Christina Jensen ns 015.jpg
Christina Jensen ns 015.jpg
Det juridiske fakultet christina.jensen@uit.no +4777644893 Tromsø TEO-H4 4.503

Christina Jensen


Førsteamanuensis


 • Jensen, Christina. Småkravsprosessen. Funksjoner og virkemidler.. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 9788205550636.
 • Jensen, Christina. Småkravsprosess i et skandinavisk perspektiv. Seminarum om rättsskydd for små krav 2019-11-15 - 2019-11-15 2019.
 • Jensen, Christina. The Small Claims Procedure in Norway. Civil procedure in and outside the EU 2017-08-31 - 2017-09-02 2017.
 • Jensen, Christina. Småkravsprosessens saksbehandlingsregler. Nordisk prosessrettsmøte 2015-08-14 - 2015-08-15 2015.
 • Jensen, Christina. Småkravsprosess. Forskergruppemøte 2015-06-07 - 2015.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Sivilprosess og menneskerettigheter

  Undervisning

  Arverett, examen facultatum (jussfaglig variant), internasjonal privatrett, sivilprosess, konkurs.


  Medlem i forskningsgruppe  TEO-H4 4.503