Dummy personkort bilde

Svensson, Gaute

Forsker Institutt for reiseliv og nordlige studier
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Svensson, Gaute; Viken, Arvid. Respect in the Girdnu: The Sami verdde institution and tourism in Northern Norway. Channel View Publications 2017 ISBN 9781845416096.s 261 - 280.s doi: 10.21832/9781845416102-017.

 • Viken, Arvid; Svensson, Gaute. Organisering av reiselivet -DMO'er disiplinering, dialog og partnerskap. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-46050-8.s 73 - 95.

 • Svensson, Gaute. Do you have any particular favorite place? hunters' and anglers' secrets meet tourism in northern Norway. Arctic Anthropology 2016; Volum 53 (1). ISSN 0066-6939.s 58 - 68.s doi: 10.3368/aa.53.1.58.

 • Svensson, Gaute. Exchange and change in northern Norway: On reciprocity in nature-based tourism. Tourism, Culture & Communication 2015; Volum 14 (3). ISSN 1098-304X.s 169 - 182.s doi: 10.3727/109830415X14213698267352.

 • Viken, Arvid; Svensson, Gaute. MAUKEN OG BLÅTIND SKYTE- OG ØVINGSFELT: ETABLERING AV SAMMENBINDINGSKORRIDOR OG UTVIDELSE AV BLÅTIND SKYTEFELT. TEMATISK ETTERPRØVING FRILUFTSLIV OG HYTTER. 2015 ISBN 978-82-7492-316-4.

 • Viken, Arvid; Svensson, Gaute. ETTERPRØVING AV UTVIDELSE AV BLÅTIND OG SAMMENBINDING AV MAUKEN OG BLÅTIND SKYTE-OG ØVINGSFELT. TEMATISK ETTERUNDERSØKELSE LANDBRUK. (24/2015). 2015 ISBN 978-82-7492-316-4.

 • Viken, Arvid; Svensson, Gaute. MAUKEN OG BLÅTIND SKYTE- OG ØVINGSFELT: ETABLERING AV SAMMENBINDINGSKORRIDOR OG UTVIDELSE AV BLÅTIND SKYTEFELT. TEMATISK ETTERPRØVING FRILUFTSLIV OG HYTTER. 2015 ISBN 978-82-7492-316-4.

 • Viken, Arvid; Svensson, Gaute. ETTERPRØVING AV UTVIDELSE AV BLÅTIND OG SAMMENBINDING AV MAUKEN OG BLÅTIND SKYTE-OG ØVINGSFELT. TEMATISK ETTERUNDERSØKELSE LANDBRUK. (24/2015). 2015 ISBN 978-82-7492-316-4.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe