Bilde av Rasmussen, Lene-Mari Potulski
Bilde av Rasmussen, Lene-Mari Potulski
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) lene-mari.p.rasmussen@uit.no +4777623270 Her finner du meg

Lene-Mari Potulski Rasmussen


Førsteamanuensis

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Kristin Martinsen, Carina Lisøy, Tore Wentzel-Larsen, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Frode Adolfsen m.fl.:
  School children’s mental health during the COVID-19 pandemic
  Frontiers in Psychology 2024 DOI
 • Carina Lisøy, Simon-Peter Neumer, Frode Adolfsen, Jo Magne Ingul, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Tore Wentzel-Larsen m.fl.:
  Optimizing indicated cognitive behavioral therapy to prevent child anxiety and depression: A cluster-randomized factorial trial
  Behaviour Research and Therapy 2024 DOI
 • Susann Dahl Pettersen, Monica Martinussen, Bjørn Helge Handegård, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Roman Alexandriovich Koposov, Frode Adolfsen :
  Beyond physical ability—predicting women’s football performance from psychological factors
  Frontiers in Psychology 2023 ARKIV / DOI
 • Kirsi Peltonen, Marjo Kurki, Charlotte Reedtz, Sabine Kaiser, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Marko Merikukka m.fl.:
  Psychological tests for expectant parents and young children in the Nordic countries: A review of the evidence
  European Journal of Developmental Psychology 2022 ARKIV / DOI
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Øivin Christiansen, Charlotte Reedtz :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Skilsmissegrupper (2.utg.).
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2022 ARKIV
 • Marit Løtveit Pedersen, Solveig Holen, Anne Mari Sund, Frode Adolfsen, Mona Elisabeth S Løvaas, Kristin Martinsen m.fl.:
  Targeting Internalizing Symptoms in Children: What is the Impact on School Functioning?
  Scandinavian Journal of Educational Research 2022 ARKIV / DOI
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Joshua Patras, Bjørn Helge Handegård, Simon-Peter Neumer, Kristin Martinsen, Frode Adolfsen m.fl.:
  Evaluating Delivery of a CBT-Based Group Intervention for Schoolchildren With Emotional Problems: Examining the Reliability and Applicability of a Video-Based Adherence and Competence Measure
  Frontiers in Psychology 2021 ARKIV / DOI
 • Kristin Martinsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Tore Wentzel-Larsen, Solveig Holen, Anne Mari Sund, Marit Løtveit Pedersen m.fl.:
  Change in quality of life and self-esteem in a randomized controlled CBT study for anxious and sad children: can targeting anxious and depressive symptoms improve functional domains in schoolchildren?
  BMC Psychology 21. januar 2021 ARKIV / DOI
 • Joshua Patras, Merete Saus, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Siri Gammelsæter, Lene-Mari Potulski Rasmussen m.fl.:
  Parenting interventions for families with refugee backgrounds: a randomized factorial, mixed-methods design study protocol
  Trials 2021 ARKIV / DOI
 • Marit Løtveit Pedersen, Thomas Jozefiak, Anne Mari Sund, Solveig Holen, Simon-Peter Neumer, Kristin D. Martinsen m.fl.:
  Psychometric properties of the Brief Problem Monitor (BPM) in children with internalizing symptoms: examining baseline data from a national randomized controlled intervention study
  BMC Psychology 27. november 2021 ARKIV / DOI
 • Jo Magne Ingul, Kristin Martinsen, Frode Adolfsen, Anne Mari Sund, Kristin Ytreland, Elisabeth Valmyr Bania m.fl.:
  Inside the clockwork of the ECHO factorial trial: A conceptual model with proposed mediators for prevention of emotional problems in children
  Frontiers in Psychology 2021 FULLTEKST / PROSJEKT / ARKIV / DOI
 • Carina Lisøy, Kristin Martinsen, Frode Adolfsen, Ida Mari Haug, Kristin Ytreland, Lene-Mari Potulski Rasmussen m.fl.:
  OPTIMIZING A GROUP-BASED SCHOOL INTERVENTION FOR CHILDREN WITH EMOTIONAL PROBLEMS: EVALUATION OF THE MAIN CHILD OUTCOMES FROM THE FACTORIAL STUDY
  2023
 • Simon-Peter Neumer, Kristin Martinsen, Jo Magne Ingul, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Carina Lisøy, Joshua Steven Patras m.fl.:
  THE ECHO STUDY: OPTIMIZING A GROUP-BASED SCHOOL INTERVENTION FOR CHILDREN WITH EMOTIONAL PROBLEMS. INTRODUCTION
  2023
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Frode Adolfsen, Simon-Peter Neumer, Kristin Martinsen, Solveig Holen, Jo Magne Ingul m.fl.:
  ECHO-studien: Optimalisering av et skolebasert KAT-tiltak for barn i alderen 8-12 år med symptomer på angst og depresjon
  2023
 • Pål Wessel, Ragnhild Bjørknes, Joshua Steven Patras, Marcela Douglas Aranibar, June Thorvaldsen Forsberg, Simon-Peter Neumer m.fl.:
  Foreldre med flyktningbakgrunn i Norge - Hvem er de og hvordan har de det?
  2023
 • Pål Wessel, Ragnhild Bjørknes, Joshua Steven Patras, Marcela Douglas Aranibar, June Thorvaldsen Forsberg, Simon-Peter Neumer m.fl.:
  Supported Parenting Interventions for Families with Refugee Background (PIRM): Effectiveness of The Incredible Years and The International Child Development Program
  2023
 • Ida Mari Haug, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Frode Adolfsen, Elisabeth Valmyr Bania, Carina Lisøy m.fl.:
  Differential effects of the MFS condition: Is there a dose response?
  2023
 • Frode Adolfsen, Carina Lisøy, Ida Mari Haug, Kristin Ytreland, Kristin Martinsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen m.fl.:
  Optimalisering av et skolebasert CBT gruppetiltak for barn i alderen 8-12 år med symptomer på angst og depresjon
  2023
 • Frode Adolfsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Carina Lisøy, Ida Mari Haug, Kristin Ytreland, Kristin Martinsen m.fl.:
  How to support EBIs in municipal services?
  2023
 • Ida Mari Haug, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Therese Halvorsen, Pål Wessel, Elfrid Krossbakken m.fl.:
  A feedback system for tracking progress in parenting programs - Can the “ MittEcho ” app improve outcomes?
  2023
 • Kristin Ytreland, Jo Magne Ingul, Elisabeth Valmyr Bania, Stian Lydersen, Simon-Peter Neumer, Kristin Martinsen m.fl.:
  Parental assessment of the child´s development, the flip side of the coin?
  2023
 • Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Joshua Steven Patras, Ragnhild Bjørknes, Elfrid Krossbakken m.fl.:
  Gruppeledersamling - Presentasjon av foreløpige funn
  2023
 • Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Joshua Steven Patras, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes, Elfrid Krossbakken m.fl.:
  Barn i familier med flyktningbakgrunn
  2023
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Merete Aasheim :
  Kjente komponenter i implementeringsarbeid
  2022
 • Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes m.fl.:
  Challenges for Children Growing Up in a New Country - A Norwegian Perspective
  2022
 • Merete Saus, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Therese Halvorsen m.fl.:
  Forskningsbasert kunnskap. Gruppeledersamling PIRM
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen :
  Rundborddiskusjon om veien videre
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen :
  Implementeringsforskning: Hvor er vi nå og hva er veien videre?
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar m.fl.:
  PIRM-studien
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Ida Mari Haug, Joshua Patras m.fl.:
  Foreldreveiledning for flyktningfamilier: Barns erfaringer og perspektiver
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Oddbjørn Løndal :
  Implementering av tiltak/intervensjoner - fra teori til praksis
  2022
 • Frode Adolfsen, Marte Rye, Simon-Peter Neumer, Jo Magne Ingul, Kristin Dagmar Martinsen, Carina Lisøy m.fl.:
  Pandemien gjorde triste og enstelige barn mer bekymret
  https://forskning.no/ 2022
 • Simon-Peter Neumer, Ida Mari Haug, Joshua Patras, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Kristin Dagmar Martinsen, Frode Adolfsen m.fl.:
  Faktor 1: Measurement Feedback System (MFS). Tilbakemeldingssytem
  2022 DATA
 • Kristin Dagmar Martinsen, Carina Lisøy, Simon-Peter Neumer, Frode Adolfsen, Jo Magne Ingul, Anne Mari Sund m.fl.:
  Delvis digital versjon av Mestrende barn
  2022 DATA
 • Jo Magne Ingul, Simon-Peter Neumer, Kristin Dagmar Martinsen, Frode Adolfsen, Carina Lisøy, Kristin Ytreland m.fl.:
  Optimizing an intervention using VR technology
  2022
 • Carina Lisøy, Jo Magne Ingul, Kristin Dagmar Martinsen, Frode Adolfsen, Solveig Holen, Lene-Mari Potulski Rasmussen m.fl.:
  Factorial Design in the ECHO Study, Initial Data & the Use of Technology in CBT for children.
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Jo Magne Ingul, Kristin Dagmar Martinsen, Simon-Peter Neumer, Frode Adolfsen, Anne Mari Sund m.fl.:
  Virtual Reality (VR)
  2022 DATA
 • Kristin Martinsen, Simon-Peter Neumer, Jo Magne Ingul, Frode Adolfsen, Carina Lisøy, Kristin Ytreland m.fl.:
  A transfer from traditional CBT group intervention to DIGGI, a partially web-based intervention
  2022
 • Simon-Peter Neumer, Ida Mari Haug, Frode Adolfsen, Joshua Patras, Carina Lisøy, Kristin Dagmar Martinsen m.fl.:
  USE OF A NEW MEASUREMENT FEEDBACK SYSTEM (MFS) FOR CHILDREN WITH EMOTIONAL PROBLEMS – HOW CAN THE “myEcho” APP IMPROVE OUTCOMES IN A PREVENTIVE INTERVENTION?
  2022
 • Ida Mari Haug, Simon-Peter Neumer, Merete Saus, Marte Rye, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Frode Adolfsen m.fl.:
  A novel MFS for use in first line services and in preventative mental health interventions:Preliminary results of qualitative exploration of group leaders experiences implementing MFS in group sessions in a school-based mental health intervention.
  2022
 • Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Marcela Douglas, Merete Saus, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen m.fl.:
  Foreldreveiledning for flykninger - et mulig forskningsamarbeid med Stavanger kommune
  2021
 • Marte Rye, Lene-Mari Potulski Rasmussen :
  Webinar: Samtaler med barn
  2021
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen :
  Implementation of interventions - from a research perspective
  2021
 • Marte Rye, Lene-Mari Potulski Rasmussen :
  Samtaler med barn
  2021
 • Ragnhild Bjørknes, Simon-Peter Neumer, Merete Saus, Tuva Øktedalen, Siri Gammelsæter, Marcela Douglas m.fl.:
  Vi søker kommuner som ønsker å bidra til kunnskapsbaserte tiltak for flyktningfamilier
  Fontene 25. mars 2021
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer m.fl.:
  På labben med PIRM – Bli med på vår datainnsamling
  2021
 • Simon-Peter Neumer, Kristin Martinsen, Ida Mari Haug, Carina Lisøy, Jo Magne Ingul, Kristin Ytreland m.fl.:
  Moving from TIM to ECHO: optimizing a school-based intervention to prevent anxiety and depression in children
  2021
 • Monica Martinussen, Marjo Kurki, Kyrre Breivik, Helene Eng, Sabine Kaiser, Piia Karjalainen m.fl.:
  The First 1000 Days in the Nordic Countries. Psychosocial Interventions and Psychological Tests: A Review of the Evidence
  2021 FULLTEKST
 • Simon-Peter Neumer, Joshua Patras, Solveig Holen, Carina Lisøy, Anne Liv Askeland, Ida Mari Haug m.fl.:
  Study Protocol of a factorial trial ECHO: Optimizing a group-based school intervention for children with emotional problems
  BMC Psychology 21. juni 2021 ARKIV / DOI
 • Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Ida Mari Haug, Ragnhild Bjørknes m.fl.:
  Experience with Parent Programs
  2020

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Implementering og evaluering av tiltak
  • Familier med flyktningbakgrunn 
  • Triste og engstelige barn
  • Barn og unges psykiske helse

  Undervisning

  • Profesjonelle barnesamtaler
  • Barn og familier med flyktningbakgrunn
  • Triste og engstelige barn


  Medlem i prosjekt


  CV

  Mastergrad i Psykologi fra Universitetet i Tromsø 2013