Bilde av Furu, Rigmor
Bilde av Furu, Rigmor
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling rigmor.furu@uit.no +4777646376 +47 90992299

Rigmor Furu


Førstelektor

Stillingsbeskrivelse

Mitt arbeidsområde er fleksibel læring og pedagogisk bruk av teknologi. Et av hovedmålene for HelPed er å arbeide for å styrke utdanningskvalitet, blant annet gjennom pedagogisk bruk av digital teknologi i undervisning og læring. I samarbeid med ledelse, vitenskapelig ansatte og praksisfelt skal HelPed bidra til å styrke utdanningskvalitet. 

 

 

 


 • Rigmor Furu :
  Kap. 8. Pedagogiske betraktninger rundt utvikling av en digital læringsressurs
  Orkana Forlag 2020 ARKIV
 • Rigmor Furu :
  Kap.9. Studentenes erfaringer fra deltakelse i en digital læringsressurs om tverrprofesjonelt samarbeid
  Orkana Forlag 2020 ARKIV
 • Line Lundvoll Warth, Rigmor Furu :
  Synchronous and Asynchrounous Medical Problem Solving
  International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED) 2015 FULLTEKST
 • Rigmor Furu :
  Hvor nyttige er virituelle fagnett for samhandling og kunnskapsbygging?
  Cappelen Damm Akademisk 2012 OMTALE
 • Bente Norbye, Rigmor Furu :
  Kan "Blended learning" bidra til refleksiv praksis?
  Norsk tidsskrift for sykepleieforskning 2010
 • Rita Jentoft, Vår Mathisen, Rigmor Furu, Eva Therese Næss, Charlotte Reedtz :
  TeraVRi -an innovative model for sustainable education Connecting Interprofessional and Therapeutic competence through VR-technology
  2022
 • Rita Jentoft, Nina Bøhle Cheetham, Rigmor Furu, Torhild Holthe :
  Filmen er basert på Gunn og Erik sine hverdagslivserfaringer med demens og velferdsteknologi
 • Nina Bøhle Cheetham, Rita Jentoft, Rigmor Furu :
  Åse og Knut utforsker hvilken nytte velferdsteknologi kan ha i hverdagslivet ved demens
  2021 DATA
 • Nina Bøhle Cheetham, Rita Jentoft, Rigmor Furu, Torhild Holthe :
  Demens og velferdsteknologi i hverdagslivet
  2021 DATA
 • Rita Jentoft, Nina Bøhle Cheetham, Rigmor Furu :
  Sverre og Petter utforsker bruk og nytte av velferdsteknologi i hverdagslivet ved demens
  2021 DATA
 • Rigmor Furu, Bente Norbye :
  Hvem bistår Emma til å komme hjem etter sykehusoppholdet? Film og digital diskusjon som læreverktøyFilm og digital diskusjon som pedagogisk læreverktøy
  2019
 • Catrine Buck Jensen, Jeanette Elise Huemer, Rigmor Furu, Anita Iversen :
  Nettside med virtuelt pasientrom forbereder studentene på praksis.
  Tidsskriftet sykepleien 2019 ARKIV
 • Inger Marie Holm, Åshild Fause, Rigmor Furu :
  MOOC-en "Nursing Traditions and History in Europe" blir til
  2017 OMTALE
 • Åshild Fause, Eva S Braaten, Rigmor Furu :
  Sykepleierne med internasjonal læringstrend til Tromsø
  Nordlys 15. februar 2017
 • Elin Johnsen, Rigmor Furu :
  Aktuelle brukeres evaluering av e-læringskurset PUST. Et kurs om personer med behov for langtids mekanisk ventilasjon
  Universitetssykehuset Nord-Norge 2016

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

   Johnsen, Elin & Furu, Rigmor (2016): “Aktuelle brukeres evaluering av e-læringskurset PUST. - Et kurs om personer med behov for langtids mekanisk ventilasjon”. ISBN 978-82-8242-059-4. Universitetssykehuset Nord-Norge.

  Furu, Rigmor & Lund, Irene (2015): “Jeg puster –altså er jeg”. Kronikk i dagens Medisin, avis og på nett: www.dagensmedisin.no/artikler/2015/1/02.

  Warth,L.L., Furu, R. (2015): “Synchronous and Asynchrounous Medical Problem solving. The use of videoconference and a discussion forum for collaboration among health care professionals in Norway”. ThinkMind, eTelemed 2015, 2015_1_30_40173. http://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=etelemed_2015_1_30_40173

  Furu, Rigmor, Lund, Irene & Fondenæs, Ove (2015): Prosjektrapport ”Jeg puster –altså er jeg. Et prosjekt om opplæring knyttet til behov for langtids mekanisk ventilasjon”. ISBN: 978- 82-8242-054-9. NST-rapport 07-2015.

