Personkort bilde

Morten Nikolaisen

Stipendiat Institutt for helse- og omsorgsfag
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Stipendiat i forskningsprosjektet RehabLos: https://uit.no/project/rehablos?p_document_id=684388 

 • Nikolaisen, Morten; Arntzen, Cathrine; Moe, Siri. Fysioterapeuters prioriteringer : en fokusgruppeundersøkelse i finnmarkskommuner. (fulltekst) (omtale) Fysioterapeuten 2015; Volum 82 (1). ISSN 0016-3384.s 18 - 23.

 • Nikolaisen, Morten; Thornquist, Eline. Synsforstyrrelser og bevegelser. En observasjonsstudie av fysioterapibehandling. (fulltekst) Fysioterapeuten 2012; Volum 79 (3). ISSN 0016-3384.s 20 - 26.

 • Nikolaisen, Morten. Presenting the RehabLos project, developing a new model for collaborative service delivery that supports community inclusion of people with acquired brain injury. Intergenerational caring practices among rural and remote communities: Experiences from the Circumpolar North 2021-02-26 - 2021-02-26 2021.

 • Nikolaisen, Morten. Prioriteringsarbeid som integrert del av profesjonell praksis. Erfaringer fra et forskningsprosjekt i finnmarkskommuner. Ledersamling i spesialisthelsetjenesten. Helseutfordringer i arktiske strøk - utfordringer og muligheter 2019-09-18 - 2019-09-18 2019.

 • Nikolaisen, Morten. Skjønnsutøvelse og prioritering - en integrert del av profesjonalitet. Turnuskurs for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer 2019-04-08 - 2019.

 • Sandaker-Nielsen, Gard; Nikolaisen, Morten. NOKUT-frokost ved UiT – Norges arktiske universitet: Tilbakemelding og veiledning i undervisning. 2018.

 • Nikolaisen, Morten. Videreføring av kombinerte stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge. Kan de bidra til bedre tverrprofesjonelt samarbeid?. Møte i nordnorsk samarbeidsorgan for helseutdanning 2017-05-08 - 2017-05-08 2017.

 • Nikolaisen, Morten; Barge, Bjørg Solveig Nilsen; Reitan, Elisabeth Cecilie Klæbo; Tufte-Gerhardsen, Gry; Øien, Lisa; Bjørhovde, Njål; Grongstad, Marta. Rapport fra arbeidsgruppe om kombinerte stillinger.. 2017.

 • Moe, Siri; Nikolaisen, Morten. Prioritizing in Physiotherapy Practice in Rural Municipalities - a Fous Group Study.. WCPT Congress 2015 2015-05-01 - 2015-05-04 2015.

 • Nikolaisen, Morten. Fysioterapeuter i finnmarkskommuner: ressurser og prioriteringer. Forskningskonferanse i Finnmarkssykehuset HF 2015-05-07 - 2015-05-07 2015.

 • Nikolaisen, Morten. Prioritering og fordeling hos fysioterapeuter i finnmarkskommuner. Foredrag for fysioterapiseksjonen 2015-03-17 - 2015-03-17 2015.

 • Nikolaisen, Morten; Arntzen, Cathrine; Moe, Siri. Fysioterapitjenesten i finnmarkskommuner: ressurser og prioriteringer. Fysioterapikongressen 2015 2015-03-04 - 2015-03-06 2015.

 • Nikolaisen, Morten. Fysioterapeuter i finnmarkskommuner - en fokusgruppeundersøkelse. Fysioterapeututdanningas 25-årsjubileum 2014-10-03 - 2014-10-03 2014.

 • Nikolaisen, Morten. Presenting the RehabLos project, developing a new model for collaborative service delivery that supports community inclusion of people with acquired brain injury. Intergenerational caring practices among rural and remote communities: Experiences from the Circumpolar North 2021-02-26 - 2021-02-26 2021.

 • Nikolaisen, Morten. Prioriteringsarbeid som integrert del av profesjonell praksis. Erfaringer fra et forskningsprosjekt i finnmarkskommuner. Ledersamling i spesialisthelsetjenesten. Helseutfordringer i arktiske strøk - utfordringer og muligheter 2019-09-18 - 2019-09-18 2019.

 • Nikolaisen, Morten. Skjønnsutøvelse og prioritering - en integrert del av profesjonalitet. Turnuskurs for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer 2019-04-08 - 2019.

 • Sandaker-Nielsen, Gard; Nikolaisen, Morten. NOKUT-frokost ved UiT – Norges arktiske universitet: Tilbakemelding og veiledning i undervisning. 2018.

 • Nikolaisen, Morten. Videreføring av kombinerte stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge. Kan de bidra til bedre tverrprofesjonelt samarbeid?. Møte i nordnorsk samarbeidsorgan for helseutdanning 2017-05-08 - 2017-05-08 2017.

 • Nikolaisen, Morten; Barge, Bjørg Solveig Nilsen; Reitan, Elisabeth Cecilie Klæbo; Tufte-Gerhardsen, Gry; Øien, Lisa; Bjørhovde, Njål; Grongstad, Marta. Rapport fra arbeidsgruppe om kombinerte stillinger.. 2017.

 • Moe, Siri; Nikolaisen, Morten. Prioritizing in Physiotherapy Practice in Rural Municipalities - a Fous Group Study.. WCPT Congress 2015 2015-05-01 - 2015-05-04 2015.

 • Nikolaisen, Morten. Fysioterapeuter i finnmarkskommuner: ressurser og prioriteringer. Forskningskonferanse i Finnmarkssykehuset HF 2015-05-07 - 2015-05-07 2015.

 • Nikolaisen, Morten. Prioritering og fordeling hos fysioterapeuter i finnmarkskommuner. Foredrag for fysioterapiseksjonen 2015-03-17 - 2015-03-17 2015.

 • Nikolaisen, Morten; Arntzen, Cathrine; Moe, Siri. Fysioterapitjenesten i finnmarkskommuner: ressurser og prioriteringer. Fysioterapikongressen 2015 2015-03-04 - 2015-03-06 2015.

 • Nikolaisen, Morten. Fysioterapeuter i finnmarkskommuner - en fokusgruppeundersøkelse. Fysioterapeututdanningas 25-årsjubileum 2014-10-03 - 2014-10-03 2014.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe