Personkort bilde

Heine Alexander Holmen

Nestleder ved IFF og førsteamanuensis i filosofi Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Døden
 • Meningen med livet
 • Religiøs tro
 • Normativitet, verditeori og etikk
 • Lykke (eller eudaimonia, blomstring, velvære)
 • Intensjonale handlinger, autonomi og ansvar
 • Kunnskap
 • Kjærlighet og seksualitet
 • Estetikk

2020 - 21 Examen Philosophicum - Forelesningen, fagansvarlig/underviser, UiT.

2020 - 21 Etikk - Introduksjon, fagansvarlig/underviser, UiT.

2018 - d.d. Examen Philosophicum, fagansvarlig/underviser, UiT.

 2019 Livsfilosofi - Innføringsemne i filosofi, fagansvarlig/underviser, UiT.

2019 Dødens metafysikk MA, fagansvarlig/undervise, UiT.

2018 Livsfilosofi - Innføringsemne i filosofi, fagansvarlig/undervise, UiT.

2018 Etikk - Introduksjon, fagansvarlig/underviser, UiT.

2016 - 2018 Examen Philosophicum - Nettvarianten, fagansvarlig/undervise, UiT.

2013 - 2018 Examen Philosophicum, seminaransvarlig, UiT.

2017 - 2018 Examen Philosophicum - Forelesningen, fagansvarlig/underviser, UiT.

2017 Etikk - Introduksjon, fagansvarlig/underviser, UiT.

2016 Epistemologi og bevissthetsfilosofi, fagansvarlig/underviser, UiT.

2016 Metafysikk og Epistemologi: Dødens Metafysikk (MA), fagansvarlig/underviser, UiT.

2015 Filosofihistorie Del 1 - Platon, Aristoteles og Descartes, fagansvarlig/underviser, UiT.

2014 Epistemologi og bevissthetsfilosofi, fagansvarlig/underviser, UiT.

2014 Examen Philosophicum, forelesningsansvarlig, UiT.

2014 Filosofihistorie Del 1 - Platon, Aristoteles og Descartes, fagansvarlig/underviser, UiT.

2013 Fordypning i Erkjennelsesteori - Tema: Vitnesbyrd, Sosialepistemologi og Kunnskapens Natur, fagansvarlig/underviser, UiO

2013 Examen Philosophicum, seminaransvarlig, UiO.

2012 Examen Facultatum - Filosofivarianten, fagansvarlig/underviser, UiO.

2012 Introduksjon til Antikk og Moderne Filosofi, gruppelærer, UiO.

2012 Introduksjon til Erkjennelsesteori og Vitenskapsfilosofi, gruppelærer, UiO.

2011 Masterkurs i Metafysikk og Vitenskapsfilosofi - Tema: Kausalitet, fagansvarlig/underviser, UiO.

2011 Introduksjon til Erkjennelsesteori og Vitenskapsfilosofi, fagansvarlig/underviser, UiO.

2005 - 2007 Introduksjon til Antikk og Moderne Filosofi, gruppelærer, UiO.

2006 Introduksjon til Logikk og Språkfilosofi, gruppelærer, UiO.

2005 Introduksjon til Metafysikk og Bevissthetsfilosofi, gruppelærer, UiO.

Førsteamanuensis i filosofi

Jeg er filosof midt i livet og jobber som førsteamanuensis ved Institutt for Filosofi og Førstesemesterstudier på UiT. Her underviser jeg både i examen philosophicum og i ulike fag på filosofiprogrammene (bachelor og master), samt forsker som best jeg kan innenfor det jeg definerer som mine forskningsområder:

 • livsfilosofi og dødens filosofi 
 • kjærlighetens filosofi 
 • etikk og meta-etikk 
 • handlingsfilosofi 
 • religionsfilosofi
 • estetikk

Generelt er jeg interessert i praktisk filosofi der det reises spørsmål som angår oss dypt og berører vesentlige aspekter ved vår eksistens. Praktisk filosofi engasjerer seg således med tema som potensielt kan endre hvordan vi lever, så spørsmål rundt livskvalitet og det gode eller meningsfulle liv, lykke, kjærlighet og seksualitet, samt hvordan vi skal leve med det faktum at vi er dødelige og sårbare vesen.

