Personkort bilde

Rasmussen, Lene-Mari Potulski

Førsteamanuensis Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Mastergrad i Psykologi fra Universitetet i Tromsø 2013

 

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Psykologisk førstehjelp (2.utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2020. ISSN 2464-2142.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Multidimensional Anxiety Scale for Children – Parent version (MASC-P). PsykTestBARN 2020; Volum 10 (1). ISSN 1893-9910.s doi: 10.21337/0067.

 • Løvaas, Mona Elisabeth S; Lydersen, Stian; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Reinfjell, Trude. A 12-month follow-up of a transdiagnostic indicated prevention of internalizing symptoms in school-aged children: The results from the EMOTION study.. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH) 2020; Volum 14. ISSN 1753-2000.s doi: 10.1186/s13034-020-00322-w.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Wentzel-Larsen, Tore; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Løvaas, Mona Elisabeth S; Patras, Joshua; Kendall, Philip C; Waaktaar, Trine; Neumer, Simon-Peter. Prevention of anxiety and depression in school children: Effectiveness of the transdiagnostic EMOTION program. Journal of Consulting and Clinical Psychology 2019; Volum 87 (2). ISSN 0022-006X.s 212 - 219.s doi: 10.1037/ccp0000360.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Berg Puggard, Louise. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Competence and Adherence Scale for Cognitive Behavioral Therapy (CAS-CBT). PsykTestBARN 2019. ISSN 1893-9910.s doi: 10.21337/0061.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Martinussen, Monica. Facilitators and Barriers to the Implementation of EMOTION: An Indicated Intervention for Young Schoolchildren. Scandinavian Journal of Educational Research 2019. ISSN 0031-3831.s 1 - 16.s doi: 10.1080/00313831.2019.1596976.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Strøm, Henriette Kyrrestad. Aggression Replacement Training (ART®)/Adapted Aggression Replacement Training (AART). (fulltekst) Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017; Volum 2 (1). ISSN 2464-2142.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Waaktaar, Trine; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Kendall, Philip C; Patras, Joshua. The Factor Structure of MASC Youth Report in Norwegian School Children. Journal of Child and Family Studies 2017; Volum 26 (7). ISSN 1062-1024.s 1808 - 1816.s doi: 10.1007/s10826-017-0705-9.

 • Lauritzen, Camilla; Strandbu, Astrid; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode. Omorganisering og flere elever i klassen - Pedagogiske konsekvenser.. Nordic Studies in Education 2016; Volum 35 (1). ISSN 1891-5914.s 57 - 69.s doi: 10.18261/issn.1891-5949-2016-01-05.

 • Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter. Study protocol of an RCT of EMOTION: An indicated intervention for children with symptoms of anxiety and depression. BMC Psychology 2016; Volum 4:48. ISSN 2050-7283.s 1 - 8.s doi: 10.1186/s40359-016-0155-y.

 • Lauritzen, Camilla; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Strandbu, Astrid. Fra 15 til 22 elever i klassen: Hvordan påvirker større klasse elevenes læringsmiljø og trivsel?. (fulltekst) Scandinavian Psychologist 2015; Volum 2 (e16). ISSN 1894-5570.s doi: 10.15714/scandpsychol.2.e16.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM IV: Barneversjonen (ADIS for DSM IV:C). (fulltekst) PsykTestBARN 2015 (2). ISSN 1893-9910.

 • Gamst-Klaussen, Thor; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Svartdal, Frode; Strømgren, Børge. Comparability of the Social Skills Improvement System to the Social Skills Rating System: A Norwegian Study. Scandinavian Journal of Educational Research 2014. ISSN 0031-3831.s doi: 10.1080/00313831.2014.971864.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Martinussen, Monica. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Ages & Stages Questionnaire: Social and Emotional, ASQ:SE. (fulltekst) PsykTestBARN 2013 (2). ISSN 1893-9910.

 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Lisøy, Carina; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Askeland, Anne Liv; Goverud Andersson, Ola; Adolfsen, Frode; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter. "Hvilken betydning har foreldreinvolvering i et gruppebasert tiltak for triste og engstlige barn?". Barn og unge kongressen 2020 2020-12-01 - 2020-12-03 2020.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Lisøy, Carina; Askeland, Anne Liv; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Goverud Andersson, Ola; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Ytreland, Kristin; Bania, Elisabeth Valmyr; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter. Digital betingelse - Diggi - Kan delvis digital gjennomføring gi god effekt for barna?. Barn & Unge kongressen 2020 2020-12-01 - 2020-12-02 2020.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Gi barn som strever hjelp til mestring på egne premisser. Forskning.no 2020.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Mari; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Løvaas, Mona Elisabeth S; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig. Forebygging av angst og depresjon hos skolebarn - effekten av det transdiagnostiske tiltaket Mestrende barn. Best Practice Nordic 2020.

 • Ingul, Jo Magne; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Martinsen, Kristin Dagmar; Ytreland, Kristin; Bania, Elisabeth Valmyr; Sund, Anne Mari; Lisøy, Carina; Holen, Solveig; Askeland, Anne Liv; Adolfsen, Frode; Andersson, Ola; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter. Virtual Reality for engstelige og triste barn; optimering av atferds-eksperimenter og aktivering. Barn og Unge kongressen 2020 2020-12-01 - 2020-12-03 2020.

 • Lisøy, Carina; Martinsen, Kristin Dagmar; Askeland, Anne Liv; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Ytreland, Kristin; Bania, Elisabeth Valmyr; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Anderson, Ola Goverud; Neumer, Simon-Peter. ECHO: Optimalisering av et gruppebasert tiltak for engstelige og triste barn. Barn og Unge Kongressen 2020 2020-12-01 - 2020-12-02 2020.

 • Neumer, Simon-Peter; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Lisøy, Carina; Askeland, Anne Liv; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Ytreland, Kristin; Bania, Elisabeth Valmyr; Andersson, Ola; Martinsen, Kristin Dagmar. MittEcho - En brukerstemme til barn og unge i ECHO studien. Barn og Unge konferansen 2020 2020-12-01 - 2020-12-03 2020.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter; Bjørknes, Ragnhild; Haug, Ida Mari; Halvorsen, Therese; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Patras, Joshua. Implementation - Challenges with recruitment and delivery of parent interventions for refugee families. Eleventh EUSPR Conference and Members’ Meeting: Make prevention science relevant for all: co-production and impact 2020-10-07 - 2020-10-09 2020.

 • Haug, Ida Mari; Neumer, Simon-Peter; Halvorsen, Therese; Saus, Merete; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Patras, Joshua. MittEcho app - can feedback with the MittEcho app improve parenting. EUSPR 2020-10-08 - 2020-10-09 2020.

 • Patras, Joshua; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Risholm, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Haug, Ida Mari; Halvorsen, Therese; Douglas, Marcela; Saus, Merete. Presenting PIRM, An Evaluation of Interventions for Parents with Refugee Backgrounds. EUSPR 2020-10-07 - 2020-10-09 2020.

 • Halvorsen, Therese; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Haug, Ida Mari; Bjørknes, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua. Experience with Parent Programs. EUSPR 2020-10-07 - 2020-10-09 2020.

 • Ingul, Jo Magne; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter; Sund, Anne Mari; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Bania, Elisabeth Valmyr. PARENTAL INVOLVEMENT; WILL IT MAKE A DIFFERENCE?. 5th International Congress of Clinical and health psychology on children and adolescents 2019-11-14 - 2019-11-16 2019.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Løvaas, Mona Elisabeth S; Ingul, Jo Magne; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua. TRANSFER FROM A TRADITIONAL CBT GROUP INTERVENTION TO A PARTIAL WEB-BASED SOLUTION. 5th International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents 2019-11-15 - 2019-11-15 2019.

 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari. Development of a new measurement feedback system for children with emotional problems. Konferanse 2019-11-13 - 2019-11-16 2019.

