Bilde av Jensen, Christina
Bilde av Jensen, Christina
Det juridiske fakultet christina.jensen@uit.no +4777644893

Christina Jensen


Førsteamanuensis


 • Christina Jensen :
  Small Claims Procedures in the Scandinavian Countries
  Springer 2021 DOI
 • Christina Jensen :
  Juridiske personers klageadgang til EMD
  Jussens venner 2016 DOI
 • Christina Jensen :
  Håndbok i småkravprosess
  Gyldendal Akademisk 2023
 • Christina Jensen :
  Småkravsprosessen. Funksjoner og virkemidler.
  Gyldendal Akademisk 2021
 • Christina Jensen :
  På tide med is i småkravsmagen?
  Rett24.no 2023
 • Christina Jensen :
  Bevistilgang i sivile saker
  2023
 • Christina Jensen :
  Preseptorisk forbrukerlovgivnings innvirkning på sivilprosessen
  2023
 • Christina Jensen :
  Småkravsprosess i et skandinavisk perspektiv
  2019
 • Christina Jensen :
  The Small Claims Procedure in Norway
  2017
 • Christina Jensen :
  Småkravsprosessens saksbehandlingsregler
  2015
 • Christina Jensen :
  Småkravsprosess
  2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Sivilprosess og menneskerettigheter

  Undervisning

  Arverett, examen facultatum (jussfaglig variant), internasjonal privatrett, sivilprosess, konkurs.


  Medlem i forskningsgruppe