Bilde av Henriksen, Jan-Erik
Bilde av Henriksen, Jan-Erik
Institutt for barnevern og sosialt arbeid jan.e.henriksen@uit.no +4778450284 Her finner du meg

Jan-Erik Henriksen


Dosent, sosialt arbeid

Arbeidsområder

Forskergruppe

 • Jan-Erik Henriksen, Tone Larsen :
  Kan urfolkskunnskap og kolonialiseringsbevissthet bidra til det grønne skiftet?
  Fagbokforlaget 2023 ARKIV
 • Jan-Erik Henriksen, Ida Marie Hydle :
  Restoring Justice and Environmental Knowledge in Sámi Reindeer Husbandry?
  Palgrave Macmillan 2022 DOI
 • Nina Doering, Stephan Dudeck, Shelly Elverum, Charleen Fisher, Jan-Erik Henriksen, Thora Martina Herrmann m.fl.:
  Improving the relationships between Indigenous rights holders and researchers in the Arctic: An invitation for change in funding and collaboration
  Environmental Research Letters 2022 ARKIV / DOI
 • Jan Erik Henriksen, Ida Marie Hydle :
  Sámi reindeer herding as resilient way of life
  Routledge 2021 DOI
 • Jan-Erik Henriksen, Ida Marie Hydle :
  Refleksjonsverksted som ledelsesverktøy i NAV
  Orkana Forlag 2021 DOI
 • Jan Erik Henriksen, Ida Marie Hydle :
  Restoring Justice and autonomy in Sámi reindeer husbandry
  Orkana Forlag 2019
 • Jan Erik Henriksen, Ida Marie Hydle, Britt Kramvig :
  Applying a decolonized understanding in healing processes
  2019 FULLTEKST
 • Jan Erik Henriksen, Ida Marie Hydle :
  Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding in Social Work and Healing Prosesses
  2019
 • Jan-Erik Henriksen, Nina Hermansen :
  Ensuring Indigenous data sovereignity and governance in European arctic research; a rpadmap towards decolonial Arctic research
  2023
 • Jan-Erik Henriksen :
  A sami communication model
  2023
 • Jan-Erik Henriksen, Britt Kramvig, Nina Hermansen, Eva Fjellgren, Aslak Holmberg :
  Ensuring Indigenous data sovereignity and governance in European research; a roadmap towards decolonial research
  2023
 • Jan-Erik Henriksen :
  Ensuring Indigenous data sovereignitŧ and governance in European arctic research: a roadmap tošards decolonial Arctic research
  2023
 • Thora Martina Hermann, Jan-Erik Henriksen, Britt Kramvig, Nina Hermansen, Francesca Brunner, Anne Chahine m.fl.:
  Comprehensive Policy-Brief to the EU Commission- Roadmap to decolonial Artic research
  2023
 • Jan-Erik Henriksen :
  The meaning and challenge of the rivers and fjords in north Sapmi.
  2023
 • Jan-Erik Henriksen :
  Kan urfolkskunnskap og kolonilaisderingsbeissthet bidra til det grønne skiftet?
  2023
 • Jan-Erik Henriksen, Britt Kramvig, Nina Hermansen, Eva Maria Bircher Fjellheim, Aslak Holmberg :
  Comprenhensive Policy Brief to the EU commision: Roadmap to decolonial arctic research
  2023
 • Jan-Erik Henriksen :
  Workshop leader
  2023
 • Jan-Erik Henriksen :
  The meaning and challence of the rivers ans fjords in North Sapmi
  2023
 • Jan-Erik Henriksen :
  Samskaping ut fra et "two eyed seeibg " perspektiv
  2023
 • Jan-Erik Henriksen :
  Barnevernet og samisk kulturanalytisk kompetanse
  2023
 • Jan-Erik Henriksen :
  Barnevernet og samisk kulturanalytiske kompetanse
  2023
 • Jan-Erik Henriksen :
  Noen urfolksmodeller for forsoning
  2023
 • Jan-Erik Henriksen :
  Samisk kulturanalytisk kompetanse i NAV Troms og Finnmark
  2022
 • Jan-Erik Henriksen :
  Samisk kulturanalytisk kompetanse i NAV Troms og Finnmark
  2022
 • Mai Camilla Munkejord, Jan-Erik Henriksen, June Brita Eira, Anne Giæver, Grete Mehus, Tove Synnøve Mentsen Ness m.fl.:
  Coming of age in indigenous societies
  2022 DATA
 • Jan-Erik Henriksen, Stine Dale :
  Fra kompetansestyring til selvledelse. Lærende organisasjoner i endring.
  2022
 • Jan-Erik Henriksen :
  Bildefortelling fra boka “Coming of age in indigenous societies”. Photovoice som en dekolonial metode
  2022
 • Jan-Erik Henriksen :
  Mekling basert på en samisk kommunikasjonsmodell
  2022
 • Jan-Erik Henriksen :
  Mekling basert på en samisk kommunikasjonsmodell
  04. februar 2022
 • Mai Camilla Munkejord, Susanne Hætta, June Brita Eira, Anne Giæver, Jan-Erik Henriksen, Grete Mehus m.fl.:
  Coming of Age in Indigenous Societies
  Power Point slynge med utdrag av fotovoice boken i anledning Februar 6.2022 2022
 • Jan-Erik Henriksen :
  Nature- human relationships. A thematic analysis of photo stories told by older North Sami.
  2022
 • Jan-Erik Henriksen, Monica Skrindo Sedahl :
  Introduksjon til lærende fellesskap
  2022
 • Jan-Erik Henriksen :
  MEKLING I REINDRIFTEN. En dybdeanalyse av noen meklingserfaringer i forbindelse med Landbruksdirektoratets utredning om mekling som instrument for å løse konflikter i reindriftsnæringen
  2022 ARKIV
 • Jan Erik Henriksen :
  On nature-based activities and the significance of nature and animals in the photovoice stories narrated by older North Sámi people (preliminary findings)
  2021
 • Mai Camilla Munkejord, Jan Erik Henriksen, June Brita Eira, Grete Mehus, Tove Synnøve Mentsen Ness, Wasiq Silan :
  Coming of age in indigenous societies - lansering av FOTOBOK og digital fotoutstilling - laget og presentert i samarbeid med Susanne Hætta
  2021
 • Jan Erik Henriksen, Mai Camilla Munkejord :
  Forskningsprosjekt om aldring i urfolkssamfunn i Norge og Taiwan
  23. november 2021
 • Mai Camilla Munkejord, Jan Erik Henriksen :
  Hálida boarásmanbeivviid maid borrat. Biepmu masa lea hárjánan
  26. november 2021
 • Mai Camilla Munkejord, Susanne Hætta, June Brita Eira, Anne Giæver, Jan Erik Henriksen, Grete Mehus m.fl.:
  Coming of age in indigenous societies
  2021
 • Jan Erik Henriksen, Ida Marie Hydle :
  Sirkelbasert veiledning i praksis og utdanning. Med et særlig fokus på samiske forhold
  2019
 • Jan Erik Henriksen :
  Human Rights and social work with Sami issues. Restorative practice and reconciliation
  2019
 • Jan Erik Henriksen, Ida Marie Hydle :
  Fra konflikt til samarbeid. Workshop om bruk av sirkelveiledning for ledere i NAV. Del 2.
  2019
 • Jan Erik Henriksen, Ida Marie Hydle, Marlene Bruun Lauridsen :
  ALIN wp3: Sirkelveiledning i NAV
  2019
 • Jan Erik Henriksen :
  A sami communication model
  2019
 • Jan Erik Henriksen :
  Decolonization and restorative justice
  2019
 • Jan Erik Henriksen :
  Sirkelbasert veiledning i praksis og utdanning. Med et særlig fokus på samiske forhold.
  2019
 • Jan Erik Henriksen, Ida Hydle :
  Introducing peace making circle as a tool to leaders in a bureaucratic welfare state organization
  2019
 • Jan Erik Henriksen, Ida Hydle :
  Sirkelbasert gruppeveiledning og lederutvikling, del 2.
  2019
 • Jan Erik Henriksen, Ida Hydle :
  Restoring Justice and autonomy in Sámi reindeer husbandry?
  2019
 • Jan Erik Henriksen :
  Coming of age in indigenous communities: Ageing, quality of life and homebased elderly care in Sápmi and Atayal region, Taiwan (2019 -2022).
  2019
 • Jan Erik Henriksen, Ida Hydle :
  Sirkelbasert gruppeveiledning og ledelsesutvikling, del 1.
  2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  CV

  Curriculum Vitae  -  Jan Erik Henriksen f.21.07.1957

  UTDANNING.

  1979 - 82                    Sosionomutdanning ved Nordland DH

  vår  1994                    Cand. socion, hovedfag i sosialt arbeid ved Universitetet i Trondheim.

  1.1.2002                     Førstelektor

  1.11.2012                   Dosent i sosialt arbeid

   

  PRAKSIS.

  1.8.82 - 1.9.83            Sosialkonsulent, Tysfjord kommune.

  1.9.83 - 31.9.89          Sosialsjef, Kautokeino kommune.

  1.10.89 -1.3.92           Etter- og videreutdanningskonsulent, sos.arb.utd v/ FDH

  1.3.92 –31.12.93        Praksiskonsulent , sos.arb. utd v/ FDH.

  20.2.94   –20.5.95      Studieleder/seksjonsleder for  sosialarbeiderseksjonen, HIF

  1.1.94-31.12.98          Amanuensis i sosialt arbeid, HIF

  31.8.98- 1.5.01           Prosjektleder 20% for nasjonalt prosjekt: Flerkulturell forståelse i høgere utd.

  1.8.98-31.12.98          Prosjektleder 80%: Utdanningstilbud  for samiske behov.

  1.1.99 –31.7.00          Dekanus, Avdeling for fritid og kultur

  1.2.02 – 1.8.03           Prorektor , HIF

  1.2.2002 – 20.10.12   Førstelektor i sosialt arbeid

  Fra 1.11.2012 – dd    Dosent i sosialt arbeid  

   

  Nasjonale verv, lederverv

  1985/86                      Leder Nordisk Volleyballkomite for nordkalotten.

  1986/88                      Leder for Sami Sosialbargiid Searvi.

  1989/93                      Forbundsstyremedlem i Norsk Sosionomforbund-NOSO

  1990/94                      Leder for NOSO,s ( FO) samepolitiske utvalg.

  1991/94                      Styremedlem i BUP regionsenter, helseregion 5.

  1994/98                      Medlem i nasjonal prosjektgruppe om  Norge som flerkulturelt samfunn.

  1997- 2000                 Leder Hif,s Urfolksforskningsgruppe.

  1.2.02 – 1.8.03            Leder av HIF,s FoU utvalg og leder av HIF,s studiekvalitetsutvalg..

  1.7.02 -1.7.2004         Landstyremedlem i Norske Samers Riksforbund (NSR)

  2003 – 2005                Møtende varamedlem til styret for VOX - nasjonalt voksenopplæringsinstitutt

  2004 – dd                    Godkjent som faggkyndig dommer for fylkesnemnda og tingrett.

  15.11.05-31.12.06      Leder i Fou-styret SANKS

  1.1.06 -   dd                Styreleder i  Altta Siida A/S

  24.5.07–1.1.10           Medlem i Finnmarkseiendommens kontrollkomite

  1.7.08 – 31.12.09       Leder  for Sametingets valgnemnd

  1.10.2011 – 31.08.13 Medlem i styret for  Nordic Association of Schools of Social Work.

