Trude Haugseth Moe 2016 portrett .jpg
Trude Haugseth Moe 2016 portrett .jpg
Seksjon for kommunikasjon trude.h.moe@uit.no +4777625257 957 63523 Tromsø ADM A 215

Trude Haugseth Moe


Kommunikasjonsrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Skriver allmennrettede nyhetssaker om forskning og studier for UiT.no.

Jobber med innsalg av nyheter og ekspertise fra UiTs fagmiljøer til eksterne redaksjoner.

Produserer innhold for UiTs sosiale medie-kanaler.

Bistår forskere/andre ansatte i forbindelse med mediekontakt, jobber med arrangmenter m.m.

 


 • Bjerkhaug, Aline; Moe, Trude Haugseth. Ny testmetode avslører blodforgiftning hos nyfødte.. (data) 2021.
 • Pedersen, Sigurd; Moe, Trude Haugseth. Slik kommer du i superform – uten treningssenter. (data) 2021.
 • Moe, Trude Haugseth. Korona-situasjonen forbedret baby-forskning. uit.no 2021.
 • Pettersen, Gunn; Bakland, Maria; Moe, Trude Haugseth. Trening hjelper mot spisefortyrrelser. 2020.
 • Bakland, Maria; Moe, Trude Haugseth; Pettersen, Gunn. Behandling med trening hjalp mot spiseforstyrrelser. 2020.
 • Moe, Trude Haugseth; Andreassen, Hege Kristin. -Til alle som tenker at kvinnedagen ikke angår dem:Det gjør den!. 2020.
 • Moe, Trude Haugseth; Olsvik, Ørjan. Ferieflørt? Her er det mest kjønnssykdommer i Europa. 2019.
 • Moe, Trude Haugseth; Olsvik, Ørjan. Her er smittefaren for meslinger størst. 2019.
 • Moe, Trude Haugseth; Olsvik, Ørjan. EU ønsker krisetiltak etter utbrudd av superresistent bakterie i Italia. 2019.
 • Moe, Trude Haugseth; Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Demens: Hvem din familie er påvirker dine omsorgstjenester. (fulltekst) 2019.
 • Moe, Trude Haugseth; Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Hvem dine pårørende er, påvirker dine omsorgstjenester. (fulltekst) 2019.
 • Moe, Trude Haugseth; Aure, Marit. Familien er patriarkatets siste skanse. 2019.
 • Nylund, Anna; Moe, Trude Haugseth. Mekling erstatter mange rettssaker, men brukes ofte feil. 2018.
 • Moe, Trude Haugseth; Frostad, Magne. Professor i pirateri. (data) 2016.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

 • Willy Guneriussen:
  Sosiologien og samfunnet - analyse, refleksjon og kritikk
  Sosiolog-nytt 2015
 • Willy Guneriussen:
  Positiv og kritisk sosiologi
  sosiologen.no 2015
 • Willy Guneriussen:
  Nord-Norge - et opplevelsessamfunn?
  Orkana Forlag 2012
 • Willy Guneriussen:
  Opplevelsessamfunnet - en vidunderlig ny verden? Kulturelle spenninger i det senmoderne samfunnet
  Sosiologisk Årbok 2012
 • Willy Guneriussen:
  What is Society. Contested concepts and shifting metaphors
  Prentice-Hall 2012
 • Willy Guneriussen:
  "Små nøkler - store dører. Invitasjon til sosiologi"
  Sosiologisk Tidsskrift 2011
 • Willy Guneriussen:
  Funksjonalisme og funksjonsforklaring i samfunnsvitenskapene
  Universitetsforlaget 2011
 • Willy Guneriussen:
  Individualisme eller holisme
  Universitetsforlaget 2011
 • Willy Guneriussen:
  Social Change and Shifting Conceptions of Nature. The coming of "adventure society"?
  2010
 • Willy Guneriussen:
  Samtale, språkhandling og sosialt Liv. Intervjuer - en (begrenset?) kilde til kunnskap?
  Universitetsforlaget 2010
 • Willy Guneriussen:
  Individualisme eller Holisme
  Universitetsforlaget 2008
 • Willy Guneriussen:
  Modernity Re-enchanted: Making a 'Magic' Region
  Ashgate 2008
 • Willy Guneriussen:
  Funksjonalisme og funksjonsforklaring i samfunnsvitenskapene
  Universitetsforlaget 2008
 • Willy Guneriussen:
  NORMALITET, MANGFOLD OG FORVIRRING. Endringer og oppløsning av normalitetsforestillinger i det senmoderne samfunnet
  Universitetsforlaget 2008
 • Willy Guneriussen:
  Modernitet, fortrylling og magi - Konstruksjon av det "nye" Nord-Norge
  Sosiologisk Tidsskrift 2008
 • Willy Guneriussen:
  Kritisk Teori - muligheter og begrensninger
  Sosiologisk Årbok 2008
 • Willy Guneriussen:
  Modernitet, fortrylling og magi - konstruksjon av det "nye" Nord-Norge
  Sosiologisk Tidsskrift 2008
 • Willy Guneriussen:
  Modernity re-enchanted : making a "magic" region
  Ashgate 2008
 • Willy Guneriussen:
  Normalitet, mangfold og forvirring : endringer og oppløsning av normalitetsforestillinger i det senmoderne samfunnet
  Universitetsforlaget 2008
 • Willy Guneriussen:
  Innledende Essay. Selvmord og Samfunn i Emile Durkheims Sosiologi
  2006
 • Willy Guneriussen:
  Kritisk Samfunnsteori
  Sosiologisk Årbok 2006
 • Willy Guneriussen:
  Globalisering: Trenger vi nye begrep om samfunn, fellesskap og demokrati?
  Distinktion 2004
 • Willy Guneriussen:
  Uncertain foundations - the prospects of a (new?) critical theory
  Sosiologisk Årbok 2004
 • Turid Bjørnrå, Willy Guneriussen, Viktor Sommerbakk:
  Utviklingshemning, Autonomi og Avhengighet
  Universitetsforlaget 2008
 • Willy Guneriussen:
  The concept of nature in social theory.
  2015
 • Willy Guneriussen:
  Oljealderen - og etterpå?
  Avisa Nordland 22. januar 2015
 • Willy Guneriussen:
  Sosiologien - en kritisk og/eller positiv disiplin
  2015
 • Willy Guneriussen, Olaug S Lian:
  Redaktørenes introduksjon til nr. 1/2014
  Sosiologisk Tidsskrift 2014
 • Willy Guneriussen:
  Om betydningen av sosiale hverdagsritualer
  11. januar 2014
 • Willy Guneriussen:
  Samfunnsendring, avvik og normalitet
  2014
 • Willy Guneriussen:
  Modernitet og modernisering: Uklare begrep, forvirring og problematiske genereliseringer
  2013
 • Willy Guneriussen:
  Økonomiens plass i det offentlige helsevesenet
  2013
 • Willy Guneriussen:
  The Arctic-fication of the North. Images, identities and politics
  2013
 • Willy Guneriussen:
  Normalitet og Samfunnsendring. Utfordringer for helse og sosialfagene
  2013
 • Willy Guneriussen:
  Havet - fra uendelig ressurs til sårbar natur. Endringer i forestillinger om havet i det moderne samfunnet
  2013
 • Willy Guneriussen:
  Naturen og det moderne samfunnet
  Harstad Tidende 15. januar 2013
 • Willy Guneriussen:
  Det moderne samfunnets forhold til naturen
  Avisa Nordland 14. januar 2013
 • Willy Guneriussen:
  Globalization and modernizing processes in the North
  2012
 • Willy Guneriussen:
  Naturen og det moderne samfunnet
  Nordlys 18. desember 2012
 • Willy Guneriussen:
  Forskning i/om profesjonsfaglig praksis. Teoretiske og metodologiske utfordringer
  2012
 • Willy Guneriussen:
  Identitet, Normalitet og Forvirring. Sosialisering og endring i det senmoderne samfunnet
  2012
 • Willy Guneriussen:
  «Verdighet og myndiggjøring» - utkast til et forskningsprogram ved Barnevernpedagogikkutdanningen
  2012
 • Willy Guneriussen:
  RITUALER. Respekt er vårt viktigste ritual
  02. januar 2012
 • Willy Guneriussen:
  I KLEMMA. Om hverdagsritualenes betydning
  24. mars 2012
 • Willy Guneriussen:
  É det her vi høre til? Samfunnsendring, forvirring og det gode liv i Nord-Norge
  2012
 • Willy Guneriussen:
  Risk and the paradoxes of control. Vulnerability and risk obsession in late modern society
  2011
 • Willy Guneriussen:
  Praksisnær Forskning. Vitenskapsteoretiske og metodologiske utfordringer
  2011
 • Willy Guneriussen:
  Opplevelsessamfunnet. Den vidunderlige nye verden?
  2011
 • Willy Guneriussen:
  Normalitet, Livsstil og Psykisk Helse. Endring i normalitetsforestillinger i det senmoderne samfunnet
  2011
 • Willy Guneriussen:
  Risk and the Paradoxes of Control. Risk obsession in late modern society
  2011
 • Willy Guneriussen:
  Sosiologiens stilling etter TV-programmet "Hjernevask". Vitenskap, politikk og offentlig renommé
  2010
 • Willy Guneriussen:
  Nord-Norge - på vei inn i opplevelsessamfunnet? Sosiale og kulturelle endringer i nord
  2010
 • Willy Guneriussen:
  På vei inn i "opplevelsessamfunnet"? Kulturelle, sosiale og økonomiske tendenser i det senmoderne samfunnet
  2010
 • Willy Guneriussen:
  Risiko, usikkerhet og kontroll. Om risikoforståelse i det senmoderne samfunnet
  2010
 • Willy Guneriussen:
  CEPIN Research School: Research in/on the High North
  2010
 • Willy Guneriussen:
  Globalisering og konstruksjon av stedsidentitet
  2010
 • Willy Guneriussen:
  Fortolkning, kultur og sosial struktur. Om meningsmangfold i kvalitativ forskning
  2010
 • Willy Guneriussen:
  Opprykk til professor. Reglement, kriterier og kvalifikasjonsprosess
  2010
 • Willy Guneriussen:
  Tillit og kontroll i profesjonelle og private relasjoner
  2010
 • Willy Guneriussen:
  Konstruktivisme vs. Realisme i Samfunns- og Kulturvitenskap
  2010
 • Willy Guneriussen:
  Begeistring og forvirring
  Harstad Tidende 29. januar 2009
 • Willy Guneriussen:
  Grenseløs rasjonalisering? Rasjonalitet i moderne kultur
  2009
 • Willy Guneriussen:
  Identitet, tilhørighet og marked. Merkevarebygging av det "spektakulære" Nord-Norge
  2009
 • Willy Guneriussen:
  Contested Identities, contested cultures and contested rights
  2009
 • Willy Guneriussen:
  Approaching Citizenship, Encounters & Place Enactment
  2008
 • Willy Guneriussen:
  Samfunnsendring, forvirring og det gode liv
  2008
 • Willy Guneriussen:
  NNORDOMRÅDENE - Begeistring og forvirring
  Nordlys 19. desember 2008
 • Willy Guneriussen:
  OL og samfunnsforskning
  Nordlys 2008
 • Willy Guneriussen:
  Det "magiske" Nord-Norge. En ny identitet eller reklame for turister?
  2008
 • Willy Guneriussen:
  Olympic Winter Games in a small Town - Challenges and Impact
  2008
 • Willy Guneriussen:
  "Arctic Magic" - Changing Conceptions of the North
  2008
 • Willy Guneriussen:
  Den nye diskisjon om hva Nordområdene er/ikke er
  2008
 • Willy Guneriussen:
  Globalisering og samfunnsendring i vår tid. Hvilke konsekvenser får globaliseringsprosessene for lokal tilhørighet og kultur
  2008
 • Willy Guneriussen:
  Emile Durkheim - gammel sosiologi for en ny tid?
  2008
 • Willy Guneriussen:
  Risiko og Usikkerhet - en utfordring for samfunnsteori
  2008
 • Willy Guneriussen:
  Å forstå det andre gjør. Mening og sosial struktur
  2008
 • Willy Guneriussen:
  "Spektakulært og magisk" - et kritisk blikk på nye Nordnorgesbilder
  2007
 • Willy Guneriussen:
  Det nye Nordnorge - "Spektakulært og Magisk". Hvorfor har vi ikke oppdaget det før
  2007
 • Willy Guneriussen:
  Normalitet og avvik. Endring og oppløsning av normalitetsforestillinger i det senmoderne samfunnet
  2007
 • Willy Guneriussen:
  Normalitet og avvik. Endring og oppløsning av normalitetsforestillinger i det senmoderne samfunnet
  2007
 • Willy Guneriussen, Rune Åkvik Nilsen:
  Willy Guneriussen: Society - Structure or Stream. Coping with conceptual change in contemporary Social Theory
  2007
 • Willy Guneriussen:
  Society - Structure or Stream. Coping with conceptual change in social theory
  2007
 • Willy Guneriussen:
  Nordområde-satsningen: Realisme, magisk realisme eller bare magi?
  2007
 • Willy Guneriussen:
  Modernitet, Fortrylling og Magi. Konstruksjon av "det nye" Nord-Norge
  2007
 • Willy Guneriussen:
  Kan vi utvikle (ny?) kritisk teori?
  2007
 • Willy Guneriussen:
  Kritisk teori i endring - fra Kant til Habermas
  2007
 • Willy Guneriussen:
  Den Kulturelle Vendingen i Samfunnsvitenskapene
  2006
 • Willy Guneriussen:
  Fra Fast til Flytende: Begrepsmessige endringer i nyere samfunnsteori
  2006
 • Willy Guneriussen:
  Er det Senmoderne Samfunnet blitt Flytende?
  2006
 • Willy Guneriussen:
  Arktisk Magi. Spektakularisering av Nord-Norge
  2006
 • Willy Guneriussen:
  Er det her vi hører til? Om sted og stedløshet i den globale tidsalder
  2005
 • Willy Guneriussen:
  Hvem er vi og hvor skal vi? Jakten på identitet i den globale tidsalder
  2005
 • Willy Guneriussen:
  Avvik og Normalitet
  2005
 • Willy Guneriussen:
  Society - Structure or stream. Coping with conceptual change in the age of globalisation
  2005
 • Willy Guneriussen:
  Innlevelse og Distanse. Kan vi forstå det andre gjør?
  2005
 • Willy Guneriussen:
  Jakten på identitet i den globale tidsalder
  2005
 • Willy Guneriussen:
  Kunnskap, usikkerhet og bekymring. Lever vi i en risikohysterisk kultur?
  2005
 • Willy Guneriussen:
  Konstruktivisme
  2004
 • Willy Guneriussen:
  Vilt, vakkert, magisk! OL i Tromsø som nordnorsk identitetsprosjekt. Del 2
  Harstad Tidende 26. oktober 2004
 • Willy Guneriussen:
  Vilt, vakkert, Magisk! OL i Tromsø som nordnorsk identitetsprosjekt. Del 1
  Harstad Tidende 25. oktober 2004
 • Se alle arbeider i Cristin →