Bilde av Mortensen, Hilde Irene
Bilde av Mortensen, Hilde Irene
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) hilde.mortensen@uit.no +4777645882 Her finner du meg

Hilde Irene Mortensen


Implementering, opplæring, veiledning og innstilling til sertifisering; De Utrolige Årene (DUÅ)

Stillingsbeskrivelse

Høgskolelærer og Mentor i 2 av programmene til DUÅ. Foreldreprogrammet og skole/ barnehageprogrammet. Opplæring av nye gruppeledere, gir veiledning og innstiller til sertifisering.  Lokal DUÅ-veileder i Nord Norge, i begge programmene.  Undervisning av 4-års studenter ved IPS, UiT. Gir tjensestestøtte i Nord.

De utrolige årene (DUÅ) er en behandlingstilnærming for barn med adferds- og sosiale vansker i alderen 0 til 12 år, og består av ulike programmer rettet mot foreldre, barn og ansatte i barnehage, skole og SFO (AKS). Les mer: http://deutroligearene.uit.no/dua/forside

De Utrolige Årenes kontor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU-Nord) (se hjemmeside), Universitetet i Tromsø står ansvarlig for implementering og drift av DUÅ i Norge.


 • Hilde Mortensen :
  Barn med utfordrende adferd
  2017
 • Janne Evertsen, Hilde Mortensen :
  DUÅ Agresive foreldre
  2017
 • Hilde Mortensen :
  Sinnemestring DUÅ
  2017
 • Hilde Mortensen, Janne Evertsen :
  DUÅ. Hvordan møte aggresive foreldre
  2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →