Wien, Anders Hauge

Professor i markedsføring
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Teigen, Sondre Johann

Vit. assistent
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Sand, Jan Yngve

Professor (permisjon)
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Drønnen, Merethe

Førsteamanuensis II
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Alm, Siril

Emneansvarlig BED-3011 Forskningsdesign og metodevalg
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Nilsen, Elin Anita

Førsteamanuensis
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Ellingsen, Bjørnar

Vit. assistent
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Leirvik, Thomas

Førsteamanuensis II
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Heimland, Ingrid Dyrkorn

Rådgiver (personal)
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Sarabi, Babak

Stipendiat
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

1-10 av 78 | Neste 10 Siste 8