Personkort bilde
Foto: Anita Pettersen

Anita Pettersen

Faggruppeleder HMS og beredskap Seksjon for personal og organisasjon
Flag icon Flag icon

  • Sydnes, Leiv; Alnes, Karl F.S.; Pettersen, Anita; Brinker, Udo H.. Thermal ring opening of 1,1-dibromo and 1-bromo-2-chloromethylcyclopropanes: observation of a formal debromochlorination. Monatshefte für Chemie 2009; Volum 140 (5). ISSN 0026-9247.s 479 - 483.s doi: 10.1007/s00706-008-0076-4.

  • Sydnes, Leiv K.; Optun, Odd I.; Pettersen, Anita; Krane, Jostein. Konformasjonsstudier av alkyl 3-hydroksyalkonater (poster). Organisk Kjemisk Vintermøte 1997.

  • Sydnes, Leiv K.; Optun, Odd I.; Pettersen, Anita; Krane, Jostein. Konformasjonsstudier av alkyl 3-hydroksyalkonater (poster). Organisk Kjemisk Vintermøte 1997.

  • [Loading...]