Bilde av Thorslund, Berit D.
Bilde av Thorslund, Berit D.
Institutt for barnevern og sosialt arbeid berit.d.thorslund@uit.no +4778450321 93006015 Alta ALTA D118

Berit D. Thorslund


Førstelektor. Undervisning i sosialt arbeid, med et spesielt interessefelt for mennesker i samfunnet. Herunder inkludering og forebygging av prosesser som bidrar til ekskludering. Er også medansvarlig for kurset; Videreutdanning i kollegaveiledning for Nav ansatte.

Stillingsbeskrivelse

Forskning, utvikling og undervisning på Bachelor nivå og videreutdanning i kollegaveiledning i Nav.


 • Berit D. Thorslund, Mona Kiil :
  Ut av edderkoppnettet med to tomme hender: Kvinners møte med hjelpetjenestene etter vold i nære relasjoner i samiske samfunn
  Forskning og Forandring 2022 ARKIV / DOI
 • Berit Dahle Thorslund :
  Hvilken betydning har likebehandling i utøvelsen av AAP-ordningen for tilbakeførsel til reindriften?
  Fontene forskning 2017
 • Berit Dahle Thorslund :
  Barrierer for reindriftsutøvere i møte med NAV
  Orkana Forlag 2013
 • Magne Kveseth, Berit Dahle Thorslund, Mona Kiil :
  Fra vondt til verre i hjelpeapparatet
  13. oktober 2022 FULLTEKST
 • Berit Dahle Thorslund, Mona Anita Kiil :
  Vold i nære relasjoner- dobbeltydmykelse i en samisk kontekst.
  2021
 • Berit Dahle Thorslund, Else Målfrid Boine :
  Lokaltilpassede velferdstiltak i arktiske urfolks- og minoritetsområder i Norge?
  2017
 • Berit Dahle Thorslund :
  Hvorfor blir ikke reindriftsutøvere tilbakeført til yrkesaktivitet under arbeidsavklaringspenger (AAP)
  2017
 • Berit Dahle Thorslund :
  Brukermedvirkning og reindriftsutøvere i møte med Nav
  2017
 • Berit Dahle Thorslund :
  NAV reformen og inntektssikring ved sykdom; en oppfølgingsmetodikk som ivaretar de kulturelle verdier som reindriftsutøvere er bærer av?
  2012
 • Berit Dahle Thorslund :
  Når tiden blir en fiende
  Fontene 2011
 • Berit Dahle Thorslund :
  Ytelser fra Folketrygden ved sykdom, - en tilslørt utstøtingsmekanisme for de med en psykisk lidelse?
  2009
 • Berit Dahle Thorslund :
  Psykisk sykdom og ytelser fra NAV; en belastning eller hjelpeordning?
  2008
 • Berit Dahle Thorslund :
  Ytelser fra NAV ved sykdom; belastning eller hjelpeordning for de med psykiske lidelser
  2008
 • Berit Dahle Thorslund :
  Psykiske lidelser og dagens Trygdesystem: Tidsaspektet for å få tilkjent rettmessig ytelser, er det en hjelpeordning eller belastning
  2006
 • Berit Dahle Thorslund :
  Hvordan virker praktisering av dagens trygdesystem, knyttet til sykepenger, rehabilitering- og attføring på personer med psykiske lidelser?
  2005
 • Berit Dahle Thorslund :
  Sykdom, Arbeid eller trygd
  Fontene 2005
 • Berit Dahle Thorslund :
  Arbeid,sykdom og trygd
  Fontene 2005
 • Berit Dahle Thorslund :
  "Hvordan oppleves praktiseringen av dagens trygdesystem, knyttet til sykepenger, rehabilitering, attføring og uførepensjon på personer med psykiske lidelser "?
  2005
 • Berit Dahle Thorslund :
  To days social welfare-system and the time-aspect to get the just welfare for people with mental illnesses; a load or actual help?
  2005
 • Berit Dahle Thorslund :
  "Hvordan oppleves praktiseringen av dagens trygdesystem, knyttet til sykepenger, rehabilitering, attføring og uførepensjon på personer med psykiske lidelser "?
  2005

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Veiledningsprosjekter
  Thorslund, B D (2020) Revidering/ implementering av RETHOS i emneplan: Videreutdanning 10 stp: Veiledning og mentoring i sosialarbeiderprofesjonen

  Thorslund, B D., Henriksen, J E & Hydle I (2020). Utvikling av emneplan, og emnet videreutdanning 10 stp: Videreutdanning i kollegaveiledning i Nav (eksternt finansiert prosjekt i Unav). Oppstart høsten 2020.

  Thorslund, B D & Boine, E M (2017): Gjennomføring av samlings- og gruppebasert veiledning av NAV-ansatte, Tromsø. 3 samlinger våren 2017.

  Thorslund, B D, Boine E M & Hanssen, E S S (2016): Utvikling av emneplan videreutdanning 15 stp: Veiledning og mentoring i sosialarbeiderprofesjonen. Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT Campus Alta. Upublisert

  Konferanse bidrag
  Thorslund B.D (2017). Hvorfor blir ikke reindriftsutøvere tilbakeført til yrkesaktivitet under Arbeidsavklaringspenger? Alta: UiT. 4th International Indigenous Voices In Social Work Conference- Alta 2017

   

  Thorslund B.D og Boine, E (2017). Lokaltilpassede velferdstiltak i arktiske urfolks- og

  minoritetsområder i Norge. Alta: UiT. 4th International Indigenous Voices In Social Work Conference- Alta 2017

   

  Thorslund B.D (2017). Brukermedvirkning og reindriftsutøvere i møte med Nav. Trondheim:

  Biblioteket i Trondheim. Internasjonal samisk jubileums konferanse- Tråante 2017

   

  Thorslund B.D (2013). Barrierer for reindriftsutøvere i møte med Nav. Alta: UiT, Institutt for

  barnevern og sosialt arbeid. Forskningsdagene - årets kollegatreff

   

  Thorslund B.D (2011). Når tiden blir en fiende (s. 52-59). Fagartikkel, Oslo: Fontene 2011/11.

   

  Thorslund B.D (2011). Arbeidsavklaringspenger i Nav. Kronikk. Alta: Altaposten (12.11.2011).

   

  Thorslund B.D, (2009). Ytelser fra Folketrygden ved sykdom, - en tilslørt utstøtingsmekanisme for de med en psykisk lidelse? Alta: Høgskolen i Finnmark. Rehabiliteringsdagene  

   

  Dahle, B (2008). Psykisk sykdom og ytelser fra NAV; en belastning eller hjelpeordning? Alta: Høgskolen i Finnmark: Forskningsdagene 2008

   

  Dahle, B (2006). Psykiske lidelser og dagens Trygdesystem: Tidsaspektet for å få tilkjent rettmessig ytelser, en hjelpeordning eller belastning? Tromsø: NNPF, Temanettverket om klinisk forskning, (3.mai 2006).

   

  Dahle, B (2005). Hvordan virker praktisering av dagens trygdesystem, knyttet til sykepenger, ,rehabilitering- og attføring på personer med psykiske lidelser? Tromsø: NNPF,

  6 th Conference on Psychiatric research in the North, Svanhovd (August 31 – September 2).

   

  Dahle, B (2005). Sykdom, Arbeid eller trygd. Kronikk (s.23-25). Oslo: Fontene nr 1/2005

   
  Rapporter:
  Thorslund, Berit, D (2016). NOKUT: BSV tilsyn- egenrapport. Bachelorgradsstudium i sosialt arbeid for deltid og heltid vedr.; læringsutbytter, studienes oppbygging,      progresjon etc. punkt; 2: 2.1 – 2.6.

  Thorslund, Berit, D, (2016). Reindriftsutøvere og arbeidsavklaringspenger i Nav. Statusrapport 2016 til Sametinget prosjekt: RS 025/14

  Thorslund, Berit, D (2014). Reindriftsutøvere og arbeidsavklaringspenger i Nav. Rapport RS 025/14 til Sametinget.

   

  Thorslund, Berit D (2013). UHR Rapport (Institutt for sosialfags rapport til Universitet og Høgskolerådet), Alta UiT.

   

  Thorslund, Berit, D (2012). Nav reformen og inntektssikring ved sykdom: en oppfølgingsmetodikk som ivaretar de kulturelle verdier som reindriftsutøvere er bærer av? Karasjok: Sametingets Forprosjekt HS 216/10

   
  Upubliserte artikler
  Thorslund, Berit D (2020). Artikkel: Kvinner utsatt for vold i nære relasjoner- forventninger. Idealer og realiteter i møte med krisesentrene og lokal Nav-kontor

  Thorslund, Berit D (2017). Artikkel: Brukermedvirkning; et spenningsfelt for reindriftsutøvere i kontakt med Nav

  Thorslund, Berit D (2009). Artikkel: Folketrygdens ytelser ved psykisk sykdom, som utstøtingsmekanisme.

   


  Forskningsinteresser

  Navs ulike ordninger til personer som på grunn av helsemesssige begresninger er nødt å søke ulike støtte ordninger via Nav. Enkelt mennesker innenfor ulike marginaliserte yrker som for eksempel Reindriftsutøvere kan risiskere å "falle ut" av Navs støtteordninger på veien mot å bli yrkesmessig rehabilitert. Sammenlignbare "grupper" som risikerer å "falle ut" kan være personer med psykiske lidelser som ikke makter å være lenge nok på yrkesutprøving for å "komme i arbeid"og som heller ikke makter å være lenge nok under utprøving for å bli tilstrekkelig arbeidsavklart. Det viser seg blant annet at Nav ikke har tiltak som går rett til reindriften. Dette kan medføre at Nav stiller krav om at den enkelte skal omstille seg til et annet yrke utenfor reindriften. 

  Jeg er også opptatt av møter mellom kvinner utsatt for vold i nære relasjoner og deres møte med Nav, på veien mot å reetablere seg etter å ha brutt ut av et voldelig forhold,

  Undervisning

  Sosialt arbeid på bachelor. Videreutdanning i kollegaveiledning for Nav ansatte  CV

  Formell utdanning:
  2015: NTNU, Trondheim: 5 stp Ph.D seminar SARB 8019. «Brukermedvirkning i ulike

  former og ulike kontekster».

  2009: Høgskolen i Finnmark: 10 stp Kurs i forskningsformidling 

  2006: NTNU, Trondheim - Candidata rerum politicarum, 120 stp, (Hovedfags oppgave i sosialt arbeid: ”Dagens trygdesystem og  tidsaspektet for å få tilkjent rettmessige ytelser ved  psykiske lidelser; en belastning eller hjelpeordning?”

  2002 Universitetet i Tromsø: 5 vekttall, forskningspedagogikk

  2000: Høgskolen i Tromsø: 10 vekttall pedagogisk veiledning

  1999: Høgskolen i Tromsø: 20 vekttall tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid

  1995: Høgskolen i Finnmark; 50 vekttall Bachelor i sosialt arbeid

  1990: Høgskolen i Finnmark; 16 vekttall økonomi og administrasjon

   

  Ansettelsesforhold;

  Okt 2007- d.d:             UiT- Norges arktiske universitet: Finnmarksfakultetet

                                      Studieleder i perioden 01.08.12-31.03.18. /Førstelektor f.o.m 01.02.2018

  Aug 2005- sept 2007:   DPS Vest Finnmark, VPP, Alta. Spesialsosionom/klinisk sosionom

  Jan 1997- jul 2005:      Universitetssykehuset Nord Norge, UNN, Åsgård, Tromsø.

  Sosionom/klinisk sosionom

  Aug 1995- nov 1996:    Alta kommune, avd. for sosiale tjenester. Sosionom

  Jan 1975-des 1994:      Diverse yrkesforhold.

                                      Ekspeditør 40% fast (4 år). Kontorassistent, selvstendig næringsdrivende,

  hovmester, servitør og fabr.arb i 100% (15 år).

  FoU arbeid
  Publiseringer:
  Thorslund, Berit. D (2017) Hvilken betydning har likebehandling i utøvelsen av AAP-ordningen for tilbakeførsel til reindriften? (s.18- 31). Oslo: Fontene Forskning 2/2017, årg.10.

  Thorslund, Berit D. (2013). Barrierer for reindriftsutøvere i møte med Nav, I: Puntervold Bø, Hermansen og Stenberg (red), Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer- Stemmer fra nord. (s. 97-117). Stamsund: Orkana Akademiskarenaer- Stemmer fra nord, (s. 97- 117). Stamsund: Orkana Akademisk. 

  Veiledningsprosjekter
  Thorslund, B D (2020) Revidering/ implementering av RETHOS i emneplan: Videreutdanning 10 stp: Veiledning og mentoring i sosialarbeiderprofesjonen

  Thorslund, B D., Henriksen, J E & Hydle I (2020). Utvikling av emneplan, og emnet videreutdanning 10 stp: Videreutdanning i kollegaveiledning i Nav (eksternt finansiert prosjekt i Unav). Oppstart høsten 2020.

  Thorslund, B D & Boine, E M (2017): Gjennomføring av samlings- og gruppebasert veiledning av NAV-ansatte, Tromsø. 3 samlinger våren 2017.

  Thorslund, B D, Boine E M & Hanssen, E S S (2016): Utvikling av emneplan videreutdanning 15 stp: Veiledning og mentoring i sosialarbeiderprofesjonen. Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT Campus Alta. Upublisert

  Media omtale:
  NRK Finnmark, Finnmarkssendingen 28.02.2020; Hvorfor får ikke reindriftsutøverne med AAP tilrettelegging fra Nav, innad i reindriften? https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-finnmark/DKFI01004220/28-02-2020

  Thorslund B D (2020) Nav omskolerer folk ut av næringen- reineier reagerer kraftig, basert på artikkelen: Hvorfor blir ikke reindriftsutøvere tilbakeført til yrkesaktivitet under Arbeidsavklaringspenger. NRK Sàpmi, 23.02.2020. https://www.nrk.no/sapmi/nav-omskolerer-folk-ut-av-reindrifta-1.14869366

  Thorslund B D (2020) Folk som jobber i reindrift «taper» i møte med Nav. Basert på artikkelen Hvorfor blir ikke reindriftsutøvere tilbakeført til yrkesaktivitet under Arbeidsavklaringspenger. Forskning. no, 20.02.2020. https://forskning.no/arbeid-nav-partner/folk-som-jobber-med-reindrift-taper-i-mote-med-nav/1622873

  Thorslund B.D (2020). Taper i møtet med Nav, basert på artikkelen: Hvorfor blir ikke reindriftsutøvere tilbakeført til yrkesaktivitet under Arbeidsavklaringspenger. Altaposten 16.02.2020. https://www.altaposten.no/nyheter/2020/01/16/–-Taper-i-møtet-med-NAV-20848505.ece

   

  Konferanse bidrag
  Thorslund B.D (2017). Hvorfor blir ikke reindriftsutøvere tilbakeført til yrkesaktivitet under Arbeidsavklaringspenger? Alta: UiT. 4th International Indigenous Voices In Social Work Conference- Alta 2017

   

  Thorslund B.D og Boine, E (2017). Lokaltilpassede velferdstiltak i arktiske urfolks- og

  minoritetsområder i Norge. Alta: UiT. 4th International Indigenous Voices In Social Work Conference- Alta 2017

   

  Thorslund B.D (2017). Brukermedvirkning og reindriftsutøvere i møte med Nav. Trondheim:

  Biblioteket i Trondheim. Internasjonal samisk jubileums konferanse- Tråante 2017

   

  Thorslund B.D (2013). Barrierer for reindriftsutøvere i møte med Nav. Alta: UiT, Institutt for

  barnevern og sosialt arbeid. Forskningsdagene - årets kollegatreff

   

  Thorslund B.D (2011). Når tiden blir en fiende (s. 52-59). Fagartikkel, Oslo: Fontene 2011/11.

   

  Thorslund B.D (2011). Arbeidsavklaringspenger i Nav. Kronikk. Alta: Altaposten (12.11.2011).

   

  Thorslund B.D, (2009). Ytelser fra Folketrygden ved sykdom, - en tilslørt utstøtingsmekanisme for de med en psykisk lidelse? Alta: Høgskolen i Finnmark. Rehabiliteringsdagene  

   

  Dahle, B (2008). Psykisk sykdom og ytelser fra NAV; en belastning eller hjelpeordning? Alta: Høgskolen i Finnmark: Forskningsdagene 2008

   

  Dahle, B (2006). Psykiske lidelser og dagens Trygdesystem: Tidsaspektet for å få tilkjent rettmessig ytelser, en hjelpeordning eller belastning? Tromsø: NNPF, Temanettverket om klinisk forskning, (3.mai 2006).

   

  Dahle, B (2005). Hvordan virker praktisering av dagens trygdesystem, knyttet til sykepenger, ,rehabilitering- og attføring på personer med psykiske lidelser? Tromsø: NNPF,

  6 th Conference on Psychiatric research in the North, Svanhovd (August 31 – September 2).

   

  Dahle, B (2005). Sykdom, Arbeid eller trygd. Kronikk (s.23-25). Oslo: Fontene nr 1/2005

   
  Rapporter:
  Thorslund, Berit, D (2016). NOKUT: BSV tilsyn- egenrapport. Bachelorgradsstudium i sosialt arbeid for deltid og heltid vedr.; læringsutbytter, studienes oppbygging,      progresjon etc. punkt; 2: 2.1 – 2.6.

  Thorslund, Berit, D, (2016). Reindriftsutøvere og arbeidsavklaringspenger i Nav. Statusrapport 2016 til Sametinget prosjekt: RS 025/14

  Thorslund, Berit, D (2014). Reindriftsutøvere og arbeidsavklaringspenger i Nav. Rapport RS 025/14 til Sametinget.

   

  Thorslund, Berit D (2013). UHR Rapport (Institutt for sosialfags rapport til Universitet og Høgskolerådet), Alta UiT.

   

  Thorslund, Berit, D (2012). Nav reformen og inntektssikring ved sykdom: en oppfølgingsmetodikk som ivaretar de kulturelle verdier som reindriftsutøvere er bærer av? Karasjok: Sametingets Forprosjekt HS 216/10

   
  Upubliserte artikler
  Thorslund, Berit D (2020). Artikkel: Kvinner utsatt for vold i nære relasjoner- forventninger. Idealer og realiteter i møte med krisesentrene og lokal Nav-kontor

  Thorslund, Berit D (2017). Artikkel: Brukermedvirkning; et spenningsfelt for reindriftsutøvere i kontakt med Nav

  Thorslund, Berit D (2009). Artikkel: Folketrygdens ytelser ved psykisk sykdom, som utstøtingsmekanisme.

   

  Meritterende kurs
  2016: Evaluering av læring og undervisning. UiT Ressurssenter for undervisning, læring og

  teknologi- RESULT, 25 timers nettbasert kurs

  2016: Pedagogiske mapper. Seminarrekke.  UiT Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi- RESULT

  2014-2016: Kvalifiseringsløp gjennom Førstelektorprogram v/UiT

   

  Organisasjonsarbeid
  1997-2002: Hovedtillitsvalgt ved UNN/ sosionomer.

  2002-2003: Styremedlem, og kasserer, FO Troms.

  1992-1996: Krisetelefonen i Alta; Medlem og frivillig arbeid, sekretær: 1993- 1995.Leder: jan 1996 – des 1996.

   

  Diverse kurs ved Universitetssykehuset Nord Norge
  2006:   The 3 rd Barentsconference in Psychiatry. (Godkjent av den Norske Lægeforening og psykologiforening som spesialist, etterutdanning).

  2005:   Kurs i vitenskapelig publisering

  2005:   5 th Conference on Psychiatric Research in the North

  2006:   N`Vivo, dataprogram for kvalitativ forskning, 25 timer.

  2001:   Hvordan kan brukere og fagfolk utvikle god kompetanse, 18 timer

  2000:   Bruk av videokonferanse, 15 timer.

  2000:   Seminar; Krise- og katastrofearbeid, 13 timer

  2000:   Intervensjon ved selvmordsfare, 14 timer

  1998:   Risikovurdering og farlighet i psykiatrien, 13 timer

  1997:   Nord Norske kulturer i møte med det offentlige behandlingsapparat, 7 timer

  1997:   Psykiatriens utfordring, 21,5 timer

  1997: Basisopplæring for beredskapspersonell - arbeid med krise og katastrofe, 15 timer

  1997: Legemiddelhåndtering og kunnskap. 1 mnd