Bilde av Johnsen, Jahn Petter
Foto: Hilde Katrine Eriksen
Bilde av Johnsen, Jahn Petter
Norges fiskerihøgskole jahn.johnsen@uit.no +4777646784 +47 930 868 42 Her finner du meg

Jahn Petter Johnsen


Professor

Stillingsbeskrivelse

Professor i fiskeri- og oppdrettsforvaltning og organisering

Studieprogramleder for Fiskeri og havbruksvitenskap 2019-2021

Merittert underviser ved UiT Norges arktiske universitet

Intervju om utdanning


 • Jahn Petter Johnsen, Bjørn-Petter Finstad :
  Er en annen verden mulig? Et institusjonelt perspektiv på kystopprør.
  Dreyer Forlag A/S 2020
 • Jahn Petter Johnsen :
  Small-Scale Fisheries Governance in Norway: Hierarchy, Institutions and Markets
  Springer Nature 2020 ARKIV / DOI
 • Nathan Young, Camilla Brattland, Celeste Digiovanni, Bjørn Hersoug, Jahn Petter Johnsen, Kine Mari Karlsen m.fl.:
  Limitations to growth: Social-ecological challenges to aquaculture development in five wealthy nations
  Marine Policy 2019 ARKIV / DOI
 • Andrew M. Song, Jahn Petter Johnsen, Tiffany Morrison :
  Reconstructing governability: How fisheries are made governable
  Fish and Fisheries 2018 ARKIV / DOI
 • Signe Annie Sønvisen, Jahn Petter Johnsen, Jostein Vik :
  Ungraying of the Fleet - More and younger
  2024
 • Signe Annie Sønvisen, Jahn Petter Johnsen, Jostein Vik :
  New Ways of Seeing Community? Understanding Local Value Creation and Viable Communities in Global Assemblages
  2023
 • Signe Annie Sønvisen, Jahn Petter Johnsen, Jostein Vik :
  Mellom nettverk og marked III - Rekruttering og sysselsettingssystem i den norske fiskeflåten
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Jahn Petter Johnsen, Signe Annie Sønvisen, Jostein Vik :
  Tror på framtida og anbefaler gjerne yrket videre
  uit.no/nyheter 2023
 • Jahn Petter Johnsen, Signe Annie Sønvisen, Jostein Vik :
  Tror på framtida og anbefaler gjerne yrket videre
  Kyst og fjord 2023
 • Bent Magne Dreyer, Øystein Hermansen, Egil Hogrenning, Jahn Petter Johnsen, Thomas Nyrud, Bjørnar Siikavuopio m.fl.:
  Kapasitetsutvikling og konkurranseforhold – Utvalgte grupper i kystflåten
  2022 ARKIV
 • Ann-Magnhild Solås, Ingrid Kvalvik, Roy Robertsen, Nathan Young, Ragnheidur Inga Thorarinsdottir, Knud Simonsen m.fl.:
  Salmon farming in the North: How do we regulate growth?
  Fram Forum 2021 ARKIV
 • Jahn Petter Johnsen, Henning Rød :
  Snurrevad
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 14. januar 2021 FULLTEKST
 • Signe Annie Sønvisen, Jahn Petter Johnsen, Jostein Vik :
  Return of Community - Understanding Local Value Creation and Viable Coastal Communities in a Blue Growth perspective
  2021
 • Keshav Prasad Paudel, Vetle Lunde Ommundsen, Jahn Petter Johnsen :
  Spatio-temporal pattern of fishing activities and efforts in Barents Sea (2011 – 2018)
  2021
 • Ann-Magnhild Solås, Ingrid Kvalvik, Knud Simonsen, Ragnheidur Inga Thorarinsdottir, Nathan Young, Jahn Petter Johnsen m.fl.:
  Salmon farming in the North – Regulating societal and environmental impacts
  2020 ARKIV
 • Jahn Petter Johnsen :
  Hvordan kan kystoneplanlegging løse utfordringen med å finne plass til en ny arealkrevende næring?
  2020
 • Bjørn-Petter Finstad, Jahn Petter Johnsen :
  Et ran av kysten?
  Fiskeribladet 2020
 • Jahn Petter Johnsen :
  Rettelse – ny feil følger!
  Fiskeribladet 2020
 • Bjørn-Petter Finstad, Jahn Petter Johnsen :
  Er en annen verden mulig? - Eller: Hvorfor lykkes ikke kystopprørene?
  2020
 • Jahn Petter Johnsen :
  Hekktråler
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 11. desember 2020 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen :
  Drivgarn
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 08. januar 2020 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen :
  Professor:-Viktig å vite hva en sammenligner faktisk lengde med.
  17. april 2020 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen, Bjørn-Petter Finstad :
  Kvotemeldinga vil neppe føre til grunnleggende endringer i fiskeripolitikkens hovedlinjer
  Fiskeribladet 13. april 2020 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen :
  Nytt kvotesystem - ny kurs?
  2019
 • Jahn Petter Johnsen :
  Torskefiske
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 12. april 2019 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen :
  Bifangst
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2019 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen, Roger B. Larsen, Kari Ellingsen :
  Forskere vil ha kontakt med skippere i Barentshavet
  02. oktober 2019 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen, Roger B. Larsen, Kari Ellingsen :
  Vil ha kontakt med skippere
  30. september 2019 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen, Roger B. Larsen, Kari Ellingsen, Camilla Aadland :
  Forskere vil intervjue fiskeskippere
  02. oktober 2019
 • Jahn Petter Johnsen, Roger B. Larsen, Kari Ellingsen, Camilla Aadland :
  Forskere vil intervjue skippere med erfaring fra fiske i Barentshavet
  30. september 2019 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen, Roger B. Larsen, Kari Ellingsen :
  Forskere vil ha kontakt med skippere i Barentshavet
  02. oktober 2019 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen :
  Norsk fiskeripolitikk for dummies
  11. mai 2019 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen :
  How to govern ungovernable objects?
  2019
 • Jahn Petter Johnsen :
  Makrellstørje- fiske
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2019 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen, Signe Annie Sønvisen :
  Utvikling for framtidas kystfisker – økonomi, helse og samfunn under den 4. industrielle revolusjon (4IR)
  2019
 • Jahn Petter Johnsen, Kathrine Tveiterås :
  Politiske kompromisser i praksis: Fiskeripolitikk og kvotesystem i Norge
  2019
 • Jahn Petter Johnsen, Kathrine Tveiterås :
  Det nye kvotesystemet. Hvor er vi, hvor skal vi og hvem skal betale?
  2019
 • Bjørn Hersoug, Claire W. Armstrong, Camilla Brattland, Einar Eythórsson, Sanne Bech Holmgaard, Jahn Petter Johnsen m.fl.:
  "Når det blåser i fra ØST" - Om bruken av økosystemtjeneste-perspektivet i kystsoneplanleggingen
  2019 ARKIV
 • Jahn Petter Johnsen, Kathrine Tveiterås :
  Hvor er vi, hvor skal vi og hvem skal betale? Om endringene i kvotesystemet
  2019
 • Jahn Petter Johnsen :
  Tull med tall for Torbjørn Trondsen
  FiskeribladetFiskaren 13. september 2019 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen :
  What do the Great Barrier Reef management and Norwegian spatial fisheries management have in common?
  2018 ARKIV
 • Jahn Petter Johnsen :
  Områdeforvaltning ute og hjemme, hva kan vi lære om flerbruk av sjø i Australia og i Norge?
  2018
 • Jahn Petter Johnsen :
  Marin planlegging som forvaltningsinstrument
  2018
 • Jahn Petter Johnsen :
  Creation of political spaces at sea. Some lessons to be learned from spatial regulations in Norwegian fisheries
  2018
 • Jahn Petter Johnsen :
  Lille Lofoten
  24. juli 2018 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen :
  Hvordan kan et nytt kvotesystem innfri både næringens og samfunnets krav og forventninger?
  2018
 • Jahn Petter Johnsen :
  Mye og mangt om båta og folk
  Nordnorsk Magasin 2018
 • Jahn Petter Johnsen :
  Rettslige utfordringer innen sjømatnæringen. Den rettighetsbaserte dreining –Utviklingstrekk og utfordringer
  2018
 • Jahn Petter Johnsen :
  Marine governance and socio-ecological change: Examples from Great Barrier Reef and Norway
  2018
 • Jahn Petter Johnsen :
  Industrielle fiskerier
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2018 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Marin ressursforvaltning, fiskeri- og oppdrettsforvaltning og utvikling i verdens fiskerier

  Undervisning

  Pedagogisk mappe

   

  PhD-veiledning (Hoved og biveileder)

  6. Smith, Glen (2018) Governance and power in the planning of Scotland's seas

  5. Solås, Ann-Magnhild (2014) Regjerlig kyst? Kunnskap og politikk i kystsoneplanlegging

  4. Solstrand, Maria-Victoria (2014) Marine tourism fisheries - Challenges of governance and governability Northern Norway as a case study  

  3. Sønvisen, Signe Annie (2013) Coastal Communities and Employment Systems: Networks and communities in change 

  2. Bay-Larsen, Ingrid Agathe (2013) Bureaucrats and Boundaries. The changing intersection between experts, local communities and environmental administration in nature protection

  1. Bjørkan, Maiken (2011) Fishing for Advice: the case of the Norwegian Reference Fleet 

   

  Veiledning masteroppgaver (Hoved- og medveileder)

  52. Løken, Solveig (2023) Hvilke erfaringer og refleksjoner gjør kvinner i fiskeriorganisasjonene seg om
  betydningen av kjønn for rekruttering og arbeid i organisasjonene? Hvordan er prosessene i fiskeriorganisasjonene kjønnede? Masteroppgave i fiskeri- og havbruksvitenskap.

  51.  Ahlquist, Ina Helene (2023) Exploring the gap between top-down sustainability objectives and
  perceived local sustainability challenges – the case of Senja Municipality. Master’s thesis in Fisheries and Aquaculture science

  50.  Haugnes,  Emma Tønnesen (2023) Sosial bærekraft i havbruksnæringen. En kvalitativ case-studie av hvordan sosial bærekraft operasjonaliseres i havbruksnæringen gjennom ASC, Global G.A.P og aktørenes praksis. Masteroppgave i fiskeri- og havbruksvitenskap

  49. Schei, Hans Fredrik (2023) Hvordan arbeide med å utvikle sikkerhetskultur i norsk havbruksnæring. Masteroppgave i fiskeri- og havbruksvitenskap

  48. Myklebust, Knut Anders (2023) Det norske sykdomsregimet og bekjempelsen av infeksiøs lakseanemi. Masteroppgave i fiskeri- og havbruksvitenskap

  47. Berg, Ronje (2023) Overtredelser i fiskerinæringen: Kontroll- eller aktsomhetsproblem. En studie over bruken av overtredelsesgebyr i norsk fiskeriforvaltning.  Masteroppgave i fiskeri- og havbruksvitenskap 

  46. Torsteinsson, Brynjar (2023) Regjerlighet i fiskerinæringen: En institusjonell analyse av praktiseringen av det strafferettslige sanksjonssystemet i norsk fiskeriforvaltning. Masteroppgave i fiskeri- og havbruksvitenskap 

  45. Jonassen, Runa Ösp Gudmundsdottir (2022) Bevaring av marine områder i Norge. en studie av hvordan det norske rammeverket for bevaring av marine områder gjennomføres i praksis. Masteroppgave i Fiskeri- og havbruksvitenskap

  44. Balstad, Rachel Margrethe (2022) Bærekraft i handel med fersk laks og torsk mellom Norge og Frankrike En studie av tiltak og holdninger til bærekraft blant norske eksportører og franske importører. Masteroppgave i Fiskeri- og havbruksvitenskap

  43. Myrbakken, Petter Straumsnes (2022) Hvordan er hensynene til fiskeri og havbruk ivaretatt i kystsoneplanleggingen. En analyse av planprosesser i Vesteråeln og Oslofjorden. Masteroppgave i Fiskeri- og havbruksvitenskap

  42.  Nordstrand, Ole Erik Aal (2022) An analysis of the "on/off" Barents Sea capelin fishery. Implications for sustainable management of a fluctuating fish stock. Master Thesis in International fisheries Management.

  41. Danielsen, Marte Sofie (2022) Sosial bærekraft i sjømatnæringen- Er næringen klar for åpenhetsloven? En kartlegging av norske sjømatbedrifters arbeid og rapportering på menneskerettigheter. Masteroppgave i Fiskeri- og havbruksvitenskap

  40. Panta, Barsha (2022). Cage fish farming for the livelyhood improvement of the local people in Kulekhani, Nepal. Master Thesis in International Fisheries Management

  39. Gamst Vilde Elfrida (2022) Sysselsettingsystem i havbruksnæringen. En undersøkelse av sysselsettingssystemet i tre havbruksbedrifter 

  37 og 38. Harland, Amalie Oda; Hemmingsen, Ingvild Kamilla (2021) Implementering av havbruk til havs - Kan havbruk ut til territorialgrensen øke næringens arealtilgang? Masteroppgave i Fiskeri- og havbruksvitenskap

  36. Valøy, Evelyn (2021) Politisk skjønn eller objektive kriterier? En studie av lokalitetstillatelsens kriterier og lokalitets-MTB som forvaltningsinstrument. Masteroppgave i Fiskeri- og havbruksvitenskap

  35. Richardsen, Birthe (2021) Åpen gruppe som rekrutteringsarena for fiskeri- Vil åpen gruppe kunne fungere som en rekrutteringsvei for unge fiskere i dagens fiskerisysselsettingssystem? Masteroppgave i Fiskeri- og havbruksvitenskap

  34. Eilertsen, Remy Andre' (2020) Capture based aquaculture and sustainability. The social and economic perspective. Master thesis in International Fisheries Management

  33. Singh, Sourab (2020) Challenges for implementation of the FAO's Voluntary Guidelines for Securing Small-scale Fisheries. A case study of Small-Scale fisheries in India. Master thesis in International Fisheries Management.  

  32. Olsen, Rosa (2020) Rekruttering av fiskere på Færøyene. En studie av sysselsettingsssytemet og rekrutteringsmeskanismene i den færøyiske fiskeflåte. Masteroppgave i fiskeri- og havbruksvitenskap.

  31. Rasmussen, Sofie Krogh (2020) Rekruttering til fiskeri i Lebesby kommune. Hvordan har reguleringssystemet påvirket sysselsettingssystemet i fiske i et lokalsamfunn i Lebesby? Masteroppgave Fiskeri- og havbruksvitenskap.

  30. Hansen, Runar (2020) Hva påvirker store kystfartøys valg av landingssted? En studie av relasjoner og tilhørighet til lokalsamfunn. Masteroppgave Fiskeri- og havbruksvitenskap.

  29. Nguyen Thi Ha Nguyen (2019) Climate change impacts on livelihoods in marine ecosystem dependent coastal communities in Vinh Luong commune, Nha Trang city with special reference to gender issues.  Program: Marine Ecosystem Management and Climate Change, NTU, NORHED.

  28. Darko, George (2019) Livelyhood impacts of adaptive measures in relation to coastal inundation and submersion in Ghana. The case of Ningo-Prampram coastal area in the greater Accra region. NORHED-program: Marine Ecosystem Management and Climate Change, NTU.  

  27. Grønli, S. L (2019) Muligheter for vekst? En studie av hvordan det nye vekstregimet i norsk havbruksnæring påvirker et oppdrettsselskaps muligheter og stratgier for vekst. Masteroppgave i fiskeri- og havbruksvitenskap. 

  25 og 26.  Jensen,  S. og J. Gamst (2019) Hvilke ressurser kan små fiskeindustribedrifter mobilisere for å sikre seg råstoff? En studie av relasjon mellom fiskefartøy og fiskeindustrien. Masteroppgave i fiskeri- og havbruksvitenskap. 

  24. Meinert, P. (2019 ) Eierskap i fiskeflåten. En studie av fartøyeierskap og integrasjon i den norske fiskerinæringen. Masteroppgave i fiskeri- og havbruksvitenskap. 

  23. Osokina, M. (2019) Insitutional aspects of the fisheries management among the Sami people living in the Murmansk region. Master thesis in International Fisheries Management. 

  22. Jentoft, A. R. (2018) The struggle to govern the Snow Crab (Chinoecetes Opilio) in the Barents Sea. Master thesis in International Fisheries Management, UiT.

  21. Århus, A.  (2018) Kast det på havet, eller? Mastergradsoppgave i Fiskeri- og havbruksvitenskap, UiT.

  20. Yokie, A. A. (2017) Perceptions in local communities of the drivers behind ecological changes that take place in Bich Dam, Nha Trang Bay MPA. Master, NORHED, Nha Trang University, Vietnam.  

  19. Huynh Nguen Phuc. (2017) Vulnerability and adaptation of coastal aquaculture and fishing households to impacts of climate cahnge in Quy Nhon City. Master, NORHED, Nha Trang University, Vietnam.

  18. Lund, E-K. (2016) Hvorfor trives kystfiskere så godt når yrket er fysisk krevende og risikoutsatt? En studie av arbeidseksponeringer i kystfiskeflåten og potensielle jobbressurser

  17. Molua, M. E. (2016) Implementation of the Ecosystem Approach to Fisheries; an institutional solution in fisheries management. The case of the ground-fisheries IFMP, Canada

  16. Anker-Henriksen, O. G. (2015) Bidrar Aquaculture Stewardship Council til å fremme økt bærekraftighet hos norsk oppdrett? Casestudie: Grieg Seafood Finnmarks implementeringsprosess av ASC laksestandard  

  15. Fosso, Yvonne (2015) Int. Fish. Man.  Not Public

  14. Kolflaath, B. S. (2015) The new Common Fisheries Policy and its landing obligation- Implications for governability and legitimacy. A case study of the Scottish mixed roundfish trawl fishery  

  13. Voronova, O. (2015) Implementation of the Ecosystem Approach to Fisheries in the North-East Atlantic. A case study of how the Joint Norwegian-Russian Fishery Commission has worked with the EAF   

  12. Celius, H. (2014) Forvaltning av marine ressurser i kystsonen i Tvedestrand. En utforskende studie av aktører og berørte parters involvering i prosesser mot et lokalt tilpasset forvaltningsregime 

  11. Paudel, N. (2014)  Socio-economic impact of fish farming in indigenous communities, Phewa Lake, Pokhara, Nepal

  10. Sobang, N. B. (2014) Access to fishing grounds and adaptive strategies. The case of Chorkor and Nungua Fishing Communities of Greater Accra, Ghana 

  9. Otterlei, L. K. (2011) The European Union's fisheries partnership agreements: a governability assessment of the case of the Republic of Mozambique 

  8. Nguyen, T. H. H. (2010) Co-management in Trao Reef marine reserve, Vietnam : a transaction costs approach 

  7. Høgi, M. (2010) Risky businesses : a perspective on fishers' risk in the oil versus fish dilemma in Lofoten and Vesterålen  

  6. Paulus, Sarah C. (2009) Int. Fish. Man. Not Public

  5. Korankye, T. (2008) Dealing with HIV/AIDS and poverty in fishing communities : how risky are artisanal marine fisher-folks at Elmina in Ghana? 

  4. Mutatina, A. (2008) Interactive governance approach in mariculture activities in Tanzania : a case study at Mlingotini Village, Bagamoyo  

  3. Belandria O. A. (2007) Fisheries governance mode as a result of political ideologies: The case of the sardine fishery in North-East Venezuela 

  2. Dyspriani, P. (2007) Governance and the study of shrimp revitalization program in Indonesia  

  1. Sønvisen, I. S. (2007) Institusjonsbygging i Vietnam: En bistandssuksess