Dummy personkort bilde

Lundestad, Erik

Professor Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Lundestad, Erik. Adam Smith om markedet og om selvet. Norsk Filosofisk tidsskrift 2020; Volum 55 (2-3). ISSN 0029-1943.s 113 - 125.s doi: 10.18261/issn.1504-2901-2020-02-03-03.

 • Antonsen, Trine; Lundestad, Erik. Borgmann and the Non-Neutrality of Technology. Techné: Research in Philosophy and Technology 2019; Volum 23 (1). ISSN 1091-8264.s 83 - 103.s doi: 10.5840/techne201951497.

 • Lundestad, Erik; Antonsen, Trine. Teknologi, natur og litteratur: Deiktisk diskurs hos Vetlesen og Borgmann. Norsk Filosofisk tidsskrift 2019; Volum 54 (3). ISSN 0029-1943.s 115 - 130.s doi: 10.18261/issn.1504-2901-2019-03-02.

 • Antonsen, Trine; Lundestad, Erik; Wickson, Fern. The rewriting of human/nature relations through genome editing. Wageningen Academic Publishers 2019 ISBN 978-90-8686-341-9.s 101 - 106.s doi: 10.3920/978-90-8686-892-6_13.

 • Lundestad, Erik. Hannah Arendt and the Problem of Responsibility: The Eichmann Controversy Revisited. (sammendrag) History of Philosophy Quarterly 2016; Volum 33 (4). ISSN 0740-0675.s 375 - 393.

 • Lundestad, Erik. "Why Be Moral?" Pragmatism's Attempt to Dismiss the Issue. Walter de Gruyter 2015 ISBN 978-3-11-036639-6.s 217 - 234.s doi: 10.1515/9783110366396-014.

 • Lundestad, Erik. The Adam Smith Problem: A Reinterpretation. Journal of Scottish Philosophy 2014; Volum 12 (2). ISSN 1479-6651.s 181 - 197.s doi: 10.3366/jsp.2014.0070.

 • Lundestad, Erik. Økonomi og menneskelig motivasjon: Om det "neo-klasiske" paradigmet og dets kritikere. Norsk Filosofisk tidsskrift 2014 (2). ISSN 0029-1943.s 105 - 117.

 • Lundestad, Erik. Pragmatisme vs. Liberalisme: Om Dewey og Kant. Norsk Filosofisk tidsskrift 2012 (2). ISSN 0029-1943.s 75 - 89.s doi: 10.18261/issn.1504-2901-2020-02-03-03.

 • Lundestad, Erik. The Right vs. the Good: John Dewey on Ethics. Sats: northern european journal of philosophy 2010; Volum 11 (2). ISSN 1600-1974.s 181 - 195.s doi: 10.1515/sats.2010.0014.

 • Lundestad, Erik. "Denne Argumentasjon [...] kan vendes om": Schweigaard og filosofien. Norsk Filosofisk tidsskrift 2010; Volum 45 (4). ISSN 0029-1943.s 267 - 277.

 • Lundestad, Erik. The Necessity of Pragmatism: Overcoming the Stalemate of Common Sense. Journal of Scottish Philosophy 2008; Volum 6 (2). ISSN 1479-6651.s 175 - 187.

 • Lundestad, E. The sceptic and the madman : the proto-pragmatism of Thomas Reid. Journal of Scottish Philosophy 2006; Volum 4 (2). ISSN 1479-6651.s 125 - 137.

 • Lundestad, E. Schweigaards pragmatiske moderniseringsprosjekt. Nytt Norsk Tidsskrift 2006; Volum 23 (2). ISSN 0800-336X.s 149 - 158.

 • Lundestad, Erik. Kan etikk og økonomi forenes?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2005 (Årg. 8, nr 1). ISSN 1500-0788.s 77 - 84.

 • Lundestad, Erik. [Anmeldelse]Marked og moral. Norsk Filosofisk tidsskrift 2004 (Årg. 39, nr 3). ISSN 0029-1943.

 • Lundestad, Erik; Antonsen, Trine. Myten om organismen som et individ. Tekna Biotek fagseminar: Mennesket - I bakteriens makt? 2019-04-25 - 2019.

 • Antonsen, Trine; Lundestad, Erik. The rewriting of human/nature relations through genome editing. New Frontiers in Environmental Philosophy 2019-06-06 - 2019-06-07 2019.

 • Antonsen, Trine; Lundestad, Erik. The rewriting of human/nature relations through genome editing.. EURSAFE 2019 Sustainable governance and management of food systems: ethical perspectives 2019-09-18 - 2019-09-21 2019.

 • Antonsen, Trine; Lundestad, Erik. The practitioner’s point of view: Valuing nature through practice and literature. New Frontiers in Environmental Philosophy 2018-05-31 - 2018-06-01 2018.

 • Lundestad, Erik; Antonsen, Trine. On Practices and Technology. Philosophy Forum 2018-10-15 - 2018.

 • Antonsen, Trine; Lundestad, Erik. Imagine what the mountain feels: Imagination, Compassion and Circumstance. Philosophy Forum 2018-10-22 - 2018.

 • Lundestad, Erik. Betinget eller fri: To perspektiv på oss selv. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 177 - 200.

 • Lundestad, Erik. To perspektiver på mennesket. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 313 - 337.

 • Lundestad, Erik. Til vårt eget beste: Om adferdsøkonomi, liberalisme og paternalisme. Nytt Norsk Tidsskrift 2014 (2). ISSN 0800-336X.s 172 - 188.

 • Lundestad, E. Heksen og humanisten. (Anmeldelse av Nils Gilje: Heksen og humanisten: Anne Pedersdatter og Absalon Pederssøn Beyer - en historie om magi og trolldom i Bergen på 1500-tallet.). Norsk Filosofisk tidsskrift 2004; Volum 39 (4). ISSN 0029-1943.

 • Lundestad, E. Marked og moral. (Anmeldelse av Arne Johan Vetlesen og Jan Olav Henriksen: Moralens sjanser i markedets tidsalder - Omkulturelle forutsetninger for moral.). Norsk Filosofisk tidsskrift 2004; Volum 39 (3). ISSN 0029-1943.

 • Lundestad, E. Commonsense, vitenskap og skeptisisme. 2004.

 • Lundestad, Erik; Antonsen, Trine. Myten om organismen som et individ. Tekna Biotek fagseminar: Mennesket - I bakteriens makt? 2019-04-25 - 2019.

 • Antonsen, Trine; Lundestad, Erik. The rewriting of human/nature relations through genome editing. New Frontiers in Environmental Philosophy 2019-06-06 - 2019-06-07 2019.

 • Antonsen, Trine; Lundestad, Erik. The rewriting of human/nature relations through genome editing.. EURSAFE 2019 Sustainable governance and management of food systems: ethical perspectives 2019-09-18 - 2019-09-21 2019.

 • Antonsen, Trine; Lundestad, Erik. The practitioner’s point of view: Valuing nature through practice and literature. New Frontiers in Environmental Philosophy 2018-05-31 - 2018-06-01 2018.

 • Lundestad, Erik; Antonsen, Trine. On Practices and Technology. Philosophy Forum 2018-10-15 - 2018.

 • Antonsen, Trine; Lundestad, Erik. Imagine what the mountain feels: Imagination, Compassion and Circumstance. Philosophy Forum 2018-10-22 - 2018.

 • Lundestad, Erik. Betinget eller fri: To perspektiv på oss selv. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 177 - 200.

 • Lundestad, Erik. To perspektiver på mennesket. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 313 - 337.

 • Lundestad, Erik. Til vårt eget beste: Om adferdsøkonomi, liberalisme og paternalisme. Nytt Norsk Tidsskrift 2014 (2). ISSN 0800-336X.s 172 - 188.

 • Lundestad, E. Heksen og humanisten. (Anmeldelse av Nils Gilje: Heksen og humanisten: Anne Pedersdatter og Absalon Pederssøn Beyer - en historie om magi og trolldom i Bergen på 1500-tallet.). Norsk Filosofisk tidsskrift 2004; Volum 39 (4). ISSN 0029-1943.

 • Lundestad, E. Marked og moral. (Anmeldelse av Arne Johan Vetlesen og Jan Olav Henriksen: Moralens sjanser i markedets tidsalder - Omkulturelle forutsetninger for moral.). Norsk Filosofisk tidsskrift 2004; Volum 39 (3). ISSN 0029-1943.

 • Lundestad, E. Commonsense, vitenskap og skeptisisme. 2004.

 • The Right vs. the Good: John Dewey on Ethics, Sats: North European Journal of Philosophy, Vol 11, pp. 181-195.

  "Denne Argumentasjon [...] kan vendes om": Schweigaard og filosofien, Norsk filosofisk tidsskrift, Nr 4 2010, s. 267-277.

  “The Necessity of Pragmatism: Overcoming the Stalemate of Common Sense”, Journal of Scottish Philosophy, 6 (2) 2008, 175-187.

  ”The Skeptic and the Madman: The Proto-Pragmatism of Thomas Reid”, Journal of Scottish Philosophy, 4 (2) 2006, 125-137.

  ”Det pragmatiske grunnlaget for A.M. Schweigaards moderniseringsprosjekt”, Nytt Norsk Tidsskrift, Nr. 2 2006, s. 149-158.

  ”Kan etikk og økonomi forenes?”, Magma: Tidsskrift for økonomi og ledelse, Nr. 1 2005, s. 77-84.

  ”Heksen og humanisten” Anmeldelse av Nils Gilje: Heksen og humanisten: Anne Pedersdatter og Absalon Pederssøn Beyer – en historie om magi og trolldom i Bergen på 1500-tallet, Norsk Filosofisk Tidsskrift, Nr. 4 2004, s. 267-269.

  Commonsense, vitenskap og skeptisisme, Working Paper No. 3/2004. Bodö Graduate School of Business.

  ”Marked og moral” Anmeldelse av Arne-Johan Vetlesen og Jan-Olav Henriksen: Moralens sjanser i markedets tidsalder: om kulturelle forutsetning for moral, Norsk Filosofisk Tidsskrift, Nr. 3 2004, s.195-198.

  ”Pragmatismen som filosofisk og politisk prosjekt: Om Rortys lesning av Dewey”, Norsk Filosofisk Tidsskrift, Nr. 4 2004, s. 225-234.

  Den tidlige norske filosofien. En lesning av Treschow, Schweigaard og Monrad. Dr.art.-avhandling i filosofi. Universitetet i Tromsø 2002.  

  ”Jens Kraft og Opplysningen” Anmeldelse av Gunnar Schrøder Kristiansen: Jens Kraft og Opplysningen: Filosofi og Vitenskap i Danmark-Norge i det 18. Århundre, Sats: Nordic Journal of Philosophy. Vol 3, No 1. s. 151-154.

  “Treschow, Steffens og romantikken”, Nordlit. Arbeidstidsskrift i litteratur. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Nr. 11, vår 2002. s. 179-188.

  ”Monrads kritikk av Darwin”, Guleng, M.B. og Paulssen, K.P. (ed.): Utviklingsteorier og historiesyn. 15 vitenskapshistoriske studier. Forum for universitetshistorie. Universitetet i Oslo 2001, s. 143-150.

  ”Tenkning som forsoning. Niels Treschows Forsøg om Guds Tilværelse”, Norsk filosofisk tidsskrift. Nr. 2. 1998. p. 113-133.

   Norsk filosofi fra Ludvig Holberg til Anathon Aall, Universitetsbiblioteket i Tromsø. Ravnetrykk 1998.

  Opp-åpning og avdekking. En lesning av Sein und Zeit. Hovedoppgave i filosofi, Universitetet i Tromsø 1994.

   

  [Loading...]

  Medlem i forskergruppe