Personkort bilde

Kristiansen, Wenche-Lise

Fellestjeneste for eksamen og vitnemål Seksjon for studieadministrasjon
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Eksamensavvikling hovedsak Campus Alta
  • Tilrettelegging til eksamen
  • WISEFLOW - grunnleggende
  • FS
  • Sensurregistrering

[Loading...]