. Nordnorsk Magasin 2006 (3). ISSN 0332-6004.s 33 - 33.
 • Wærp, Henning Howlid. "Å reise og skrive – 8 måneder rundt Østersjøen", anmeldelse av Tor Eystein Øverås: "Til. En litterær reise", Gyldendal 2005. Nordnorsk Magasin 2006 (2). ISSN 0332-6004.s 29 - 29.
 • Wærp, Henning Howlid. "Første bok om reiselitteratur på norsk". Anmeldelse av Anka Ryall: "Odyssevs i skjørt. Kvinners erobring av reiselitteraturen", Pax 2004. Nordnorsk Magasin 2006 (2). ISSN 0332-6004.s 28 - 28.
 • Wærp, Henning Howlid. "Ny, god diktsamling av Steinar Opstad", anmeldelse av "Samle øksene inn for kvelden", Kolofon 2005. Nordnorsk Magasin 2006 (1). ISSN 0332-6004.s 32 - 32.
 • Wærp, Henning Howlid; Karlsen, Ole; Wærp, Lisbeth Pettersen. Leder, i Edda nr. 4 2006. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2006 (4). ISSN 0013-0818.s 1 - 2.
 • Wærp, Henning Howlid; Karlsen, Ole; Wærp, Lisbeth Pettersen. Leder, i "Edda" nr. 3 2006. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2006 (3). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid; Karlsen, Ole; Wærp, Lisbeth Pettersen. Leder, i "Edda" nr. 2 2006. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2006 (2). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid. "Tromsø � og Coras andel". (Om Cora Sandel og Tromsø). Nordlys 2005; Volum 104 (8). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.s doi: 11.01.2005.
 • Wærp, Henning Howlid. "Nesten som konditoriene sydpå". Om Cora Sandels "Kranes konditori.". Åpningen av Kafé Cora i Tromsø 2005-02-17 - 2005-02-17 2005.
 • Wærp, Henning Howlid. �En kveld om Olav H. Hauge�. Programleder for Litteraten i Tromsø, 24. feburar 2005. Intervju med Hauge-biograf Knut Olav Åmås. Litteraten 2005-02-24 - 2005-02-24 2005.
 • Wærp, Henning Howlid. "Cora Sandel i dag". Forelesning om Cora Sandel på Perspektivet museum i Tromsø, for norsklærere i ungdomsskolen 2005-05-12 - 2005.
 • Wærp, Henning Howlid. "Om ekfrase – bildebeskrivende dikt". Lansering av tidsskriftet Kuiper 2005-12-07 - 2005-12-07 2005.
 • Wærp, Henning Howlid. Cora Sandel og det nordlige. Kvinnforsk, klubbkveld 2005-03-09 - 2005-03-09 2005.
 • Wærp, Henning Howlid. "Cora Sandels representasjon av det nordlige". "Arktiske diskurser" 2005-04-27 - 2005-04-29 2005.
 • Wærp, Henning Howlid. "Knut Hamsun´s refutatation of Henrik Ibsen". The 3rd International Ibsen Conference in China 2005-05-10 - 2005-05-14 2005.
 • Wærp, Henning Howlid. "Knut Hamsun´s fights with Henrik Ibsen". Hamsun-dager i Milano 2005-11-18 - 2005-11-19 2005.
 • Wærp, Henning Howlid. Rolf Jacobsen: "Månedens dikt", i november 2005. Utvalgt og kommentert for Rolf Jacobsen-selskapet, på nettstedet www.rolf-jacobsen.org/. 2005.
 • Schimanski, Johan; Wærp, Henning Howlid; Fermariello, Ugo. [om arktiske diskurser]. 2005.
 • Schimanski, Johan; Wærp, Henning Howlid; Ryall, Anka; Jangås, Lasse; Sæbbe, Yngve Olsen. 9 mill. til forskning på arktisk litteratur. 2005.
 • Wærp, Henning Howlid. "Kreativ skriving på UiTø." Intervju om forfatterstudeiene ved Universitetet i Tromsø. 2005.
 • Wærp, Henning Howlid. "Antologislipp med trykk". Lansering av antologien Trykk 2005, for det videregående forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø. 2005.
 • Wærp, Henning Howlid. Intervju om Cora Sandel i forbindelse med åpningen av Kafé Cora i Tromsø. NRK P1, Nordnytt. 2005.
 • Wærp, Henning Howlid. "Cora Sandel". Intervju i forbindelse med åpningen av Kafé Cora i Tromsø. I avisa "Tromsø.". 2005.
 • Wærp, Henning Howlid. Intervju om Cora Sandel på NRK P1, Nordnytt. 2005.
 • Wærp, Henning Howlid. Intervju om Cora Sandel i NRK P2, Kulturbeitet. 2005.
 • Wærp, Henning Howlid. "Ekfrase", en innledning til et begrep. Kuiper 2005 (1). ISSN 0809-8212.s 34 - 37.
 • Wærp, Henning Howlid. "Diktets V-punt. Anmeldelse av Frank Kjørup: "Sprog versus sprog. Mod en versets poetik", København 2002. Nordlit 2005 (18). ISSN 0809-1668.s 339 - 346.
 • Wærp, Henning Howlid. "Politisk roman fra Endre Lund Eriksen". Anmeldelse av Endre Lund Eriksen: "Det tar ikke slutt", Aschehoug 2005. Nordnorsk Magasin 2005 (4). ISSN 0332-6004.s 37 - .
 • Wærp, Henning Howlid. "Vestkystfølelse". Anmeldelse av Richard Brautigan: "Å føre krig mot den gjengse maratonprosa", Kolon 2005. Bokvennen 2005 (4). ISSN 0802-1953.
 • Wærp, Henning Howlid. "Alt menneskelig er meg fremmed". Anmeldelse av Erlend Loe: "Doppler", Cappelen 2004. Bokvennen 2005 (4). ISSN 0802-1953.s 36 - 37.
 • Wærp, Henning Howlid. "Debutdikt til terningkast 6". Anmeldelse av Ruth Lillegraven: "Store stygge dikt" , Tiden 2005. Bokvennen 2005 (4). ISSN 0802-1953.s 36 - .
 • Wærp, Henning Howlid. "Første innføringsbok i litteraturkritikk". Anmeldelse av Erik Bjerck Hagen: "Litteraturkritikk. En introduksjon" (Universitetsforlaget 2004). Nordlit 2005 (17). ISSN 0809-1668.s 239 - 247.
 • Wærp, Henning Howlid. "Det skakkrike Norge". Anmeldelse av Freddy Fjellheim: "Hvile og slagverk" (Cappelen 2004). Bokvennen 2005 (2). ISSN 0802-1953.s 37 - 38.
 • Wærp, Henning Howlid. "Arbeid i mange ledd". Anmeldelse av Henrik Nor-Hansen: Arbeidet (Tiden 2004). Bokvennen 2005 (2). ISSN 0802-1953.s 39 - 39.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hva er en god bok?" Anmeldelse av Erik Bjerck Hagen: "Litteraturkritikk. En introduksjon." (Universitetsforlaget 2004). Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.s 47 - 47.
 • Wærp, Henning Howlid. "Ny, sterk samling av Mehren". Anmeldelse av Stein Mehren: "Imperiet lukker seg". Aschehoug 2004. Bokvennen 2005 (1). ISSN 0802-1953.s 32 - 32.
 • Wærp, Henning Howlid. "Reinkjøtt, sik, røye, laks." Anmeldelse av Inger-Marie Aikio-Arianaick: "Fra verden og hit", gjendiktet fra nordsamisk av Laila Stien og Mikkel A. Gaup. Dat forlag 2004. Bokvennen 2005 (1). ISSN 0802-1953.s 34 - 35.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hamsuns farlige stil." Anmeldelse av Jørgen Haugan: Solgudens fall. Knut Hamsun � en litterær biografi (Aschehoug 2005). Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.
 • Wærp, Henning Howlid. "Patriarken og nazisten". Anmeldelse av Ingar Sletten Kolloen: Hamsun. Erobreren (Gyldendal 2004). Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.s 44 - 44.
 • Wærp, Henning Howlid; Arntzen, Even. "Hamsun-miljøet ved Universitetet i Tromsø". Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Wærp, Henning Howlid. "Haikudebutant". Anmeldelse av Stein Iden: Gjest (Olav forlag 2003). Bokvennen 2004 (1). ISSN 0802-1953.s 23 - 24.
 • Wærp, Henning Howlid. Introduksjon av Jan Erik Vold, Universitetet i Tromsø. Forfatterbesøk av Jan Erik Vold 2004-03-25 - 2004-03-25 2004.
 • Wærp, Henning Howlid. "Det nordliges representasjon i Cora Sandels forfatterskap". Seminar for norsklærere i ungdomsskolen 2004-09-02 - 2004-09-02 2004.
 • Wærp, Henning Howlid. Programleder for litteraturkafé, poesiaften: Ordkalotten, Tromsø internasjonale litteraturfestival. Internasjonal poesikveld 2004-09-10 - 2004-09-10 2004.
 • Wærp, Henning Howlid. "Jan Erik Vold og den glade versjonen. Norsk lyrikk på 1960- og 70-tallet.". Forskningsdagene i Nordreisa, Troms 2004-09-23 - 2004-09-23 2004.
 • Wærp, Henning Howlid. "Men mest var det snetykke". Cora Sandels fortellinger fra nord. Lørdagsuniversitet 2004-11-06 - 2004-11-06 2004.
 • Wærp, Henning Howlid. "The concept of the north in the work of Cora Sandel.". Society for the advancement of Scandinavian study 2004-04-16 - 2004-04-16 2004.
 • Wærp, Henning Howlid. Intervju om det videregående forfatterstudiet i Tromsø. 2004.
 • Wærp, Henning Howlid. Intervju om Cora Sandel og Tromsø. 2004.
 • Wærp, Henning Howlid. Intervju i NRK fjernsynet, Nordnytt, om forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø (5. juni 2004). 2004.
 • Wærp, Henning Howlid. "Tre ganger Nitedals fyrstikker". Om Sissel Solbjørg Bjugns bokomslag. Bokvennen 2004 (4). ISSN 0802-1953.s 70 - 71.
 • Wærp, Henning Howlid. "Erfaringer i et nordlig landskap". Anmeldelse av Hanne Ørstavik: Presten (Oktober forlag 2004, 234 s.). Nordlit 2004 (16). ISSN 0809-1668.s 197 - 200.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hamsuns hybris". Anmeldelse av Jørgen Haugan: Solgudens fall. Knut Hamsun � en litterær biografi (Aschehoug 2004, 461 s.). Nordlit 2004 (16). ISSN 0809-1668.s 191 - 196.
 • Wærp, Henning Howlid. "Patriarken og Nazisten. Hamsuns liv, del 2." Anmeldelse av Ingar Sletten Kolloen: Hamsun. Erobreren (Gyldendal 2004, 495 s.). Nordlit 2004 (16). ISSN 0809-1668.s 185 - 189.
 • Wærp, Henning Howlid. "Nye meditasjoner fra Jan Erik Vold." Anmeldelse av Jan Erik Vold: Drømmemakeren sa (Gyldendal 2004). Bokvennen 2004 (4). ISSN 0802-1953.s 48 - 48.
 • Wærp, Henning Howlid. Norske sangtekster. Anmeldelse av Jan Inge Reilstad: SamtidslyrikkEn. Fra Almuens Opera til Gatas Parlament (Damm forlag 2004). Bokvennen 2004 (4). ISSN 0802-1953.s 48 - 49.
 • Wærp, Henning Howlid. "Ny bok fra novellemester". Anmeldelse av Laila Stien: Veranda med sol (Tiden norsk forlag 2003). Bokvennen 2004 (3). ISSN 0802-1953.s 40 - 41.
 • Wærp, Henning Howlid. "Hyllest til Cora Sandel". Anmeldelse av Ingeborg Arvola: Straffe (Cappelen 2003). Bokvennen 2004 (3). ISSN 0802-1953.s 37 - 38.
 • Wærp, Henning Howlid. "Vi er alle kvinner...". Anmeldelse av Inga Ravn Eira: Elskede lille blomst (Davvi Girji os 2003). Bokvennen 2004 (2). ISSN 0802-1953.s 36 - 36.
 • Wærp, Henning Howlid. "Prøysen i internasjonalt selskap": Anmeldelse av Jan Erik Vold: P x 3. Prøysen, Stevens, Tranströmer (Gyldendal 2003). Bokvennen 2004 (2). ISSN 0802-1953.s 35 - 36.
 • Wærp, Henning Howlid. Anmeldelse av Jan Erik Vold: Diktet minner om verden (Kommet forlag 2003). Bokvennen 2004 (2). ISSN 0802-1953.s 34 - 34.
 • Wærp, Henning Howlid. Forord til Nordlit nr. 32, 2014. 1999 ISBN 82-90423-52-7.s 1 - 1.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

   

  Polarlitteratur

  Arktisk litteratur

  Knut Hamsuns forfatterskap

  Cora Sandels forfatterskap

  Norsk lyrikk

  Reiseskildringer

  Nordnorsk litteratur

  Økokritikk

     CV

  Litteraturkritiker i Bokvennen (2001-2005), Nordnorsk Magasin (2006-2016) og i Aftenposten (fra 2010).

  Medredaktør for Edda. Nordisk tidsskrift i litteraturvitenskap (2006-2010); Nordlit. Tidsskrift for litteratur og kultur (1997-2016); Hamsun-Selskapets skriftserie (1997-2016).

  Bokutgivelser:

  "Hele livet en vandrer i naturen." Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap (Orkana akademisk, 2018)

   Arktisk litteratur – fra Fridtjof Nansen til Anne B. Ragde, Orkana akademisk, 2017.

   Innenfor og utenfor. Eksistensielle problemstillinger i Sigbjørn Hølmebakks forfatterskap, Solum 1990.

   Diktet natur. Natur og landskap hos Andreas Munch, Vilhelm Krag og Hans Børli, Aschehoug 1997.

   Prosadiktet i Norge  (red.), Aschehoug 2002.

   De upåaktede liv. Om Cora Sandels forfatterskap  (red.), Unipub 2006.

   Arctic discourses, (red., sammen med Anka Ryall og Johan Schimanski), Cambridge Scholars 2010.

   Reiser og ekspedisjoner i det litterære arktis (red., med Johan Schimanski og Cathrine Theodorsen) Tapir 2011.

   Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur (red., med Hans Kristian Rustad), Akademika 2014.

   

  Gjesteforsker:

  ved Universitetet i Berkeley, California (2008-2009 og 2018-2019)

  ved Columbia Universitetet i New York (2013-2014)

   

   

   

   

   

   

   


  SVHUM A 1029

  Klikk for større kart