#
Foto: Ánte Siri
#
Senter for samisk helseforskning SSHF susanna.r.siri@uit.no 77646977 90764539 TROM MH L10.208

Siri, Susanna Ragnhild Andersdatter


Senioringeniør

Stillingsbeskrivelse

Jeg heter Fimben-Áillu-Ántte Susanna ja Gáren-Niillas-Máhte-Ristena Susanna, og døpt som Susanna Ragnhild Andersdatter Siri. Som senioringeniør ved Senter for samisk helseforskning har jeg ansvar for biobank delen til SAMINOR undersøkelsen hvor alle blodprøvene er lagret. Jeg har tatt doktorgrad i emne epidemiologi og temaet for doktorgraden var risikofaktorer og risikoen for hjerte- og karsykdommer hos samer og ikke-samer. 


 • Siri, Susanna Ragnhild; Michalsen, Vilde Lehne. Challenges with the interpretation of Sami ethnicity and the height differences in epidemiologic research comparing Sami and non-Sami population. Socialmedicinsk Tidskrift (SMT) 2021; Volum 98 (5/6). ISSN 0037-833X.s 789 - 901.
 • Siri, Susanna Ragnhild; Eliassen, Bent Martin; Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita; Michalsen, Vilde Lehne; Jacobsen, Bjarne K.; Burchill, Luke; Braaten, Tonje. Coronary heart disease and stroke in the Sami and non-Sami populations in rural Northern and Mid Norway- the SAMINOR Study. Open heart 2020; Volum 7 (1). ISSN 2053-3624.s e001213 - .s doi: 10.1136/openhrt-2019-001213.
 • Jacobsen, Bjarne K.; Melhus, Marita; Kvaløy, Kirsti; Siri, Susanna Ragnhild; Michalsen, Vilde Lehne; Broderstad, Ann Ragnhild. A descriptive study of ten-year longitudinal changes in weight and waist circumference in the multi-ethnic rural Northern Norway. The SAMINOR Study, 2003-2014. PLOS ONE 2020; Volum 15 (2). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0229234.
 • Siri, Susanna Ragnhild; Eliassen, Bent Martin; Jacobsen, Bjarne K.; Melhus, Marita; Broderstad, Ann Ragnhild; Michalsen, Vilde Lehne; Braaten, Tonje. Changes in conventional cardiovascular risk factors and the estimated 10-year risk of acute myocardial infarction or cerebral stroke in Sami and non-Sami populations in two population-based cross-sectional surveys: The SAMINOR Study. BMJ Open 2019; Volum 9:e028939 (7). ISSN 2044-6055.s 1 - 10.s doi: 10.1136/bmjopen-2019-028939.
 • Michalsen, Vilde Lehne; Kvaløy, Kirsti; Svartberg, Johan; Siri, Susanna Ragnhild; Melhus, Marita; Broderstad, Ann Ragnhild. Change in prevalence and severity of metabolic syndrome in the Sami and non-Sami population in rural Northern Norway using a repeated cross-sectional population-based study design: the SAMINOR Study. BMJ Open 2019; Volum 9 (6). ISSN 2044-6055.s 1 - 11.s doi: 10.1136/bmjopen-2018-027791.
 • Siri, Susanna Ragnhild; Braaten, Tonje; Jacobsen, Bjarne K.; Melhus, Marita; Eliassen, Bent-Martin. Distribution of risk factors for cardiovascular disease and the estimated 10-year risk of acute myocardial infarction or cerebral stroke in Sami and non-Sami populations: The SAMINOR 2 Clinical Survey.. Scandinavian Journal of Public Health 2018; Volum 46 (6). ISSN 1403-4948.s 638 - 646.s doi: 10.1177/1403494818773534.
 • Broderstad, Ann Ragnhild; Finn, Iselin Caroline; Melhus, Marita; Dagsvold, Inger; Siri, Susanna Ragnhild. SAMISK HELSEFORSKNING. (data) (fulltekst) 2021.
 • Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger; Siri, Susanna Ragnhild; Jacobsen, Bjarne K.. The Sami Covid-19 Case Study in Norway. Covid 19 seminar 2021-06-08 - 2021-06-08 2021.
 • Siri, Susanna Ragnhild. Sámi váimmut eai leat dearvašet go eará váimmut Oversatt: Samiske hjerter er ikke friskere som andre hjerter. (data) 2021.
