Skallerud, Kåre

Instituttleder / Professor i markedsføring
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Forskningsinteresser:

Retail marketing; food marketing; export marketing; trade show marketing


Hoque, Mohammed Ziaul

Stipendiat
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Thyholdt, Sverre Braathen

Førsteamanuensis
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Forskningsinteresser:

Forsker på etterspørsel og tilbudsrelasjoner i råvaremarkeder


Solnørdal, Mette Talseth

Ph.D., universitetslektor og forsker
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Forskningsinteresser:

Innovation, Eco-innovation, Sustainability and energy efficiency in firms


Clark, Derek John

Professor i samfunnsøkonomi
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Forskningsinteresser:

The economics of contests

The economics of research and development

Næringsøkonomi

Anvendt spillteori


Mannberg, Andrea

Professor
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Loewenstein, George


Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Schøyen, Øivind Devik

Førsteamanuensis
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Forskningsinteresser:

Se min nettside https://sites.google.com/site/oivindschoyen/


Bertheussen, Bernt Arne

Dosent
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Forskningsinteresser:

Business Strategy

Scolarship of Teaching and Learning (SoTL) in Higher Business Education


Hannevig, Hilde

Stipendiat
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

1-10 av 91 | Neste 10 Siste 1