Personkort bilde

Kari Nordeng Mellem

Adm. NFH, stedfortreder kontorsjef Norges fiskerihøgskole
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Drift, fordeling/tilrettelegging kontor, mottak nyansatte, noe støtte økn./personal, reiser

Mastereksamen, noe studiekvalitet

[Loading...]