Bilde av Kjæmpenes, Wenche M.
Bilde av Kjæmpenes, Wenche M.
Institutt for barnevern og sosialt arbeid wenche.kjempenes@uit.no +4778450476 47280195 +47280195 Her finner du meg

Wenche M. Kjæmpenes


Førsteamanuensis i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Forskningsgruppeleder for KOMSA ( Kompetanse i sosialt arbeid), Koordinator for UiT samarbeid med NAV Troms og Finnmark. Fagkoordinator for Master i sosialt arbeid (2021-2023).

Stillingsbeskrivelse

Førsteamanuensis i administrasjon og organisasjonsvitenskap


 • Wenche M. Kjæmpenes :
  Shared jurisdiction between veterinarians and aqua medicine biologists in fish health—a Norwegian model for inter-professional and cross-sectoral collaboration
  Review of Agricultural, Food and Environmental Studies (RAFE) 2020 ARKIV / DOI
 • Wenche Kjæmpenes :
  Women's role in fish health research and fieldwork in the U.K
  ? 2005 OMTALE
 • Wenche Kjæmpenes :
  Vitskap og profesjonskunnskap
  7Letras 1993
 • Gro Vivian Jensen, Wenche Margrethe Kjæmpenes :
  Den vanskelige samskapingen – et avbrutt prosjekt mellom rusbehandling og reiseliv i nord
  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2023 DOI
 • Wenche M. Kjæmpenes :
  The use of an actor-based model for comparative studies of professionalization processes in a new work field
  2013
 • Wenche M. Kjæmpenes :
  Fish diseases – Who Cares and Who Cures? A comparative Study of Professionalization and Division of Work in the Health of Farmed Fish in Norway and Scotland
  Universitetet i Bergen 2013 FULLTEKST
 • Wenche Kjæmpenes :
  Kampen om fiskehelsen? Kunnskap, profesjoner og fiskehelseforvaltning i Norge og Skottland
  2012
 • Wenche Kjæmpenes :
  Fish diseases, who cares and who cures?A comparative study of professionalization and division of expert work in Norwegian and Scottish fish farming industry
  2011
 • Wenche M. Kjæmpenes :
  Professionalisation and division of work in the Norwegian and Scottish fish farming industry
  2010
 • Wenche M. Kjæmpenes :
  Professionalisation and division of work in the Norwegian and Scottish fish farming industry
  2010
 • Wenche Kjæmpenes, Aud Kirsten Innjord :
  Med blikket rettet mot NAV-reformen: Verdier på spill?
  2009
 • Aud Kirsten Innjord, Wenche Kjæmpenes :
  Med blikket rettet mot NAV-reformen: Verdier på spill?
  2009
 • Wenche Kjæmpenes, Aud Kirsten Innjord :
  Med blikket rettet mot NAV-reformen
  2008
 • Aud Kirsten Innjord, Wenche Kjæmpenes :
  NAV-reformen - verdier på spill? Om forholdet mellom rettighets-,behandlings-og arbeidsformidlingsorienteringer i etablering av et lokalt NAV-kontor
  2008
 • Wenche Kjæmpenes, Aud Kirsten Innjord :
  Nav -reformen - Verdier på spill? Om forholdet mellom rettighets-, behandlings- og arbeidsformidlingsorienteringer i etablering av et lokalt NAV- kontor
  2008
 • Wenche Kjæmpenes, Aud Kirsten Innjord :
  Verdier på spill: En undersøkelse om NAV reformen i en lokal kontekst i Finnmark
  2008
 • Wenche Kjæmpenes, Aud Kirsten Innjord :
  Nav - et nytt lokalt handlingsrom for forvaltning av offentlig velferd?
  2008
 • Wenche Kjæmpenes, Aud Kirsten Innjord :
  Med blikket rettet mot NAV-reformen
  2008
 • Aud Kirsten Innjord, Wenche Kjæmpenes :
  Med blikket rettet mot NAV-reformen
  2008
 • Aud Kirsten Innjord, Wenche Kjæmpenes :
  Med blikket rettet mot NAV-reformen
  2008
 • Wenche Kjæmpenes, Aud Kirsten Innjord :
  Med blikket rettet mot NAV
  2008
 • Aud Kirsten Innjord, Wenche Kjæmpenes :
  Med blikket rettet mot NAV-reformen
  2008
 • Aud Kirsten Innjord, Wenche Kjæmpenes :
  "Med blikket mot NAV-reformen". Innlegg på seminar for NAV Alta arbeid, NAV Alta trygd og sosialtjenesten i Alta
  2008
 • Monica Bjerklund, Evelyn Eriksen, Merethe Giertsen, Nina Hermansen, Wenche M. Kjæmpenes :
  Homoplan i Alta
  Altaposten 06. juli 2007
 • Wenche Kjæmpenes :
  Kvinner i oppdrettsnæringa
  2005
 • Wenche Kjæmpenes :
  Women's role in aquaculture research and fieldwork : examples from Norway and Great Britain
  2004
 • Wenche Kjæmpenes :
  Gir kunnskapsmonopol klippekort til media?
  2004
 • Wenche Kjæmpenes :
  The Key Role of Expert Groups in Knowledge Development and Public Policy in the Field of Fish Health and Aquaculture in Norway and the UK
  2003
 • Wenche Kjæmpenes :
  Veterinarians and Fish Health work in Norway and the U.K
  2001

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Sosialpolitikk og profesjoner; profesjonalisering,  profesjonsetikk og inter-sektorielle og tverrprofesjonelle samarbeidsmodeller.

  Organisasjon og ledelse, Innovasjon, kunnskap og næringsutvikling.

  NAV organisasjon

  Offentlig debatt og endret rettsoppfatning med fokus på rusreformen.


  Medlem i forskningsgruppe