Personkort bilde

Sverre Magnus Bergslid Salvesen

Universitetslektor Det juridiske fakultet
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Dynamisk tingsrett

Gjeldsforfølgningsrett

Panterett

Obligasjonsrett

Dynamisk tingsrett

Gjeldsforfølgningsrett

Panterett

Obligasjonsrett

Jeg har en stilling som universitetslektor hvor jeg hovedsakelig underviser i formuerettslige fag. Jeg er også p.t. leder for fakultetets forskergruppe i formuerett. Jeg har tidligere arbeidet som advokatfullmektig og fast advokat i Arntzen de Besche med spesialisering innenfor entrepriserett.

  • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid. Selvstendig rettsvernshevd i lys av HR-2017-33-A. Jussens venner 2018; Volum 53 (4). ISSN 0022-6971.s 205 - 226.s doi: 10.18261/issn.1504-3126-2018-04-01.

  • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid. Grunntrekk ved rettighetskollisjoner og Forusstranda-dommen. Manuduksjon 2019-04-12 - 2019-04-12 2019.

  • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid. Etablering av rettsvern mot kreditorekstinksjon - presentasjon for formuerettsgruppa ved UiO. Presentasjon 2017-09-14 - 2017-09-14 2017.

  • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid. Grunntrekk ved rettighetskollisjoner og Forusstranda-dommen. Manuduksjon 2019-04-12 - 2019-04-12 2019.

  • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid. Etablering av rettsvern mot kreditorekstinksjon - presentasjon for formuerettsgruppa ved UiO. Presentasjon 2017-09-14 - 2017-09-14 2017.

  • [Loading...]

    Medlem i forskergruppe