Bilde av Bye, Cesilie
Bilde av Bye, Cesilie
Institutt for arktisk og marin biologi cesilie.lien@uit.no +4777646094 Her finner du meg

Cesilie Bye


Avdelingsingeniør

Stillingsbeskrivelse

 

Feltarbeid: Innsamling av fisk (garnfiske, el-fiske) og evertebrater i innsjø og elv, telemetristudier av fisk i elv og fjordsystem mm.
Laboratoriearbeid: Bearbeiding og analyser av biologisk materiale fra ferskvann, bl.a. aldersbestemmelse av fisk, diett-og parasittanalyser og analyser av zooplankton og bunndyr.

Utdanning:
Master i ferskvannsøkologi (2005)
Årsstudium i natur-og kulturminneoppsyn (2002)


Fast ansatt som avdelingsingeniør siden februar 2008.


 • Per-Arne Amundsen, Karl Øystein Gjelland, Rune Knudsen, laina h DalsbØ, Cesilie Lien, jan knut Evjen :
  Lagesilda i Pasvikvassdraget - langtidseffekter av en biologisk invasjon
  UiT Norges arktiske universitet 2012 ARKIV
 • Per-Arne Amundsen, Karl øystein Gjelland, Anna Siwertsson, Cesilie Lien, laina h DalsbØ, Hallvard Jensen :
  Invasjon av lagesild i Pasvikvassdraget
  Ottar 2008

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →