Hanne C. Gabrielsen
Hanne C. Gabrielsen
Institutt for samfunnsvitenskap hanne.gabrielsen@uit.no +4777644448 Tromsø SVHUM D 2007

Gabrielsen, Hanne Cathrin


Faglig koordinator MPA og MBA

Stillingsbeskrivelse

Faglig koordinator for MPA og MBA


 • Fossland, Trine; Gabrielsen, Hanne C. Lederes skjønnsmessige balansekunst - en studie av lederes skjønn i oversettingen av en ide om flercampusundervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6.s 240 - 259.
 • Moldenæs, Turid; Gabrielsen, Hanne C. Kvalitetsikring og etisk regnskap. 2005 ISBN 82-92735-01-1.s 129 - 152.
 • Foss, Lene; Gabrielsen, Hanne C. Likt eller ulikt? Holdninger til rekruttering av nyansatte. Abstrakt forlag 2002 ISBN 82-7935-051-9.s 192 - 218.
 • Foss, Lene; Gabrielsen, Hanne C. Likt eller ulikt? - Entreprenørers holdninger til kompetanseanskaffelse. Beta 2002; Volum 16 (1). ISSN 0801-3322.s 51 - 70.
 • Gabrielsen, Hanne C; Turid, Moldenæs. Kvalitetssikring og etisk regnskap: Et nyinstitusjonelt perspektiv. Beta 2002; Volum 16 (1). ISSN 0801-3322.s 28 - 50.
 • Foss, Lene; Gabrielsen, Hanne C. Leker like barn best? Betydningen av kjønn og kultur for kontaktmønsteret i organisasjoner. Nordiske organisasjonsstudier 2002; Volum 4 (3/4). ISSN 1501-8237.s 7 - 40.
 • Foss, Lene; Gabrielsen, Hanne C. Kontakt mellom lederskap og ansatte. Hva betyr organisasjonens formelle og fysiske struktur og dens demokrati?. 1999 (324) ISBN 82-7422-302-0. ISSN 0801-6143.s 121 - 152.
 • Gabrielsen, Hanne C. Konsekvenser av globalisering i lys av et nyinstitusjonelt perspektiv - Like eller unike organisasjoner?. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 1998; Volum 98 (2). ISSN 0803-6799.s 145 - 156.
 • Bye, Geir; Danielsen, Ådne; Gabrielsen, Hanne C; Normann, Anne Katrine. Tilbakemelding etter besøk ved Aarsæther Båtsfjord AS 21. og 22. oktober 2003. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat.. 2004.
 • Gabrielsen, Hanne C. Stedbunden eller Stedløs? - En studie av samhold, trivsel og samarbeid i et flerkulturelt arbeidsmiljø. Den 12. Nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap. 2004-01-07 - 2004-01-09 2004.
 • Bye, Geir; Normann, Anne Katrine; Gabrielsen, Hanne C; Foss, Lene. Tilbakemelding etter besøk ved Seafood Vardø AS 5. desember 2001. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat.. 2002.
 • Foss, Lene; Gabrielsen, Hanne C. Mellomlederes kontaktmønster med produksjonsansatte i en flerkulturell bedrift - utfordringer for lederrollen. Kunnskap og Handling III: Nytt arbeidsliv - Nye former for kunnskapsproduksjon 2001-09-19 - 2001-09-21 2001.
 • Foss, Lene; Gabrielsen, Hanne C. Kontakt mellom lederskap og ansatte - Hva betyr formell organisasjonens formelle og fysiske struktur og dens demografi. 1999 (324) ISBN 82-7422-302-0. ISSN 0801-6143.
 • Foss, Lene; Gabrielsen, Hanne C. Fra entreprenør til bedriftsleder: Holdninger til utvidelse av kompetanse. Entreprenørskap i kyst og bygde Norge 1999-09-27 - 1999-09-28 1999.
 • Gabrielsen, Hanne C. Etisk regnskap - fra ide til praksis: En studie av adoptering og handtering av Etisk regnskap på bransje- og bedriftsnivå. 1998.
 • Se alle arbeider i CRIStin →
  SVHUM D 2007

  Klikk for større kart