Personkort bilde
Foto: Torje Jenssen

Ingeborg Høvik

Førsteamanuensis kunsthistorie Institutt for språk og kultur
Flag icon Flag icon

Europeisk og nordamerikansk kunst og visuell kultur i det lange 1800-tallet. Kunst og visuell kultur, inkludert fotografi, tilknyttet nordområdene. Postkolonial, økofeministisk og økokritisk teori, urfolksmetodologi.  

 • Federhofer, Marie-Theres; Høvik, Ingeborg. Outsider Art? Herleik Kristiansens kunstneriske prosesser. Kunst og kultur 2019; Volum 102 (4). ISSN 0023-5415.s 240 - 253.s doi: 10.18261/issn.1504-3029-2019-04-04.

 • Høvik, Ingeborg. Art History in the Contact Zone: Hans Zakæus's First Communication, 1818. Aarhus Universitetsforlag 2017 ISBN 978 87 7184 252 4.s 49 - 68.

 • Høvik, Ingeborg. Reproducing the Indigenous: John Møller’s Studio Portraits of Greenlanders in Context. Acta Borealia 2016; Volum 33 (2). ISSN 0800-3831.s 166 - 188.s doi: 10.1080/08003831.2016.1238175.

 • Høvik, Ingeborg. Framing the Arctic: Reconsidering Roald Amundsen's Gjøa Expedition Imagery. Nordlit 2015 (35). ISSN 0809-1668.s 137 - 160.s doi: 10.7557/13.3431.

 • Høvik, Ingeborg. Heroism and Imperialism in the Arctic: Edwin Landseer's Man Proposes - God Disposes. Nordlit 2008. ISSN 0809-1668.

 • Høvik, Ingeborg. Indigenous Agency in Arctic Imagery: Photographs from Roald Amundsen’s Gjøa Expedition (1903-06). Henrik Steffens Vorelesungen 2019-01-15 - 2019-01-15 2019.

 • Høvik, Ingeborg. En alternativ verden? Dyr og natur i Herleik Kristiansens bilder. Institutt for Natur og Kultur, Ustilling, Festspillene i Harstad 2018-06-23 - 2018-06-30 2018.

 • Høvik, Ingeborg. Traces of an Arctic Voice: the Case of Qalasirssuaq. NAVSA 2018: Looking Outward 2018-10-11 - 2018-10-14 2018.

 • Høvik, Ingeborg. Girlhood in the Arctic: Text-image relations in R.M. Ballantyne’s Canadian Adventures. Det kjønnede arktiske landskapet: komparative studier av likestilling og bærekraftige nordlige rom 2018-03-22 - 2018-03-23 2018.

 • Høvik, Ingeborg. Indigenous Photography Reproduced: Greenlandic illustrations in European literature. Indigenous Photography Studies: Current Developments and Challenges 2017-09-07 - 2017-09-08 2017.

 • Høvik, Ingeborg. Traces of Influence: Arctic imagery in European nineteenth-century visual culture. ICASS IX 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.

 • Høvik, Ingeborg. Challenging Femininity? The female characters in R. M. Ballantyne's Arctic adventure stories. Gender Studies in Debate: pathways, challenges and interdisciplinary perspectives 2016-05-25 - 2016-05-27 2016.

 • Høvik, Ingeborg. Agency i Roald Amundsens visualisering av netsilikinuittene. Polarhistorisk frokost 2015-11-19 - 2015-11-19 2015.

 • Høvik, Ingeborg. Challenging Femininity? The female characters in R. M. Ballantyne's Ungava – A Tale of Adventure. Gendered Narratives in the North 2015-12-14 - 2015-12-14 2015.

 • Høvik, Ingeborg. Performing Indigeneity – Some Thoughts on John Møller’s (1867-1935) Portraits. Seminar Series Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies 2015-09-17 - 2015-09-17 2015.

 • Høvik, Ingeborg. Talking Back? John Møller's Portraits of Greenlanders. Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies 2015-08-20 - 2015-08-23 2015.

 • Høvik, Ingeborg. Talking Back? John Møller’s Photographs in and outside Greenland. Workshop/Seminar 2015-05-06 - 2015.

 • Høvik, Ingeborg. Framing the Arctic: reconsidering Roald Amundsen’s Gjøa Expedition imagery. Konferanse 2014-09-16 - 2014.

 • Høvik, Ingeborg. Visuelle framstillinger av Arktis under Englands store søken etter en nordvestpassasje: bilder fra kaptein John Ross’ Andre Reise, 1830-1835.. Invitert forelesning 2013-05-30 - 2013.

 • Høvik, Ingeborg. Visuelle framstillinger av Arktis under Englands store søken etter en nordvestpassasje, 1818-1859. Invitert forelesning 2013-04-01 - 2013.

 • Høvik, Ingeborg. Art History in the Contact Zone: Hans Zakæus’s First Communication. Sámi art: Perspectives on the Indigenous and the Contemporary 2012-11-21 - 2012.

 • Høvik, Ingeborg. Første møte på Nordvestpassasjen: kaptein John Ross’ bilder av netsilik-inuittene, 1830-1835. Forelesningsrekke, Kulturhistorisk Museum Oslo 2012-02-12 - 2012.

 • Høvik, Ingeborg. Orientalisme og arktiske representasjoner. Kuiper 2011. ISSN 0809-8212.

 • Høvik, Ingeborg. John Ross’s Portrayal of the Netsilik Inuit (1830-35),. Travel, Writing, and Literatures of Exploration c. 1750-c.1850, University of Edinburgh 2010-10-07 - 2010.

 • Høvik, Ingeborg. The Colour of Ice: Frederic Church’s The Icebergs, 1861. History of Art Research Seminar, University of Edinburgh 2008-11-27 - 2008.

 • Høvik, Ingeborg. Virtues Unblemished: Edwin Landseer’s Man Proposes – God Disposes and the Franklin Expedition. Postgraduate Day, University of Edinburgh 2008-04-18 - 2008.

 • Høvik, Ingeborg. Artist as Anthropologist – François Auguste Biard’s The Minister Læstadius Teaching Laplanders (c. 1840). L'histoire de l'art face à l'anthropologie 2007-05-13 - 2007.

 • Høvik, Ingeborg. Arctic Images 1823-1896: Problems of Representation and Imperialism. Doctoral Training Course in Colonial and Postcolonial Studies 2007-03-26 - 2007-03-30 2007.

 • Høvik, Ingeborg. Indigenous Agency in Arctic Imagery: Photographs from Roald Amundsen’s Gjøa Expedition (1903-06). Henrik Steffens Vorelesungen 2019-01-15 - 2019-01-15 2019.

 • Høvik, Ingeborg. En alternativ verden? Dyr og natur i Herleik Kristiansens bilder. Institutt for Natur og Kultur, Ustilling, Festspillene i Harstad 2018-06-23 - 2018-06-30 2018.

 • Høvik, Ingeborg. Traces of an Arctic Voice: the Case of Qalasirssuaq. NAVSA 2018: Looking Outward 2018-10-11 - 2018-10-14 2018.

 • Høvik, Ingeborg. Girlhood in the Arctic: Text-image relations in R.M. Ballantyne’s Canadian Adventures. Det kjønnede arktiske landskapet: komparative studier av likestilling og bærekraftige nordlige rom 2018-03-22 - 2018-03-23 2018.

 • Høvik, Ingeborg. Indigenous Photography Reproduced: Greenlandic illustrations in European literature. Indigenous Photography Studies: Current Developments and Challenges 2017-09-07 - 2017-09-08 2017.

 • Høvik, Ingeborg. Traces of Influence: Arctic imagery in European nineteenth-century visual culture. ICASS IX 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.

 • Høvik, Ingeborg. Challenging Femininity? The female characters in R. M. Ballantyne's Arctic adventure stories. Gender Studies in Debate: pathways, challenges and interdisciplinary perspectives 2016-05-25 - 2016-05-27 2016.

 • Høvik, Ingeborg. Agency i Roald Amundsens visualisering av netsilikinuittene. Polarhistorisk frokost 2015-11-19 - 2015-11-19 2015.

 • Høvik, Ingeborg. Challenging Femininity? The female characters in R. M. Ballantyne's Ungava – A Tale of Adventure. Gendered Narratives in the North 2015-12-14 - 2015-12-14 2015.

 • Høvik, Ingeborg. Performing Indigeneity – Some Thoughts on John Møller’s (1867-1935) Portraits. Seminar Series Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies 2015-09-17 - 2015-09-17 2015.

 • Høvik, Ingeborg. Talking Back? John Møller's Portraits of Greenlanders. Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies 2015-08-20 - 2015-08-23 2015.

 • Høvik, Ingeborg. Talking Back? John Møller’s Photographs in and outside Greenland. Workshop/Seminar 2015-05-06 - 2015.

 • Høvik, Ingeborg. Framing the Arctic: reconsidering Roald Amundsen’s Gjøa Expedition imagery. Konferanse 2014-09-16 - 2014.

 • Høvik, Ingeborg. Visuelle framstillinger av Arktis under Englands store søken etter en nordvestpassasje: bilder fra kaptein John Ross’ Andre Reise, 1830-1835.. Invitert forelesning 2013-05-30 - 2013.

 • Høvik, Ingeborg. Visuelle framstillinger av Arktis under Englands store søken etter en nordvestpassasje, 1818-1859. Invitert forelesning 2013-04-01 - 2013.

 • Høvik, Ingeborg. Art History in the Contact Zone: Hans Zakæus’s First Communication. Sámi art: Perspectives on the Indigenous and the Contemporary 2012-11-21 - 2012.

 • Høvik, Ingeborg. Første møte på Nordvestpassasjen: kaptein John Ross’ bilder av netsilik-inuittene, 1830-1835. Forelesningsrekke, Kulturhistorisk Museum Oslo 2012-02-12 - 2012.

 • Høvik, Ingeborg. Orientalisme og arktiske representasjoner. Kuiper 2011. ISSN 0809-8212.

 • Høvik, Ingeborg. John Ross’s Portrayal of the Netsilik Inuit (1830-35),. Travel, Writing, and Literatures of Exploration c. 1750-c.1850, University of Edinburgh 2010-10-07 - 2010.

 • Høvik, Ingeborg. The Colour of Ice: Frederic Church’s The Icebergs, 1861. History of Art Research Seminar, University of Edinburgh 2008-11-27 - 2008.

 • Høvik, Ingeborg. Virtues Unblemished: Edwin Landseer’s Man Proposes – God Disposes and the Franklin Expedition. Postgraduate Day, University of Edinburgh 2008-04-18 - 2008.

 • Høvik, Ingeborg. Artist as Anthropologist – François Auguste Biard’s The Minister Læstadius Teaching Laplanders (c. 1840). L'histoire de l'art face à l'anthropologie 2007-05-13 - 2007.

 • Høvik, Ingeborg. Arctic Images 1823-1896: Problems of Representation and Imperialism. Doctoral Training Course in Colonial and Postcolonial Studies 2007-03-26 - 2007-03-30 2007.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe