kurt_henrik_dalmo
Foto: Dalmo Kurt Henrik
kurt_henrik_dalmo
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi kurt.h.dalmo@uit.no 77660306 Tromsø MH-bygget L.09.370

Dalmo, Kurt Henrik


Arbeidstittel

Rådgiver

Stillingsbeskrivelse

Rådgiver, forskning- og tidsskriftadministrasjon


  • Dalmo, Kurt Henrik. Krig og historie - Narvik 1940. Militærhistorisk rekonstruksjon og historiografisk analyse av felttoget ved Narvik, 9. april til 10. juni 1940.. 2021 ISBN 978-82-8244-261-9.
  • Dalmo, Kurt Henrik. Likvideringer. Innledning til filmen Flammen og Citronen.. Dansk filmuke 2021-10-10 - 2021-10-10 2021.
  • Dalmo, Kurt Henrik. Krig og historie - Narvik 1940.. Forskningsdagene 2021-10-02 - 2021-10-02 2021.
  • Dalmo, Kurt Henrik. ’War and Society’. Beskriv, diskuter og perspektiviser forskningsfeltet i forhold til andre nærliggende forskningsfelt, slik som militærhistorie, strategiske studier og freds- og konfliktforskning. Prøveforelesning 2021-05-28 - 2021-05-28 2021.
  • Dalmo, Kurt Henrik. Rydder opp i misforståelser om krigen.. 2021.
  • Dalmo, Kurt Henrik. Ny doktorgrad: Trodde du at de allierte kom til Narvik for å hjelpe nordmennene mot tyskerne? Da må du tro om igjen.. 2021.
  • Dalmo, Kurt Henrik. Trodde du at de allierte kom til Narvik for å hjelpe nordmennene mot tyskerne? Da må du tro om igjen.. 2021.
  • Dalmo, Kurt Henrik. Ble kapret av nazistene for 82 år siden - her er de aller første bildene.. 2021.
  • Dalmo, Kurt Henrik. Kjempet og led for hver meter. 2020.
  • Dalmo, Kurt Henrik. Kjempet og led for hver meter. 2020.
  • Dalmo, Kurt Henrik. Narvikfelttoget.. Lanseringsmøte Krigsår Bind 3 2019-03-18 - 2019-03-18 2019.
  • Dalmo, Kurt Henrik. The Norwegian Campaign 1940. 86th Annual Meeting of the Society for Military History 2019-05-09 - 2019.
  • Dalmo, Kurt Henrik. Gratangen og krigshistorisk debatt. Altaposten 2019.
  • Dalmo, Kurt Henrik. Rambergs forsvar av Alta bataljon. Altaposten 2019.
  • Dalmo, Kurt Henrik. Kampen om Norge. 2018.
  • Dalmo, Kurt Henrik; Karlsson, Linus. Inventering over forskning etter 1991 på svensk-norske relasjoner under andre verdenskrig.. 2018.
  • Dalmo, Kurt Henrik. The Narvik campaign: A Norwegian perspective.. In a World of Total War: Norway 1939–1945 2018-06-26 - 2018-06-28 2018.
  • Dalmo, Kurt Henrik. Felttoget ved Narvik 9. april til 10. juni 1940. (fulltekst) Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2017.
  • Dalmo, Kurt Henrik. Felttoget i Nord-Norge: 62 dager med kamp. Krigen lengst i sør - og lengst i nord 2017-12-06 - 2017-12-06 2017.
  • Dalmo, Kurt Henrik. Geirr H. Haar: I skjul for fienden. Historien om den britiske flåtebasen i Skjelfjord, Lofoten, april–mai 1940. Historisk Tidsskrift (Norge) 2017; Volum 96 (2). ISSN 0018-263X.s 237 - 240.
  • Dalmo, Kurt Henrik; Fagertun, Fredrik. Krigshistorien og Bjerkvik 13. mai 1940. Fremover 2016.
  • Dalmo, Kurt Henrik; Markussen, Joakim Aalmen. Gratangen og slaget om Narvik – Vesterålens ungdom var med. Bladet Vesterålen 2016. ISSN 1891-6147.
  • Dalmo, Kurt Henrik; Markussen, Joakim Aalmen. Narvik 1940 - mer enn nordnorsk historie. Fremover 2016.
  • Dalmo, Kurt Henrik; Markussen, Joakim Aalmen. Mer enn nordnorsk krigshistorie. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
  • Dalmo, Kurt Henrik; Markussen, Joakim Aalmen. Narvik 1940 – mer enn nordnorsk historie. NordNorsk debatt 2016.
  • Dalmo, Kurt Henrik; Fagertun, Fredrik. Krigshistorien og Bjerkvik 13. mai 1940. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
  • Dalmo, Kurt Henrik; Fagertun, Fredrik. Krigshistorien og Bjerkvik 13. mai 1940. NordNorsk debatt 2016.
  • Dalmo, Kurt Henrik. Slik skulle russerne ta Tromsø. 2015.
  • Dalmo, Kurt Henrik. Frøy-stillingene. Bakgrunn for forsvarets utbygging av permanente stillinger i Lyngen-området. Foredrag for Troms Militære Samfunn 2015-11-02 - 2015-11-02 2015.
  • Dalmo, Kurt Henrik. Forsvarsstillinger i Lyngen-området: Bakgrunn og beslutning om bygging 1950-1981. Oslo Files on Defence and Security 2014 (3). ISSN 1504-6753.s doi: http://ifs.forsvaret.no/publikasjoner/oslo_files/OF_2014/Sider/OF_3_2014.aspx.
  • Se alle arbeider i CRIStin →


    Forskningsinteresser

    Andre verdenskrig med vekt på Norge og norsk deltagelse. I første rekke angrepet på Norge, herunder forspillet til og det påfølgende felttoget.

    Norsk sikkerhetspolitikk, særlig ovenfor Sovjetunionen etter andre verdenskrig.

    Militærhistorisk metode.

    Undervisning

    Tidligere undervisning. (Emneansvarlig og/eller forelesninger)

    • HIS-1003 Nasjonalisme, imperialisme og globalisering 1850–2000
    • HIS-1008 Norge i internasjonal politikk
    • HIS-1025 Norge og den andre verdenskrigen
    • HIS-1050 Introduksjon i historie. Hvordan historie blir til. Nettvariant
    • HIS-2010 Bacheleroppgave i historie
    • HIS-2022 Bacheleroppgave i historie. Lektorstudiet.
    • HIS-3021 Frå nordfront til isfront

     

     

     


    Medlem i forskergruppe


    CV

    Jobb:

    2021-dd Rådgiver, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord, UiT

    2016-2020 Stipendiat, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT

    2014-2016 Førstekonsulent forskningsstøtte, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord, UiT

    2013-2014 Personalkonsulent, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT

    2011-2013 Masterprogrammet i historie, UiT

    1994-2011 Offiser i Hæren, inkludert Krigsskolen (1998-2000)

     

    Verv:

    • Aug 2016–juli 2019. Instituttstyret ved AHR. Representant for ansatte i midlertidig stilling.
    • Jan 2019–des 2019. Forskningsetisk utvalg ved UiT Norges arktiske universitet. Studentmedlem (stipendiat). 
    • Aug 2018–juli 2019. Ph.d-utvalget ved HSL. Studentrepresentant (valgt).
    • Aug 2018–juli 2019. Tilsettingsutvalget ved HSL. Representant for stipendiater. 
    • Aug 2018–juli 2019. Universitetsstyret ved UiT - Norges arktiske universitet. Vararepresentant for ansatte i midlertidig stilling.
    • Aug 2017–juli 2018. Ph.d-utvalget ved HSL. Vara studentrepresentant (valgt).
    • Aug 2017–juli 2018. Tilsettingsutvalget ved HSL. Vararepresentant for stipendiater.
    • Sept 2014–mar 2016. Instituttstyret ved RKBU. Vararepresentant teknisk/administrativt ansatte.

    MH-bygget L.09.370