Skallerud, Kåre

Instituttleder / Professor i markedsføring
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Forskningsinteresser:

Retail marketing; food marketing; export marketing; trade show marketing


Hoque, Mohammed Ziaul

Stipendiat
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Heimly, Finn Steinar

Førstelektor
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Forskningsinteresser:

Sammenhenger mellom læringsutbytte og ulike læringsaktiviteter i høyere økonomisk utdanning

Forklaring på lønnsomhetsforskjeller i avdelinger i kjeder og konsern


Thyholdt, Sverre Braathen

Førsteamanuensis
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Forskningsinteresser:

Forsker på etterspørsel og tilbudsrelasjoner i råvaremarkeder


Solnørdal, Mette Talseth

Stipendiat
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Clark, Derek John

Professor i samfunnsøkonomi
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Forskningsinteresser:

The economics of contests

The economics of research and development

Næringsøkonomi

Anvendt spillteori


Mannberg, Andrea

Førsteamanuensis
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Loewenstein, George


Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Bertheussen, Bernt Arne

Dosent
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Forskningsinteresser:

Business Strategy

Scolarship of Teaching and Learning (SoTL) in Higher Business Education


Hannevig, Hilde

Stipendiat
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

1-10 av 81 | Neste 10 Siste 1