Sverre Magnus Bergslid Salvesen


Førsteamanuensis, avdelingsansvarlig for 3. avdeling

Stillingsbeskrivelse

 • Underviser hovedsakelig i formuerettslige fag
 • Veileder og sensor
 • Avdelingsansvar for 3. avdeling

 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Ekstinksjon av samlivserververs sameierett
  Jussens venner 2022 ARKIV / DOI
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Hensynet til koherens i den dynamiske tingsretten
  Tidsskrift for Rettsvitenskap 2021 ARKIV / DOI
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Selvstendig rettsvernshevd i lys av HR-2017-33-A
  Jussens venner 2018 DOI
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Kreditorvern
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Tingsinnbegrepspant
  2023
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Kreditorvern. Metodiske utviklingstrekk og Høyesteretts bruk av litteraturen som rettskilde
  2022
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Rettsvern for løsørekjøp. Status etter HR-2021-2248-A Aurstad Maskin.
  2022
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Legal structures and coherence as a source of law
  2022
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Kreditorvern. Grunntrekk og utvalgte problemstillinger
  2022
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Overleveringskravet ved løsørekjøp i lys av HR-2021-2248-A Aurstad Maskin - Avslutningen av en gammel debatt eller starten på en ny?
  2022
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Hvorfor ytrer ikke unge forskere seg oftere?
  nordnorskdebatt.no 2022
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Kreditorvern - grunntrekk og utvalgte problemstillinger
  2022
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Feeling anxious. How to deal with stress and the fear of failing.
  2021
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Selvstendig rettsvernshevd: Hva nå?
  2021
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Innlegg om HR-2021-2248-A under faglunsj til Oslo senter for kommersiell rett
  2021
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen, Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss
  23. november 2021
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Forelesningens fremtid
  2021
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Hensynet til koherens i den dynamiske tingsretten
  2021
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Grunntrekk ved rettighetskollisjoner og Forusstranda-dommen
  2019
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen :
  Etablering av rettsvern mot kreditorekstinksjon - presentasjon for formuerettsgruppa ved UiO
  2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Mine generelle forskningsinteresser er formuerett, og da særlig dynamisk tingsrett, entrepriserett, obligasjonsrett, gjeldsforfølgningsrett og panterett.

  Jeg disputerte for graden ph.d. i Rettsvitenskap i 2021. Tittelen på avhandlingen er "Kreditorvern". Avhandlingen undersøker spørsmålene om, når og hvordan kreditorvern kan etableres etter gjeldende norsk rett. 

  Undervisning

  • Dynamisk tingsrett
  • Gjeldsforfølgningsrett
  • Panterett
  • Obligasjonsrett

  Medlem i forskningsgruppe


  CV

  Arbeidserfaring:

  • 2021-: Førsteamanuensis, UiT - Norges arktiske universitet
  • 2020-2021: Universitetslektor, UiT - Norges arktiske universitet
  • 2016-2020: Stipendiat, UiT - Norges arktiske universitet
  • 2015-2016: Fast advokat, Arntzen de Besche 
  • 2013-2015: Advokatfullmektig, Arntzen de Besche 

  Verv:

  • 2022-: Nestleder, Forbrukerklageutvalget
  • 2021-: Avdelingsansvarlig for 3. avdeling, Det juridiske fakultet, UiT - Norges arktiske universitet
  • 2021-: Styremedlem, UiTs stiftelser for forskningsaktiviteter
  • 2021-: Medlem, publiseringsutvalget for juridiske fag
  • 2019-2021: Leder for forskergruppen i formuerett, Det juridiske fakultet, UiT - Norges arktiske universitet 
  • 2018: Medlem i forskningsutvalget, Det juridiske fakultet, UiT - Norges arktiske universitet

  Utdanning:

  • 2021: ph.d. i rettsvitenskap, UiT - Norges arktiske universitet
  • 2013: Master i rettsvitenskap, UiT - Norges arktiske universitet

  TEO-H4 4.528

  Klikk for større kart