UiTJan.png
UiTJan.png
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk jan.n.roksvold@uit.no +4777646141 Tromsø MV.110 B 116

Roksvold, Jan Nyquist


Førsteamanuensis


 • Roksvold, Jan Nyquist; Haavold, Per Øystein. Using pathologies as starting points for inquiry-based mathematics education: The case of the palindrome. (fulltekst) Skrifter från Svensk förening för matematikdidaktisk forskning 2021 (14). ISSN 1651-3274.s 233 - 240.
 • Roksvold, Jan Nyquist. Læreres utbytte av kunnskap om hjernen. Nordisk matematikkdidaktikk 2018; Volum 23 (2). ISSN 1104-2176.s 25 - 48.
 • Johnsen, Trygve; Roksvold, Jan Nyquist; Verdure, Hugues. A generalization of weight polynomials to matroids. Discrete Mathematics 2016; Volum 339 (2). ISSN 0012-365X.s 632 - 645.s doi: 10.1016/j.disc.2015.10.005.
 • Johnsen, Trygve; Roksvold, Jan Nyquist; Verdure, Hugues. Betti numbers associated to the facet ideal of a matroid. Bulletin of the Brazilian Mathematical Society, New Series 2015; Volum 45 (4). ISSN 1678-7544.s 727 - 744.s doi: 10.1007/s00574-014-0071-9.
 • Roksvold, Jan Nyquist. Speilprodukt. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2018 (3). ISSN 0802-8192.s 31 - 33.
 • Os, Vibeke; Roksvold, Jan Nyquist. Ren matematikk. (fulltekst) 2015.
 • Roksvold, Jan Nyquist. Some combinatorial invariants determined by Betti numbers of Stanley-Reisner ideals. 2015 ISBN 978-82-8236-184-2.
 • Roksvold, Jan Nyquist; Verdure, Hugues. The generalized weight polynomial - and how it is determined by Betti-numbers. NORCOM 2013 2013-06-17 - 2013-06-19 2013.
 • Borge, Inger Christin; Sletsjøe, Arne Bernhard; Roksvold, Jan Nyquist. Applying Jennings theory and the M-series to modular isomorphism problems. 2011.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  MV.110 B 116

  Klikk for større kart