Bilde av Hämäläinen, Soile Päivikki
Bilde av Hämäläinen, Soile Päivikki
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) soile.hamalainen@uit.no Her finner du meg

Soile Päivikki Hämäläinen


Postdoktor


 • Soile Hämäläinen, Frauke Musial, Ola Graff, Henrik Schirmer, Anita Salamonsen, Grete Mehus :
  The art of yoik in care: Sami caregivers' experiences in dementia in Northern Norway
  Nordic Journal of Arts, Culture and Health 2020 ARKIV / DOI
 • Soile Päivikki Hämäläinen, Anita Salamonsen, Grete Mehus, Henrik Schirmer, Ola Graff, Frauke Musial :
  Yoik in Sami elderly and dementia care – A potential for a culture sensitive music therapy?
  Nordic journal of music therapy 2020 ARKIV / DOI
 • Soile Päivikki Hämäläinen, Frauke Musial, Anita Salamonsen, Ola Graff, Torjer Andreas Olsen :
  Sami yoik, Sami history, Sami health: a narrative review
  International Journal of Circumpolar Health 26. mars 2018 ARKIV / DOI
 • Soile Hämäläinen, Frauke Musial, Ola Graff, Torjer Andreas Olsen, Anita Salamonsen :
  Yoik experiences and possible positive health outcomes: An explorative pilot study
  International Journal of Circumpolar Health 2017 FULLTEKST / DATA / ARKIV / DOI
 • Anita Salamonsen, Soile Päivikki Hämäläinen, May-Britt Blomli :
  Nytt prosjekt om unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn
  01. januar 2024
 • Torjer Andreas Olsen, Trine Kvidal-Røvik, Soile Päivikki Hämäläinen, Lukas Kosner :
  Faglig seminar, Del 2: Forskning
  2024
 • Grete Daling, Frode Fjellheim, Soile Päivikki Hämäläinen :
  Yoik as a starting point for creative musicking pedagogy: why and how
  2024
 • Hege Kambo, Soile Hämäläinen :
  Joik for helsa? Dearvvašlaš juoigat?
  03. februar 2023 OMTALE
 • Tomi Vaara, Anita Salamonsen, Soile Päivikki Hämäläinen, May-Britt Blomli :
  Nytt forskningsprosjekt på mental helse blant unge kvener/norskfinner
  30. oktober 2023
 • Soile Hämäläinen, Frauke Musial, Ola Graff, Henrik Schirmer, Torjer Andreas Olsen, Anita Salamonsen m.fl.:
  Kan joik være bra for helsa? Presentasjon av samlet forskning fra fire publikasjoner.
  2022
 • Anita Salamonsen, May-Britt Blomli, Ketil Lenert Hansen, Verena Juliane Schall, Soile Hämäläinen :
  NuoriKvääni-prošekti/UngKven-prosjektet: Foredrag for Folkhälsomyndigheten Sverige
  2022
 • Soile Hämäläinen, Frauke Musial, Ola Graff, Henrik Schirmer, Anita Salamonsen, Grete Mehus :
  The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway
  2022
 • Anita Salamonsen, May-Britt Blomli, Soile Hämäläinen :
  NuoriKvääni-prosjekti: UngKven-prosjektet: Film til åpningen av Vadsø museum – Ruija kvenmuseum
  2021 PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, May-Britt Blomli, Ketil Lenert Hansen, Verena Juliane Schall, Soile Hämäläinen :
  «Ingenting om oss, uten oss»: NuoriKvääni-prosjekti - UngKven-prosjektet
  2021
 • Soile Hämäläinen, Grete Mehus, Frauke Musial, Henrik Schirmer, Torjer Andreas Olsen, Ola Graff m.fl.:
  Kan joik være bra for helsa? En sammenfatning av våre publiserte studier
  2021
 • Soile Hämäläinen, Frauke Musial, Ola Graff, Henrik Schirmer, Anita Salamonsen, Grete Mehus :
  The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway
  2021
 • Soile Päivikki Hämäläinen, Frauke Musial, Ola Graff, Henrik Schirmer, Anita Salamonsen, Grete Mehus :
  The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway
  2021
 • Soile Päivikki Hämäläinen, Frauke Musial, Ola Graff, Henrik Schirmer, Anita Salamonsen, Grete Mehus :
  The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway
  2021
 • Anita Salamonsen, Soile Päivikki Hämäläinen, Mariann Schjølberg Karlsen :
  Vil vite hvordan det er å være ung med kvensk bakgrunn
  21. oktober 2020 FULLTEKST
 • Liisa Koivulehto, Soile Päivikki Hämäläinen :
  UNGKVEN-NUORIKVÄÄNI ESITUTKIIMUS OON ALKANU
  10. november 2020
 • Anita Salamonsen, Soile Päivikki Hämäläinen :
  UngKven - Nuorikvääni: Status og veien videre
  2020
 • Soile Hämäläinen, Frauke Musial, Torjer Andreas Olsen, Ola Graff, Anita Salamonsen :
  Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study
  2020
 • Soile Päivikki Hämäläinen, Frauke Musial, Torjer Andreas Olsen, Ola Graff, Anita Salamonsen :
  Joikens mulige helsefordeler: en utforskende kvalitativ pilotstudie
  2019
 • Soile Päivikki Hämäläinen, Frauke Musial, Ola Graff, Torjer Andreas Olsen, Anita Salamonsen :
  Yoik and possible positive health connection - an explorative qualitative study
  2019
 • Soile Päivikki Hämäläinen :
  Joik og helse
  2018
 • Soile Päivikki Hämäläinen, Christel Slettli Hansen :
  Kan joik brukes som terapi?
  ABCnyheter.no 2018
 • Soile Päivikki Hämäläinen, Frauke Musial, Ola Graff, Torjer Andreas Olsen, Anita Salamonsen :
  Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study
  2018
 • Marit Sofie Holmestrand, Eilif Andreas Aslaksen, Soile Päivikki Hämäläinen :
  Vil undersøke joikens kraft på pasienter
  12. juli 2018
 • Soile Päivikki Hämäläinen :
  Journal Club. Koen BD: ‘My heart opens and my spirit flies’: musical exemplars of psychological flexibility in health and healing. Ethos 2013;41:174–198. Commentary.
  Complementary Medicine Research 2018 DOI
 • Soile Päivikki Hämäläinen, Christel Slettli Hansen :
  Kan joik brukes som terapi?
  Forskning.no 2018
 • Soile Päivikki Hämäläinen :
  Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study
  2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →