Ansatte – Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak

Smelror, Lone Abrahamsen

Administrativ koordinator/Prosjektleder i CAGE SFF
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Andresen, Maren Lund

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Olufsen, Carina

Studieveileder
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Amundsen, Hilde Beate

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Brekke, Marianne

Rådgiver- koordinator lektorutdanning i realfag trinn 8-13
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Prick, Angelique

Forskningsrådgiver, Eksternfinansiering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Andreassen, Cecilie

Nestleder for FUF-NT med fokus på utdanning
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Sørensen, Rita

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Guneriussen, Tore

Forskning og studieadm. sjef
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Schneider, Andrea

Prosjektkoordinator
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Mellomveien
+4777644323

1-10 av 15 | Siste 5