Personkort bilde

Bjørnbakk, Anne-Kristin

Seniorrådgiver Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Yrkeshygieniker, Stakkevollan bedriftshelsetjeneste, Tromsø

Ingeniør, Klinisk farmakologisk avdeling, UNN, Tromsø

Delprosjektleder, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN, Tromsø

Inneklimarådgiver, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN, Tromsø

Studiekonsulent, Studieavdelinga, Sentraladministrasjonen, UiTø 

 

Risiko og smittevern i arbeidslivet, Kursdager, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN (2021)

Brannvernleder 1, Norsk Brannvernforening (2021)  

Et arbeidsliv i endring, Kursdager, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN (2019)

SOS-6520, Sikkerhet og organisasjon, NTNU (2018)

cand. scient, medisinsk fysiologi, Det medisinske fakultet, UiTø (1999).

Overordnede og koordinerende oppgaver og rådgiving innen

  • risikovurdering
  • laboratoriesikkerhet
  • strålevern
  • problem-, smittefarlig  og radioaktivt avfall
  • stoffkartotek
  • fareskilting
  • avviksbehandling
  • samordning HMS
  • beredskap

Lokal strålevernkoordinator

Fagperson, problem-, smittefarlig og radioaktivt avfall

Superbruker, stoffkartoteket Chess

Medlem av lokal beredskapsgruppe

 

[Loading...]