Personkort bilde
Foto: Mikkel Moe, Tekna

Esaiassen, Margrethe

Professor Norges fiskerihøgskole
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Ved å arbeide på et verdikjedeorientert forskningsinstitutt i mange år, har jeg fått  samarbeide tett med kolleger fra flere andre fagdisipliner -  fra biokjemikere, via teknologer og  fysikere, til økonomer og markedsforskere - avhengig av problemstillingen i prosjektene.

Det å erfare nødvendigheten av bidrag fra og samspill mellom ulike fagområder for å komme fram til gode løsninger, har påvirket meg til å bli en sjømatforsker med spesiell interesse for å jobbe tverrfaglig.

Jeg arbeider således gjerne  i skjæringspunktet mellom flere disipliner, og forskningsinteressen er langs det meste av verdikjeden for sjømat, fra fangst og slakting til konsum. Kvalitet og produksjon av sjømat er dog nøkkelord.

FSK-2040 Bærekraftig sjømat

FSK-2009 Sjømatproduksjon

FSK-2012 Vitenskapelig metode og statistikk

FSK-6000 Sjømatproduksjon for sjømatnæringen

FSK-1101 Kjemi for Fiskeri og havbruksvitenskap

Mastergradsstudenter og PhD-studenter

 

Jeg er opptatt av undervisningskvalitet, og har vært leder av et Fyrtårnsprosjekt, "uFisk", hvor vi etablerte et praksiskurs for bachelorstudenter i fiskeri- og havbruksvitenskap. Jeg er deltaker i oppfølgingsprosjektet "SimFish", hvor vi bl.a. utvikler spillbasert undervisning, spesielt med tanke på å bedre tverrfaglig forståelse for bachelorstudenter i fiskeri- og havbruksvitenskap.

 • Strandbu, Astrid; Weines, Jørn; Esaiassen, Margrethe. Spilt kunnskap på lektorutdanninga. Førsteårsstudentenes erfaringer med «Kunnskapsspillet». Nordic Journal of STEM Education 2021; Volum 4 (1). ISSN 2535-4574.s 17 - 39.s doi: 10.5324/njsteme.v4i1.3426.

 • Skjold, Vetle; Joensen, Joan Karl; Esaiassen, Margrethe; Olsen, Ragnar Ludvig. Determination of pH in pre rigor fish muscle - method matters. Journal of Aquatic Food Product Technology 2020; Volum 29 (5). ISSN 1049-8850.s 480 - 485.s doi: 10.1080/10498850.2020.1748781.

 • Svorken, Marianne; Høgstad, Maria Alfredsen; Esaiassen, Margrethe; Nøstvold, Bjørg Helen. Alt på land. (Fulltekst: https://okonomiskfiskeriforskning.no/alt-pa-land/?utm_source=%C3%98konomisk+fiskeriforskning&utm_campaign=194a1d4a2a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_21_10_42_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_b33d775638-194a Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2020; Volum 30. ISSN 0803-6799.s 1 - 14.

 • Lorentzen, Grete Elisabeth; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Heide, Morten; Esaiassen, Margrethe. Temperature fluctuations in processing and distribution: Effect on the shelf life of fresh cod fillets (Gadus morhua L.). Food Control 2020; Volum 112. ISSN 0956-7135.s 1 - 4.s doi: 10.1016/j.foodcont.2020.107102.

 • Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Olsen, Ragnar Ludvig; Joensen, Sjurdur; Esaiassen, Margrethe. Effects of long-term feed deprivation on the development of rigor mortis and aspects of muscle quality in live-stored mature Atlantic cod (Gadus Morhua L.). Journal of Aquatic Food Product Technology 2018; Volum 27 (4). ISSN 1049-8850.s 477 - 485.s doi: 10.1080/10498850.2018.1448919.

 • Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Olsen, Ragnar Ludvig; Joensen, Sjurdur; Esaiassen, Margrethe. Quality aspects of fillet, loin and tail products made from live-stored feed-deprived Atlantic cod (Gadus morhua L.) at different times post mortem. Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie 2018; Volum 97. ISSN 0023-6438.s 656 - 661.s doi: 10.1016/j.lwt.2018.06.031.

 • Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Jobling, Malcolm; Olsen, Ragnar Ludvig; Esaiassen, Margrethe. Gender-specific responses of mature Atlantic cod (Gadus morhua L.) to feed deprivation. Fisheries Research 2017; Volum 188. ISSN 0165-7836.s 95 - 99.s doi: 10.1016/j.fishres.2016.12.010.

 • Aune, Tone Friis; Olsen, Ragnar Ludvig; Akse, Leif; Ytterstad, Elinor; Esaiassen, Margrethe. Influence of different cold storage temperatures during the Rigor mortis phase on fillet contraction and longer-term quality changes of Atlantic cod fillets. Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie 2014; Volum 59 (1). ISSN 0023-6438.s 583 - 586.s doi: 10.1016/j.lwt.2014.04.018.

 • Esaiassen, margrethe; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur. Development of a Catch-damage-index to assess the quality of cod at landing. Food Control 2013; Volum 29 (1). ISSN 0956-7135.s 231 - 235.s doi: 10.1016/j.foodcont.2012.05.065.

 • Østli, Jens; Esaiassen, margrethe; Garitta, Lorena; Nøstvold, Bjørg Helen; Hough, Guillermo. How fresh is fresh? Perceptions and experience when buying and consuming fresh cod fillets. Food Quality and Preference 2013; Volum 27 (1). ISSN 0950-3293.s 26 - 34.s doi: 10.1016/j.foodqual.2012.05.008.

 • Herland, Hilde; Cooper, Marie; Esaiassen, margrethe; Olsen, Ragnar Ludvig. Effects of Dietary Mineral Supplementation on Quality of Fresh and Salt-Cured Fillets from Farmed Atlantic Cod, Gadus morhua. Journal of the World Aquaculture Society 2011; Volum 42 (2). ISSN 0893-8849.s 261 - 267.s doi: 10.1111/j.1749-7345.2011.00462.x.

 • Herland, Hilde; Esaiassen, margrethe; Cooper, Marie; Olsen, Ragnar Ludvig. Quality of farmed Atlantic cod: effects of season and storage. Aquaculture Research 2010; Volum 41 (8). ISSN 1355-557X.s 1203 - 1210.s doi: 10.1111/j.1365-2109.2009.02407.x.

 • Herland, Hilde; Esaiassen, margrethe; Cooper, Marie; Olsen, Ragnar Ludvig. Changes in trimethylamine oxide and trimethylamine in muscle of wild and farmed cod(Gadus morhua) during iced storage. Aquaculture Research 2009; Volum 41 (1). ISSN 1355-557X.s 95 - 102.s doi: 10.1111/j.1365-2109.2009.02309.x.

 • Nilsen, Heidi; Heia, Karsten; Esaiassen, margrethe. Basic Composition:Rapid Methodologies. 2009 ISBN 9781420046335.s 121 - 138.

 • Esaiassen, Margrethe; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Sivertsvik, Morten. Pre rigor filleting and brining of farmed cod: Influence on quality and storage stability. Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie 2008; Volum 41 (4). ISSN 0023-6438.s 724 - 729.

 • Herland, Hilde; Esaiassen, Margrethe; Olsen, Ragnar Ludvig. Muscle quality and storage stability of farmed cod (Gadus morhua L.) compared to wild cod. Journal of Aquatic Food Product Technology 2007; Volum 16 (4). ISSN 1049-8850.s 55 - 65.s doi: 10.1300/J030v16n04_06.

 • Kristoffersen, Silje; Tobiassen, Torbjørn; Esaiassen, Margrethe; Olsson, Gunn Berit; Godvik, Lars Andre; Seppola, Magnus A.; Olsen, Ragnar Ludvig. Effects of pre-rigour filleting on quality aspects of Atlantic cod (Gadus morhua L.). Aquaculture Research 2006; Volum 37. ISSN 1355-557X.s 1556 - 1564.

 • Olsson, Gunn Berit; Gundersen, Bjørn; Esaiassen, Margrethe. Pre-slaughter starvation of farmed Atlantic cod fed vegetable proteins: Effects on quality parameters. Wageningen Academic Publishers 2006 ISBN 90-8686-005-2.s 139 - 147.

 • Esaiassen, Margrethe; Lorentzen, Grete Elisabeth; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Tobiassen, Torbjørn; Sivertsvik, Morten. Brining of farmed cod fillets: Effect on quality aspects. Wageningen Academic Publishers 2006 ISBN 90-8686-005-2.s 185 - 192.

 • Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Joensen, Sjurdur; Prytz, Kristian; Olsen, Jan vidar; Carlehög, Mats; Elvevoll, Edel Oddny; Richardsen, Roger. Brining of cod fillets: effects of phosphate, salt, glucose, ascorbate and starch on yield, sensory quality and consumers liking. Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie 2005; Volum 38 (6). ISSN 0023-6438.s 641 - 649.

 • Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe. Predicting sensory score of cod (Gadus morhua) from visible spectroscopy. Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie 2005; Volum 38. ISSN 0023-6438.

 • Olafsdottir, Gudrun; Nesvadba, Paul; DiNatale, Corrado; Careche, Mercedes; Oehlenscläger, Jörg; Tryggvadottir, Soffia; Schubring, Reinhard; Kroeger, Michael; Heia, Karsten; Esaiassen, Margrethe; Macagnano, Antonella; Jørgensen, Bo. Multisensor for fish quality determination. Trends in Food Science & Technology 2004; Volum 15. ISSN 0924-2244.s 86 - 93.s doi: 10.1016/j.tifs.2003.08.006.

 • Esaiassen, Margrethe; Nilsen, Heidi; Joensen, Sjurdur; Skjerdal, Taran; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Elvevoll, Edel Oddny. Effects of Catching Methods on Quality Changes during Storage of Cod (Gadus morhua). Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie 2004; Volum 37 (6). ISSN 0023-6438.s 643 - 648.s doi: 10.1016/j.lwt.2004.02.002.

 • Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Elvevoll, Edel Oddny; Joensen, Sjurdur; Prytz, Kristian; Richardsen, Roger. Brining of cod fillets: influence on sensory properties and consumers liking. Food Quality and Preference 2004; Volum 15 (5). ISSN 0950-3293.s 421 - 428.s doi: 10.1016/j.foodqual.2003.07.001.

 • Heia, Karsten; Esaiassen, Margrethe; Nilsen, Heidi; Sigernes, Fred. Visible Spectroscopy – Evaluation of storage time of ice stored cod and frozen stored hake. Wageningen Academic Publishers 2003 ISBN 9076998140.s 201 - 210.

 • Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Heia, Karsten; Sigernes, Fred. Visible / Near Infrared Spectroscopy – A New Tool for the Evaluation of fish freshness?. Journal of Food Science 2002; Volum 67 (5). ISSN 0022-1147.s 1821 - 1826.s doi: 10.1111/j.1365-2621.2002.tb08729.x.

 • Esaiassen, Margrethe; Myrnes, Bjørnar; Olsen, Ragnar Ludvig. Isolation and substrate specificities of five chitinases from the hepatopancreas of Northern shrimp, Pandalus borealis. Comparative Biochemistry and Physiology - Part B: Biochemistry & Molecular Biology 1996; Volum 113B (4). ISSN 1096-4959.s 717 - 723.

 • Esaiassen, Margrethe; Øverbø, Kersti; Olsen, Ragnar Ludvig. Analysis of N-acetyl-chitooligasaccharides by the Iatroscan TLC/FID system. Carbohydrate Research 1995; Volum 273. ISSN 0008-6215.s 77 - 81.

 • Esaiassen, Margrethe; Myrnes, Bjørnar; Olsen, Ragnar Ludvig. Purification and some properties of two -N-acetylhexosaminidases from the hepatopancreas of Northern shrimp, Pandalus borealis. Comparative Biochemistry and Physiology - Part B: Biochemistry & Molecular Biology 1992; Volum 101. ISSN 1096-4959.s 513 - 517.

 • Hansen, Kristin Beate; Nøstvold, Bjørg Helen; Joensen, Sjúrður; Esaiassen, Margrethe. Kvalitetsoppfatning av saltfisk – Vurderer Norge og Spania kvalitet på saltfisk etter de samme kriterier?. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/EViz0cGJyHdFsJzOSu0Yq94B25e8xNEjZ2cXUU8gCjCZFw 2020 (3/2020) ISBN 978-82-8296-619-1. ISSN 1890-579X.

 • Weines, Jørn; Esaiassen, Margrethe; Strandbu, Astrid. Spilt kunnskap - Spillbasert undervisning ved UiT. MNT-Konferansen 2019 2019-03-28 - 2019-03-29 2019.

 • Mæhre, Hanne K; Bjørvig, Tonje Kristin; Edvinsen, Guro Kristine; Otnæs, Carina H.A.; Esaiassen, Margrethe. DEVELOPMENT OF LENGTH, WEIGHT, LIPID CONTENT AND FATTY ACID COMPOSITION DURING A PRODUCTION CYCLE OF CONVENTIONALLY AND ORGANIC FARMED ATLANTIC SALMON. 49th WEFTA Conference 2019-10-14 - 2019-10-18 2019.

 • Bjørvig, Tonje Kristin; Esaiassen, Margrethe; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Otnæs, Carina H.A.; Edvinsen, Guro Kristine; Mæhre, Hanne K. Sensory attributes and storage stability of organic and conventionally farmed Atlantic salmon. 49th WEFTA Conference 2019-10-14 - 2019-10-18 2019.

 • Svorken, Marianne; Høgstad, Maria; Esaiassen, Margrethe; Nøstvold, Bjørg Helen. Increased utilization of residuals in the Norwegian white fish industry – how to get everything ashore?. 49th Conference of the West European Fish Technologists Association – WEFTA 2019-10-14 - 2019-10-18 2019.

 • Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjúrður; Olsen, Ragnar Ludvig. Quality aspects of fresh loin, tail and fillet products obtained from feed-deprived Atlantic cod at different times post mortem. 48th WEFTA Conference 2018-10-15 - 2018-10-18 2018.

 • Hansen, Kristin Beate; Nøstvold, Bjørg Helen; Joensen, Sjúrður; Esaiassen, Margrethe. Do Norwegian salted fish fulfill Spanish demands?. 48th WEFTA Conference 2018-10-15 - 2018-10-18 2018.

 • Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Esaiassen, Margrethe; Olsen, Ragnar Ludvig. Live-Storage of Wild mature cod (Gadus morhua L.) without feed supply. Effects on biological and quality Properties. a dissertation for the degree of Philosophiae Doctor. 2018 (-) ISBN 978-82-8266-158-4.

 • Esaiassen, Margrethe. Improving quality of products from Atlantic cod. IMMR 2016 2016-07-14 - 2016-07-15 2016.

 • Alfredsen, Oline; Esaiassen, Margrethe. Torsk fanget på ulike tider av året - Vekt- og kvalitetsendringer når torsken levendelagres uten fôring. 2016.

 • Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Olsen, Ragnar Ludvig; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Esaiassen, Margrethe. Live Storage of Atlantic cod (Gadus morhua L.) without feeding – effects on fillet quality. TAFT 2015 5th Trans-Atlantic Fisheries Technology conference (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=RQdQdM3l5N8P8L02HSvR%2b195sn6PGrVixlMMX8lzM9c%3d&docid=2_1537ad808dbd74be9bef80a7a3eb52622 2015-10-13 - 2015-10-15 2015.

 • Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Joensen, Sjurdur; Olsen, Ragnar Ludvig; Esaiassen, Margrethe. Levendelagret torsk og filetkvalitet. Workshop 2015-12-02 - 2015-12-02 2015.

 • Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Reynisson, Eyjólfur; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten. Verktøy for å måle fiskekvalitet - basert på forbrukernes oppfatning (Fase 1 – Forprosjekt). Sluttrapport. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=muJciAubCxEBM3lxDB0PEgWSYSEgbAT0Yhn4beg%2bmos%3d&docid=075a02a9c873d441889f5c9955b12181f 2014 (42/2014) ISBN 978-82-8296-234-6. ISSN 1890-579X.

 • Esaiassen, Margrethe; Akse, Leif; Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind. Kvalitetsforbedring og miljøgevinster i norsk villfisksektor – Kvalitetsforbedring i fangstoperasjoner. Sluttrapport. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=Dx6Uq4dvPzATjpl1psVIH2yHrPkkl%2f1EwuIOdwCAPvY%3d&docid=0f627207857974c7fb5644b32fc8e076b 2013 (40/2013) ISBN 978-82-8296-125-7. ISSN 1890-579X.

 • Aune, Tone Friis; Esaiassen, margrethe; Akse, Leif; Ytterstad, Elinor; Olsen, Ragnar Ludvig. Pre rigor produced fillets of Atlantic cod (Gadus morhua L.) show no cold shortening. TAFT 2012-10-30 - 2012-11-02 2012.

 • Esaiassen, Margrethe; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Østli, Jens. Kvalitetsforskjeller på fersk og tint filet fra torsk: Objektive målinger. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=jxiGV6og5rdw6FWaqbiJC2SvwgvrmlXA%2bKE3rgeQv2w%3d&docid=05d2ffabee7ed4206a35d477811b4be23 2011 (31/2011) ISBN 978-82-7251-901-7. ISSN 1890-579X.

 • Rødbotten, Marit; Skaret, Josefine; Esaiassen, Margrethe; Carlehög, Mats; Tomic, Oliver; Lea, Per; Næs, Tormod; Østli, Jens. Fersk torskefilet med en kvalitet som forbrukere vil ha: Hvordan kan den beskrives sensorisk?. Norsk Sjømat 2010; Volum 5. ISSN 0807-1551.s 32 - 34.

 • Hansen, Anlaug Ådland; Tomic, Oliver; Langsrud, Solveig; Esaiassen, Margrethe; Næs, Tormod; Rødbotten, Marit. Hvordan samsvarer mikrobiologiske metoder og TMA med forbrukernes preferanse av fersk-fisk kvalitet?. Norsk Sjømat 2010; Volum 5. ISSN 0807-1551.s 20 - 22.

 • Esaiassen, Margrethe; Martinsen, Gustav; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Wesmajervi, Mette Serine. Hodekapping av hvitfisk. Vanninnhold og mikrobiell vekst i torsk når den lagres i is/vannblanding med og uten hode. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=WXWqEIxcSTvlYccAZqAqCcfjVP7Q769DaYHA9Jga4tM%3d&docid=0ed26695c10e648cd9072e2b12b76d537 2010 (18/2010) ISBN 978-82-7251-773-0. ISSN 1890-579X.

 • Esaiassen, Margrethe; Heia, Karsten; Herland, Hilde; Sivertsen, Agnar Holten. Kvalitetsmålinger på hvitfisk. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=wKLtMtebj0wP2uoV8z2gpWwE0aPCDmcjya1ASLNso%2fE%3d&docid=07ba6e78df8c148be987e6138ccf9c5ea 2010 (14/2010) ISBN 978-82-7251-765-5. ISSN 1890-579X.

 • Esaiassen, Margrethe; Nøstvold, Bjørg Helen; Østli, Jens. Innføring av merking med fangst- og slaktedato: Hvordan vil norske forbrukere reagere?. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=4QwEW8EnQyWSxh2JJZylUYrXEtu5MxRYfdZpkJeobyM%3d&docid=05ed6f322766348c692a47265b2d46f80 2010 (5/2010) ISBN 978-82-7251-747-1. ISSN 1890-579X.

 • Olsen, Christian Haakon; Esaiassen, margrethe. Utvanning av klippfisk. Prosessens betydning for fiskens kvalitet. 2007.

 • Esaiassen, Margrethe; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; Tobiassen, Torbjørn; Wilhelmsen, Kjetil; Aas, Kåre. Sulting av oppdrettstorsk. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=uXtIFrF6QBK1TVji2s7xuz3lbrGKK%2baebNUh0TGu0e4%3d&docid=06b6a158ab47443fb9bdeb4a1f0fd2728 2006 (26/2006) ISBN 978-82-7251-603-0. ISSN 1890-579X.

 • Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche; Bjørkevoll, Ingebrigt. Temperatur i kjøledisk - en kritisk suksessfaktor for brettpakket fersk fisk. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=PVVnSFlaw5qveTPM0Ug9WW6av2ptN3RBCEBoDowmFsE%3d&docid=0556452cccd69438b8fd845496ab2a0f7 2006 (17/2006) ISBN 978-82-7251-593-4. ISSN 1890-579X.

 • Østli, Jens; Esaiassen, Margrethe. Brettpakking av fersk sjømat. Noen viktige momenter for de som skal tilby slike produkter. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=waQpEhTcZ%2fh8t1oDzekqOxyxuyV4DnCmV5eufToEg3A%3d&docid=084dd8dbe5a4c4d9390853bf518d45989 2006 (15/2006) ISBN 978-82-7251-590-3. ISSN 1890-579X.

 • Joensen, Sjurdur; Carlehög, Mats; Lauritzsen, Kristin; Eilertsen, Guro; Esaiassen, Margrethe. Smak, lukt og konsistens på klippfisk - Effekter av ulike typer råstoff og saltmodningstemperaturer. Et ledd i markedsdrevet produktutvikling. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=Y1Dj%2fyazeroEh6xZX0Le6iAgVTGwScgDQg6UgiVRrXY%3d&docid=01f88943cf87e40a3951540010bac9fd7 2006 (6/2006) ISBN 978-82-7251-579-8. ISSN 1890-579X.

 • Kristoffersen, Silje; Tobiassen, Torbjørn; Godvik, Lars André; Esaiassen, Margrethe; Olsen, Ragnar Ludvig. pre-rigor filleting and quality of fed Atlantic cod (Gadus morhua L.). 34th WEFTA Meeting 2004-09-12 - 2004-09-15 2004.

 • Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe. SPEKTEK - Utvikling av spektroskopiske teknikker for hurtig kvalitetsbestemmelse av fersk fisk. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=bJLR%2bXOuvIqr9Mkh1vWeTwhk47yiFsrOvDodAhFBYQI%3d&docid=083c2200185fa4f63ba9f480a9d298d4a 2004 (9/2004) ISBN 82-7251-540-7. ISSN 1890-579X.

 • Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe. How Fresh is the Fish - Evaluation of Freshness by Means of VIS/NIR Spectroscopy. TAFT 2003 Conference, First Joint Trans-Atlantic Fisheries Technology Conference 2004-06-10 - 2004-06-14 2004.

 • Østli, Jens; Joensen, Sjurdur; Carlehög, Mats; Prytz, Kristian; Esaiassen, Margrethe. Brining of cod: Enhancing consumers' preference. TAFT 2003 Conference, First Joint Trans-Atlantic Fisheries Technology Conference 2004-06-10 - 2004-06-14 2004.

 • Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjurdur; Prytz, Kristian; Carlehög, Mats; Østli, Jens. Brining of cod: Effects of yield and sensory properties. TAFT 2003 Conference, First Joint Trans-Atlantic Fisheries Technology Conference 2004-06-10 - 2004-06-14 2004.

 • Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjurdur. Fosfater til fisk. Klassifisering, regulering og funksjon. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=rnVbCBqlp0z0qve8VKIKWlEfrVw4T7QcVEa3QO7BnXk%3d&docid=0ba61bc72f03d4fd2ae925c7713a3fd74 2002 (6/2002) ISBN 82-7251-488-5. ISSN 1890-579X.

 • Skjerdal, Taran; Esaiassen, Margrethe; Olsson, Gunn Berit. The quality and marketing possibilities can be improved by optimising the freezing conditions. The preservation of frozen food quality and safety throughout the distribution chain 1999-04-23 - 1999-04-24 1999.

 • Esaiassen, Margrethe. Chitinolytic enzymes from Northern shrimp, Pandalus borealis. 1996.

 • Hansen, Kristin Beate; Nøstvold, Bjørg Helen; Joensen, Sjúrður; Esaiassen, Margrethe. Kvalitetsoppfatning av saltfisk – Vurderer Norge og Spania kvalitet på saltfisk etter de samme kriterier?. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/EViz0cGJyHdFsJzOSu0Yq94B25e8xNEjZ2cXUU8gCjCZFw 2020 (3/2020) ISBN 978-82-8296-619-1. ISSN 1890-579X.

 • Weines, Jørn; Esaiassen, Margrethe; Strandbu, Astrid. Spilt kunnskap - Spillbasert undervisning ved UiT. MNT-Konferansen 2019 2019-03-28 - 2019-03-29 2019.

 • Mæhre, Hanne K; Bjørvig, Tonje Kristin; Edvinsen, Guro Kristine; Otnæs, Carina H.A.; Esaiassen, Margrethe. DEVELOPMENT OF LENGTH, WEIGHT, LIPID CONTENT AND FATTY ACID COMPOSITION DURING A PRODUCTION CYCLE OF CONVENTIONALLY AND ORGANIC FARMED ATLANTIC SALMON. 49th WEFTA Conference 2019-10-14 - 2019-10-18 2019.

 • Bjørvig, Tonje Kristin; Esaiassen, Margrethe; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Otnæs, Carina H.A.; Edvinsen, Guro Kristine; Mæhre, Hanne K. Sensory attributes and storage stability of organic and conventionally farmed Atlantic salmon. 49th WEFTA Conference 2019-10-14 - 2019-10-18 2019.

 • Svorken, Marianne; Høgstad, Maria; Esaiassen, Margrethe; Nøstvold, Bjørg Helen. Increased utilization of residuals in the Norwegian white fish industry – how to get everything ashore?. 49th Conference of the West European Fish Technologists Association – WEFTA 2019-10-14 - 2019-10-18 2019.

 • Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjúrður; Olsen, Ragnar Ludvig. Quality aspects of fresh loin, tail and fillet products obtained from feed-deprived Atlantic cod at different times post mortem. 48th WEFTA Conference 2018-10-15 - 2018-10-18 2018.

 • Hansen, Kristin Beate; Nøstvold, Bjørg Helen; Joensen, Sjúrður; Esaiassen, Margrethe. Do Norwegian salted fish fulfill Spanish demands?. 48th WEFTA Conference 2018-10-15 - 2018-10-18 2018.

 • Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Esaiassen, Margrethe; Olsen, Ragnar Ludvig. Live-Storage of Wild mature cod (Gadus morhua L.) without feed supply. Effects on biological and quality Properties. a dissertation for the degree of Philosophiae Doctor. 2018 (-) ISBN 978-82-8266-158-4.

 • Esaiassen, Margrethe. Improving quality of products from Atlantic cod. IMMR 2016 2016-07-14 - 2016-07-15 2016.

 • Alfredsen, Oline; Esaiassen, Margrethe. Torsk fanget på ulike tider av året - Vekt- og kvalitetsendringer når torsken levendelagres uten fôring. 2016.

 • Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Olsen, Ragnar Ludvig; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Esaiassen, Margrethe. Live Storage of Atlantic cod (Gadus morhua L.) without feeding – effects on fillet quality. TAFT 2015 5th Trans-Atlantic Fisheries Technology conference (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=RQdQdM3l5N8P8L02HSvR%2b195sn6PGrVixlMMX8lzM9c%3d&docid=2_1537ad808dbd74be9bef80a7a3eb52622 2015-10-13 - 2015-10-15 2015.

 • Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Joensen, Sjurdur; Olsen, Ragnar Ludvig; Esaiassen, Margrethe. Levendelagret torsk og filetkvalitet. Workshop 2015-12-02 - 2015-12-02 2015.

 • Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Reynisson, Eyjólfur; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten. Verktøy for å måle fiskekvalitet - basert på forbrukernes oppfatning (Fase 1 – Forprosjekt). Sluttrapport. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=muJciAubCxEBM3lxDB0PEgWSYSEgbAT0Yhn4beg%2bmos%3d&docid=075a02a9c873d441889f5c9955b12181f 2014 (42/2014) ISBN 978-82-8296-234-6. ISSN 1890-579X.

 • Esaiassen, Margrethe; Akse, Leif; Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind. Kvalitetsforbedring og miljøgevinster i norsk villfisksektor – Kvalitetsforbedring i fangstoperasjoner. Sluttrapport. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=Dx6Uq4dvPzATjpl1psVIH2yHrPkkl%2f1EwuIOdwCAPvY%3d&docid=0f627207857974c7fb5644b32fc8e076b 2013 (40/2013) ISBN 978-82-8296-125-7. ISSN 1890-579X.

 • Aune, Tone Friis; Esaiassen, margrethe; Akse, Leif; Ytterstad, Elinor; Olsen, Ragnar Ludvig. Pre rigor produced fillets of Atlantic cod (Gadus morhua L.) show no cold shortening. TAFT 2012-10-30 - 2012-11-02 2012.

 • Esaiassen, Margrethe; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Østli, Jens. Kvalitetsforskjeller på fersk og tint filet fra torsk: Objektive målinger. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=jxiGV6og5rdw6FWaqbiJC2SvwgvrmlXA%2bKE3rgeQv2w%3d&docid=05d2ffabee7ed4206a35d477811b4be23 2011 (31/2011) ISBN 978-82-7251-901-7. ISSN 1890-579X.

 • Rødbotten, Marit; Skaret, Josefine; Esaiassen, Margrethe; Carlehög, Mats; Tomic, Oliver; Lea, Per; Næs, Tormod; Østli, Jens. Fersk torskefilet med en kvalitet som forbrukere vil ha: Hvordan kan den beskrives sensorisk?. Norsk Sjømat 2010; Volum 5. ISSN 0807-1551.s 32 - 34.

 • Hansen, Anlaug Ådland; Tomic, Oliver; Langsrud, Solveig; Esaiassen, Margrethe; Næs, Tormod; Rødbotten, Marit. Hvordan samsvarer mikrobiologiske metoder og TMA med forbrukernes preferanse av fersk-fisk kvalitet?. Norsk Sjømat 2010; Volum 5. ISSN 0807-1551.s 20 - 22.

 • Esaiassen, Margrethe; Martinsen, Gustav; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Wesmajervi, Mette Serine. Hodekapping av hvitfisk. Vanninnhold og mikrobiell vekst i torsk når den lagres i is/vannblanding med og uten hode. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=WXWqEIxcSTvlYccAZqAqCcfjVP7Q769DaYHA9Jga4tM%3d&docid=0ed26695c10e648cd9072e2b12b76d537 2010 (18/2010) ISBN 978-82-7251-773-0. ISSN 1890-579X.

 • Esaiassen, Margrethe; Heia, Karsten; Herland, Hilde; Sivertsen, Agnar Holten. Kvalitetsmålinger på hvitfisk. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=wKLtMtebj0wP2uoV8z2gpWwE0aPCDmcjya1ASLNso%2fE%3d&docid=07ba6e78df8c148be987e6138ccf9c5ea 2010 (14/2010) ISBN 978-82-7251-765-5. ISSN 1890-579X.

 • Esaiassen, Margrethe; Nøstvold, Bjørg Helen; Østli, Jens. Innføring av merking med fangst- og slaktedato: Hvordan vil norske forbrukere reagere?. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=4QwEW8EnQyWSxh2JJZylUYrXEtu5MxRYfdZpkJeobyM%3d&docid=05ed6f322766348c692a47265b2d46f80 2010 (5/2010) ISBN 978-82-7251-747-1. ISSN 1890-579X.

 • Olsen, Christian Haakon; Esaiassen, margrethe. Utvanning av klippfisk. Prosessens betydning for fiskens kvalitet. 2007.

 • Esaiassen, Margrethe; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; Tobiassen, Torbjørn; Wilhelmsen, Kjetil; Aas, Kåre. Sulting av oppdrettstorsk. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=uXtIFrF6QBK1TVji2s7xuz3lbrGKK%2baebNUh0TGu0e4%3d&docid=06b6a158ab47443fb9bdeb4a1f0fd2728 2006 (26/2006) ISBN 978-82-7251-603-0. ISSN 1890-579X.

 • Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche; Bjørkevoll, Ingebrigt. Temperatur i kjøledisk - en kritisk suksessfaktor for brettpakket fersk fisk. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=PVVnSFlaw5qveTPM0Ug9WW6av2ptN3RBCEBoDowmFsE%3d&docid=0556452cccd69438b8fd845496ab2a0f7 2006 (17/2006) ISBN 978-82-7251-593-4. ISSN 1890-579X.

 • Østli, Jens; Esaiassen, Margrethe. Brettpakking av fersk sjømat. Noen viktige momenter for de som skal tilby slike produkter. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=waQpEhTcZ%2fh8t1oDzekqOxyxuyV4DnCmV5eufToEg3A%3d&docid=084dd8dbe5a4c4d9390853bf518d45989 2006 (15/2006) ISBN 978-82-7251-590-3. ISSN 1890-579X.

 • Joensen, Sjurdur; Carlehög, Mats; Lauritzsen, Kristin; Eilertsen, Guro; Esaiassen, Margrethe. Smak, lukt og konsistens på klippfisk - Effekter av ulike typer råstoff og saltmodningstemperaturer. Et ledd i markedsdrevet produktutvikling. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=Y1Dj%2fyazeroEh6xZX0Le6iAgVTGwScgDQg6UgiVRrXY%3d&docid=01f88943cf87e40a3951540010bac9fd7 2006 (6/2006) ISBN 978-82-7251-579-8. ISSN 1890-579X.

 • Kristoffersen, Silje; Tobiassen, Torbjørn; Godvik, Lars André; Esaiassen, Margrethe; Olsen, Ragnar Ludvig. pre-rigor filleting and quality of fed Atlantic cod (Gadus morhua L.). 34th WEFTA Meeting 2004-09-12 - 2004-09-15 2004.

 • Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe. SPEKTEK - Utvikling av spektroskopiske teknikker for hurtig kvalitetsbestemmelse av fersk fisk. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=bJLR%2bXOuvIqr9Mkh1vWeTwhk47yiFsrOvDodAhFBYQI%3d&docid=083c2200185fa4f63ba9f480a9d298d4a 2004 (9/2004) ISBN 82-7251-540-7. ISSN 1890-579X.

 • Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe. How Fresh is the Fish - Evaluation of Freshness by Means of VIS/NIR Spectroscopy. TAFT 2003 Conference, First Joint Trans-Atlantic Fisheries Technology Conference 2004-06-10 - 2004-06-14 2004.

 • Østli, Jens; Joensen, Sjurdur; Carlehög, Mats; Prytz, Kristian; Esaiassen, Margrethe. Brining of cod: Enhancing consumers' preference. TAFT 2003 Conference, First Joint Trans-Atlantic Fisheries Technology Conference 2004-06-10 - 2004-06-14 2004.

 • Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjurdur; Prytz, Kristian; Carlehög, Mats; Østli, Jens. Brining of cod: Effects of yield and sensory properties. TAFT 2003 Conference, First Joint Trans-Atlantic Fisheries Technology Conference 2004-06-10 - 2004-06-14 2004.

 • Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjurdur. Fosfater til fisk. Klassifisering, regulering og funksjon. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=rnVbCBqlp0z0qve8VKIKWlEfrVw4T7QcVEa3QO7BnXk%3d&docid=0ba61bc72f03d4fd2ae925c7713a3fd74 2002 (6/2002) ISBN 82-7251-488-5. ISSN 1890-579X.

 • Skjerdal, Taran; Esaiassen, Margrethe; Olsson, Gunn Berit. The quality and marketing possibilities can be improved by optimising the freezing conditions. The preservation of frozen food quality and safety throughout the distribution chain 1999-04-23 - 1999-04-24 1999.

 • Esaiassen, Margrethe. Chitinolytic enzymes from Northern shrimp, Pandalus borealis. 1996.

 • [Loading...]