  1.8.2013 – dd             Leder for forskninggruppe for barnevern og sosialt arbeid v UiT.

         

  Fou prosjekter:

   

  Mathisen, S – Olsen, K – Pedersen, H & Henriksen Jan Erik:

  Flerkulturelle møteplasser. Nordnorsk hverdagsliv i 

  etniske grenseområder.  Prosjektmedarbeider. Tildelt SHP midler fra NFR 2003-07.

   

  Reinen er min psykolog. Om den kulturelle kapitalens betydning for psykisk helse blant reindriftssamene i Finnmark. Tildelt midler fra SANKS, desember 2005.

   

  Forprosjekt : Makt, kjønn og overgrep i samiske områder – datert 29.1.2008.  Tildelt midler fra Sametinget og SANKS.

   

  Den samiske storfamilien i et nettverksperspektiv. Sammenskrivning/dosentopprykk  Tildelt midler fra Sametinget 2011/2012..

   

  Jan Erik Henriksen: Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Postcolonial Understanding in Healing Processes. Søknad av 18.4.2012 til NFR strategiske høgskoleprogram.

   

  Utviklingsarbeid- veiledning.

   

  Rasmussen, LG og Henriksen,J E:  Storfamilieråd som barnevernsmetode i de samiske områdene.  Prosjektbeskrivelse 15.1.99

   

  Mine bidrag i prosjekt Flerkulturell forståelse i høgere utdanning:

  -  Fagplan for undervisning i flerkulturell forståelse ved grunnutdanningene for     

     pedagoger, helse- og sosialarbeidere, politi og journalister.

  -  Utvikling av Intgreringskoffert i Flerkulturell forståelse.

  -   Barnga – et kulturmøtespill- norsk versjon.

  -   Prosjekt Flerkulturell forståelse – et nasjonalt samarbeidsprosjekt med fem høgskoler.

      Delrapport 2, 2000.

   

   

  Internasjonal formidling/gjesteopphold.

  Samenes historie - noe å lære for innvandrere? Foredrag for Dansk Flyktningeråd, Odense nov. 1988.

   Health and conditions of Indigenous Peoples. Foredrag på WCIP,s verdenskongress, Tromsø august 1990.

  Hilsen til Healing the world. Verdenskongress for urbefolkninger,Edmonton, Canada, 9.6.92.

  Mars 1995; Gjesteopphold ved Grønlands Seminarium, Nuuk.

  Formalalaš ja eahpeformalalaš sosialiserenásahusaid oktavuohta sáme servodagas. Forelesning for samiske barnehageansatte, Saariselke, Finland 8.5.98

  Febr.2000: Gjesteopphold University of Waikato, Waikato, New Zealand

  Barnga – meeting of cultures. Foredrag på  13th Annual  Conference of the European Association for International Education, Tampere  8.12.2001.

  Behovet for en utvidet nettverkstilnærming – det kultur- kontekstuelle nettverksdiagrammet som redskap. Workshop  på Nordisk seminarium om social arbete. Rovaniemi 23.8.2002

  Paper: Social capital, social

  participation and community work, Universitet I Havanna , Cuba 13.-17.12.2004

  A historical review on the development of indigeous social work in Norway. Foredrag på annual meeting for Association of Social workers in Northern Canada, Yellowknife , 6.11.2010

  Nov. 2011: Gjesteopphold v/ Nunavut Arctic College, Cambrigde Bay, Nunavut, Canada og Aurora College, Yellowknife, Canada.

  Health and resilience in healing processes. Workshop  11.6.2013 i forbindelse med  World Conference on indigenous Peoples 10. -12. June 2012 in Alta.

  Four winds, four nations, one force.  Foredrag 9.8.2013 sammen  med  universitetslektor  Ann Mari Andersen på  Second International Indigenous Voices in Social Work Conference 8. – 11.juli 2013 I Winnipeg, Canada.