TorOlavBerg.jpg
TorOlavBerg.jpg
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak tor.o.berg@uit.no +4777646913 Tromsø REALF A 153

Tor Olav Berg


Studentrekruttering


 • Berg, Tor Olav; Gurung, Man Kumari; Altermark, Bjørn; Smalås, Arne O.; Ræder, Inger Lin Uttakleiv. Characterization of the N-acetylneuraminic acid synthase (NeuB) from the psychrophilic fish pathogen Moritella viscosa. Carbohydrate Research 2015; Volum 402. ISSN 0008-6215.s 133 - 145.s doi: 10.1016/j.carres.2014.10.007.
 • Gurung, Man Kumari; Berg, Tor Olav; Halsør, Marie-Josée Haglund; Altermark, Bjørn; Leiros, Ingar; Helland, Ronny; Rothweiler, Ulli; Smalås, Arne O.; Ræder, Inger Lin Uttakleiv. Efficient production of sialic acids- Using enzymes for biomass conversion. Eurocarb 2017 2017-07-02 - 2017-07-06 2017.
 • Gurung, Man Kumari; Berg, Tor Olav; Halsør, Marie-Josée Haglund; Altermark, Bjørn; Leiros, Ingar; Helland, Ronny; Rothweiler, Ulli; Smalås, Arne O.; Ræder, Inger Lin Uttakleiv. Efficient production of sialic acids- Using enzymes for biomass conversion. BIOPROSP2017 2017-03-08 - 2017-03-10 2017.
 • Berg, Tor Olav; Halsør, Marie-Josée Haglund; Gurung, Man Kumari; Altermark, Bjørn; Leiros, Ingar; Rothweiler, Ulli; Helland, Ronny; Smalås, Arne O.; Ræder, Inger Lin Uttakleiv. From marine rest raw materials to sialic acids: Using enzymes for biomass conversion. Frontiers in Sialic Acid Research 2016-04-23 - 2016-04-25 2016.
 • Berg, Tor Olav; Altermark, Bjørn; Leiros, Ingar; Helland, Ronny; Ræder, Inger Lin Uttakleiv. Production of sialic acids and derivatives by enzyme catalysis. NBS Contact meeting 2016 2016-01-21 - 2016-01-23 2016.
 • Berg, Tor Olav; Altermark, Bjørn; Leiros, Ingar; Helland, Ronny; Ræder, Inger Lin Uttakleiv. Biocatalytical production of sialic acids and derivatives. Annual BioStruct Conference 2015 2015-08-27 - 2015-08-30 2015.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Røntgenkrystallografi

  Proteinstruktur og funksjon

  Kuldeaktive enzymer

  Biosyntese av bakterielle sialinsyrer

  Neuraminsyre lyaser 

  Neuraminsyre mutarotaser

   

   

   

  Undervisning

  KJE-1001 - Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi (Labansvarlig)

  KJE-6001 - Generell kjemi for lærere (Fagansvarlig 2014)

  KJE-6004 - Fysikalsk og uorganisk kjemi for lærere (Underviser i fysikalsk kjemi 2014 og 2018)

  FSK-1000 - Kjemi for fiskerifag (Labansvarlig 2014)

  KJE-1005 - Termodynamikk og kinetikk (Labansvarlig 2014)


  Medlem i forskningsgruppe