  Furu, Rigmor (2014): ”I likevekt med IKT. IKT som verktøy for livsstilsendring ved sykelig overvekt”. Sluttrapport.


  Furu, Rigmor (2014): Fleksibilisering av masterstudiet i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet. – Hva, hvorfor og hvordan? Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Furu, Rigmor (2012). Hvor nyttige er virtuelle fagnett for samhandling og kompetansebygging? Kap. 5 i boka Blix, Anderssen og Størdal, red.(2012): Helse Digital. Digitale arenaer i praksis og utdanning.

  Kjeldsberg, Anne- Britt, Furu, Rigmor & Gjeldstad, Signe (2010): Det er menneskene det kommer an på. Elektronisk samhandling og kompetanseutvikling i demensomsorgen. Forlag Aldring og helse.

  Norbye, Bente & Furu, Rigmor (2010): Kan ”Blended Learning” bidrar til refleksiv praksis? Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning, nr. 4.2010, Årgang 12.

  Furu, Rigmor (2009): Helsearbeideres deltakelse i virtuelle fagnettverk. Et instrument for faglig refleksjon. Masteroppgave i pedagogikk. Universitetet i Bergen. Det psykologiske fakultet.

  Furu, Rigmor, Steinerowski, Arthur (ed), Norbye, Bente & Leslie, Ian (2008): Creating sustainable rural healthcare networks through new technology and learning opportunities. Eureka Digital 4- 2008.

  Norbye, Bente, Furu, Rigmor, Leslie, Ian & Steinerowski, Arthur (red) (2008): Innovative approaches to competence building. Eureka Digital 5-2008.

  Norbye, Bente & Furu, Rigmor (2007).:I need a kick start. Presentation of an Educational Program using flexible methods of learning. Designed for the Rehabilitation Network in rural areas of Northern Norway. Experiences and reflections. Eureka Digital 2-2008.

  Johansen, Magnar, Ytterland, Vegard, Furu, Rigmor & Tot, Zoltan (2007): Rakel. Redskap for Autismenettverk og kompetanseheving med bruk av elektroniske løsninger. Autismeenheten. Nasjonalt kompetansesenter for autismespekterforstyrrelser. Rikshospitalet. Rapport 2. 2007. ISBN 978-82-92793-04-6.

  Flytkjær, Vibeke, Øvernes, Eirik, Furu, Rigmor, Larsen, Eva og Kristiansen, Trond (2004): Evalueringsveiviser for nettbasert læring. Nasjonalt senter for telemedisin, Tromsø.

  Øvernes, Eirik og Furu, Rigmor (2004).:Hvor er fagfolkene? IKT som hjelpemiddel for å øke kompetanse i og mellom tjenestenivåene? NST-rapport, 06-2004.

  Kjeldsberg, Anne-Britt, Furu, Rigmor og Bjørnebye, Sidsel (2004): Lær demens med bredbånd. IKT-basert læringsprogram for helsepersonell. Nasjonalt Kompetansesenter for aldersdemens.

   

   


  CV

  Utdanning

  2005-2009 IKT-basert mastergradsstudium i pedagogikk. Universitetet i Bergen
  2003           Prosjektledelse del 2, BI Handelshøyskolen
  2001           Prosjektledelse del 1, BI Handelshøyskolen
  2000           Can mag grad UiT
  1998-2000 Videreutdanning i data/IT for helsepersonell, Høgskolen i Narvik
  1998           Pedagogikk mellomfag, Universitetet i Tromsø
  1997           Pedagogikk grunnfag, Universitetet i Tromsø
  1992           Praktisk pedagogisk eksamen, Universitetet i Tromsø
  1987           Examen Philosophicum; Universitetet i Tromsø
  1984-1985 Videreutdanning i intensivsykepleie, Regionsykehuset i Tromsø
  1979-1981 Røde Kors Sykepleierskole, Tromsø


  Arbeidserfaring

  F.o.m. 2016: Førstelektor ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling, Helsefak, UiT
  2000-2016 IKT pedagog og prosjektleder ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (F.o. m. 01.01.16 Kvalitets- og utviklingssenteret) ved Universitetssykehuset Nord-Norge

  1994-2000 Faglærer, Videreutdanningen i intensivsykepleie, Universitetssykehuset Nord-Norge
  1984-1994 Intensivsykepleier og praksisveileder, RiTø/UNN, Tromsø
  1982-1984 Offentlig godkjent sykepleier, RiTø, Tromsø