Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak


Seksjonen er tillagt ansvar for administrasjon og forvaltning av forskings- og undervisningsaktiviteten ved NT-fakultet og seksjonen gis administrative tjenester og service til fakultetsledelsen, institutter, fagmiljø og studenter. Seksjonen har ansvar for forvaltning fakultetets doktorgradsutdanning (ph.d.-studium). Vi bistår fakultetsledelsen, institutter og forskere innen følgende arbeidsområder:

Seksjonen bidrar med informasjon til studenter om alt fra opptak til avsluttende eksamen.

Informasjon for ansatte ligger på INTRANETT.UIT.NO

Informasjon om emner, studieprogrammer og PhD utdanning ligger på NT-fak sine utdanningssider: UTDANNING

Noen av linkene under krever pålogging på UiT sitt intranett.

Ansatte ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak:

[Loading...]

Siste nyheter

Bengt Svendsen er vinneren av studentenes undervisningspris 2020

Studentene ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi har kåret Bengt Svendsen til vinner... Les nyhetssaken