Bilde av Innjord, Aud Kirsten Andersen
Bilde av Innjord, Aud Kirsten Andersen
Institutt for barnevern og sosialt arbeid aud.k.innjord@uit.no +4778450382 91127769 Alta ALTA_PAV P206

Innjord, Aud Kirsten Andersen


Førstelektor - Sosialt arbeid


 • Dorte Caswell, Aud Kirsten Innjord :
  Inklusjonsorientert Nav-praksis?
  2015
 • Dorte Caswell, Aud Kirsten Innjord :
  Inklusjonsorientert Nav-praksis?
  Tidsskrift for velferdsforskning 2011
 • Aud Kirsten Innjord, Anita Røysum :
  Ubehaget - del av den profesjonelle selvforståelsen?
  2006 OMTALE
 • Aud Kirsten Andersen Innjord :
  Arbeidet med å være syk og under arbeidsavklaring
  15. februar 2023
 • Aud Kirsten Andersen Innjord :
  Å være syk og under arbeidsavklaring er også arbeid, mener forsker
  13. februar 2023 FULLTEKST
 • Aud Kirsten Andersen Innjord :
  Arbeidet som ikke teller med
  Dagsavisen 23. november 2022
 • Aud Kirsten Innjord :
  Arbeidet med å være syk og under arbeidsavklaring. En kritisk kulturanalyse av hvordan unge opplever situasjonen med å være syk og under arbeidsavklaring
  2021 FULLTEKST
 • Aud Kirsten Innjord :
  Arbeidet med å være syk og under arbeidsavklaring
  2021
 • Aud Kirsten Innjord :
  Å være syk er et slags arbeid
  Psykisk helse 2021 DATA
 • Aud Kirsten Innjord :
  Å ta de unge sitt ståsted. Institusjonell etnografi som tilnærming i praksisbasert forskning
  2014
 • Aud Kirsten Innjord :
  Nyansert, interessant og urovekkende om nye NAV-praksiser. En anmeldelse av Tone Alm Andreassen og Knut Fossestøl (red) 2011:NAV ved et veiskille. Organisasjonsendring som velferdsreform
  Tidsskrift for velferdsforskning 02. mars 2012
 • Aud Kirsten Innjord :
  Skaper stress, ikke mestering. (Debattinnlegg om praktisering av meldekort i NAV)
  Dagbladet 01. august 2012
 • Aud Kirsten Innjord , Merethe Giertsen :
  Seksualitet - en disktinksjon å regne med - også på sosialarbeiderutdanninger
  Høgskolen i Oslo og Akershus 2010
 • Aud Kirsten Innjord :
  Ny arbeids- og velferdsforvaltning: Verdier på spill Om arbeidsdeling og nye grensedragninger i velferdsstaten
  2010 OMTALE
 • Aud Kirsten Innjord :
  Sosialt arbeid i NAV: Kamp om Innholdet i `NAV-praksisene` Helhetsorientering i oppfølgingsarbeidet på spill?
  2010
 • Aud Kirsten Innjord :
  NAV som nytt handlingsrom for sosialt arbeid
  2010
 • Aud Kirsten Innjord, Wenche Kjæmpenes :
  Med blikket rettet mot NAV-reformen: Verdier på spill?
  2009
 • Wenche Kjæmpenes, Aud Kirsten Innjord :
  Med blikket rettet mot NAV-reformen: Verdier på spill?
  2009
 • Aud Kirsten Innjord :
  Kalkulert kaos? Debattinnlegg i den pågående debatten om NAV
  Dagbladet 21. februar 2009
 • Aud Kirsten Innjord, Merethe Giertsen :
  Seksualitet. En distinksjon å regne med - også på sosialarbeiderutdanninger
  2009 FULLTEKST
 • Aud Kirsten Innjord , Ingrid Røstad Fløtten, Baard Bugge Pedersen :
  Rapport fra granskingsutvalget for barnehjemmene i Finnmark: Rapport fra utvalg oppnevnt av Fylkesmannen i Finnmark 4. oktober 2007: rapport avgitt 25. september 2008
  2008 FULLTEKST
 • Aud Kirsten Innjord, Wenche Kjæmpenes :
  Med blikket rettet mot NAV-reformen
  2008
 • Aud Kirsten Innjord, Wenche Kjæmpenes :
  "Med blikket mot NAV-reformen". Innlegg på seminar for NAV Alta arbeid, NAV Alta trygd og sosialtjenesten i Alta
  2008
 • Aud Kirsten Innjord, Wenche Kjæmpenes :
  NAV-reformen - verdier på spill? Om forholdet mellom rettighets-,behandlings-og arbeidsformidlingsorienteringer i etablering av et lokalt NAV-kontor
  2008
 • Wenche Kjæmpenes, Aud Kirsten Innjord :
  Verdier på spill: En undersøkelse om NAV reformen i en lokal kontekst i Finnmark
  2008
 • Wenche Kjæmpenes, Aud Kirsten Innjord :
  Med blikket rettet mot NAV-reformen
  2008
 • Wenche Kjæmpenes, Aud Kirsten Innjord :
  Nav -reformen - Verdier på spill? Om forholdet mellom rettighets-, behandlings- og arbeidsformidlingsorienteringer i etablering av et lokalt NAV- kontor
  2008
 • Wenche Kjæmpenes, Aud Kirsten Innjord :
  Nav - et nytt lokalt handlingsrom for forvaltning av offentlig velferd?
  2008
 • Wenche Kjæmpenes, Aud Kirsten Innjord :
  Med blikket rettet mot NAV
  2008
 • Wenche Kjæmpenes, Aud Kirsten Innjord :
  Med blikket rettet mot NAV-reformen
  2008
 • Aud Kirsten Innjord, Wenche Kjæmpenes :
  Med blikket rettet mot NAV-reformen
  2008
 • Aud Kirsten Innjord, Wenche Kjæmpenes :
  Med blikket rettet mot NAV-reformen
  2008
 • Aud Kirsten Innjord :
  "De sier jeg skal bli sosionom..." Formende fellesskap og paradoksale praksiser - mangfold, makt og motstand i profesjonell selvforståelse
  2004

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

   

   

    

  Undervisning

  Underviser ved bachelor i sosialt arbeid

  Fagansvarlig for kurset Mangfold&marginalisering - kjønn, seksualitet og sosialt arbeid  

  Koordinator for videreutdanningen Barnevern i minoritetsperpektiv


  Medlem i forskningsgruppe  ALTA_PAV P206

  Klikk for større kart