Christina Jensen

Stipendiat Det juridiske fakultet
Flag icon Flag icon

Sivilprosess og menneskerettigheter

Barnerett, arverett, examen facultatum (jussfaglig variant), internasjonal privatrett, sivilprosess

  • Jensen, Christina. Juridiske personers klageadgang til EMD. Jussens venner 2016; Volum 51 (3). ISSN 0022-6971.s 142 - 158.

  • Jensen, Christina. The Small Claims Procedure in Norway. Civil procedure in and outside the EU 2017-08-31 - 2017-09-02 2017.

  • Jensen, Christina. Småkravsprosess. Forskergruppemøte 2015-06-07 - 2015.

  • Jensen, Christina. Småkravsprosessens saksbehandlingsregler. Nordisk prosessrettsmøte 2015-08-14 - 2015-08-15 2015.

  • Jensen, Christina. The Small Claims Procedure in Norway. Civil procedure in and outside the EU 2017-08-31 - 2017-09-02 2017.

  • Jensen, Christina. Småkravsprosess. Forskergruppemøte 2015-06-07 - 2015.

  • Jensen, Christina. Småkravsprosessens saksbehandlingsregler. Nordisk prosessrettsmøte 2015-08-14 - 2015-08-15 2015.

  • Medlem i forskergruppe

    [Loading...]