 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Tore, Wentzel-Larsen; Ingul, Jo Magne; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua. Forebyggende arbeid i kommunene: Erfaringer fra TIM-studien og videreføring i ECHO. Innafor Konferansen 2019-10-08 - 2019-10-10 2019.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Providing an indicated preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression: A study of effectiveness, implementation factors, and program fidelity. 2019 ISBN 978-82-7589-639-9.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Holen, Solveig. HOW CAN USE OF VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY HELP IMPROVE AN INTERVENTION FOR CHILDREN WITH EMOTIONAL PROBLEMS?. 5th International Congress of Clinical and health psychology on children and adolescents 2019-11-14 - 2019-11-16 2019.

 • Patras, Joshua; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete; Bjørknes, Ragnhild; Douglas, Marcela; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter. Supported Parenting Interventions for Families with Refugee Background: Feedback from the EIY Group. Meeting of European Incredible Years Network 2019-11-20 - 2019-11-21 2019.

 • Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Parenting interventions families with refugee and minority backgrounds. NUBU Fagkonferans 2019-11-26 - 2019-11-27 2019.

 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Ingul, Jo Magne; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua. Forebyggende arbeid i kommunene: Erfaringer fra TIM-studien og videreføring i ECHO. RBUP Jubileumskonferanse 2019-10-08 - 2019-10-08 2019.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Fra TIM til ECHO: optimalisering av et gruppebasert tiltak rettet mot barn med emosjonelle vansker. Fra TIM til ECHO: optimalisering av et gruppebasert tiltak rettet mot barn med emosjonelle vansker 2019-08-15 - 2019-08-15 2019.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode. Fra TIM til ECHO: optimalisering av et gruppebasert tiltak rettet mot barn med emosjonelle vansker. Fra TIM til Echo, Optimalisering av et skolebasert tiltak for barn med emosjonelle vansker 2019-08-13 - 2019-08-13 2019.

 • Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-05-14 - 2019-05-14 2019.

 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-05-24 - 2019-05-24 2019.

 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-07-02 - 2019-07-02 2019.

 • Ingul, Jo Magne; Ytreland, Kristin; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-09-30 - 2019-09-30 2019.

 • Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-08-13 - 2019-08-13 2019.

 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-05-29 - 2019-05-29 2019.

 • Ingul, Jo Magne; Ytreland, Kristin; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-08-27 - 2019-08-27 2019.

 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-09-23 - 2019-09-23 2019.

 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Sund, Anne Marie. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag 2019-08-13 - 2019-08-13 2019.

 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Sund, Anne Marie; Ingul, Jo Magne; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag 2019-06-24 - 2019-06-24 2019.

 • Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Marie; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag 2019-05-27 - 2019-05-27 2019.

 • Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Marie. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag 2019-05-22 - 2019-05-22 2019.

 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Marie; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. FAglig foredrag 2019-04-26 - 2019-04-26 2019.

 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Marie; Ingul, Jo Magne. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag 2019-04-25 - 2019-04-25 2019.

 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Marie; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Staped 2019-03-08 - 2019-03-08 2019.

 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Mari; Ingul, Jo Magne. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag 2019-08-16 - 2019-08-16 2019.

 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari. Optimizing Evidence Based Interventions (EBI) for children and adolescents in Norway. Pre-Symposium WCBCT 2019-07-14 - 2019-07-16 2019.

 • Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari. Presentasjon av ECHO for Levanger Kommune. foredrag for Levanger Kommune 2019-02-25 - 2019-02-25 2019.

 • Bania, Elisabeth Valmyr; Sandvik, Kristin; Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari. Presentasjon av ECHO for Stjørdal Kommune. foredrag for Stjørdal Kommune 2019-04-04 - 2019-04-04 2019.

 • Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari. Presentasjon av ECHO for Melhus Kommune. foredrag for Melhus Kommune 2019-03-22 - 2019-03-22 2019.

 • Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Presentasjon av ECHO for Trondheim Kommune. foredrag for Trondheim kommune 2019-02-11 - 2019-02-11 2019.

 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Koordinatormøte i Østfoldhelsa 2019-04-05 - 2019.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-04-09 - 2019.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Løvaas, Mona Elisabeth S; Pedersen, Marit Løtveit; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Kendall, Philip C. Effectiveness evaluation of the EMOTION program. Barn og unge kongressen 2018 2018-04-23 - 2018-04-25 2018.

 • Pedersen, Marit Løtveit; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Løvaas, Mona Elisabeth S; Sund, Anne Mari. Do Teachers notice internalizing problems among young schoolchildren. Barn og Unge kongressen 2018 2018-04-23 - 2018-04-25 2018.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari; Løvaas, Mona Elisabeth S; Patras, Joshua. Preliminary results from the effectiveness study of the preventive EMOTION intervention & Use of new technology to improve uptake of the intervention in the services. EUSPR 2018-10-24 - 2018-10-26 2018.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Pedersen, Marit Løtveit; Løvaas, Mona Elisabeth S; Neumer, Simon-Peter. Implementation of the EMOTION program. Ninth EUSPR Conference and Members’ Meeting 2018-10-24 - 2018-10-26 2018.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Implementering av Mestrende barn - Hvordan gjennomføre forebyggende tiltak i skolen. TIM Skolekonferanse 2017-03-28 - 2017-03-28 2017.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode. Indicated prevention of anxiety and depression in school children: Preliminary results from a randomized controlled trial of a new transdiagnostic intervention. Society for Prevention Research 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.

 • Pedersen, Marit Løtveit; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Løvaas, Mona Elisabeth S; Sund, Anne Mari. Exploring the associations between school functioning and symptoms of anxiety and/or depression in young school children. The Society for Prevention Research (SPR) 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.

 • Løvaas, Mona Elisabeth S; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Reinfjell, Trude; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Pedersen, Marit Løtveit. Emotion regulation and its relation to symptoms of anxiety and depression in children. Does parental gender have a differentiating role?. Society of preventive research (SPR) 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Implementering av Mestrende barn. TIM Skolekonferanse Trondheim 2017-03-30 - 2017-03-30 2017.

 • Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Pedersen, Marit Løtveit; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode. Early Intervention Coping Kids - a randomized controlled trial.. NordCAP 2016 2016-09-15 - 2016-09-16 2016.

 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Pedersen, Marit Løtveit; Sund, Anne Mari. Coping Kids: a randomized controlled study of a new transdiagnostic preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression. EUSPR 2016-10-31 - 2016-11-02 2016.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski. TIM-studien Bodø - tilbakeblikk. Møte med gruppeledere og skoler i Bodø 2016-06-07 - 2016-06-07 2016.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode. TIM-studien i Tromsø - tilbakeblikk. Møte med gruppeledere og skoler i Tromsø 2016-06-08 - 2016-06-08 2016.

 • Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Pedersen, Marit; Kendall, Philip C. Early Intervention Coping Kids - A randomized controlled trial. Research Meeting Nord CAP 2016-09-15 - 2016-09-16 2016.

 • Neumer, Simon-Peter; Richter, Jorg; Patras, Joshua; Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Holen, Solveig. Factor structure and psychometric properties of the Norwegian version of the Brief Problem Monitor (BPM) in a sample of children with internalizing problems. Konferanse 2016-08-31 - 2016-09-04 2016.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode. The EMOTION program - A transdiagnostic intervention targeting high levels of anxiety and depressive symptoms in children. Symposium 2016-08-31 - 2016-09-04 2016.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter. Implementering av Mestrende barn. Gjensidig prosjektpresentasjon 2016-01-22 - 2016-01-22 2016.

 • Neumer, Simon-Peter; Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode. TIM studien. Gjensidig prosjektpresentasjon 2016-01-22 - 2016.

 • Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Sund, Anne Mari. Coping Kids: a randomized controlled study of a new indicated preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression. Session 2015-02-02 - 2015-02-04 2015.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Kendall, Philip C. Transdiagnostic principles of change for anxiety and depression in youth: The EMOTION program. Konferanse 2015-11-12 - 2015-11-15 2015.

 • Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. TIM studien. BUP Fagdag 2015-11-27 - 2015-11-27 2015.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica; Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Mari; Holen, Solveig. The Practitioners` Role in the Delivery and Implementation of a new Transdiagnostic CBT-based Program - The EMOTION Program. ABCT Annual Conference 2015 2015-11-12 - 2015-11-15 2015.

 • Holen, Solveig; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode. Angst eller depresjon? Hvem nå man med indikert forebyggende tiltak for emosjonelle lidelser i skolen?. Atferdskonferanse 2015-11-10 - 2015.

 • Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari. Implementation of the Coping Kids: An Indicated Preventive Intervention for Children with Symptoms of Anxiety and Depression. Child and Adolescent Meeting at the Danish Center for Social Research SFI 2015-10-29 - 2015-10-29 2015.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Tidlig Intervensjon Mestrende barn - et indikert forebyggende tiltak for barn med symptomer på angst og depresjon. Foreldremøte 2015-05-13 - 2015-05-13 2015.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Tidlig Intervensjon - Mestrende barn. Foreldremøte 2015-05-20 - 2015-05-20 2015.

 • Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Sund, Anne Mari. A randomized controlled study of the Coping Kids: A new indicated preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression. Research meeting for youth anxiety disorders 2015-03-09 - 2015-03-09 2015.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica. Characteristics of group leaders for Coping Kids intervention for children with symptoms of anxiety and depression. Temagruppe 2015-02-02 - 2015-02-04 2015.

 • Neumer, Simon-Peter; Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua. Tidlig intervensjon - Mestrende barn. Samarbeid mellom sentrene i praksis. Foredrag 2015-01-29 - 2015-01-30 2015.

 • Lauritzen, Camilla; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Strandbu, Astrid. Rapport fra prosjekt “Trivsel i skolen” 2013-2014. 2014 ISBN 978-82-93031-33-8.

 • Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Tim: Tidlig Intervensjon Mestrende barn - en studie for engstelige og triste barn. Fagmøte BUP klinikk Saupstad, St. Olav's Hospital 2014-11-11 - 2014-11-11 2014.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Martinussen, Monica. Coping kids. Are organizational support, fidelity and program delivery contributing to a better outcome?. EUSPR 2014-10-15 - 2014.

 • Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Mestrende barn - en randomisert kontrollert studie. Forskning & Utvikling, Helseregion IV 2013-11-14 - 2013-11-14 2013.

 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Lisøy, Carina; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Askeland, Anne Liv; Goverud Andersson, Ola; Adolfsen, Frode; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter. "Hvilken betydning har foreldreinvolvering i et gruppebasert tiltak for triste og engstlige barn?". Barn og unge kongressen 2020 2020-12-01 - 2020-12-03 2020.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Lisøy, Carina; Askeland, Anne Liv; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Goverud Andersson, Ola; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Ytreland, Kristin; Bania, Elisabeth Valmyr; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter. Digital betingelse - Diggi - Kan delvis digital gjennomføring gi god effekt for barna?. Barn & Unge kongressen 2020 2020-12-01 - 2020-12-02 2020.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Gi barn som strever hjelp til mestring på egne premisser. Forskning.no 2020.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Mari; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Løvaas, Mona Elisabeth S; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig. Forebygging av angst og depresjon hos skolebarn - effekten av det transdiagnostiske tiltaket Mestrende barn. Best Practice Nordic 2020.

 • Ingul, Jo Magne; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Martinsen, Kristin Dagmar; Ytreland, Kristin; Bania, Elisabeth Valmyr; Sund, Anne Mari; Lisøy, Carina; Holen, Solveig; Askeland, Anne Liv; Adolfsen, Frode; Andersson, Ola; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter. Virtual Reality for engstelige og triste barn; optimering av atferds-eksperimenter og aktivering. Barn og Unge kongressen 2020 2020-12-01 - 2020-12-03 2020.

 • Lisøy, Carina; Martinsen, Kristin Dagmar; Askeland, Anne Liv; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Ytreland, Kristin; Bania, Elisabeth Valmyr; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Anderson, Ola Goverud; Neumer, Simon-Peter. ECHO: Optimalisering av et gruppebasert tiltak for engstelige og triste barn. Barn og Unge Kongressen 2020 2020-12-01 - 2020-12-02 2020.

 • Neumer, Simon-Peter; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Lisøy, Carina; Askeland, Anne Liv; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Ytreland, Kristin; Bania, Elisabeth Valmyr; Andersson, Ola; Martinsen, Kristin Dagmar. MittEcho - En brukerstemme til barn og unge i ECHO studien. Barn og Unge konferansen 2020 2020-12-01 - 2020-12-03 2020.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter; Bjørknes, Ragnhild; Haug, Ida Mari; Halvorsen, Therese; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Patras, Joshua. Implementation - Challenges with recruitment and delivery of parent interventions for refugee families. Eleventh EUSPR Conference and Members’ Meeting: Make prevention science relevant for all: co-production and impact 2020-10-07 - 2020-10-09 2020.

 • Haug, Ida Mari; Neumer, Simon-Peter; Halvorsen, Therese; Saus, Merete; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Patras, Joshua. MittEcho app - can feedback with the MittEcho app improve parenting. EUSPR 2020-10-08 - 2020-10-09 2020.

 • Patras, Joshua; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Risholm, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Haug, Ida Mari; Halvorsen, Therese; Douglas, Marcela; Saus, Merete. Presenting PIRM, An Evaluation of Interventions for Parents with Refugee Backgrounds. EUSPR 2020-10-07 - 2020-10-09 2020.

 • Halvorsen, Therese; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Haug, Ida Mari; Bjørknes, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua. Experience with Parent Programs. EUSPR 2020-10-07 - 2020-10-09 2020.

 • Ingul, Jo Magne; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter; Sund, Anne Mari; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Bania, Elisabeth Valmyr. PARENTAL INVOLVEMENT; WILL IT MAKE A DIFFERENCE?. 5th International Congress of Clinical and health psychology on children and adolescents 2019-11-14 - 2019-11-16 2019.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Løvaas, Mona Elisabeth S; Ingul, Jo Magne; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua. TRANSFER FROM A TRADITIONAL CBT GROUP INTERVENTION TO A PARTIAL WEB-BASED SOLUTION. 5th International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents 2019-11-15 - 2019-11-15 2019.

 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari. Development of a new measurement feedback system for children with emotional problems. Konferanse 2019-11-13 - 2019-11-16 2019.

 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Tore, Wentzel-Larsen; Ingul, Jo Magne; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua. Forebyggende arbeid i kommunene: Erfaringer fra TIM-studien og videreføring i ECHO. Innafor Konferansen 2019-10-08 - 2019-10-10 2019.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Providing an indicated preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression: A study of effectiveness, implementation factors, and program fidelity. 2019 ISBN 978-82-7589-639-9.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Holen, Solveig. HOW CAN USE OF VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY HELP IMPROVE AN INTERVENTION FOR CHILDREN WITH EMOTIONAL PROBLEMS?. 5th International Congress of Clinical and health psychology on children and adolescents 2019-11-14 - 2019-11-16 2019.

 • Patras, Joshua; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete; Bjørknes, Ragnhild; Douglas, Marcela; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter. Supported Parenting Interventions for Families with Refugee Background: Feedback from the EIY Group. Meeting of European Incredible Years Network 2019-11-20 - 2019-11-21 2019.

 • Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Parenting interventions families with refugee and minority backgrounds. NUBU Fagkonferans 2019-11-26 - 2019-11-27 2019.

 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Ingul, Jo Magne; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua. Forebyggende arbeid i kommunene: Erfaringer fra TIM-studien og videreføring i ECHO. RBUP Jubileumskonferanse 2019-10-08 - 2019-10-08 2019.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Fra TIM til ECHO: optimalisering av et gruppebasert tiltak rettet mot barn med emosjonelle vansker. Fra TIM til ECHO: optimalisering av et gruppebasert tiltak rettet mot barn med emosjonelle vansker 2019-08-15 - 2019-08-15 2019.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode. Fra TIM til ECHO: optimalisering av et gruppebasert tiltak rettet mot barn med emosjonelle vansker. Fra TIM til Echo, Optimalisering av et skolebasert tiltak for barn med emosjonelle vansker 2019-08-13 - 2019-08-13 2019.

 • Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-05-14 - 2019-05-14 2019.

 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-05-24 - 2019-05-24 2019.

 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-07-02 - 2019-07-02 2019.

 • Ingul, Jo Magne; Ytreland, Kristin; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-09-30 - 2019-09-30 2019.

 • Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-08-13 - 2019-08-13 2019.

 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-05-29 - 2019-05-29 2019.

 • Ingul, Jo Magne; Ytreland, Kristin; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-08-27 - 2019-08-27 2019.

 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-09-23 - 2019-09-23 2019.

 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Sund, Anne Marie. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag 2019-08-13 - 2019-08-13 2019.

 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Sund, Anne Marie; Ingul, Jo Magne; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag 2019-06-24 - 2019-06-24 2019.

 • Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Marie; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag 2019-05-27 - 2019-05-27 2019.

 • Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Marie. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag 2019-05-22 - 2019-05-22 2019.

 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Marie; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. FAglig foredrag 2019-04-26 - 2019-04-26 2019.

 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Marie; Ingul, Jo Magne. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag 2019-04-25 - 2019-04-25 2019.

 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Marie; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Staped 2019-03-08 - 2019-03-08 2019.

 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Mari; Ingul, Jo Magne. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag 2019-08-16 - 2019-08-16 2019.

 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari. Optimizing Evidence Based Interventions (EBI) for children and adolescents in Norway. Pre-Symposium WCBCT 2019-07-14 - 2019-07-16 2019.

 • Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari. Presentasjon av ECHO for Levanger Kommune. foredrag for Levanger Kommune 2019-02-25 - 2019-02-25 2019.

 • Bania, Elisabeth Valmyr; Sandvik, Kristin; Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari. Presentasjon av ECHO for Stjørdal Kommune. foredrag for Stjørdal Kommune 2019-04-04 - 2019-04-04 2019.

 • Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari. Presentasjon av ECHO for Melhus Kommune. foredrag for Melhus Kommune 2019-03-22 - 2019-03-22 2019.

 • Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Presentasjon av ECHO for Trondheim Kommune. foredrag for Trondheim kommune 2019-02-11 - 2019-02-11 2019.

 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Koordinatormøte i Østfoldhelsa 2019-04-05 - 2019.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-04-09 - 2019.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Løvaas, Mona Elisabeth S; Pedersen, Marit Løtveit; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Kendall, Philip C. Effectiveness evaluation of the EMOTION program. Barn og unge kongressen 2018 2018-04-23 - 2018-04-25 2018.

 • Pedersen, Marit Løtveit; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Løvaas, Mona Elisabeth S; Sund, Anne Mari. Do Teachers notice internalizing problems among young schoolchildren. Barn og Unge kongressen 2018 2018-04-23 - 2018-04-25 2018.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari; Løvaas, Mona Elisabeth S; Patras, Joshua. Preliminary results from the effectiveness study of the preventive EMOTION intervention & Use of new technology to improve uptake of the intervention in the services. EUSPR 2018-10-24 - 2018-10-26 2018.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Pedersen, Marit Løtveit; Løvaas, Mona Elisabeth S; Neumer, Simon-Peter. Implementation of the EMOTION program. Ninth EUSPR Conference and Members’ Meeting 2018-10-24 - 2018-10-26 2018.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Implementering av Mestrende barn - Hvordan gjennomføre forebyggende tiltak i skolen. TIM Skolekonferanse 2017-03-28 - 2017-03-28 2017.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode. Indicated prevention of anxiety and depression in school children: Preliminary results from a randomized controlled trial of a new transdiagnostic intervention. Society for Prevention Research 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.

 • Pedersen, Marit Løtveit; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Løvaas, Mona Elisabeth S; Sund, Anne Mari. Exploring the associations between school functioning and symptoms of anxiety and/or depression in young school children. The Society for Prevention Research (SPR) 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.

 • Løvaas, Mona Elisabeth S; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Reinfjell, Trude; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Pedersen, Marit Løtveit. Emotion regulation and its relation to symptoms of anxiety and depression in children. Does parental gender have a differentiating role?. Society of preventive research (SPR) 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Implementering av Mestrende barn. TIM Skolekonferanse Trondheim 2017-03-30 - 2017-03-30 2017.

 • Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Pedersen, Marit Løtveit; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode. Early Intervention Coping Kids - a randomized controlled trial.. NordCAP 2016 2016-09-15 - 2016-09-16 2016.

 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Pedersen, Marit Løtveit; Sund, Anne Mari. Coping Kids: a randomized controlled study of a new transdiagnostic preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression. EUSPR 2016-10-31 - 2016-11-02 2016.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski. TIM-studien Bodø - tilbakeblikk. Møte med gruppeledere og skoler i Bodø 2016-06-07 - 2016-06-07 2016.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode. TIM-studien i Tromsø - tilbakeblikk. Møte med gruppeledere og skoler i Tromsø 2016-06-08 - 2016-06-08 2016.

 • Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Pedersen, Marit; Kendall, Philip C. Early Intervention Coping Kids - A randomized controlled trial. Research Meeting Nord CAP 2016-09-15 - 2016-09-16 2016.

 • Neumer, Simon-Peter; Richter, Jorg; Patras, Joshua; Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Holen, Solveig. Factor structure and psychometric properties of the Norwegian version of the Brief Problem Monitor (BPM) in a sample of children with internalizing problems. Konferanse 2016-08-31 - 2016-09-04 2016.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode. The EMOTION program - A transdiagnostic intervention targeting high levels of anxiety and depressive symptoms in children. Symposium 2016-08-31 - 2016-09-04 2016.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter. Implementering av Mestrende barn. Gjensidig prosjektpresentasjon 2016-01-22 - 2016-01-22 2016.

 • Neumer, Simon-Peter; Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode. TIM studien. Gjensidig prosjektpresentasjon 2016-01-22 - 2016.

 • Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Sund, Anne Mari. Coping Kids: a randomized controlled study of a new indicated preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression. Session 2015-02-02 - 2015-02-04 2015.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Kendall, Philip C. Transdiagnostic principles of change for anxiety and depression in youth: The EMOTION program. Konferanse 2015-11-12 - 2015-11-15 2015.

 • Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. TIM studien. BUP Fagdag 2015-11-27 - 2015-11-27 2015.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica; Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Mari; Holen, Solveig. The Practitioners` Role in the Delivery and Implementation of a new Transdiagnostic CBT-based Program - The EMOTION Program. ABCT Annual Conference 2015 2015-11-12 - 2015-11-15 2015.

 • Holen, Solveig; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode. Angst eller depresjon? Hvem nå man med indikert forebyggende tiltak for emosjonelle lidelser i skolen?. Atferdskonferanse 2015-11-10 - 2015.

 • Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari. Implementation of the Coping Kids: An Indicated Preventive Intervention for Children with Symptoms of Anxiety and Depression. Child and Adolescent Meeting at the Danish Center for Social Research SFI 2015-10-29 - 2015-10-29 2015.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Tidlig Intervensjon Mestrende barn - et indikert forebyggende tiltak for barn med symptomer på angst og depresjon. Foreldremøte 2015-05-13 - 2015-05-13 2015.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Tidlig Intervensjon - Mestrende barn. Foreldremøte 2015-05-20 - 2015-05-20 2015.

 • Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Sund, Anne Mari. A randomized controlled study of the Coping Kids: A new indicated preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression. Research meeting for youth anxiety disorders 2015-03-09 - 2015-03-09 2015.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica. Characteristics of group leaders for Coping Kids intervention for children with symptoms of anxiety and depression. Temagruppe 2015-02-02 - 2015-02-04 2015.

 • Neumer, Simon-Peter; Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua. Tidlig intervensjon - Mestrende barn. Samarbeid mellom sentrene i praksis. Foredrag 2015-01-29 - 2015-01-30 2015.

 • Lauritzen, Camilla; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Strandbu, Astrid. Rapport fra prosjekt “Trivsel i skolen” 2013-2014. 2014 ISBN 978-82-93031-33-8.

 • Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Tim: Tidlig Intervensjon Mestrende barn - en studie for engstelige og triste barn. Fagmøte BUP klinikk Saupstad, St. Olav's Hospital 2014-11-11 - 2014-11-11 2014.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Martinussen, Monica. Coping kids. Are organizational support, fidelity and program delivery contributing to a better outcome?. EUSPR 2014-10-15 - 2014.

 • Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Mestrende barn - en randomisert kontrollert studie. Forskning & Utvikling, Helseregion IV 2013-11-14 - 2013-11-14 2013.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe