Personkort bilde

Even Jørgensen

Professor Institutt for arktisk og marin biologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Min forskningsinteresse knytter seg til de fasinerende tilpasninger som er utviklet hos fisk som lever i et barskt og skiftende miljø ved høye breddegrader. Den anadrome (sjøvandrende) livsstrategien til røye (Salvelinus alpinus) er en dominerende og høyt skattet forskningsmodell. Denne modellen brukes til å fremskaffe kunnskap om hvordan hjernen regulerer appetitt og energibalanse i en art som gjennom året veksler mellom langtids fravær av appetitt (anoreksi) gjennom vinteren i ferskvann og intens spiseaktivitet gjennom det korte sjøvannsoppholdet om sommeren. Videre er det et fokus på hvordan hormonelle akser som regulerer smoltifisering (forberedelse til opphold i sjøen) og stress integrerer med de mekanismene som regulerer appetitt, siden disse mekanismene sammenfaller i tid. Sist, men ikke minst, er det viktig å skaffe tilveie kunnskap om hvordan sesongmessige prosesser som for eksempel smoltifisering “times” til den riktige tid på året. Studier gjennomføres både i felt og under kontrollerte betingelser i lab. Selv om mye av denne forskningen kan betegnes som grunnforskning, er det også klart at resultatene vil ha betydning både for fremtidig forvaltning av nordlige fiskebestander og for oppdrett av slike arter.

 

Research and teaching

Research: Fish physiology and aquaculture

Teaching: Bio-3528, Bio-3503, Bio-2504, Bio-2310

 • Striberny, Anja; Lauritzen, Daniel; Fuentes, Juan; Campinho, Marco A.; Pasqualina, Gaetano; Duarte, Vilma; Hazlerigg, David; Jørgensen, Even Hjalmar. More than one way to smoltify a salmon? Effects of dietary and light treatment on smolt development and seawater growth performance in Atlantic salmon. Aquaculture 2021; Volum 532. ISSN 0044-8486.s doi: 10.1016/j.aquaculture.2020.736044.

 • Iversen, Marianne; Mulugeta, Teshome Dagne; Blikeng, Børge Gellein; West, Alexander Christopher; Jørgensen, Even Hjalmar; Sandve, Simen Rød; Hazlerigg, David. RNA profiling identifies novel, photoperiodhistory dependent markers associated with enhanced saltwater performance in juvenile Atlantic salmon. PLOS ONE 2020; Volum 15 (4). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0227496.

 • West, Alexander Christopher; Mizoro, Yasutaka; Wood, Shona Hiedi; Iversen, Marianne; Ince, Louise; Jørgensen, Even; Nome, Torfinn; Sandve, Simen Rød; Loudon, Andrew S.I.; Hazlerigg, David. A single nuclei transcriptomic analysis of the Atlantic salmon gill through smoltification and seawater transfer. BioRxiv 2020. ISSN 0362-4331.s doi: 10.1101/2020.09.03.281337.

 • West, Alexander Christopher; Iversen, Marianne; Jørgensen, Even Hjalmar; Sandve, Simen Rød; Hazlerigg, David; Wood, Shona Hiedi. Diversified regulation of circadian clock gene expression following whole genome duplication. PLoS Genetics 2020; Volum 16 (10). ISSN 1553-7390.s doi: 10.1371/journal.pgen.1009097.

 • Bradley, Madison M.; Perra, Megan; Ahlstrøm, Øystein; Jenssen, Bjørn Munro; Jørgensen, Even Hjalmar; Fuglei, Eva; Muir, Derek C.G.; Sonne, Christian. Mandibular shape in farmed Arctic foxes (Vulpes lagopus) exposed to persistent organic pollutants. Science of the Total Environment 2019; Volum 646. ISSN 0048-9697.s 1063 - 1068.s doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.07.367.

 • Striberny, Anja; Jørgensen, Even Hjalmar; Klopp, Christophe; Magnanou, Elodie. Arctic charr brain transcriptome strongly affected by seasonal summer growth, but only subtly by feed deprivation.. BMC Genomics 2019; Volum 20. ISSN 1471-2164.s doi: 10.1186/s12864-019-5874-z.

 • Philip, Anju M; Jørgensen, Even Hjalmar; Maule, Alec G; Vijayan, Mathilakath M. Extended fasting does not affect the liver innate immune response in rainbow trout. Developmental and Comparative Immunology 2018; Volum 79. ISSN 0145-305X.s 67 - 74.s doi: 10.1016/j.dci.2017.10.009.

 • Strand, Jo Espen Tau; Hazlerigg, David; Jørgensen, Even Hjalmar. Photoperiod revisited: is there a critical day length for triggering a complete parr–smolt transformation in Atlantic salmon Salmo salar?. Journal of Fish Biology 2018; Volum 93. ISSN 0022-1112.s 440 - 480.s doi: 10.1111/jfb.13760.

 • Gauthier, Patric; Evenset, Anita; Christiansen, Guttorm N.; Jørgensen, Even Hjalmar; Vijayan, Mathilakath M. Lifelong Exposure to PCBs in the Remote Norwegian Arctic Disrupts the Plasma Stress Metabolome in Arctic Charr. Environmental Science and Technology 2018; Volum 52 (2). ISSN 0013-936X.s 868 - 876.s doi: 10.1021/acs.est.7b05272.

 • Lorgan, Marlene; Jørgensen, Even Hjalmar; Jordan, William C.; Martin, Samuel AM; Hazlerigg, David. NFAT5 genes are part of the osmotic regulatory system in Atlantic salmon (Salmo salar). Marine Genomics 2017; Volum 31. ISSN 1874-7787.s 25 - 31.s doi: 10.1016/j.margen.2016.06.004.

 • Moghadam, Hooman; Johnsen, Hanne; Robinson, Nick; Andersen, Øivind; Jørgensen, Even Hjalmar; Johnsen, Helge K.; Bæhr, Vegar Jakobsen; Tveiten, Helge. Impacts of Early Life Stress on the Methylome and Transcriptome of Atlantic Salmon. Scientific Reports 2017; Volum 7. ISSN 2045-2322.s 1 - 11.s doi: 10.1038/s41598-017-05222-2.

 • Jørgensen, Even Hjalmar; Maule, Alec G; Evenset, Anita; Christensen, Guttorm; Bytningsvik, Jenny; Frantzen, Marianne; Nikiforov, Vladimir; Faught, Erin; Vijayan, Mathilakath M. Biomarker response and hypothalamus-pituitary-interrenal axis functioning in Arctic charr from Bjørnøya (74°30′ N), Norway, with high levels of organohalogenated compounds. Aquatic Toxicology 2017; Volum 187. ISSN 0166-445X.s 64 - 71.s doi: 10.1016/j.aquatox.2017.03.017.

 • Jørgensen, Even Hjalmar; Haatuft, Ada Christine; Puvanendran, Velmurugu; Mortensen, Atle. Effects of reduced water exchange rate and oxygen saturation on growth and stress indicators of juvenile lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) in aquaculture. Aquaculture 2017; Volum 474. ISSN 0044-8486.s 26 - 33.s doi: 10.1016/j.aquaculture.2017.03.019.

 • Striberny, Anja; Jørgensen, Even Hjalmar. Feedback from Arctic charr: Feed flavour stimulation and re-feeding after feed deprivation stimulate genes encoding both orexigenic and anorexigenic neuropeptides. General and Comparative Endocrinology 2017; Volum 246. ISSN 0016-6480.s 71 - 80.s doi: 10.1016/j.ygcen.2017.03.012.

 • Sonne, Christian; Torjesen, Peter A; Fuglei, Eva; Muir, Derek C. G.; Jenssen, Bjørn Munro; Jørgensen, Even Hjalmar; Dietz, Rune; Ahlstrøm, Øystein. Exposure to Persistent Organic Pollutants Reduces Testosterone Concentrations and Affects Sperm Viability and Morphology during the Mating Peak Period in a Controlled Experiment on Farmed Arctic Foxes (Vulpes lagopus). Environmental Science and Technology 2017; Volum 51 (8). ISSN 0013-936X.s 4673 - 4680.s doi: 10.1021/acs.est.7b00289.

 • Rogstad, Tonje W.; Sonne, Christian; Villanger, Gro Dehli; Ahlstrøm, Øystein; Fuglei, Eva; Muir, Derek C.G.; Jørgensen, Even Hjalmar; Jenssen, Bjørn Munro. Concentrations of vitamin A, E, thyroid and testosterone hormones in blood plasma and tissues from emaciated adult male Arctic foxes (Vulpes lagopus) dietary exposed to persistent organic pollutants (POPs). Environmental Research 2017; Volum 154. ISSN 0013-9351.s 284 - 290.s doi: 10.1016/j.envres.2017.01.017.

 • Jørgensen, Even Hjalmar; Bernier, Nicholas J; Maule, Alec G; Vijayan, Mathilakath M. Effect of long-term fasting and a subsequent meal on mRNA abundances of hypothalamic appetite regulators, central and peripheral leptin expression and plasma leptin levels in rainbow trout. Peptides 2016; Volum 86. ISSN 0196-9781.s 162 - 170.s doi: 10.1016/j.peptides.2015.08.010.

 • Magnanou, Elodie; Noirot, Celine; Falcòn, Jack; Jørgensen, Even Hjalmar. Sequencing and characterization of a multi-organ Arctic charr transcriptome: A toolbox for investigating polymorphism and seasonal life in a high Arctic fish. Marine Genomics 2016; Volum 29. ISSN 1874-7787.s 45 - 53.s doi: 10.1016/j.margen.2016.04.006.

 • Lorgen, Marlene; Casadei, Elisa; Król, Elżbieta; Douglas, Alex; Birnie, Mike J.; Ebbesson, Lars O.E.; Nilsen, Tom Ole; Jordan, William C.; Jørgensen, Even Hjalmar; Dardente, Hugues; Hazlerigg, David; Martin, Samuel A.M.. Functional divergence of type 2 deiodinase paralogs in the Atlantic salmon. Current Biology 2015; Volum 25 (7). ISSN 0960-9822.s 936 - 941.s doi: 10.1016/j.cub.2015.01.074.

 • Striberny, Anja; Ravuri, Chandra Sekhar; Jobling, Malcolm; Jørgensen, Even Hjalmar. Seasonal differences in relative gene expression of putative central appetite regulators in arctic charr (Salvelinus alpinus) do not reflect its annual feeding cycle. (Fulltekst: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0138857 PLOS ONE 2015; Volum 10:e0138857 (9). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0138857.

 • Jørgensen, Even Hjalmar; Johnsen, Helge K.. Rhythmic life of the Arctic charr: Adaptations to life at the edge. Marine Genomics 2014; Volum 14. ISSN 1874-7787.s 71 - 81.s doi: 10.1016/j.margen.2013.10.005.

 • Philip, Anju M; Jørgensen, Even Hjalmar; Maule, Alec G.; Vijayan, Mathilakath M. Tissue-specific molecular immune response to lipopolysaccharide challenge in emaciated anadromous Arctic charr. Developmental and Comparative Immunology 2014; Volum 45 (1). ISSN 0145-305X.s 133 - 140.s doi: 10.1016/j.dci.2014.02.012.

 • Falcòn, Jack; Coon, Steven L; Besseau, Laurence; Cazamea-Catalan, Damien; Fuentes, Nichael; Magnanou, Elodie; Paulin, Charles-Hubert; Boeuf, Gilles; Sauzet, Sandrine; Jørgensen, Even Hjalmar; Mazan, Sylvie; Wolf, Yuri I; Koonin, Eugene V; Steinbach, Peter J; Hyodo, Susumu; Klein, David C. Drastic neofunctionalization associated with evolution of the timezyme AANAT 500 Mya. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2014; Volum 111 (1). ISSN 0027-8424.s 314 - 319.s doi: 10.1073/pnas.1312634110.

 • Cazamea-Catalan, D.; Magnanou, E.; Helland, Ronny; Besseau, L.; Boeuf, Gilles; Falcòn, Jack; Jørgensen, Even Hjalmar. Unique arylalkylamine N-acetyltransferase-2 polymorphism in salmonids and profound variations in thermal stability and catalytic efficiency conferred by two residues. Journal of Experimental Biology 2013; Volum 216 (10). ISSN 0022-0949.s 1938 - 1948.s doi: 10.1242/jeb.080960.

 • Jørgensen, Even Hjalmar; Martinsen, Mads; Strøm, Vidar; Hansen, Kristin Elisa Ruud; Ravuri, Chandra Sekhar; Gong, Ningping; Jobling, Malcolm. Long-term fasting in the anadromous Arctic charr is associated with downregulation of metabolic enzyme activity and upregulation of leptin A1 and SOCS expression in the liver. Journal of Experimental Biology 2013; Volum 216 (17). ISSN 0022-0949.s 3222 - 3230.s doi: 10.1242/jeb.088344.

 • Helgason, Lisa Bjørnsdatter; Wolkers, Hans; Fuglei, Eva; Ahlstrøm, Øystein Jan; Muir, Derek C. G.; Jørgensen, Even Hjalmar. Seasonal emaciation causes tissue redistribution and an increased potential for toxicity of lipophilic pollutants in farmed arctic fox (Vulpes lagopus). Environmental Toxicology and Chemistry 2013; Volum 32 (8). ISSN 0730-7268.s 1784 - 1792.s doi: 10.1002/etc.2241.

 • Frøiland, Eirik; Jobling, Malcolm; Björnsson, Björn Thrandur; Kling, Peter; Ravuri, Chandra Sekhar; Jørgensen, Even Hjalmar. Seasonal appetite regulation in the anadromous Arctic charr: Evidence for a role of adiposity in the regulation of appetite but not for leptin in signalling adiposity. General and Comparative Endocrinology 2012; Volum 178 (2). ISSN 0016-6480.s 330 - 337.s doi: 10.1016/j.ygcen.2012.06.017.

 • Hallanger, Ingeborg G.; Jørgensen, Even Hjalmar; Fuglei, Eva; Ahlstrøm, Øystein Jan; Muir, Derek C G; Jenssen, Bjørn Munro. Dietary Contaminant Exposure Affects Plasma Testosterone, but not Thyroid Hormones, Vitamin A, and Vitamin E, in Male Juvenile Arctic Foxes (Vulpes lagopus). Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A 2012; Volum 75. ISSN 1528-7394.s 1298 - 1313.s doi: 10.1080/15287394.2012.709445.

 • D. Cazamèa-Catalan, Damien; Magnanou, Elodie; Helland, Ronny; Vanegas, Gilmer; Besseau, Laurence; Boeuf, Gilles; Paulin, Charles-Hubert; Jørgensen, Even Hjalmar; Falcòn, Jack. Functional diversity of Teleost arylalkylamine N-acetyltransferase-2: is the timezyme evolution driven by habitat temperature?. Molecular Ecology 2012; Volum 21 (20). ISSN 0962-1083.s 5027 - 5041.s doi: 10.1111/j.1365-294X.2012.05725.x.

 • Strand, Jo Espen Tau; Davidsen, Jan Grimsrud; Jørgensen, Even Hjalmar; Rikardsen, Audun. Seaward migrating Atlantic salmon smolts with low levels of gill Na+, K+ -ATPase activity; is sea entry delayed?. Environmental Biology of Fishes 2011; Volum 90 (3). ISSN 0378-1909.s 317 - 321.s doi: 10.1007/s10641-010-9737-3.

 • Wiseman, Steve; Jørgensen, Even Hjalmar; Maule, Alec G.; Vijayan, Mathilakath M. Contaminant loading in remote Arctic lakes affects cellular stress-related proteins expression in feral charr. Polar Biology 2011; Volum 34 (6). ISSN 0722-4060.s 933 - 937.s doi: 10.1007/s00300-010-0939-0.

 • Helgason, Lisa Bjørnsdatter; Arukwe, Augustine; Gabrielsen, Geir W.; Harju, Mikael; Hegseth, Marit Nøst; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Jørgensen, Even Hjalmar; Mortensen, Anne S; Wolkers, Johannes. Biotransformation of PCBs in Arctic seabirds: Characterization of phase I and II pathways at transcriptional, translational and activity levels. Comparative Biochemistry and Physiology - Part C: Toxicology & Pharmacology 2010; Volum 152 (1). ISSN 1532-0456.s 34 - 41.s doi: 10.1016/j.cbpc.2010.02.009.

 • Frøiland, Eirik; Murashita, Koji; Jørgensen, Even Hjalmar; Kurokawa, Tadahide. Leptin and ghrelin in anadromous Arctic charr: Cloning and change in expressions during a seasonal feeding cycle. General and Comparative Endocrinology 2010; Volum 165 (1). ISSN 0016-6480.s 136 - 143.s doi: 10.1016/j.ygcen.2009.06.010.

 • Aarseth, Jo J; Frøiland, Eirik; Jørgensen, Even Hjalmar. Melatonin implantation during spring and summer does not affect the seasonal rhythm of feeding in anadromous Arctic charr (Salvelinus alpinus). Polar Biology 2010; Volum 33 (3). ISSN 0722-4060.s 379 - 388.s doi: 10.1007/s00300-009-0715-1.

 • Letcher, Robert J.; Bustnes, Jan Ove; Dietz, Rune; Jenssen, Bjørn Munro; Jørgensen, Even Hjalmar; Sonne, Christian; Verreault, Jonathan; Vijayan, Mathilakath M.; Gabrielsen, Geir W.. Exposure and effects assessment of persistent organohalogen contaminants in arctic wildlife and fish. Science of the Total Environment 2010; Volum 408 (15). ISSN 0048-9697.s 2995 - 3043.s doi: 10.1016/j.scitotenv.2009.10.038.

 • Lays, Natacha Ann; Iversen, Maren Marie Thode; Frantzen, Marianne; Jørgensen, Even Hjalmar. Physiological stress responses in spotted wolffish (Anarhichas minor) subjected to acute disturbance and progressive hypoxia. Aquaculture 2009; Volum 295 (1-2). ISSN 0044-8486.s 126 - 133.s doi: 10.1016/j.aquaculture.2009.06.039.

 • Aarseth, Jo J; Frøiland, Eirik; Jørgensen, Even Hjalmar. Melatonin implantation during spring and summer does not affect the seasonal rhythm of feeding in anadromous Arctic charr (Salvelinus alpinus). Polar Biology 2009. ISSN 0722-4060.s doi: 10.1007/s00300-009-0715-1.

 • Sonne, Christian; Wolkers, Hans; Riget, Frank F; Jensen, JEB; Beck Jensen, Jens-Erik; Teilmann, Jenni; Jenssen, Bjørn Munro; Munro Jenssen, Bjørn; Fuglei, Eva; Ahlstrøm, Øystein; Ahlstrom, O; Dietz, Rune; Muir, Derek C G; Jørgensen, Even Hjalmar; Jorgensen, EH. Mineral density and biomechanical properties of bone tissue from male Arctic foxes (Vulpes lagopus) exposed to organochlorine contaminants and emaciation. Comparative Biochemistry and Physiology - Part C: Toxicology & Pharmacology 2009; Volum 149 (1). ISSN 1532-0456.s 97 - 103.s doi: 10.1016/j.cbpc.2008.07.015.

 • Ojima, Daisuke; Pettersen, Roger Johan; Wolkers, Judith; Johnsen, Helge K.; Jørgensen, Even Hjalmar. Growth hormone and cortisol treatment stimulate seawater tolerance in both anadromous and landlocked Arctic charr. Comparative Biochemistry and Physiology A 2009; Volum 153 (4). ISSN 1095-6433.s 378 - 385.s doi: 10.1016/j.cbpa.2009.03.014.

 • Sonne, Christian; Wolkers, Hans; Leifsson, Pall S; Iburg, Tine; Jenssen, Bjørn Munro; Fuglei, Eva; Ahlstrøm, Øystein; Dietz, Rune; Kirkegaard, Maja; Muir, Derek CG; Jørgensen, Even Hjalmar; Jorgensen, EH. Chronic dietary exposure to environmental organochlorine contaminants induces thyroid gland lesions in Arctic foxes (Vulpes lagopus). Environmental Research 2009; Volum 109 (6). ISSN 0013-9351.s 702 - 711.s doi: 10.1016/j.envres.2009.04.008.

 • Bottengård, Lars; Jørgensen, Even Hjalmar. Elevated spring temperature stimulates growth, but not smolt development, in anadromous Arctic charr. Comparative Biochemistry and Physiology A 2008; Volum 151 (4). ISSN 1095-6433.s 596 - 601.s doi: 10.1016/j.cbpa.2008.07.019.

 • Strand, Jo Espen Tau; Aarseth, Jo Jorem; Hanebrekke, Tanja Lexau; Jørgensen, Even Hjalmar. Keeping track of time under ice and snow in a sub-arctic lake: plasma melatonin rhythms in Arctic charr overwintering under natural conditions. Journal of Pineal Research 2008; Volum 44 (3). ISSN 0742-3098.s 227 - 233.s doi: 10.1111/j.1600-079X.2007.00511.x.

 • Sonne, Christian; Wolkers, Hans; Leifsson, Pall S; Jenssen, Bjørn Munro; Fuglei, Eva; Ahlstrom, O; Ahlstrøm, Øystein; Dietz, Rune; Kirkegaard, Maja; Muir, Derek CG; Jørgensen, Even Hjalmar. Organochlorine-induced histopathology in kidney and liver tissue from Arctic fox (Vulpes lagopus). Chemosphere 2008; Volum 71 (7). ISSN 0045-6535.s 1214 - 1224.s doi: 10.1016/j.chemosphere.2007.12.028.

 • Abrahamson, Alexandra; Brandt, Ingvar; Brunström, Björn; Sundt, Rolf C; Jørgensen, Even Hjalmar. Monitoring contaminants from oil production at sea by measuring gill EROD activity in Atlantic cod (Gadus morhua). Environmental Pollution (1987) 2008; Volum 153 (1). ISSN 0269-7491.s 169 - 175.s doi: 10.1016/j.envpol.2007.07.025.

 • Jørgensen, Even Hjalmar; Aas-Hansen, Øyvind; Moriyama, Shunsuke; Iwata, Munehico; Strand, Jo Espen Tau. The parr-smolt transformation of Arctic charr is comparable to that of Atlantic salmon. Aquaculture 2007; Volum 273. ISSN 0044-8486.s 227 - 234.s doi: 10.1016/j.aquaculture.2007.10.004.

 • Knudsen, Lisa Bjørnsdatter; Borgå, Katrine; Jørgensen, Even Hjalmar; van Bavel, Bert; Schlaback, Martin; Verreault, Jonathan; Gabrielsen, Geir Wing. Halogenated organic contaminants and mercury in northern fulmars (Fulmarus glacialis): levels, relationships to dietary descriptors and blood to liver comparison. Environmental Pollution (1987) 2007; Volum 146. ISSN 0269-7491.s 25 - 33.s doi: 10.1016/j.envpol.2006.06.017.

 • Jørgensen, Even Hjalmar; Vijayan, Mathilakath M; Killie, Jan-Eirik; Aluru, Neelakanteswar; Aas-Hansen, Øyvind; Maule, Alec G. Toxicokinetics and effects of PCBs in Arctic fish: A review of studies on Arctic charr. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A 2006; Volum 69 (1-2). ISSN 1528-7394.s 37 - 52.s doi: 10.1080/15287390500259053.

 • Vijayan, Mathilakath M; Aluru, Neelakanteswar; Maule, Alec G; Jørgensen, Even Hjalmar. Fasting augments PCB impact on liver metabolism in anadromous Arctic charr. Toxicological Sciences 2006; Volum 91 (2). ISSN 1096-6080.s 431 - 439.

 • Aas-Hansen, Øyvind; Jørgensen, Even Hjalmar; Vijayan, Mathilakath M. Fasting modulates metabolic responses to cortisol, GH and IGF-I in Arctic charr hepatocytes. Journal of Fish Biology 2005; Volum 67. ISSN 0022-1112.s 1631 - 1645.

 • Maule, Alec G; Jørgensen, Even Hjalmar; Vijayan, Mathilakath M; Killie, Jan-Eirik. Aroclor 1254 exposure reduces disease resistance and innate immune responses in fasted Arctic charr. Environmental Toxicology and Chemistry 2005; Volum 24. ISSN 0730-7268.

 • Aas-Hansen, Øyvind; Vijayan, Mathilakath M; Johnsen, Helge K; Cameron, Colin; Jørgensen, Even Hjalmar. Resmoltification in wild, anadromous Arctic char (Salvelinus alpinus): a survey of osmoregulatory, metabolic, and endocrine changes preceding annual seawater migration. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2005; Volum 62. ISSN 0706-652X.s 195 - 204.s doi: 10.1139/F04-186.

 • Aluru, Neelakanteswar; Jørgensen, Even Hjalmar; Maule, Alec G.; Vijayan, Mathilakath M.. PCB disruption of the hypothalamus-pituitary-interrenal axis involves brain glucocorticoid receptor downregulation in anadromous Arctic charr. American Journal of Physiology. Regulatory Integrative and Comparative Physiology 2004; Volum 287. ISSN 0363-6119.s 787 - 793.

 • Jørgensen, Even Hjalmar; Aas-Hansen, Øyvind; Maule, Alec G.; Tau Strand, Jo E.; Vijayan, Mathilakath M.. PCB impairs smoltification and seawater performance in anadromous Arctic charr (Salvelinus alpinus). Comparative Biochemistry and Physiology - Part C: Toxicology & Pharmacology 2004; Volum 138. ISSN 1532-0456.s 203 - 212.

 • Jönsson, Maria; Abrahamson, Alexandra; Brunström, Björn; Brandt, Ingvar; Ingebrigtsen, Kristian; Jørgensen, Even Hjalmar. EROD activity in gill filaments of anadromous and marine fish as a biomarker of dioxin-like pollutants. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Comparative Pharmacology and Toxicology 2003; Volum 136. ISSN 0742-8413.s 235 - 243.

 • Aas-Hansen, Øyvind; Johnsen, Helge K; Vijayan, Mathilakath M; Jørgensen, Even Hjalmar. Development of seawater tolerance and concurrent hormonal changes in fed and fasted Arctic charr at two temperatures. Aquaculture 2003; Volum 222. ISSN 0044-8486.s 135 - 148.

 • Jørgensen, Even Hjalmar; Foshaug, Hanne; Andersson, Patrik; Burkow, Ivan C; Jobling, Malcolm. Polychlorinated biphenyl toxicokinetics and P4501A responses in anadromous Arctic charr during winter emaciation. Environmental Toxicology and Pharmacology 2002; Volum 21. ISSN 1382-6689.s 1745 - 1752.s doi: 10.1897/1551-5028(2002)021<1745:PBTAPR>2.0.CO;2.

 • Jørgensen, Even Hjalmar; Vijayan, Mathilakath M; Aluru, Neelakanteswar; Maule, Alec G. Fasting modifies Aroclor 1254 impact on plasma cortisol, glucose and lactate responses to handling disturbance in Arctic charr. Comparative Biochemistry and Physiology - Part C: Toxicology & Pharmacology 2002; Volum 132. ISSN 1532-0456.s 235 - 245.

 • Jørgensen, Even Hjalmar; Arnesen, Arne Mikal. Seasonal changes in osmotic and ionic regulation in Arctic charr (Salvelinus alpinus) from a high- and a sub-arctic anadromous population. Environmental Biology of Fishes 2002; Volum 64 (1-3). ISSN 0378-1909.s 185 - 193.s doi: 10.1023/A:1016097122119.

 • Jobling, Malcolm; Arnesen, Arne Mikal; Baardvik, Bjørn M.; Christiansen, Jørgen Schou; Jørgensen, Even Hjalmar. Monitoring feeding behaviour and food intake: methods and applications. Aquaculture Nutrition 1995; Volum 1. ISSN 1353-5773.s 131 - 143.

 • Jobling, Malcolm; Arnesen, Arne Mikal; Baardvik, Bjørn M.; Christiansen, Jørgen Schou; Jørgensen, Even Hjalmar. Monitoring voluntary feed intake under practical conditions, methods and applications. Journal of Applied Ichthyology 1995; Volum 11. ISSN 0175-8659.s 248 - 262.s doi: 10.1111/j.1439-0426.1995.tb00025.x.

 • Jobling, Malcolm; Baardvik, Bjørn M.; Christiansen, Jørgen Schou; Jørgensen, Even Hjalmar. The effects of prolonged excercise training on growth performance and production parameters in fish. Aquaculture International 1993; Volum 1. ISSN 0967-6120.s 95 - 111.s doi: 10.1007/BF00692614.

 • Jørgensen, Even Hjalmar; Christiansen, Jørgen Schou; Jobling, Malcolm. Effects of stocking density on food intake, growth performance and oxygen consumption in Arctic charr (Salvelinus alpinus). Aquaculture 1993; Volum 110. ISSN 0044-8486.s 191 - 204.s doi: 10.1016/0044-8486(93)90272-Z.

 • Jobling, Malcolm; Christiansen, Jørgen Schou; Jørgensen, Even Hjalmar; Arnesen, Arne Mikal. The Application of X-Radiography in Feeding and Growth Studies with Fish: A Summary of Experiments Conducted on Arctic Charr. Reviews in fisheries science 1993; Volum 1 (3). ISSN 1064-1262.s 223 - 237.s doi: 10.1080/10641269309388543.

 • Jobling, Malcolm; Jørgensen, Even Hjalmar; Christiansen, Jørgen Schou; Arnesen, Arne Mikal; Palsson, Jon Ørn. Investigation of growth requirements and aquaculture potential of Arctic charr (Salvelinus alpinus). Icelandic Agricultural Sciences 1992; Volum 6. ISSN 1670-567X.s 47 - 62.

 • Jørgensen, Even Hjalmar; Jobling, Malcolm; Christiansen, Jørgen Schou. Metabolic requirements of Arctic charr, Salvelinus alpinus (L.), under hatchery conditions. Aquaculture and Fisheries Management 1991; Volum 22. ISSN 0266-996X.s 377 - 378.

 • Christiansen, Jørgen Schou; Jørgensen, Even Hjalmar; Jobling, Malcolm. Oxygen Consumption in Relation to Sustained Exercise and Social Stress in Arctic Charr (Salvelinus alpinus L.). Journal of Experimental Zoology. Part A: Ecological Genetics and Physiology (JEZ) 1991; Volum 260. ISSN 1932-5223.s 149 - 156.s doi: 10.1002/jez.1402600203.

 • Johnsen, Hanne; Moghadam, Hooman; Robinson, Nicholas Andrew; Andersen, Øivind; Jørgensen, Even Hjalmar; Johnsen, Helge K.; Bæhr, Vegar Jakobsen; Tveiten, Helge. Stimulering av stressrespons i tidlige livsstadier hos laks har positiv effekt på vekst senere i livet. Havbruk 2018 – Havbruk i samfunnet 2018-04-18 - 2018-04-20 2018.

 • Johnsen, Hanne; Moghadam, Hooman; Robinson, Nick; Andersen, Øivind; Jørgensen, Even Hjalmar; Johnsen, Helge K.; Bæhr, Vegar J.; Tveiten, Helge. IMPACTS OF EARLY LIFE STRESS ON THE METHYLOME AND TRANSCRIPTOME OF ATLANTIC SALMON. Aquaculture Europe 2017 2017-10-17 - 2017-10-20 2017.

 • Mortensen, Atle; Haatuft, Ada; Puvanendran, Velmurugu; Jørgensen, Even Hjalmar. Rognkjeksoppdrettere – ikke spar på vannet!. Rensefiskkonferansen 2016 2016-02-08 - 2016-02-09 2016.

 • Striberny, Anja; Jobling, Malcolm; Ravuri, Chandra Sekhar; Jørgensen, Even Hjalmar. TRACKING SEASONAL CHANGES IN CENTRAL GENE EXPRESSION OF APPETITE REGULATORS IN ANADROMOUS ARCTIC CHARR. International Congress on the Biology of Fish (ICBF) 2014-08-03 - 2014-08-07 2014.

 • Hallanger, Ingeborg Gammelsæter; Jenssen, Bjørn Munro; Jørgensen, E.; Fuglei, Eva; Ahlstrøm, Ø.; Muir, D.C.G.. Effects of PCB on hormone status in juvenile Arctic fox (Alopex lagopus). SETAC Europe 16th Annual Meeting 2006-05-07 - 2006-05-11 2006.

 • Christiansen, Jørgen Schou; Jobling, Malcolm; Jørgensen, Even Hjalmar. Oksygen - og vannbehov hos laksefisk. Norsk Fiskeoppdrett 1990 (10). ISSN 0332-7132.

 • Johnsen, Hanne; Moghadam, Hooman; Robinson, Nicholas Andrew; Andersen, Øivind; Jørgensen, Even Hjalmar; Johnsen, Helge K.; Bæhr, Vegar Jakobsen; Tveiten, Helge. Stimulering av stressrespons i tidlige livsstadier hos laks har positiv effekt på vekst senere i livet. Havbruk 2018 – Havbruk i samfunnet 2018-04-18 - 2018-04-20 2018.

 • Johnsen, Hanne; Moghadam, Hooman; Robinson, Nick; Andersen, Øivind; Jørgensen, Even Hjalmar; Johnsen, Helge K.; Bæhr, Vegar J.; Tveiten, Helge. IMPACTS OF EARLY LIFE STRESS ON THE METHYLOME AND TRANSCRIPTOME OF ATLANTIC SALMON. Aquaculture Europe 2017 2017-10-17 - 2017-10-20 2017.

 • Mortensen, Atle; Haatuft, Ada; Puvanendran, Velmurugu; Jørgensen, Even Hjalmar. Rognkjeksoppdrettere – ikke spar på vannet!. Rensefiskkonferansen 2016 2016-02-08 - 2016-02-09 2016.

 • Striberny, Anja; Jobling, Malcolm; Ravuri, Chandra Sekhar; Jørgensen, Even Hjalmar. TRACKING SEASONAL CHANGES IN CENTRAL GENE EXPRESSION OF APPETITE REGULATORS IN ANADROMOUS ARCTIC CHARR. International Congress on the Biology of Fish (ICBF) 2014-08-03 - 2014-08-07 2014.

 • Hallanger, Ingeborg Gammelsæter; Jenssen, Bjørn Munro; Jørgensen, E.; Fuglei, Eva; Ahlstrøm, Ø.; Muir, D.C.G.. Effects of PCB on hormone status in juvenile Arctic fox (Alopex lagopus). SETAC Europe 16th Annual Meeting 2006-05-07 - 2006-05-11 2006.

 • Christiansen, Jørgen Schou; Jobling, Malcolm; Jørgensen, Even Hjalmar. Oksygen - og vannbehov hos laksefisk. Norsk Fiskeoppdrett 1990 (10). ISSN 0332-7132.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe