Bilde av Sand, Stine Agnete
Bilde av Sand, Stine Agnete
Institutt for reiseliv og nordlige studier stine.sand@uit.no +4778450127 Her finner du meg

Stine Agnete Sand


Professor

Stillingsbeskrivelse

Stine Agnete Sand er professor i medievitenskap ved bachelor i medieproduksjon, Institutt for reiseliv og nordlige studier. Hennes forskningsinteresser er bla samisk film og medier, representasjon, medieindustri, regional film- og tv-produksjon, allmennkringkasting, og journalistikk. Sand har bakgrunn som journalist og dokumentarfilmskaper og sitter i styret til Norsk medieforskerlag, styringsgruppa for forskningsgruppen Narrating the postcolonial North, og i Nasjonalt fagorgan for mediestudier. Hun skriver også for Rushprint, et nettmagasin om film- og tv. 


 • Stine Agnete Sand :
  How should the non-Indigenous speak? A discussion of decolonizing academia, positioning, and freedom of speech
  Cultural Studies 2023 ARKIV / DOI
 • Stine Agnete Sand :
  ‘Call the Norwegian embassy!’: The Alta conflict, Indigenous narrative and political change in the activist films The Taking of Sámiland and Let the River Live
  Journal of Scandinavian Cinema 18. mai 2022 ARKIV / DOI
 • Stine Agnete Sand :
  Dealing with racism: Colonial history and colonization of the mind in the autoethnographic and Indigenous film Sami Blood
  Journal of International and Intercultural Communication 2022 ARKIV / DOI
 • Stine Agnete Sand, Thomas Vordal :
  ‘Northern, not Nordic noir’: A Norwegian case study on crime series and strategies for transnational television
  Journal of Scandinavian Cinema 2021 ARKIV / DOI
 • Niamh Ní Bhroin, Stine Agnete Sand, Torkel Rasmussen :
  Indigenous journalism, media innovation, and social change: A review of previous research and call for more critical approaches
  Nordicom Review 2021 ARKIV / DOI
 • Stine Agnete Sand :
  Creative Clusters – Urban Utopia or Regional Remedy? A Nordic perspective on the role of the creative industries in regional development
  Nordic Journal of Media Studies 2020 ARKIV / DOI
 • Pei Sze Chow, Stine Agnete Sand :
  Regional screen ecosystems at the peripheries: Production and talent development in Tromsø and Aarhus
  Journal of Scandinavian Cinema 2020 ARKIV / DOI
 • Stine Agnete Sand :
  Indigenous Television for the Majority: Analyzing NRK Sápmi’s Muitte Mu (Remember Me)
  Television & New Media 21. juni 2019 ARKIV / DOI
 • Stine Agnete Sand :
  Small places, universal stories. Diversity, film policy and the geographical dimension of filmmaking
  Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2019 ARKIV
 • Stine Agnete Sand :
  Supporting ‘Film Cultural Peripheries’? The dilemmas of regional film policy in Norway
  International Journal of Cultural Policy 2018 DOI
 • Stine Agnete Sand :
  Aktivisme og forskning
  24. mai 2024 DATA
 • Stine Agnete Sand :
  «2024 blir den nye samiske filmens år.»
  rushprint.no 18. januar 2024 DATA
 • Stine Agnete Sand :
  Derfor vekker Fosen-saken så sterke følelser
  12. mars 2024
 • Stine Agnete Sand :
  Hvor aktivistisk kan en forsker være? Paneldebatt Kjersti Thorbjørnsrud, Institutt for samfunnsforskning (ISF) Reidun Kjelling Nybø, Norsk redaktørforening Helga Eggebø, Nordlandsforskning Stine Agnete Sand, UiT Linda Haaland, NTNU Debattleder: Arne O. Holm
  2024 OMTALE
 • Stine Agnete Sand :
  «Samtaler om Nord», panel: Urfolk og populærkultur – mellom kamp og kunst.
  2023
 • Stine Agnete Sand :
  Rekordmange samiske filmer: – Endelig får de den oppmerksomheten de fortjener
  05. februar 2023
 • Stine Agnete Sand :
  Gjest, programmet Dagens, NRK P1: Ved 30-årsjubileumet for samenes nasjonaldag tar samisk kultur plass i film og tv som aldri før. Hva har skjedd?
  06. februar 2023
 • Stine Agnete Sand :
  Hva betyr det for samfunnet at samisk innhold får mer plass i populærkulturen?
  08. februar 2023
 • Stine Agnete Sand :
  The Sámi Film Wave: Sápmi and Sámi Film Culture
  2023
 • Stine Agnete Sand :
  Ytringsfrihet, dekolonisering og posisjonering. Forskning i en urfolkskontekst
  2023
 • Stine Agnete Sand :
  Den samiske filmbølgen. Fra Ofelas til Ellos eatnu
  2023
 • Stine Agnete Sand :
  YTRINGSFRIHET OG POSISJONERING I ET (POST) KOLONIALT SAMFUNN
  2022
 • Stine Agnete Sand :
  How to represent a nation without borders: Indigenous public service broadcaster NRK Sápmi’s role as a nation-builder in a decolonial context
  2022
 • Stine Agnete Sand :
  Indigenous public service broadcasting, and the meaning of place
  20. oktober 2022
 • Stine Agnete Sand :
  Investigating European Regional Screen Production
  2022
 • Stine Agnete Sand :
  Covering tragedy in a small community. Journalism ethics and reflective practice
  2022
 • Stine Agnete Sand :
  "Jeg vil være en stemme for de som sjelden høres" Intervju med filmskaper Elle Márjá Eira for film- og tvmagasinet Rushprint
  05. desember 2022 DATA
 • Frode Nesbø Nordås, Stine Agnete Sand, Ivar John Erdal :
  Rapport fra sakkyndig bedømmelseskomite for stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen digital medieanalyse st. nr. 30070948 – FSV – Bodø
  Nord universitet 2022
 • Stine Agnete Sand :
  Når er en same god nok? Møte med filmskaper Egil Pedersen og visning av filmen Koftepolitiet.
  Filmvisning og samtale mellom Egil Pedersen og Stine Sand 2022
 • Stine Agnete Sand :
  Film- and television production in the Arctic
  2022
 • Stine Agnete Sand :
  – Film skal kunne støte og «være en stein i skoen»
  rushprint.no 2022 DATA
 • Stine Agnete Sand :
  Samiske representasjoner
  2021
 • Stine Agnete Sand :
  Samtale og intervju med filmskaper Elle Sofe Sara, Alta bibliotek, i forbindelse med Samisk språkuke.
  Samisk språkuke 2020
 • Stine Agnete Sand :
  Film and Historical Documentation: Sami Blood and its Role as a Document of Colonization and its Consequences
  2020
 • Stine Agnete Sand :
  Kåring og presentasjon av beste norske masteroppgave innenfor medievitenskap
  2020
 • Stine Agnete Sand :
  Regional film i Norge. Utfordringer og muligheter
  2019
 • Stine Agnete Sand :
  Fredagspanelet. Intervju om Lørdagsuniversitet
  01. mars 2019
 • Stine Agnete Sand :
  Lørdagsuniversitetet. Formidling. Intro til egenprodusert film, Finnmarksløpet for første gang
  Lørdagsuniversitetet 2019
 • Stine Agnete Sand :
  Regions on the rise? Regional film- and television production in Norway
  2019
 • Stine Agnete Sand :
  Regional Screen Milieux: Production, Policy, and Praxis at the Periphery
  2019
 • Stine Agnete Sand :
  Discussant for panel: Nordic Drama Series: Synergies, Contrasts and Challenges
  2019
 • Stine Agnete Sand :
  Samefolkets dag. Introduksjon og visning av egen film, "Karrierekvinnen fra vidda"
  Samefolkets dag 2019
 • Stine Agnete Sand :
  Et sterkere regionalt regionalt filmmiljø? Visjoner og realiteter
  2019
 • Stine Agnete Sand :
  Film, forskning og formidling i nord
  2018
 • Stine Agnete Sand :
  Videoreportasje for UiT: Samarbeid mellom UiT, Finnmarksløpet og IFinnmark
  13. mars 2018
 • Stine Agnete Sand, Niamh Ni Bhroin, Torkel Rasmussen :
  Indigenous Journalism, Innovation and Social Change
  2018
 • Stine Agnete Sand :
  "Alt hva fedrene har kjempet". Bidrag som medieviter i panel som diskuterer filmen.
  2018
 • Stine Agnete Sand :
  Hva skjer når joik blir lørdagsunderholdning?
  nordnorskdebatt.no 26. november 2018
 • Stine Agnete Sand, Torkel Rasmussen, Niamh Ni Bhroin :
  Indigenous Journalism, Media Innovations and Social Change
  2018
 • Stine Agnete Sand :
  The media coverage of the Alta-conflict in 1979-1981 and its implications for today's situation regarding Sámi rights.
  2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Samisk film, regional film- og tv-produksjon

  Medieindustri og produksjonsstudier

  Urfolk og representasjoner i media

  Kultur- og mediepolitikk

  Journalistikk og allmennkringkasting

   

   

  Undervisning

  Journalistikk

  Arktiske mediebilder

  Mediebransjen 

  Introduksjon til medieproduksjon