Lene-Mari1.jpg
Lene-Mari1.jpg
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) lene-mari.p.rasmussen@uit.no +4777623270 Tromsø MH2 L.10.344

Rasmussen, Lene-Mari Potulski


Førsteamanuensis

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Pedersen, Marit Løtveit; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Adolfsen, Frode; Løvaas, Mona Elisabeth S; Martinsen, Kristin; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Lydersen, Stian. Targeting Internalizing Symptoms in Children: What is the Impact on School Functioning?. Scandinavian Journal of Educational Research 2022. ISSN 0031-3831.s doi: 10.1080/00313831.2022.2042849.
 • Peltonen, Kirsi; Kurki, Marjo; Reedtz, Charlotte; Kaiser, Sabine; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Merikukka, Marko; Rye, Marte; Laajasalo, Taina; Kyrrestad, Henriette; Karjalainen, Piia; Pettersen, Susann Dahl; Eng, Helene; Breivik, Kyrre; Martinussen, Monica. Psychological tests for expectant parents and young children in the Nordic countries: A review of the evidence. European Journal of Developmental Psychology 2022. ISSN 1740-5629.
 • Pedersen, Marit Løtveit; Jozefiak, Thomas; Sund, Anne Mari; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin D.; Rasmussen, Lene Mari P.; Patras, Joshua; Lydersen, Stian. Psychometric properties of the Brief Problem Monitor (BPM) in children with internalizing symptoms: examining baseline data from a national randomized controlled intervention study. BMC Psychology 2021; Volum 9 (1). ISSN 2050-7283.s 1 - 12.s doi: 10.1186/s40359-021-00689-1.
 • Patras, Joshua; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæter, Siri; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Halvorsen, Therese; Haug, Ida Mari; Risholm, Rangnhild; Øktedalen, Tuva; Jakobsen, Reidar; Neumer, Simon Peter. Parenting interventions for families with refugee backgrounds: a randomized factorial, mixed-methods design study protocol. Trials 2021; Volum 22 (1). ISSN 1745-6215.s doi: 10.1186/s13063-021-05766-9.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Handegård, Bjørn Helge; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin; Adolfsen, Frode; Sund, Anne Mari; Martinussen, Monica. Evaluating Delivery of a CBT-Based Group Intervention for Schoolchildren With Emotional Problems: Examining the Reliability and Applicability of a Video-Based Adherence and Competence Measure. Frontiers in Psychology 2021; Volum 12. ISSN 1664-1078.s doi: 10.3389/fpsyg.2021.702565.
 • Ingul, Jo Magne; Martinsen, Kristin; Adolfsen, Frode; Sund, Anne Mari; Ytreland, Kristin; Bania, Elisabeth Valmyr; Lisøy, Carina; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Collins, Linda M.; Kendall, Phillip C.; Neumer, Simon-Peter. Inside the clockwork of the ECHO factorial trial: A conceptual model with proposed mediators for prevention of emotional problems in children. (fulltekst) (prosjekt) Frontiers in Psychology 2021; Volum 12. ISSN 1664-1078.s doi: 10.3389/fpsyg.2021.703224.
 • Martinsen, Kristin; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Wentzel-Larsen, Tore; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Pedersen, Marit Løtveit; Løvaas, Mona Elisabeth S; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Neumer, Simon-Peter. Change in quality of life and self-esteem in a randomized controlled CBT study for anxious and sad children: can targeting anxious and depressive symptoms improve functional domains in schoolchildren?. BMC Psychology 2021; Volum 9:8. ISSN 2050-7283.s 1 - 14.s doi: 10.1186/s40359-021-00511-y.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Psykologisk førstehjelp (2.utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2020. ISSN 2464-2142.
 • Løvaas, Mona Elisabeth S; Lydersen, Stian; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Reinfjell, Trude. A 12-month follow-up of a transdiagnostic indicated prevention of internalizing symptoms in school-aged children: The results from the EMOTION study.. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH) 2020; Volum 14. ISSN 1753-2000.s doi: 10.1186/s13034-020-00322-w.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Multidimensional Anxiety Scale for Children – Parent version (MASC-P). PsykTestBarn 2020; Volum 10 (1). ISSN 1893-9910.s doi: 10.21337/0067.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Wentzel-Larsen, Tore; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Løvaas, Mona Elisabeth S; Patras, Joshua; Kendall, Philip C; Waaktaar, Trine; Neumer, Simon-Peter. Prevention of anxiety and depression in school children: Effectiveness of the transdiagnostic EMOTION program. Journal of Consulting and Clinical Psychology 2019; Volum 87 (2). ISSN 0022-006X.s 212 - 219.s doi: 10.1037/ccp0000360.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Martinussen, Monica. Facilitators and Barriers to the Implementation of EMOTION: An Indicated Intervention for Young Schoolchildren. Scandinavian Journal of Educational Research 2019. ISSN 0031-3831.s 1 - 16.s doi: 10.1080/00313831.2019.1596976.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Berg Puggard, Louise. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Competence and Adherence Scale for Cognitive Behavioral Therapy (CAS-CBT). PsykTestBarn 2019. ISSN 1893-9910.s doi: 10.21337/0061.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Strøm, Henriette Kyrrestad. Aggression Replacement Training (ART®)/Adapted Aggression Replacement Training (AART). (fulltekst) Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017; Volum 2 (1). ISSN 2464-2142.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Waaktaar, Trine; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Kendall, Philip C; Patras, Joshua. The Factor Structure of MASC Youth Report in Norwegian School Children. Journal of Child and Family Studies 2017; Volum 26 (7). ISSN 1062-1024.s 1808 - 1816.s doi: 10.1007/s10826-017-0705-9.
 • Lauritzen, Camilla; Strandbu, Astrid; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode. Omorganisering og flere elever i klassen - Pedagogiske konsekvenser.. Nordic Studies in Education 2016; Volum 35 (1). ISSN 1891-5914.s 57 - 69.s doi: 10.18261/issn.1891-5949-2016-01-05.
 • Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter. Study protocol of an RCT of EMOTION: An indicated intervention for children with symptoms of anxiety and depression. BMC Psychology 2016; Volum 4:48. ISSN 2050-7283.s 1 - 8.s doi: 10.1186/s40359-016-0155-y.
 • Lauritzen, Camilla; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Strandbu, Astrid. Fra 15 til 22 elever i klassen: Hvordan påvirker større klasse elevenes læringsmiljø og trivsel?. (fulltekst) Scandinavian Psychologist 2015; Volum 2 (e16). ISSN 1894-5570.s doi: 10.15714/scandpsychol.2.e16.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM IV: Barneversjonen (ADIS for DSM IV:C). (fulltekst) PsykTestBarn 2015 (2). ISSN 1893-9910.
 • Gamst-Klaussen, Thor; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Svartdal, Frode; Strømgren, Børge. Comparability of the Social Skills Improvement System to the Social Skills Rating System: A Norwegian Study. Scandinavian Journal of Educational Research 2014. ISSN 0031-3831.s doi: 10.1080/00313831.2014.971864.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Martinussen, Monica. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Ages & Stages Questionnaire: Social and Emotional, ASQ:SE. (fulltekst) PsykTestBarn 2013 (2). ISSN 1893-9910.s doi: 10.21337/0024.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Løndal, Oddbjørn. Implementering av tiltak/intervensjoner - fra teori til praksis. Webinar: Opplæring i "Snakke" og "Jeg vet", kurs om implementering 2022-03-17 - 2022-03-17 2022.
 • Saus, Merete; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Halvorsen, Therese; Haug, Ida Mari; Gammelsæther, Siri; Frostad-Solberg, Lise; Risholm, Ragnhild; Follestad, Ingvild Barbara; Gerlach, Franziska; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Forskningsbasert kunnskap. Gruppeledersamling PIRM. Webinar 2022-01-12 - 2022-01-12 2022.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Implementeringsforskning: Hvor er vi nå og hva er veien videre?. Barn og unge kongressen 2022 2022-04-26 - 2022-04-28 2022.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Bjørknes, Ragnhild; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Saus, Merete; Douglas Aranibar, Marcela; Halvorsen, Therese; Haug, Ida Mari; Gammelsæter, Siri. PIRM-studien. De Utrolige Årenes fagdag 2022-04-28 - 2022-04-28 2022.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Halvorsen, Therese; Saus, Merete; Douglas Aranibar, Marcela; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Gammelsæter, Siri; Bjørknes, Ragnhild. Foreldreveiledning for flyktningfamilier: Barns erfaringer og perspektiver. Barnehagens og skolens arbeid med elever med flyktningbakgrunn 2022-05-02 - 2022-05-02 2022.
 • Adolfsen, Frode; Rye, Marte; Neumer, Simon-Peter; Ingul, Jo Magne; Martinsen, Kristin Dagmar; Lisøy, Carina; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Pandemien gjorde triste og enstelige barn mer bekymret. https://forskning.no/ 2022.
 • Neumer, Simon-Peter; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Ingul, Jo Magne; Bania, Elisabeth Valmyr; Sund, Anne Mari; Ytreland, Kristin; Lisøy, Carina; Holen, Solveig. Faktor 1: Measurement Feedback System (MFS). Tilbakemeldingssytem. Digital behandling i barne- og ungdomspsykiatri (data) 2022-06-01 - 2022-06-02 2022.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Sund, Anne Mari; Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Haug, Ida Mari; Lisøy, Carina; Holen, Solveig. Virtual Reality (VR). Digital behandling i barne- og ungdomspsykiatri (data) 2022-06-01 - 2022-06-02 2022.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Lisøy, Carina; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Haug, Ida Mari; Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Holen, Solveig. Delvis digital versjon av Mestrende barn. Digital behandling i barne- og ungdomspsykiatri (data) 2022-06-01 - 2022-06-02 2022.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Rundborddiskusjon om veien videre. Digital behandling i barne- og ungdomspsykiatri 2022-06-01 - 2022-06-02 2022.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Halvorsen, Therese; Saus, Merete; Douglas Aranibar, Marcela; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæter, Siri; Haug, Ida Mari. På labben med PIRM – Bli med på vår datainnsamling. Forskningsdagene 2021 2021-09-22 - 2021-10-03 2021.
 • Martinussen, Monica; Kurki, Marjo; Breivik, Kyrre; Eng, Helene; Kaiser, Sabine; Karjalainen, Piia; Kyrrestad, Henriette; Laajasalo, Taina; Merikukka, Marko; Peltonen, Kirsi; Pettersen, Susann Dahl; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Reedtz, Charlotte; Rye, Marte. The First 1000 Days in the Nordic Countries. Psychosocial Interventions and Psychological Tests: A Review of the Evidence. (fulltekst) 2021 ISBN 978-92-893-7047-9.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Implementation of interventions - from a research perspective. Positive Parenting Program in the Czech Republic: Triple P 2021-09-25 - 2021-09-25 2021.
 • Rye, Marte; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Webinar: Samtaler med barn. Samtaler med barn 2021-05-05 - 2021-05-05 2021.
 • Rye, Marte; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Samtaler med barn. Samtaler med barn 2021-05-20 - 2021-05-20 2021.
 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin; Haug, Ida Mari; Lisøy, Carina; Ingul, Jo Magne; Ytreland, Kristin; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari; Holen, Solveig; Patras, Joshua. Moving from TIM to ECHO: optimizing a school-based intervention to prevent anxiety and depression in children. EABCT 2021-09-08 - 2021-09-12 2021.
 • Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Holen, Solveig; Lisøy, Carina; Askeland, Anne Liv; Haug, Ida Mari; Jeneson, Annette; Wentzel-Larsen, Tore; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Ytreland, Kristin; Bania, Elisabeth Valmyr; Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin. Study Protocol of a factorial trial ECHO: Optimizing a group-based school intervention for children with emotional problems. BMC Psychology 2021; Volum 9:97. ISSN 2050-7283.s 1 - 12.s doi: 10.1186/s40359-021-00581-y.
 • Bjørknes, Ragnhild; Patras, Joshua; Douglas, Marcela; Saus, Merete; Neumer, Simon-Peter; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Frostad-Solberg, Lise. Foreldreveiledning for flykninger - et mulig forskningsamarbeid med Stavanger kommune. Webinar 2021-03-15 - 2021-03-15 2021.
 • Bjørknes, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Saus, Merete; Øktedalen, Tuva; Gammelsæter, Siri; Douglas, Marcela; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Brunborg, Bjørn; Ramstad, Tine; Risholm, Raghild; Halvorsen, Therese; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua. Vi søker kommuner som ønsker å bidra til kunnskapsbaserte tiltak for flyktningfamilier. Fontene 2021. ISSN 0805-5432.
 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Lisøy, Carina; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Askeland, Anne Liv; Goverud Andersson, Ola; Adolfsen, Frode; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter. "Hvilken betydning har foreldreinvolvering i et gruppebasert tiltak for triste og engstlige barn?". Barn og unge kongressen 2020 2020-12-01 - 2020-12-03 2020.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Lisøy, Carina; Askeland, Anne Liv; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Goverud Andersson, Ola; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Ytreland, Kristin; Bania, Elisabeth Valmyr; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter. Digital betingelse - Diggi - Kan delvis digital gjennomføring gi god effekt for barna?. Barn & Unge kongressen 2020 2020-12-01 - 2020-12-02 2020.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Gi barn som strever hjelp til mestring på egne premisser. Forskning.no 2020. ISSN 1891-635X.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Mari; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Løvaas, Mona Elisabeth S; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig. Forebygging av angst og depresjon hos skolebarn - effekten av det transdiagnostiske tiltaket Mestrende barn. Best Practice Nordic 2020. ISSN 1902-7583.
 • Ingul, Jo Magne; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Martinsen, Kristin Dagmar; Ytreland, Kristin; Bania, Elisabeth Valmyr; Sund, Anne Mari; Lisøy, Carina; Holen, Solveig; Askeland, Anne Liv; Adolfsen, Frode; Andersson, Ola; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter. Virtual Reality for engstelige og triste barn; optimering av atferds-eksperimenter og aktivering. Barn og Unge kongressen 2020 2020-12-01 - 2020-12-03 2020.
 • Lisøy, Carina; Martinsen, Kristin Dagmar; Askeland, Anne Liv; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Ytreland, Kristin; Bania, Elisabeth Valmyr; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Anderson, Ola Goverud; Neumer, Simon-Peter. ECHO: Optimalisering av et gruppebasert tiltak for engstelige og triste barn. Barn og Unge Kongressen 2020 2020-12-01 - 2020-12-02 2020.
 • Neumer, Simon-Peter; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Lisøy, Carina; Askeland, Anne Liv; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Ytreland, Kristin; Bania, Elisabeth Valmyr; Andersson, Ola; Martinsen, Kristin Dagmar. MittEcho - En brukerstemme til barn og unge i ECHO studien. Barn og Unge konferansen 2020 2020-12-01 - 2020-12-03 2020.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter; Bjørknes, Ragnhild; Haug, Ida Mari; Halvorsen, Therese; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Patras, Joshua. Implementation - Challenges with recruitment and delivery of parent interventions for refugee families. Eleventh EUSPR Conference and Members’ Meeting: Make prevention science relevant for all: co-production and impact 2020-10-07 - 2020-10-09 2020.
 • Haug, Ida Mari; Neumer, Simon-Peter; Halvorsen, Therese; Saus, Merete; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Patras, Joshua. MittEcho app - can feedback with the MittEcho app improve parenting. EUSPR 2020-10-08 - 2020-10-09 2020.
 • Patras, Joshua; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Risholm, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Haug, Ida Mari; Halvorsen, Therese; Douglas, Marcela; Saus, Merete. Presenting PIRM, An Evaluation of Interventions for Parents with Refugee Backgrounds. EUSPR 2020-10-07 - 2020-10-09 2020.
 • Halvorsen, Therese; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Haug, Ida Mari; Bjørknes, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua. Experience with Parent Programs. EUSPR 2020-10-07 - 2020-10-09 2020.
 • Ingul, Jo Magne; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter; Sund, Anne Mari; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Bania, Elisabeth Valmyr. PARENTAL INVOLVEMENT; WILL IT MAKE A DIFFERENCE?. 5th International Congress of Clinical and health psychology on children and adolescents 2019-11-14 - 2019-11-16 2019.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-04-09 - 2019.
 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Koordinatormøte i Østfoldhelsa 2019-04-05 - 2019.
 • Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Presentasjon av ECHO for Trondheim Kommune. foredrag for Trondheim kommune 2019-02-11 - 2019-02-11 2019.
 • Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari. Presentasjon av ECHO for Melhus Kommune. foredrag for Melhus Kommune 2019-03-22 - 2019-03-22 2019.
 • Bania, Elisabeth Valmyr; Sandvik, Kristin; Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari. Presentasjon av ECHO for Stjørdal Kommune. foredrag for Stjørdal Kommune 2019-04-04 - 2019-04-04 2019.
 • Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari. Presentasjon av ECHO for Levanger Kommune. foredrag for Levanger Kommune 2019-02-25 - 2019-02-25 2019.
 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari. Optimizing Evidence Based Interventions (EBI) for children and adolescents in Norway. Pre-Symposium WCBCT 2019-07-14 - 2019-07-16 2019.
 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Mari; Ingul, Jo Magne. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag 2019-08-16 - 2019-08-16 2019.
 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Marie; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Staped 2019-03-08 - 2019-03-08 2019.
 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Marie; Ingul, Jo Magne. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag 2019-04-25 - 2019-04-25 2019.
 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Marie; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. FAglig foredrag 2019-04-26 - 2019-04-26 2019.
 • Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Marie. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag 2019-05-22 - 2019-05-22 2019.
 • Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Marie; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag 2019-05-27 - 2019-05-27 2019.
 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Sund, Anne Marie; Ingul, Jo Magne; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag 2019-06-24 - 2019-06-24 2019.
 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Sund, Anne Marie. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag 2019-08-13 - 2019-08-13 2019.
 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-09-23 - 2019-09-23 2019.
 • Ingul, Jo Magne; Ytreland, Kristin; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-08-27 - 2019-08-27 2019.
 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-05-29 - 2019-05-29 2019.
 • Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-08-13 - 2019-08-13 2019.
 • Ingul, Jo Magne; Ytreland, Kristin; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-09-30 - 2019-09-30 2019.
 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-07-02 - 2019-07-02 2019.
 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-05-24 - 2019-05-24 2019.
 • Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-05-14 - 2019-05-14 2019.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode. Fra TIM til ECHO: optimalisering av et gruppebasert tiltak rettet mot barn med emosjonelle vansker. Fra TIM til Echo, Optimalisering av et skolebasert tiltak for barn med emosjonelle vansker 2019-08-13 - 2019-08-13 2019.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Fra TIM til ECHO: optimalisering av et gruppebasert tiltak rettet mot barn med emosjonelle vansker. Fra TIM til ECHO: optimalisering av et gruppebasert tiltak rettet mot barn med emosjonelle vansker 2019-08-15 - 2019-08-15 2019.
 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Ingul, Jo Magne; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua. Forebyggende arbeid i kommunene: Erfaringer fra TIM-studien og videreføring i ECHO. RBUP Jubileumskonferanse 2019-10-08 - 2019-10-08 2019.
 • Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Parenting interventions families with refugee and minority backgrounds. NUBU Fagkonferans 2019-11-26 - 2019-11-27 2019.
 • Patras, Joshua; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete; Bjørknes, Ragnhild; Douglas, Marcela; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter. Supported Parenting Interventions for Families with Refugee Background: Feedback from the EIY Group. Meeting of European Incredible Years Network 2019-11-20 - 2019-11-21 2019.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Løvaas, Mona Elisabeth S; Ingul, Jo Magne; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua. TRANSFER FROM A TRADITIONAL CBT GROUP INTERVENTION TO A PARTIAL WEB-BASED SOLUTION. 5th International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents 2019-11-15 - 2019-11-15 2019.
 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari. Development of a new measurement feedback system for children with emotional problems. Konferanse 2019-11-13 - 2019-11-16 2019.
 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Tore, Wentzel-Larsen; Ingul, Jo Magne; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua. Forebyggende arbeid i kommunene: Erfaringer fra TIM-studien og videreføring i ECHO. Innafor Konferansen 2019-10-08 - 2019-10-10 2019.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Providing an indicated preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression: A study of effectiveness, implementation factors, and program fidelity. 2019 ISBN 978-82-7589-639-9.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Holen, Solveig. HOW CAN USE OF VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY HELP IMPROVE AN INTERVENTION FOR CHILDREN WITH EMOTIONAL PROBLEMS?. 5th International Congress of Clinical and health psychology on children and adolescents 2019-11-14 - 2019-11-16 2019.
 • Pedersen, Marit Løtveit; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Løvaas, Mona Elisabeth S; Sund, Anne Mari. Do Teachers notice internalizing problems among young schoolchildren. Barn og Unge kongressen 2018 2018-04-23 - 2018-04-25 2018.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari; Løvaas, Mona Elisabeth S; Patras, Joshua. Preliminary results from the effectiveness study of the preventive EMOTION intervention & Use of new technology to improve uptake of the intervention in the services. EUSPR 2018-10-24 - 2018-10-26 2018.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Pedersen, Marit Løtveit; Løvaas, Mona Elisabeth S; Neumer, Simon-Peter. Implementation of the EMOTION program. Ninth EUSPR Conference and Members’ Meeting 2018-10-24 - 2018-10-26 2018.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Løvaas, Mona Elisabeth S; Pedersen, Marit Løtveit; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Kendall, Philip C. Effectiveness evaluation of the EMOTION program. Barn og unge kongressen 2018 2018-04-23 - 2018-04-25 2018.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode. Indicated prevention of anxiety and depression in school children: Preliminary results from a randomized controlled trial of a new transdiagnostic intervention. Society for Prevention Research 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.
 • Pedersen, Marit Løtveit; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Løvaas, Mona Elisabeth S; Sund, Anne Mari. Exploring the associations between school functioning and symptoms of anxiety and/or depression in young school children. The Society for Prevention Research (SPR) 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.
 • Løvaas, Mona Elisabeth S; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Reinfjell, Trude; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Pedersen, Marit Løtveit. Emotion regulation and its relation to symptoms of anxiety and depression in children. Does parental gender have a differentiating role?. Society of preventive research (SPR) 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Implementering av Mestrende barn. TIM Skolekonferanse Trondheim 2017-03-30 - 2017-03-30 2017.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Implementering av Mestrende barn - Hvordan gjennomføre forebyggende tiltak i skolen. TIM Skolekonferanse 2017-03-28 - 2017-03-28 2017.
 • Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Pedersen, Marit Løtveit; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode. Early Intervention Coping Kids - a randomized controlled trial.. NordCAP 2016 2016-09-15 - 2016-09-16 2016.
 • Neumer, Simon-Peter; Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode. TIM studien. Gjensidig prosjektpresentasjon 2016-01-22 - 2016.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter. Implementering av Mestrende barn. Gjensidig prosjektpresentasjon 2016-01-22 - 2016-01-22 2016.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode. The EMOTION program - A transdiagnostic intervention targeting high levels of anxiety and depressive symptoms in children. Symposium 2016-08-31 - 2016-09-04 2016.
 • Neumer, Simon-Peter; Richter, Jorg; Patras, Joshua; Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Holen, Solveig. Factor structure and psychometric properties of the Norwegian version of the Brief Problem Monitor (BPM) in a sample of children with internalizing problems. Konferanse 2016-08-31 - 2016-09-04 2016.
 • Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Pedersen, Marit; Kendall, Philip C. Early Intervention Coping Kids - A randomized controlled trial. Research Meeting Nord CAP 2016-09-15 - 2016-09-16 2016.
 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Pedersen, Marit Løtveit; Sund, Anne Mari. Coping Kids: a randomized controlled study of a new transdiagnostic preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression. EUSPR 2016-10-31 - 2016-11-02 2016.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski. TIM-studien Bodø - tilbakeblikk. Møte med gruppeledere og skoler i Bodø 2016-06-07 - 2016-06-07 2016.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode. TIM-studien i Tromsø - tilbakeblikk. Møte med gruppeledere og skoler i Tromsø 2016-06-08 - 2016-06-08 2016.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Kendall, Philip C. Transdiagnostic principles of change for anxiety and depression in youth: The EMOTION program. Konferanse 2015-11-12 - 2015-11-15 2015.
 • Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. TIM studien. BUP Fagdag 2015-11-27 - 2015-11-27 2015.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica; Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Mari; Holen, Solveig. The Practitioners` Role in the Delivery and Implementation of a new Transdiagnostic CBT-based Program - The EMOTION Program. ABCT Annual Conference 2015 2015-11-12 - 2015-11-15 2015.
 • Holen, Solveig; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode. Angst eller depresjon? Hvem nå man med indikert forebyggende tiltak for emosjonelle lidelser i skolen?. Atferdskonferanse 2015-11-10 - 2015.
 • Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari. Implementation of the Coping Kids: An Indicated Preventive Intervention for Children with Symptoms of Anxiety and Depression. Child and Adolescent Meeting at the Danish Center for Social Research SFI 2015-10-29 - 2015-10-29 2015.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Tidlig Intervensjon Mestrende barn - et indikert forebyggende tiltak for barn med symptomer på angst og depresjon. Foreldremøte 2015-05-13 - 2015-05-13 2015.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Tidlig Intervensjon - Mestrende barn. Foreldremøte 2015-05-20 - 2015-05-20 2015.
 • Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Sund, Anne Mari. A randomized controlled study of the Coping Kids: A new indicated preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression. Research meeting for youth anxiety disorders 2015-03-09 - 2015-03-09 2015.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica. Characteristics of group leaders for Coping Kids intervention for children with symptoms of anxiety and depression. Temagruppe 2015-02-02 - 2015-02-04 2015.
 • Neumer, Simon-Peter; Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua. Tidlig intervensjon - Mestrende barn. Samarbeid mellom sentrene i praksis. Foredrag 2015-01-29 - 2015-01-30 2015.
 • Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Sund, Anne Mari. Coping Kids: a randomized controlled study of a new indicated preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression. Session 2015-02-02 - 2015-02-04 2015.
 • Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Tim: Tidlig Intervensjon Mestrende barn - en studie for engstelige og triste barn. Fagmøte BUP klinikk Saupstad, St. Olav's Hospital 2014-11-11 - 2014-11-11 2014.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Martinussen, Monica. Coping kids. Are organizational support, fidelity and program delivery contributing to a better outcome?. EUSPR 2014-10-15 - 2014.
 • Lauritzen, Camilla; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Strandbu, Astrid. Rapport fra prosjekt “Trivsel i skolen” 2013-2014. 2014 ISBN 978-82-93031-33-8.
 • Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Mestrende barn - en randomisert kontrollert studie. Forskning & Utvikling, Helseregion IV 2013-11-14 - 2013-11-14 2013.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  CV

  Mastergrad i Psykologi fra Universitetet i Tromsø 2013

   


  MH2 L.10.344

  Klikk for større kart