I dag jobber jeg spesielt mye med temaet døden og dens betydning for våre liv. Jeg jobber med et prosjekt jeg ynder å kalle "Meningen med døden", der hovedspørsmålet er hvordan vi bør leve i lys av det faktum at vi er dødelige vesen som må forholde seg til egen dødelighet. Kan vi - og, hvis ja, hvordan kan vi - finne mening, verdi, lykke og betydning i et liv hvis eneste sikre faktor ser ut til å være at vi ubønnhørlig skal svinne hen, dø og bli borte for alltid? I dette prosjektet forsøker jeg å vise at døden ikke nødvendigvsi utelukkende er en trussel mot våre liv, men også blant de sentrale ingrediensene som er med på å gjøre livet meningsfullt og verdifullt i utgangspunktet.

 

Verv

 • Nestleder ved Institutt for Filosofi og Førstesemesterstudier
 • Øverste fagansvarlige for examen philosophicum ved UiT
 • Medlem av programstyret for Bachelorgradsprogrammet og Mastergradsprogrammet i Filosofi
 • Leder for IFFs forskergruppe, Ethics Research Group (ERG)
 • Ansvarlig for temaet erkjennelsesteori i Store Norske Leksikon (snl.no)

Medlemsskap i forskningsgrupper

 • 013 - d.d. Ethics Research Group (ERG), UiT.
 • 2017 - d.d. International Association for the Philosophy of Death and Dying
 • 2019 - today Death: Emotions, Relations and Culture (DERC)
 • 2017 - d.d. Phenomenology and Bodies of Knowledge - UiT
 • 2016 - d.d. Nordic Network of Metaphysics
 • 2017 - 2019. Feminist Philosophy Research Group (FemPhil) - UiT
 • 2014 - 2018 Pluralism, Democracy and Justice Research Group (PDJ) - UiT
 • 2010 - d.d. Affiliert status ved CSMN, UiO.
 • 2007 - 2010 CSMNs Rational Agency Group, UiO.

 • Holmen, Heine Alexander. Døden og meningen med livet. Scandinavian Academic Press 2019 ISBN 9788230402344.s 249 - 281.

 • Holmen, Heine Alexander. Heller død enn udødelig. Norsk Filosofisk tidsskrift 2017; Volum 52 (1-2). ISSN 0029-1943.s 40 - 55.s doi: 10.18261/issn.1504-2901-2017-01-02-06.

 • Holmen, Heine Alexander. Why Die - A philosophical apology of death. International Journal of Philosophy and Theology 2017; Volum 79 (1-2). ISSN 2169-2327.s 136 - 155.s doi: 10.1080/21692327.2017.1412834.

 • Holmen, Heine Alexander. Hvorfor handlingskunnskap ikke er slutningsbasert. Norsk Filosofisk tidsskrift 2017; Volum 52 (4). ISSN 0029-1943.s 161 - 179.s doi: 10.18261/issn.1504-2901-2017-04-04.

 • Holmen, Heine Alexander. Handling og den praktiske kunnskapens metafysikk. Norsk Filosofisk tidsskrift 2016; Volum 50 (1). ISSN 0029-1943.s doi: 10.18261/issn.1504-2901-2016-01-02.

 • Holmen, Heine Alexander. Action and the problem of evil. International Journal of Philosophy and Theology 2015; Volum 76 (4). ISSN 2169-2327.s 335 - 351.s doi: 10.1080/21692327.2015.1123113.

 • Holmen, Heine Alexander. Kunnskapens Metafysikk. Norsk Filosofisk tidsskrift 2014; Volum 49 (3-4). ISSN 0029-1943.s 190 - 202.

 • Holmen, Heine Alexander. Ubehaget i ontologien: Et essay om rasjonalitet og Donald Davidsons handlingsfilosofi. (http://foreninger.uio.no/filosofisk-supplement/numre/Metafysikk.pdf) Filosofisk supplement 2006. ISSN 0809-8220.

 • Holmen, Heine Alexander. Forkledde harer og epistemologiske fjellturer: Et essay om semantisk motivert skeptisisme. Filosofisk supplement 2006. ISSN 0809-8220.

 • Holmen, Heine Alexander. Mortality and Meaning In Life. Internal workshop Ethics Research Group 2019-12-13 - 2019-12-13 2019.

 • Holmen, Heine Alexander. Why we must live ethically. Ethics Group Workshop - UiT 2015-04-17 - 2015.

 • Holmen, Heine Alexander. Tro og formidling. Klassekampen 2014. ISSN 0805-3839.

 • Holmen, Heine Alexander. Why die?. Thinking Through the Ages - UiT/UiO 2014-12-08 - 2014-12-10 2014.

 • Holmen, Heine Alexander. Ethics and Its Metaphysical Queerness. Ethics Group Workshop with Thomas Schmidt 2014-05-08 - 2014-05-08 2014.

 • Holmen, Heine Alexander. Epistemic Injustice - Our Obligation to Aid Knowledge. Free Speech, Public Deliberation, and Global Affairs 2014-06-17 - 2014-06-19 2014.

 • Holmen, Heine Alexander. Action and the Problem of Evil. Evil and Guilt - Conference 2014-09-11 - 2014-09-13 2014.

 • Holmen, Heine Alexander. Den gamle mannen og staten. (http://www.nrk.no/ytring/den-gamle-mannen-og-staten-1.11461379) Ytring : NRK 2014.

 • Holmen, Heine Alexander. Bernard Williams. (http://snl.no/Bernard_Williams) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Kunnskap. (http://snl.no/kunnskap) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Teorier om kunnskap. (http://snl.no/teorier_om_kunnskap) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Rasjonalitet. (http://snl.no/rasjonalitet) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Etikk og handlingsteori. Forskningsseminaret 2013-09-11 - 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. The Causal Theory of Action: Problems and Prospects - Trial Lecture at the University of Oslo. Trial Lecture at the University of Oslo 2013-01-12 - 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Warren Quinn. (http://snl.no/vaghet) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Vaghet. (http://snl.no/vaghet) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Timothy Williamson. (http://snl.no/Timothy_Williamson) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Sokrates' spørsmål. (http://snl.no/Sokrates%27_sp%C3%B8rsm%C3%A5l) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Skeptisisme. (http://snl.no/skeptisisme) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Ravneparadokset. (http://snl.no/ravneparadokset) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Philippa Foot. (http://snl.no/Philippa_Foot) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Moralsk skeptisisme. (http://snl.no/moralsk_skeptisisme) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Moralsk sentimentalisme. (http://snl.no/moralsk_sentimentalisme) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Moralsk realisme. (http://snl.no/moralsk_realisme) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Moralsk kognitivisme. (http://snl.no/moralsk_kognitivisme) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Moralsk fiksjonalisme. (http://snl.no/moralsk_fiksjonalisme) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Moralsk anti-kognitivisme. (http://snl.no/moralsk_anti-kognitivisme) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Moores hånd. (http://snl.no/Moores_h%C3%A5nd) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Lotteriparadokset. (http://snl.no/lotteriparadokset) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Lokal skeptisisme. (http://snl.no/lokal_skeptisisme) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Kieran Setiya. (http://snl.no/Kieran_Setiya) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. J.L. Ackrill. (http://snl.no/J.L._Ackrill) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Jennifer Hornsby. (http://snl.no/Jennifer_Hornsby) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Internalisme og eksternalisme - etikk og moralfilosofi. (http://snl.no/internalisme_og_eksternalisme%2Fetikk_og_moralfilosofi) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Henry Kyburg. (http://snl.no/Henry_Kyburg) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Global skeptisisme. (http://snl.no/global_skeptisisme) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Gettier-moteksempel. (http://snl.no/Gettier-moteksempel) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Filosofisk skeptiker. (http://snl.no/filosofisk_skeptiker) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Etisk rasjonalisme. (http://snl.no/etisk_rasjonalisme) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Etisk pluralisme. (http://snl.no/etisk_pluralisme) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Epistemisk urett. (http://snl.no/epistemisk_urett) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Epistemiske paradoks. (http://snl.no/epistemiske_paradoks) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Edmund Gettier. (http://snl.no/Edmund_Gettier) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Doktrinen om dobbel effekt. (http://snl.no/doktrinen_om_dobbel_effekt) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Det nye induksjonsproblemet. (http://snl.no/det_nye_induksjonsproblemet) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. David Wiggins. (http://snl.no/David_Wiggins) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Mennesket, moralen og den gode viljen. Sokratisk Aften 2012-04-12 - 2012.

 • Holmen, Heine Alexander. Ga professorene de svarene han ble bedt om. (http://www.f-b.no/nyheter/ga-professorene-de-svarene-han-ble-bedt-om-1.6719278) 2012.

 • Holmen, Heine Alexander. Verdibørsen - Ukens doktorand. (http://radio.nrk.no/serie/verdiboersen/mktr04000212/14-01-2012) 2012.

 • Holmen, Heine Alexander; Andresen, Kari. - Moral må leves. (http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2012/holmen.html) 2012.

 • Holmen, Heine Alexander. Disputas: Har vi grunn til å være gode?. Disputas 2012-01-13 - 2012.

 • Holmen, Heine Alexander. Rasjonalitet og moral. Filosoficafé Fredrikstad 2012-03-14 - 2012.

 • Holmen, Heine Alexander; Hansen, Carsten; Hornsby, Jennifer. Ethics and the Nature of Action. 2011.

 • Holmen, Heine Alexander. Rationalism without force. Moral Philosophy Club, CSMN 2010-05-11 - 2010.

 • Holmen, Heine Alexander. Actions, Reasons and Intelligibility. The Guise of the Good 2010-06-14 - 2010.

 • Holmen, Heine Alexander. Comment on David Papineu's "There are no norms of belief". The Aim of Belief 2009-06-12 - 2009.

 • Holmen, Heine Alexander. Language and its Purpose. ECAP 6: Sixth European Congress of Analytic Philosophy 2008-08-21 - 2008-08-26 2008.

 • Holmen, Heine Alexander. Tim Williamson. (https://docs.google.com/file/d/0B6g139THRWAcYUNnMWd1bUxEOU0/edit?pli=1) Filosofisk supplement 2008. ISSN 0809-8220.

 • Holmen, Heine Alexander. Tim Williamson (Intervju). Filosofisk supplement 2008 (2). ISSN 0809-8220.

 • Holmen, Heine Alexander; Hansen, Carsten. The Primacy of Knowledge: A critical survey of Timothy Williamson's views on knowledge, assertion and scepticism. (http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=080898963&kid=biblio) Unipub forlag 2007.

 • Holmen, Heine Alexander; Huvenes, Torfinn Thomesen. Doing Metaphysics as if Kant Never Happened: An Interview with John Hawthorne. (https://docs.google.com/file/d/0B6g139THRWAcbnJYc21zemw5MW8/edit?pli=1) Filosofisk supplement 2006. ISSN 0809-8220.

 • Holmen, Heine Alexander; Antonsen, Trine. Tasting the Wine Correctly: Interview with Barry Smith. Filosofisk supplement 2006. ISSN 0809-8220.

 • Holmen, Heine Alexander; Antonsen, Trine. While the Jury is Out: Relativist Thinking with John MacFarlane. Filosofisk supplement 2006. ISSN 0809-8220.

 • Holmen, Heine Alexander. The Spirit of Rorty Bound in the Feathers of David Lewis - Intervju med Robert Brandom. (https://docs.google.com/file/d/0B6g139THRWAcckhaVktsa181TGs/edit?pli=1) Filosofisk supplement 2005. ISSN 0809-8220.

 • Holmen, Heine Alexander; Antonsen, Trine. Frykten for den amorfe middelmådighet: Intervju med Nils Roll-Hansen. (https://docs.google.com/file/d/0B6g139THRWAcckhaVktsa181TGs/edit?pli=1) Filosofisk supplement 2005. ISSN 0809-8220.

 • Holmen, Heine Alexander. Mortality and Meaning In Life. Internal workshop Ethics Research Group 2019-12-13 - 2019-12-13 2019.

 • Holmen, Heine Alexander. Why we must live ethically. Ethics Group Workshop - UiT 2015-04-17 - 2015.

 • Holmen, Heine Alexander. Tro og formidling. Klassekampen 2014. ISSN 0805-3839.

 • Holmen, Heine Alexander. Why die?. Thinking Through the Ages - UiT/UiO 2014-12-08 - 2014-12-10 2014.

 • Holmen, Heine Alexander. Ethics and Its Metaphysical Queerness. Ethics Group Workshop with Thomas Schmidt 2014-05-08 - 2014-05-08 2014.

 • Holmen, Heine Alexander. Epistemic Injustice - Our Obligation to Aid Knowledge. Free Speech, Public Deliberation, and Global Affairs 2014-06-17 - 2014-06-19 2014.

 • Holmen, Heine Alexander. Action and the Problem of Evil. Evil and Guilt - Conference 2014-09-11 - 2014-09-13 2014.

 • Holmen, Heine Alexander. Den gamle mannen og staten. (http://www.nrk.no/ytring/den-gamle-mannen-og-staten-1.11461379) Ytring : NRK 2014.

 • Holmen, Heine Alexander. Bernard Williams. (http://snl.no/Bernard_Williams) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Kunnskap. (http://snl.no/kunnskap) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Teorier om kunnskap. (http://snl.no/teorier_om_kunnskap) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Rasjonalitet. (http://snl.no/rasjonalitet) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Etikk og handlingsteori. Forskningsseminaret 2013-09-11 - 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. The Causal Theory of Action: Problems and Prospects - Trial Lecture at the University of Oslo. Trial Lecture at the University of Oslo 2013-01-12 - 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Warren Quinn. (http://snl.no/vaghet) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Vaghet. (http://snl.no/vaghet) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Timothy Williamson. (http://snl.no/Timothy_Williamson) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Sokrates' spørsmål. (http://snl.no/Sokrates%27_sp%C3%B8rsm%C3%A5l) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Skeptisisme. (http://snl.no/skeptisisme) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Ravneparadokset. (http://snl.no/ravneparadokset) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Philippa Foot. (http://snl.no/Philippa_Foot) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Moralsk skeptisisme. (http://snl.no/moralsk_skeptisisme) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Moralsk sentimentalisme. (http://snl.no/moralsk_sentimentalisme) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Moralsk realisme. (http://snl.no/moralsk_realisme) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Moralsk kognitivisme. (http://snl.no/moralsk_kognitivisme) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Moralsk fiksjonalisme. (http://snl.no/moralsk_fiksjonalisme) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Moralsk anti-kognitivisme. (http://snl.no/moralsk_anti-kognitivisme) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Moores hånd. (http://snl.no/Moores_h%C3%A5nd) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Lotteriparadokset. (http://snl.no/lotteriparadokset) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Lokal skeptisisme. (http://snl.no/lokal_skeptisisme) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Kieran Setiya. (http://snl.no/Kieran_Setiya) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. J.L. Ackrill. (http://snl.no/J.L._Ackrill) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Jennifer Hornsby. (http://snl.no/Jennifer_Hornsby) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Internalisme og eksternalisme - etikk og moralfilosofi. (http://snl.no/internalisme_og_eksternalisme%2Fetikk_og_moralfilosofi) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Henry Kyburg. (http://snl.no/Henry_Kyburg) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Global skeptisisme. (http://snl.no/global_skeptisisme) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Gettier-moteksempel. (http://snl.no/Gettier-moteksempel) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Filosofisk skeptiker. (http://snl.no/filosofisk_skeptiker) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Etisk rasjonalisme. (http://snl.no/etisk_rasjonalisme) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Etisk pluralisme. (http://snl.no/etisk_pluralisme) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Epistemisk urett. (http://snl.no/epistemisk_urett) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Epistemiske paradoks. (http://snl.no/epistemiske_paradoks) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Edmund Gettier. (http://snl.no/Edmund_Gettier) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Doktrinen om dobbel effekt. (http://snl.no/doktrinen_om_dobbel_effekt) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Det nye induksjonsproblemet. (http://snl.no/det_nye_induksjonsproblemet) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. David Wiggins. (http://snl.no/David_Wiggins) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Mennesket, moralen og den gode viljen. Sokratisk Aften 2012-04-12 - 2012.

 • Holmen, Heine Alexander. Ga professorene de svarene han ble bedt om. (http://www.f-b.no/nyheter/ga-professorene-de-svarene-han-ble-bedt-om-1.6719278) 2012.

 • Holmen, Heine Alexander. Verdibørsen - Ukens doktorand. (http://radio.nrk.no/serie/verdiboersen/mktr04000212/14-01-2012) 2012.

 • Holmen, Heine Alexander; Andresen, Kari. - Moral må leves. (http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2012/holmen.html) 2012.

 • Holmen, Heine Alexander. Disputas: Har vi grunn til å være gode?. Disputas 2012-01-13 - 2012.

 • Holmen, Heine Alexander. Rasjonalitet og moral. Filosoficafé Fredrikstad 2012-03-14 - 2012.

 • Holmen, Heine Alexander; Hansen, Carsten; Hornsby, Jennifer. Ethics and the Nature of Action. 2011.

 • Holmen, Heine Alexander. Rationalism without force. Moral Philosophy Club, CSMN 2010-05-11 - 2010.

 • Holmen, Heine Alexander. Actions, Reasons and Intelligibility. The Guise of the Good 2010-06-14 - 2010.

 • Holmen, Heine Alexander. Comment on David Papineu's "There are no norms of belief". The Aim of Belief 2009-06-12 - 2009.

 • Holmen, Heine Alexander. Language and its Purpose. ECAP 6: Sixth European Congress of Analytic Philosophy 2008-08-21 - 2008-08-26 2008.

 • Holmen, Heine Alexander. Tim Williamson. (https://docs.google.com/file/d/0B6g139THRWAcYUNnMWd1bUxEOU0/edit?pli=1) Filosofisk supplement 2008. ISSN 0809-8220.

 • Holmen, Heine Alexander. Tim Williamson (Intervju). Filosofisk supplement 2008 (2). ISSN 0809-8220.

 • Holmen, Heine Alexander; Hansen, Carsten. The Primacy of Knowledge: A critical survey of Timothy Williamson's views on knowledge, assertion and scepticism. (http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=080898963&kid=biblio) Unipub forlag 2007.

 • Holmen, Heine Alexander; Huvenes, Torfinn Thomesen. Doing Metaphysics as if Kant Never Happened: An Interview with John Hawthorne. (https://docs.google.com/file/d/0B6g139THRWAcbnJYc21zemw5MW8/edit?pli=1) Filosofisk supplement 2006. ISSN 0809-8220.

 • Holmen, Heine Alexander; Antonsen, Trine. Tasting the Wine Correctly: Interview with Barry Smith. Filosofisk supplement 2006. ISSN 0809-8220.

 • Holmen, Heine Alexander; Antonsen, Trine. While the Jury is Out: Relativist Thinking with John MacFarlane. Filosofisk supplement 2006. ISSN 0809-8220.

 • Holmen, Heine Alexander. The Spirit of Rorty Bound in the Feathers of David Lewis - Intervju med Robert Brandom. (https://docs.google.com/file/d/0B6g139THRWAcckhaVktsa181TGs/edit?pli=1) Filosofisk supplement 2005. ISSN 0809-8220.

 • Holmen, Heine Alexander; Antonsen, Trine. Frykten for den amorfe middelmådighet: Intervju med Nils Roll-Hansen. (https://docs.google.com/file/d/0B6g139THRWAcckhaVktsa181TGs/edit?pli=1) Filosofisk supplement 2005. ISSN 0809-8220.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe