Personkort bilde

Hämäläinen, Soile Päivikki

Forsker Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete. The art of yoik in care: Sami caregivers' experiences in dementia in Northern Norway. Nordic Journal of Arts, Culture and Health 2020; Volum 2 (1).s 22 - 37.s doi: 10.18261/issn.2535-7913-2020-01-03.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete; Schirmer, Henrik; Graff, Ola; Musial, Frauke. Yoik in Sami elderly and dementia care – A potential for a culture sensitive music therapy?. Nordic journal of music therapy 2020. ISSN 0809-8131.s doi: 10.1080/08098131.2020.1849364.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Salamonsen, Anita; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas. Sami yoik, Sami history, Sami health: a narrative review. International Journal of Circumpolar Health 2018; Volum 77 (1). ISSN 1239-9736.s 1 - 8.s doi: 10.1080/22423982.2018.1454784.

 • Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita. Yoik experiences and possible positive health outcomes: An explorative pilot study. (http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22423982.2016.1271590#aHR0cDovL3d3dy50YW5kZm9ubGluZS5jb20vZG9pL3BkZi8xMC4xMDgwLzIyNDIzOTgyLjIwMTYuMTI3MTU5MD9uZWVkQWNjZXNzPXRydWVAQEAw) (Fulltekst: https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wo/17.0.29.25.4.4 International Journal of Circumpolar Health 2017; Volum 76 (1). ISSN 1239-9736.s 1 - 9.s doi: 10.1080/22423982.2016.1271590.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete. The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway. 20th Nordic migration research conference and 17th ETMU conference – Colonial/racial histories, national narratives and transnational migration 2021-01-11 - 2021-01-14 2021.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete. The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway. Arctic Frontiers 2021-02-01 - 2021-02-04 2021.

 • Salamonsen, Anita; Hämäläinen, Soile Päivikki. UngKven - Nuorikvääni: Status og veien videre. Møte med Kvääninuoret – Kvenungdommen, Norske kveners forbund - Ruijan kvääniliitto og Språkrådet 2020-12-04 - 2020-12-04 2020.

 • Koivulehto, Liisa; Hämäläinen, Soile Päivikki. UNGKVEN-NUORIKVÄÄNI ESITUTKIIMUS OON ALKANU. 2020.

 • Salamonsen, Anita; Hämäläinen, Soile Päivikki; Karlsen, Mariann Schjølberg. Vil vite hvordan det er å være ung med kvensk bakgrunn. (Fulltekst: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=704282 2020.

 • Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita. Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study. Várdduo-seminariet 2020-03-25 - 2020.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita. Joikens mulige helsefordeler: en utforskende kvalitativ pilotstudie. Seminar for samisk helse og sosialfaglig nettverk 2019-01-25 - 2019-01-25 2019.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita. Yoik and possible positive health connection - an explorative qualitative study. Klemetspelet - Jamtjordmartnan 2019-08-23 - 2019-08-25 2019.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita. Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study. Nordic Arts & Health Research Conference 2018-11-07 - 2018.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki. Joik og helse. Onsdagsmøte ved ISM, UiT 2018-09-19 - 2018-09-19 2018.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Slettli Hansen, Christel. Kan joik brukes som terapi?. ABCnyheter.no 2018.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Slettli Hansen, Christel. Kan joik brukes som terapi?. Forskning.no 2018. ISSN 1891-635X.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki. Journal Club. Koen BD: ‘My heart opens and my spirit flies’: musical exemplars of psychological flexibility in health and healing. Ethos 2013;41:174–198. Commentary.. Complementary Medicine Research 2018; Volum 25. ISSN 2504-2092.s 153 - 158.s doi: 10.1159/000490755.

 • Holmestrand, Marit Sofie; Aslaksen, Eilif Andreas; Hämäläinen, Soile Päivikki. Vil undersøke joikens kraft på pasienter. 2018.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki. Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study. International Indigenous Voices in Social Work ALTA2017 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete. The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway. 20th Nordic migration research conference and 17th ETMU conference – Colonial/racial histories, national narratives and transnational migration 2021-01-11 - 2021-01-14 2021.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete. The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway. Arctic Frontiers 2021-02-01 - 2021-02-04 2021.

 • Salamonsen, Anita; Hämäläinen, Soile Päivikki. UngKven - Nuorikvääni: Status og veien videre. Møte med Kvääninuoret – Kvenungdommen, Norske kveners forbund - Ruijan kvääniliitto og Språkrådet 2020-12-04 - 2020-12-04 2020.

 • Koivulehto, Liisa; Hämäläinen, Soile Päivikki. UNGKVEN-NUORIKVÄÄNI ESITUTKIIMUS OON ALKANU. 2020.

 • Salamonsen, Anita; Hämäläinen, Soile Päivikki; Karlsen, Mariann Schjølberg. Vil vite hvordan det er å være ung med kvensk bakgrunn. (Fulltekst: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=704282 2020.

 • Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita. Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study. Várdduo-seminariet 2020-03-25 - 2020.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita. Joikens mulige helsefordeler: en utforskende kvalitativ pilotstudie. Seminar for samisk helse og sosialfaglig nettverk 2019-01-25 - 2019-01-25 2019.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita. Yoik and possible positive health connection - an explorative qualitative study. Klemetspelet - Jamtjordmartnan 2019-08-23 - 2019-08-25 2019.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita. Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study. Nordic Arts & Health Research Conference 2018-11-07 - 2018.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki. Joik og helse. Onsdagsmøte ved ISM, UiT 2018-09-19 - 2018-09-19 2018.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Slettli Hansen, Christel. Kan joik brukes som terapi?. ABCnyheter.no 2018.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Slettli Hansen, Christel. Kan joik brukes som terapi?. Forskning.no 2018. ISSN 1891-635X.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki. Journal Club. Koen BD: ‘My heart opens and my spirit flies’: musical exemplars of psychological flexibility in health and healing. Ethos 2013;41:174–198. Commentary.. Complementary Medicine Research 2018; Volum 25. ISSN 2504-2092.s 153 - 158.s doi: 10.1159/000490755.

 • Holmestrand, Marit Sofie; Aslaksen, Eilif Andreas; Hämäläinen, Soile Päivikki. Vil undersøke joikens kraft på pasienter. 2018.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki. Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study. International Indigenous Voices in Social Work ALTA2017 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • [Loading...]