No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier erik.lundestad@uit.no +4777646488 95181251 Her finner du meg

Erik Lundestad


Professor


 • Erik Lundestad :
  Adam Smith om markedet og om selvet
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2020 ARKIV / DOI
 • Trine Antonsen, Erik Lundestad :
  Borgmann and the Non-Neutrality of Technology
  Techné: Research in Philosophy and Technology 18. mai 2019 DOI
 • Erik Lundestad, Trine Antonsen :
  Teknologi, natur og litteratur: Deiktisk diskurs hos Vetlesen og Borgmann
  Norsk Filosofisk tidsskrift 15. oktober 2019 ARKIV / DOI
 • Trine Antonsen, Erik Lundestad, Fern Wickson :
  The rewriting of human/nature relations through genome editing
  Wageningen Academic Publishers 2019 DOI
 • Erik Lundestad :
  Hannah Arendt and the Problem of Responsibility: The Eichmann Controversy Revisited
  History of Philosophy Quarterly 2016 SAMMENDRAG
 • Erik Lundestad :
  "Why Be Moral?" Pragmatism's Attempt to Dismiss the Issue
  Walter de Gruyter (De Gruyter) 2015 DOI
 • Erik Lundestad :
  Økonomi og menneskelig motivasjon: Om det "neo-klasiske" paradigmet og dets kritikere
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2014
 • Erik Lundestad :
  The Adam Smith Problem: A Reinterpretation
  Journal of Scottish Philosophy 2014 DOI
 • Erik Lundestad :
  Pragmatisme vs. Liberalisme: Om Dewey og Kant
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2012
 • Erik Lundestad :
  The Right vs. the Good: John Dewey on Ethics
  Sats: northern european journal of philosophy 2010 DOI
 • Erik Lundestad :
  "Denne Argumentasjon [...] kan vendes om": Schweigaard og filosofien
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2010
 • Erik Lundestad :
  The Necessity of Pragmatism: Overcoming the Stalemate of Common Sense
  Journal of Scottish Philosophy 2008
 • E Lundestad :
  The sceptic and the madman : the proto-pragmatism of Thomas Reid
  Journal of Scottish Philosophy 2006
 • E Lundestad :
  Schweigaards pragmatiske moderniseringsprosjekt
  Nytt Norsk Tidsskrift 2006
 • Erik Lundestad :
  Kan etikk og økonomi forenes?
  Magma forskning og viten 2005 ARKIV
 • Erik Lundestad :
  [Anmeldelse]Marked og moral
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2004
 • Sigfrid Kjeldaas, Trine Antonsen, Torill Pauline Bakkelund Blix, Erik Lundestad, Hedda Smedheim Bjerklund :
  Emotion and imagination in laboratory practice
  2022
 • Trine Antonsen, Erik Lundestad :
  The rewriting of human/nature relations through genome editing.
  2019
 • Erik Lundestad, Trine Antonsen :
  Myten om organismen som et individ
  2019
 • Trine Antonsen, Erik Lundestad :
  The rewriting of human/nature relations through genome editing
  2019
 • Trine Antonsen, Erik Lundestad :
  The practitioner’s point of view: Valuing nature through practice and literature
  2018
 • Erik Lundestad, Trine Antonsen :
  On Practices and Technology
  2018
 • Trine Antonsen, Erik Lundestad :
  Imagine what the mountain feels: Imagination, Compassion and Circumstance
  2018
 • Erik Lundestad :
  To perspektiver på mennesket
  Universitetsforlaget 2014
 • Erik Lundestad :
  Til vårt eget beste: Om adferdsøkonomi, liberalisme og paternalisme
  Nytt Norsk Tidsskrift 2014
 • Erik Lundestad :
  Betinget eller fri: To perspektiv på oss selv
  Universitetsforlaget 2014
 • E Lundestad :
  Heksen og humanisten. (Anmeldelse av Nils Gilje: Heksen og humanisten: Anne Pedersdatter og Absalon Pederssøn Beyer - en historie om magi og trolldom i Bergen på 1500-tallet.)
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2004
 • E Lundestad :
  Commonsense, vitenskap og skeptisisme
  Nord universitet 2004
 • E Lundestad :
  Marked og moral. (Anmeldelse av Arne Johan Vetlesen og Jan Olav Henriksen: Moralens sjanser i markedets tidsalder - Omkulturelle forutsetninger for moral.)
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2004

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  The Right vs. the Good: John Dewey on Ethics, Sats: North European Journal of Philosophy, Vol 11, pp. 181-195.

  "Denne Argumentasjon [...] kan vendes om": Schweigaard og filosofien, Norsk filosofisk tidsskrift, Nr 4 2010, s. 267-277.

  “The Necessity of Pragmatism: Overcoming the Stalemate of Common Sense”, Journal of Scottish Philosophy, 6 (2) 2008, 175-187.

  ”The Skeptic and the Madman: The Proto-Pragmatism of Thomas Reid”, Journal of Scottish Philosophy, 4 (2) 2006, 125-137.

  ”Det pragmatiske grunnlaget for A.M. Schweigaards moderniseringsprosjekt”, Nytt Norsk Tidsskrift, Nr. 2 2006, s. 149-158.

  ”Kan etikk og økonomi forenes?”, Magma: Tidsskrift for økonomi og ledelse, Nr. 1 2005, s. 77-84.

  ”Heksen og humanisten” Anmeldelse av Nils Gilje: Heksen og humanisten: Anne Pedersdatter og Absalon Pederssøn Beyer – en historie om magi og trolldom i Bergen på 1500-tallet, Norsk Filosofisk Tidsskrift, Nr. 4 2004, s. 267-269.

  Commonsense, vitenskap og skeptisisme, Working Paper No. 3/2004. Bodö Graduate School of Business.

  ”Marked og moral” Anmeldelse av Arne-Johan Vetlesen og Jan-Olav Henriksen: Moralens sjanser i markedets tidsalder: om kulturelle forutsetning for moral, Norsk Filosofisk Tidsskrift, Nr. 3 2004, s.195-198.

  ”Pragmatismen som filosofisk og politisk prosjekt: Om Rortys lesning av Dewey”, Norsk Filosofisk Tidsskrift, Nr. 4 2004, s. 225-234.

  Den tidlige norske filosofien. En lesning av Treschow, Schweigaard og Monrad. Dr.art.-avhandling i filosofi. Universitetet i Tromsø 2002.  

  ”Jens Kraft og Opplysningen” Anmeldelse av Gunnar Schrøder Kristiansen: Jens Kraft og Opplysningen: Filosofi og Vitenskap i Danmark-Norge i det 18. Århundre, Sats: Nordic Journal of Philosophy. Vol 3, No 1. s. 151-154.

  “Treschow, Steffens og romantikken”, Nordlit. Arbeidstidsskrift i litteratur. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Nr. 11, vår 2002. s. 179-188.

  ”Monrads kritikk av Darwin”, Guleng, M.B. og Paulssen, K.P. (ed.): Utviklingsteorier og historiesyn. 15 vitenskapshistoriske studier. Forum for universitetshistorie. Universitetet i Oslo 2001, s. 143-150.

  ”Tenkning som forsoning. Niels Treschows Forsøg om Guds Tilværelse”, Norsk filosofisk tidsskrift. Nr. 2. 1998. p. 113-133.

   Norsk filosofi fra Ludvig Holberg til Anathon Aall, Universitetsbiblioteket i Tromsø. Ravnetrykk 1998.

  Opp-åpning og avdekking. En lesning av Sein und Zeit. Hovedoppgave i filosofi, Universitetet i Tromsø 1994.