Wenche-Lise Kristiansen


Eksamenstjenesten UiT

Stillingsbeskrivelse

  • Eksamensavvikling hovedsak Campus Alta
  • Tilrettelegging til eksamen
  • Digital eksamen (Wiseflow)
  • Felles studentsystem (FS)
  • Sensur
  • Vitnemål