Personkort bilde

Sigmund Andersen

Universitetslektor Idrettshøgskolen
Flag icon Flag icon

Fagkoordinator for Arktisk Naturguide på Svalbard.

 • Andersen, Sigmund; Rolland, Carsten Gade. Educated in friluftsliv – working in Tourism. A study exploring principles of friluftsliv in nature guiding.. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2018; Volum 18 (4). ISSN 1502-2250.s 362 - 376.s doi: 10.1080/15022250.2018.1522727.

 • Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Naturguiding - profesjonalisering eller kommersialisering av friluftslivskompetanse?. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1755-7.s 153 - 181.

 • Røkenes, Arild; Andersen, Sigmund. The arctic nature guide program at 78° north. Venture Publishing 2015 ISBN 978-1-939476-04-3.s 141 - 147.

 • Ewert, Alan W; Sibthorp, Jim; Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Outdoor Adventure Education. Foundations, Theory, and Research. Human Kinetics 2014 ISBN 9781450442510.s 100 - 101.

 • Røkenes, Arild; Andersen, Sigmund. Risikostyring og HMS i naturbasert reiseliv-en håndbok https://doi.org/10.7557/sr.2019.1. (data) 2019.

 • Andersen, Sigmund. Guiding i Polare strøk. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028682.s 189 - 203.

 • Wilkens, Rene; Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. How do nature guides understand and practice transparent nature guiding?. International Adventure Conference 2018-01-31 - 2018-02-02 2018.

 • Andersen, Sigmund. The Guide and the nature. Guideopplæring 2018-06-11 - 2018-06-11 2018.

 • Andersen, Sigmund. Fremtiden svalbard Guide. Guideseminar 2018-02-06 - 2018-02-06 2018.

 • Andersen, Sigmund. Jubileumstur til Svalbards høyeste fjell. (data) 2018.

 • Andersen, Sigmund. Kven skal ta seg av turistane på Svalbard?. 2018.

 • Andersen, Sigmund. Fra skredkurs til brekurs. 2018.

 • Andersen, Sigmund. Arrangerer kurs for «alle». 2018.

 • Andersen, Sigmund. På tide med krav til guidene. 2018.

 • Andersen, Sigmund. Vekst og hensyn til natur. Svalbardposten 2018.

 • Andersen, Sigmund; Rolland, Carsten Gade. Hva kan UiT bidra med inn i fremtidens arktiske reiseliv?. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Andersen, Sigmund. Guider, kompetanse, krav og glansbilder. Svalbardposten 2018.

 • Andersen, Sigmund. Slow learning in Nature – Educating professional nature guides. UNIS learning Forum 2017-10-24 - 2017-10-26 2017.

 • Andersen, Sigmund. Hvordan lære å begrense seg når det gjelder utnyttelsen av naturen?. Naturfilosofisk seminar 2017-11-04 - 2017-11-04 2017.

 • Einang, Ola; Andersen, Sigmund; Løland, Stig. A polar bear attack – reflection on rule based risk management in Adventure Tourism. The fifth International Adventure Conference. 2016-10-19 - 2016.

 • Røkenes, Arild; Andersen, Sigmund. HUMAN FACTORS AND AVALANCHE DECISION MAKING IN A COMMERCIAL CONTEXT. International Adventure Conference 2016-10-19 - 2016-10-21 2016.

 • Røkenes, Arild; Andersen, Sigmund. Human Factors and avalanche decision in a commercial context. International Snow Science Workshop 2016-10-03 - 2016-10-07 2016.

 • Løvoll, Helga Synnevåg; Einang, Ola; Andersen, Sigmund; Løland, Stig. Nature guiding: supporting guest happiness along with a low ecological footprint. The 5th International Adventure Conference 2016-10-19 - 2016-10-21 2016.

 • Rolland, Carsten Gade; Hetland, Audun; Engeset, Rune; Nordahl, Espen; Michaelsen, Bjørn; Andersen, Sigmund; Landrø, Markus; Andrea, Mannberg. CARE - Center for Avalanche Research and Education – the Science Programme. International Snow Science Workshop (data) 2016-10-03 - 2016-10-07 2016.

 • Espen, Nordahl; Rolland, Carsten Gade; Engeset, Rune; Hetland, Audun; Andersen, Sigmund; Michaelsen, Bjørn; Landrø, Markus. The Norwegian Avalanche Science Center - fokus on Human Factors. International Snow Science Workshop (data) 2016-10-03 - 2016-10-07 2016.

 • Andersen, Sigmund. Populært guidestudie. 2015.

 • Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Kvalitet og kompetanse i naturbasert reiseliv. Utemagasinet 2015; Volum 81 (3). ISSN 0281-2932.s 36 - 37.

 • Andersen, Sigmund; Einang, Ola. Risiko og Læring i Isbjørnmøte. Kroppsøving 2015 (3). ISSN 0333-0141.s 18 - 21.

 • Rolland, Carsten Gade; Røkenes, Arild; Andersen, Sigmund. Utdanning av naturguide. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Utvikling av naturguideutdanninger ved Høgskolen i Finnmark. 2014.

 • Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Norway's Friluftsliv. Human Kinetics 2014 ISBN 9781450442510.s 100 - 101.

 • Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Naturguiding - en profesjonalisering av friluftslivet. Seminar 2014-01-06 - 2014.

 • Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. How do nature-guides work to enhance the experiences of guests in nature?. 2014 International Adventure Conference 2014-11-24 - 2014-11-26 2014.

 • Andersen, Sigmund. Vil du bli Isbreguide?. 2014.

 • Andersen, Sigmund; Rolland, Carsten Gade; Røkenes, Arild. Profesjonelle Naturguider. www.utemagasinet.no 2014; Volum Juni.s 30 - .

 • Andersen, Sigmund; Rolland, Carsten Gade. Profesjonelle Naturguider. www.utemagasinet.no 2014; Volum Juni.s 30 - 30.

 • Røkenes, Arild; Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Bransjestandard for naturguider. Nasjonal utdanning for naturguider 2013-10-28 - 2013-10-28 2013.

 • Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Naturguideutdanning ved Høgskolen i Finnmark. Nettverksmøte VIRKE Reiseliv 2013-03-09 - 2013-03-09 2013.

 • Andersen, Sigmund; Rolland, Carsten Gade. Arctic Nature Guide - the friluftsliv approach to nature guiding.. The Gargia-conference 2011-10-20 - 2011-10-21 2011.

 • Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Arctic Nature Guide: theoretical and practical approaches.. Internseminar guideutdanning og naturguiding 2011-01-30 - 2011-01-31 2011.

 • Røkenes, Arild; Andersen, Sigmund. Risikostyring og HMS i naturbasert reiseliv-en håndbok https://doi.org/10.7557/sr.2019.1. (data) 2019.

 • Andersen, Sigmund. Guiding i Polare strøk. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028682.s 189 - 203.

 • Wilkens, Rene; Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. How do nature guides understand and practice transparent nature guiding?. International Adventure Conference 2018-01-31 - 2018-02-02 2018.

 • Andersen, Sigmund. The Guide and the nature. Guideopplæring 2018-06-11 - 2018-06-11 2018.

 • Andersen, Sigmund. Fremtiden svalbard Guide. Guideseminar 2018-02-06 - 2018-02-06 2018.

 • Andersen, Sigmund. Jubileumstur til Svalbards høyeste fjell. (data) 2018.

 • Andersen, Sigmund. Kven skal ta seg av turistane på Svalbard?. 2018.

 • Andersen, Sigmund. Fra skredkurs til brekurs. 2018.

 • Andersen, Sigmund. Arrangerer kurs for «alle». 2018.

 • Andersen, Sigmund. På tide med krav til guidene. 2018.

 • Andersen, Sigmund. Vekst og hensyn til natur. Svalbardposten 2018.

 • Andersen, Sigmund; Rolland, Carsten Gade. Hva kan UiT bidra med inn i fremtidens arktiske reiseliv?. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Andersen, Sigmund. Guider, kompetanse, krav og glansbilder. Svalbardposten 2018.

 • Andersen, Sigmund. Slow learning in Nature – Educating professional nature guides. UNIS learning Forum 2017-10-24 - 2017-10-26 2017.

 • Andersen, Sigmund. Hvordan lære å begrense seg når det gjelder utnyttelsen av naturen?. Naturfilosofisk seminar 2017-11-04 - 2017-11-04 2017.

 • Einang, Ola; Andersen, Sigmund; Løland, Stig. A polar bear attack – reflection on rule based risk management in Adventure Tourism. The fifth International Adventure Conference. 2016-10-19 - 2016.

 • Røkenes, Arild; Andersen, Sigmund. HUMAN FACTORS AND AVALANCHE DECISION MAKING IN A COMMERCIAL CONTEXT. International Adventure Conference 2016-10-19 - 2016-10-21 2016.

 • Røkenes, Arild; Andersen, Sigmund. Human Factors and avalanche decision in a commercial context. International Snow Science Workshop 2016-10-03 - 2016-10-07 2016.

 • Løvoll, Helga Synnevåg; Einang, Ola; Andersen, Sigmund; Løland, Stig. Nature guiding: supporting guest happiness along with a low ecological footprint. The 5th International Adventure Conference 2016-10-19 - 2016-10-21 2016.

 • Rolland, Carsten Gade; Hetland, Audun; Engeset, Rune; Nordahl, Espen; Michaelsen, Bjørn; Andersen, Sigmund; Landrø, Markus; Andrea, Mannberg. CARE - Center for Avalanche Research and Education – the Science Programme. International Snow Science Workshop (data) 2016-10-03 - 2016-10-07 2016.

 • Espen, Nordahl; Rolland, Carsten Gade; Engeset, Rune; Hetland, Audun; Andersen, Sigmund; Michaelsen, Bjørn; Landrø, Markus. The Norwegian Avalanche Science Center - fokus on Human Factors. International Snow Science Workshop (data) 2016-10-03 - 2016-10-07 2016.

 • Andersen, Sigmund. Populært guidestudie. 2015.

 • Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Kvalitet og kompetanse i naturbasert reiseliv. Utemagasinet 2015; Volum 81 (3). ISSN 0281-2932.s 36 - 37.

 • Andersen, Sigmund; Einang, Ola. Risiko og Læring i Isbjørnmøte. Kroppsøving 2015 (3). ISSN 0333-0141.s 18 - 21.

 • Rolland, Carsten Gade; Røkenes, Arild; Andersen, Sigmund. Utdanning av naturguide. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Utvikling av naturguideutdanninger ved Høgskolen i Finnmark. 2014.

 • Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Norway's Friluftsliv. Human Kinetics 2014 ISBN 9781450442510.s 100 - 101.

 • Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Naturguiding - en profesjonalisering av friluftslivet. Seminar 2014-01-06 - 2014.

 • Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. How do nature-guides work to enhance the experiences of guests in nature?. 2014 International Adventure Conference 2014-11-24 - 2014-11-26 2014.

 • Andersen, Sigmund. Vil du bli Isbreguide?. 2014.

 • Andersen, Sigmund; Rolland, Carsten Gade; Røkenes, Arild. Profesjonelle Naturguider. www.utemagasinet.no 2014; Volum Juni.s 30 - .

 • Andersen, Sigmund; Rolland, Carsten Gade. Profesjonelle Naturguider. www.utemagasinet.no 2014; Volum Juni.s 30 - 30.

 • Røkenes, Arild; Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Bransjestandard for naturguider. Nasjonal utdanning for naturguider 2013-10-28 - 2013-10-28 2013.

 • Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Naturguideutdanning ved Høgskolen i Finnmark. Nettverksmøte VIRKE Reiseliv 2013-03-09 - 2013-03-09 2013.

 • Andersen, Sigmund; Rolland, Carsten Gade. Arctic Nature Guide - the friluftsliv approach to nature guiding.. The Gargia-conference 2011-10-20 - 2011-10-21 2011.

 • Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Arctic Nature Guide: theoretical and practical approaches.. Internseminar guideutdanning og naturguiding 2011-01-30 - 2011-01-31 2011.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe