Personkort bilde

Vordal, Thomas

Universitetslektor Institutt for reiseliv og nordlige studier
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Ohlmann, Carsten; Vordal, Thomas. Evalueringsrapport 2012: Bachelorstudiet Media, IKT og design ved Høgskolen i Volda. 2012.

  • Vordal, Thomas; Iversen, Gunnar. Historiens sverd � en studie av den japanske periodefilmen. 2004.

  • Ohlmann, Carsten; Vordal, Thomas. Evalueringsrapport 2012: Bachelorstudiet Media, IKT og design ved Høgskolen i Volda. 2012.

  • Vordal, Thomas; Iversen, Gunnar. Historiens sverd � en studie av den japanske periodefilmen. 2004.

  • [Loading...]