Personkort bilde

Eide, Liv Bodil

Universitetslektor Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Setola, Nicoletta; Naldi, Eletta; Cocina, Grazia Giulia; Eide, Liv Bodil; Iannuzzi, Laura; Daly, Deirdre. The impact of the physical environment on intrapartum maternity care: Identification of eight crucial building spaces. Health Environments Research & Design Journal 2019; Volum 12 (98). ISSN 1937-5867.s 67 - 32.s doi: 10.1177/1937586719826058.

  • Eide, Liv Bodil. Erfaringer med innføring av digital aktivitetsplan ved to Nav-kontor: Hvilken betydning kan dette ha for kommunikasjonen mellom Nav-ansatte og tjenestemottakere?. ALINs Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV) (Prosjekt: https://sa.uit.no/tavla/artikkel/612804/midtveiskonferanse_i_regi_av_alin-prosjektet_-_et) 2019-02-11 - 2019-02-12 2019.

  • Eide, Liv Bodil. Erfaringer med innføring av digital aktivitetsplan ved to Nav-kontor: Hvilken betydning kan dette ha for kommunikasjonen mellom Nav-ansatte og tjenestemottakere?. ALINs Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV) (Prosjekt: https://sa.uit.no/tavla/artikkel/612804/midtveiskonferanse_i_regi_av_alin-prosjektet_-_et) 2019-02-11 - 2019-02-12 2019.

  • [Loading...]

    Medlem i forskergruppe