Bilde av Holmen, Heine Alexander
Bilde av Holmen, Heine Alexander
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier heine.a.holmen@uit.no +4777625134 94154153 Tromsø TEO-H1 1.517

Heine Alexander Holmen


Førsteamanuensis i filosofi. Permisjon

Stillingsbeskrivelse

Førsteamanuensis i filosofi

Jeg er filosof midt i livet og jobber som førsteamanuensis ved Institutt for Filosofi og Førstesemesterstudier på UiT. Her underviser jeg både i examen philosophicum og i ulike fag på filosofiprogrammene (bachelor og master), samt forsker som best jeg kan innenfor det jeg definerer som mine forskningsområder:

 • livsfilosofi og dødens filosofi 
 • kjærlighetens filosofi 
 • etikk og meta-etikk 
 • handlingsfilosofi 
 • religionsfilosofi
 • estetikk

Generelt er jeg interessert i praktisk filosofi der det reises spørsmål som angår oss dypt og berører vesentlige aspekter ved vår eksistens. Praktisk filosofi engasjerer seg således med tema som potensielt kan endre hvordan vi lever, så spørsmål rundt livskvalitet og det gode eller meningsfulle liv, lykke, kjærlighet og seksualitet, samt hvordan vi skal leve med det faktum at vi er dødelige og sårbare vesen.

I dag jobber jeg spesielt mye med temaet døden og dens betydning for våre liv. Jeg jobber med et prosjekt jeg ynder å kalle "Meningen med døden", der hovedspørsmålet er hvordan vi bør leve i lys av det faktum at vi er dødelige vesen som må forholde seg til egen dødelighet. Kan vi - og, hvis ja, hvordan kan vi - finne mening, verdi, lykke og betydning i et liv hvis eneste sikre faktor ser ut til å være at vi ubønnhørlig skal svinne hen, dø og bli borte for alltid? I dette prosjektet forsøker jeg å vise at døden ikke nødvendigvsi utelukkende er en trussel mot våre liv, men også blant de sentrale ingrediensene som er med på å gjøre livet meningsfullt og verdifullt i utgangspunktet.

 

Verv

 • Nestleder ved Institutt for Filosofi og Førstesemesterstudier
 • Øverste fagansvarlige for examen philosophicum ved UiT
 • Medlem av programstyret for Bachelorgradsprogrammet og Mastergradsprogrammet i Filosofi
 • Leder for IFFs forskergruppe, Ethics Research Group (ERG)
 • Ansvarlig for temaet erkjennelsesteori i Store Norske Leksikon (snl.no)

Medlemsskap i forskningsgrupper

 • 013 - d.d. Ethics Research Group (ERG), UiT.
 • 2017 - d.d. International Association for the Philosophy of Death and Dying
 • 2019 - today Death: Emotions, Relations and Culture (DERC)
 • 2017 - d.d. Phenomenology and Bodies of Knowledge - UiT
 • 2016 - d.d. Nordic Network of Metaphysics
 • 2017 - 2019. Feminist Philosophy Research Group (FemPhil) - UiT
 • 2014 - 2018 Pluralism, Democracy and Justice Research Group (PDJ) - UiT
 • 2010 - d.d. Affiliert status ved CSMN, UiO.
 • 2007 - 2010 CSMNs Rational Agency Group, UiO.

 • Heine Alexander Holmen :
  Døden og meningen med livet
  Scandinavian Academic Press 2019
 • Heine Alexander Holmen :
  Why Die - A philosophical apology of death
  International Journal of Philosophy and Theology 2017 DOI
 • Heine Alexander Holmen :
  Hvorfor handlingskunnskap ikke er slutningsbasert
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2017 ARKIV / DOI
 • Heine Alexander Holmen :
  Heller død enn udødelig
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2017 ARKIV / DOI
 • Heine Alexander Holmen :
  Handling og den praktiske kunnskapens metafysikk
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2016 DOI
 • Heine Alexander Holmen :
  Action and the problem of evil
  International Journal of Philosophy and Theology 2015 DOI
 • Heine Alexander Holmen :
  Kunnskapens Metafysikk
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2014
 • Jan Frode Hatlen, Heine Alexander Holmen :
  Fullfør campussamlingen
  www.universitetsavisa.no 05. januar 2023
 • Jan Frode Hatlen, Heine Alexander Holmen :
  Fullfør campussamlingen
  www.adressa.no 16. januar 2023 DATA
 • Roe Fremstedal, Heine Alexander Holmen, Vibeke Andrea Tellmann :
  Temanummer om examen philosophicum, Norsk filosofisk tidsskrift, vol. 57(1-2), s. 1-112, https://www.idunn.no/toc/nft/57/1-2
  Universitetsforlaget 2022
 • Heine Alexander Holmen :
  Altruisme: kva er ei god handling? - NRKP2 Kompass
  21. mars 2022
 • Roe Fremstedal, Heine Alexander Holmen, Vibeke Andrea Tellmann :
  Introduksjon til temanummer om Examen philosophicum
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2022 DOI
 • Heine Alexander Holmen :
  Ekskludering av uvaksinerte, sal av tru og kristendommen sett nedanfrå - NRKP2 Kompass
  26. januar 2022
 • Heine Alexander Holmen :
  Gudstru og vitenskap - NRKP2 Kompass
  22. november 2021
 • Heine Alexander Holmen :
  Dyra sin verdi. Skogheksa feirer samhain - NRKP2 Kompass
  27. oktober 2021
 • Heine Alexander Holmen :
  Etikk i fotballen, Munch og Gud, Are S. Osen - NRKP2 Kompass
  26. oktober 2021
 • Heine Alexander Holmen :
  Døden, helvete og det evige liv - i NRKP2 Kompass
  18. oktober 2021
 • Heine Alexander Holmen :
  Døden og meningen med livet (1/2) – med filosof Heine A. Holmen
  21. februar 2021 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Døden og meningen med livet (2/2) – med filosof Heine A. Holmen
  07. mars 2021 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Mortality and Meaning In Life
  2019
 • Heine Alexander Holmen :
  Why we must live ethically
  2015
 • Heine Alexander Holmen :
  Den gamle mannen og staten
  Ytring : NRK 10. januar 2014 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Tro og formidling
  Klassekampen 08. januar 2014
 • Heine Alexander Holmen :
  Why die?
  2014
 • Heine Alexander Holmen :
  Action and the Problem of Evil
  2014
 • Heine Alexander Holmen :
  Epistemic Injustice - Our Obligation to Aid Knowledge
  2014
 • Heine Alexander Holmen :
  Ethics and Its Metaphysical Queerness
  2014
 • Heine Alexander Holmen :
  Teorier om kunnskap
  2013 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Kunnskap
  2013 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Edmund Gettier
  2013 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Epistemisk urett
  2013 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Epistemiske paradoks
  2013 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Philippa Foot
  2013 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Ravneparadokset
  2013 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Moralsk sentimentalisme
  2013 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Moralsk kognitivisme
  2013 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Moralsk realisme
  2013 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  The Causal Theory of Action: Problems and Prospects - Trial Lecture at the University of Oslo
  2013
 • Heine Alexander Holmen :
  Etisk pluralisme
  2013 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Etisk rasjonalisme
  2013 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Filosofisk skeptiker
  2013 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Gettier-moteksempel
  2013 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Global skeptisisme
  2013 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Jennifer Hornsby
  2013 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Henry Kyburg
  2013 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Internalisme og eksternalisme - etikk og moralfilosofi
  2013 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Bernard Williams
  2013 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  David Wiggins
  2013 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Doktrinen om dobbel effekt
  2013 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Det nye induksjonsproblemet
  2013 DATA

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Døden
  • Meningen med livet
  • Religiøs tro
  • Normativitet, verditeori og etikk
  • Lykke (eller eudaimonia, blomstring, velvære)
  • Intensjonale handlinger, autonomi og ansvar
  • Kunnskap
  • Kjærlighet og seksualitet
  • Estetikk

  Undervisning

  2020 - 21 Examen Philosophicum - Forelesningen, fagansvarlig/underviser, UiT.

  2020 - 21 Etikk - Introduksjon, fagansvarlig/underviser, UiT.

  2018 - d.d. Examen Philosophicum, fagansvarlig/underviser, UiT.

   2019 Livsfilosofi - Innføringsemne i filosofi, fagansvarlig/underviser, UiT.

  2019 Dødens metafysikk MA, fagansvarlig/undervise, UiT.

  2018 Livsfilosofi - Innføringsemne i filosofi, fagansvarlig/undervise, UiT.

  2018 Etikk - Introduksjon, fagansvarlig/underviser, UiT.

  2016 - 2018 Examen Philosophicum - Nettvarianten, fagansvarlig/undervise, UiT.

  2013 - 2018 Examen Philosophicum, seminaransvarlig, UiT.

  2017 - 2018 Examen Philosophicum - Forelesningen, fagansvarlig/underviser, UiT.

  2017 Etikk - Introduksjon, fagansvarlig/underviser, UiT.

  2016 Epistemologi og bevissthetsfilosofi, fagansvarlig/underviser, UiT.

  2016 Metafysikk og Epistemologi: Dødens Metafysikk (MA), fagansvarlig/underviser, UiT.

  2015 Filosofihistorie Del 1 - Platon, Aristoteles og Descartes, fagansvarlig/underviser, UiT.

  2014 Epistemologi og bevissthetsfilosofi, fagansvarlig/underviser, UiT.

  2014 Examen Philosophicum, forelesningsansvarlig, UiT.

  2014 Filosofihistorie Del 1 - Platon, Aristoteles og Descartes, fagansvarlig/underviser, UiT.

  2013 Fordypning i Erkjennelsesteori - Tema: Vitnesbyrd, Sosialepistemologi og Kunnskapens Natur, fagansvarlig/underviser, UiO

  2013 Examen Philosophicum, seminaransvarlig, UiO.

  2012 Examen Facultatum - Filosofivarianten, fagansvarlig/underviser, UiO.

  2012 Introduksjon til Antikk og Moderne Filosofi, gruppelærer, UiO.

  2012 Introduksjon til Erkjennelsesteori og Vitenskapsfilosofi, gruppelærer, UiO.

  2011 Masterkurs i Metafysikk og Vitenskapsfilosofi - Tema: Kausalitet, fagansvarlig/underviser, UiO.

  2011 Introduksjon til Erkjennelsesteori og Vitenskapsfilosofi, fagansvarlig/underviser, UiO.

  2005 - 2007 Introduksjon til Antikk og Moderne Filosofi, gruppelærer, UiO.

  2006 Introduksjon til Logikk og Språkfilosofi, gruppelærer, UiO.

  2005 Introduksjon til Metafysikk og Bevissthetsfilosofi, gruppelærer, UiO.  TEO-H1 1.517

  Klikk for større kart