Bilde av Lyngra, Magnus
Bilde av Lyngra, Magnus
Seksjon for virksomhetsnære tjenester magnus.k.lyngra@uit.no +4777644174 92056116 Her finner du meg

Magnus Lyngra


Overingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø

Stillingsbeskrivelse

Områdeleder driftssikkerhet AV:

Ansvar og arbeidsoppgaver:​


Overvåkning av rom og utstyr ​​

  • Sørge for rommene tilfredsstiller krav til personvern og informasjonssikkerhet
  • Drifte løsning ​

Forvalting av dokumentasjon ​

  • Driftsdokumentasjon ​
  • Driftsrutiner ​
  • Utstyrsregister og romdokumentasjon  ​
  • Systemdokumentasjon og manualer ​

 Koordinering av driftsoppgaver