Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak


Seksjonen er tillagt ansvar for administrasjon og forvaltning av forskings- og undervisningsaktiviteten ved NT-fakultet og seksjonen gis administrative tjenester og service til fakultetsledelsen, institutter, fagmiljø og studenter. Seksjonen har ansvar for forvaltning fakultetets doktorgradsutdanning (ph.d.-studium). Vi bistår fakultetsledelsen, institutter og forskere innen følgende arbeidsområder:

  • Utdanningsforvaltning herunder doktorgradsforvaltning
  • Fordeling av forskningsstrategiske midler, rekrutteringsstillinger, forskningstermin etc.
  • Ekstern finansiering  (alle deler fra idee, søknad, forhandling, kontrakt og oppfølging)

Seksjonen bidrar med informasjon til studenter om alt fra opptak til avsluttende eksamen.

Informasjon for ansatte ligger på INTRANETT.UIT.NO

Informasjon om emner, studieprogrammer og PhD utdanning ligger på NT-fak sine utdanningssider: UTDANNING

Noen av linkene under krever pålogging på UiT sitt intranett.

Ansatte ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak:

[Loading...]


Arrangementer


STEM arena 2024

24. oktober     10:15     Linken møtesenter i Forskningsparken, Sykehusvegen 23, 9019 Tromsø     Tromsø