 • Eriksen, Astrid M.A; Siri, Susanna Ragnhild. Helse-og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetning-SAMINOR - forskning i det fleretniske Nord- og MidtNorge. Nasjonalt samisk helsenettverk 2021-02-24 - 2021-02-24 2021.
 • Siri, Susanna Ragnhild. Son hárjahallá vai ii dohppehala dávdii. (Oversatt: han trener for å ikke få sykdom). 2021.
 • Siri, Susanna Ragnhild. Folk i nord legger på seg- Petter Kristian (17) trener for å unngå det. 2021.
 • Siri, Susanna Ragnhild. Sámi ja dáža cardiovaskuleara dilli. (Oversatt: kardiovaskulære sykdommer hos samer og ikke-samer). 2021.
 • Siri, Susanna Ragnhild. Son lea váldán doavttergráda dearvvašvuođadiehtagis. (Oversatt: Hun har tatt doktorgrad i helsevitenskap). 2021.
 • Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita; Dagsvold, Inger; Siri, Susanna Ragnhild; Thomassen, Egil. SAMINOR undersøkelsen.. Seminar for et medlem av Helse og omsorgskomiteen på Stortinget og kommuner 2020-10-28 - 2020-10-28 2020.
 • Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita; Dagsvold, Inger; Siri, Susanna Ragnhild; Eriksen, Astrid. SAMINOR før, nå og i fremtiden. Seksjonsmøte og seminar med kommuner 2020-09-02 - 2020-09-02 2020.
 • Jacobsen, Bjarne K.; Melhus, Marita; Kvaløy, Kirsti; Siri, Susanna Ragnhild; Michalsen, Vilde Lehne; Broderstad, Ann Ragnhild. Vekt og midjeomkrets økte mer for yngre enn for eldre voksne i løpet av en tiårsperiode. (data) 2020.
 • Siri, Susanna Ragnhild; Braaten, Tonje; Broderstad, Ann Ragnhild; Eliassen, Bent Martin; Jacobsen, Bjarne K.; Melhus, Marita; Michalsen, Vilde Lehne; Burchill, Luke. Helse til Samer og ikke-samer i Nord-og Midt-Norge, SAMINOR undersøkelsen.. Internationalt seminar 2019-11-21 - 2019-11-21 2019.
 • Siri, Susanna Ragnhild; Braaten, Tonje; Broderstad, Ann Ragnhild; Eliassen, Bent Martin; Jacobsen, Bjarne K.; Melhus, Marita; Michalsen, Vilde Lehne; Burchill, Luke. Risk of acute myocardial infarction and stroke in the Sami and non-Sami populations in rural Norway—the SAMINOR Study. 26. NOFE konferanse 2019-11-13 - 2019-11-14 2019.
 • Broderstad, Ann Ragnhild; Siri, Susanna Ragnhild; Melhus, Marita; Dagsvold, Inger. A survey of health and living conditions among Sami and non-Sami populations in Norway The SAMINOR Study SAMINOR 3 is to begin……. Collaboration within indigenous research and education 2019-05-20 - 2019-05-21 2019.
 • Siri, Susanna Ragnhild. Risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer og estimert 10-års risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag hos samer og ikke-samer – SAMINOR 2, den kliniske undersøkelsen. BestPractice Hjerte-karsykdommer: Faglig dialog mellom leger 2018.
 • Siri, Susanna Ragnhild; Eliassen, Bent Martin; Jacobsen, Bjarne K.; Melhus, Marita; Braaten, Tonje. Distribution of risk factors for cardiovascular diseases and the estimated 10-year risk of acute myocardial infarction or cerebral stroke in Sami and non-Sami populations in Norway. The SAMINOR 2 Clinical Survey. First World Congress on Migration, Ethnicity, Race and Health – Diversity and Health 2018-05-17 - 2018-05-19 2018.
 • Siri, Susanna Ragnhild; Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita. A survey of health and living conditions among Sami and non-Sami populations in Norway. The SAMINOR study. Hearing Our Voices: The Importance of Community Engagement and Innovation in Indigenous Health Research 2018-11-26 - 2018-11-26 2018.
 • Siri, Susanna Ragnhild; Eliassen, Bent-Martin; Jacobsen, Bjarne K.; Melhus, Marita; Broderstad, Ann Ragnhild; Michalsen, Vilde Lehne; Braaten, Tonje. Changes over 8–11 years in cardiovascular risk factors and the estimated 10-year risk of myocardial infarction or cerebral stroke in Sami and non-Sami populations - The SAMINOR Study. Festival of Health Research for Indigenous PhDs and Post-Docs 2018-11-21 - 2018-11-22 2018.
 • Siri, Susanna Ragnhild; Braaten, Tonje; Jacobsen, Bjarne K.; Melhus, Marita; Eliassen, Bent-Martin. Distribution of risk factors for cardiovascular diseases and 10-year risk of acute myocardial infarction and cerebral stroke in Sami and non-Sami populations in Northern Norway. The SAMINOR 2 Clinical Survey.. The Ninth International Congress of Social Sciences 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.
 • Siri, Susanna Ragnhild; Braaten, Tonje; Jacobsen, Bjarne K.; Melhus, Marita; Eliassen, Bent-Martin. Distribution of risk factors for cardiovascular diseases and 10-year risk of acute myocardial infarction and cerebral stroke in Sami and non-Sami populations in Northern Norway. The SAMINOR 2 Clinical Survey.. Onsdagsmøte ISM 2017-05-24 - 2017-05-24 2017.
 • Siri, Susanna Ragnhild; Braaten, Tonje; Jacobsen, Bjarne K.; Melhus, Marita; Eliassen, Bent-Martin. Distribution of risk factors for cardiovascular diseases and 10-year risk of acute myocardial infarction and cerebral stroke in Sami and non-Sami populations in Northern Norway. The SAMINOR 2 Clinical Survey.. Public Health Conference for PhD students 2017-03-15 - 2017-03-17 2017.
 • Siri, Susanna Ragnhild; Braaten, Tonje; Jacobsen, Bjarne K.; Melhus, Marita; Broderstad, Ann Ragnhild; Eliassen, Bent-Martin. Preliminary results: Levels of risk factors for cardiovascular disease in Sami and non-Sami populations in Northern Norway. The SAMINOR 2 Clinical Survey. Saminor konferanse 2016-11-17 - 2016-11-18 2016.
 • Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita; Naseribafrouei, Ali; Siri, Susanna Ragnhild; Kvaløy, Kirsti. Helse - og livsstilsundersøkelsen, SAMINOR 2. Folkemøte i Nesseby.. FOlkemøte 2016-08-25 - 2016-08-25 2016.
 • Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita; Naseribafrouei, Ali; Siri, Susanna Ragnhild; Kvaløy, Kirsti. Helse- og livsstilsundersøkelsen, SAMINOR2. Folkemøte i Tana. Folkemøte 2016-08-24 - 2016-08-24 2016.
 • Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita; Naseribafrouei, Ali; Siri, Susanna Ragnhild; Kvaløy, Kirsti. Folkehelseprofil i Tana og Nesseby. Møte med kommuneledelse og helseansatte i Tana og Nesseby. Resultater fra SAMINOR 2.. Møte 2016-08-24 - 2016-08-24 2016.
 • Siri, Susanna Ragnhild; Jacobsen, Bjarne K.; Braaten, Tonje. NORRISK score- predicting ten year risk for cardiovascular mortality for the multi-ethnic population of Northern Norway. Collaborative Arctic Summer School in Epidemiology UiT 2016-06-27 - 2016-07-01 2016.
 • Siri, Susanna Ragnhild; Broderstad, Ann Ragnhild. Bruk av samisk etnisitet i forskningsdatabaser og helseregistre. (fulltekst) 2015.
 • Broderstad, Ann Ragnhild; Siri, Susanna Ragnhild. Bruk av samisk etnisitet i helseforskning. Sametingets rådsmøte i Røros 2015-04-16 - 2015-04-16 2015.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Hjerte- og karsykdommer blant samer og ikke-samer i Norge.   CV

  Arbeidserfaring:

  2015- d.d: Ph.d.-student, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet (UiT).

  2014-2015: Prosjektmedarbeider, Senter for samisk helseforskning, UiT.

  2007-2012: Bioingeniør ved Laboratoriemedisin, Universitetssykhuset i Nord-Norge (UNN) Harstad.

  2000-2007: Bioingeniør ved Mikrobiologi og smittevern, UNN Tromsø.

   

  Utdanning:

  2012-2014: Master i Folkehelsevitenskap,  UiT Norges arktiske universitet (UiT).

  1997-2000: Bachelor i bioingeniørfag, UiT.