Gro Alteren

Førsteamanuensis Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Flag icon Flag icon

Internationalisation, export-import relationships, relational exchange, cultural sensitivity, negotiations, marketing strategies, emerging markets

 Publisering i International Business Review, se link:

http://audioslides.elsevier.com//ViewerSmall.aspx?source=1&doi=10.1016/j.ibusrev.2015.07.004

Forsker og underviser i forhandlinger, markedsføring og internasjonalt næringsliv

Ansvarlig for følgende kurs:

 • BED2047 Forhandlinger 
 • BED 3052 Internationalization and negotiations

Medlem i:

 • Norway India Chamber of Commerce and Industry: NICCI
 • The International Negotiation and Teaching Research Association: INTRA, Department of Management, School of Business and Social Sciences, Aarhus University
 • European International Business Academy: EIBA

 

 • Alteren, Gro; Tudoran, Ana Alina. Open-mindedness and adaptive business style: Competences that contribute to building relationships in dissimilar export markets. International Marketing Review 2018; Volum 36 (3). ISSN 0265-1335.s 365 - 390.s doi: 10.1108/IMR-08-2017-0142.

 • Alteren, Gro; Tudoran, Ana Alina. Enhancing export performance: Betting on customer orientation, behavioral commitment, and communication. International Business Review 2016; Volum 25 (1). ISSN 0969-5931.s 370 - 381.s doi: 10.1016/j.ibusrev.2015.07.004.

 • Alteren, Gro. Exporting food products to India: An exploratory study. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2013; Volum 23 (1). ISSN 0803-6799.s 45 - 57.

 • Alteren, Gro. Connecting to the right people; the key to develop business in Northwest Russia. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2011; Volum 21 (1). ISSN 0803-6799.s 18 - 25.

 • Alteren, Gro. Marked og planlegging - oppdrettsnæringens dilemma. 2004 ISBN 82-8104-025-4.s 86 - 101.

 • Alteren, Gro; Anne, Eriksen. What do students learn in cross-cultural negotiations? A transformative theory approach. International Negotiation Training and Research Association (INTRA) 2019-03-28 - 2019-03-30 2019.

 • Alteren, Gro. The battle to win in the Indian market: Exploring foreign companies' product offering adaptations in order to be the chosen alternative. 45th European International Business Academy Conference, EIBA 2019 2019-12-13 - 2019-12-16 2019.

 • Alteren, Gro. Dramatizing cross-cultural negotiations: What do students learn? A cooperation across disciplines. Fra kollegiaveiledning til fagfellevurdering 2018-02-12 - 2018-02-13 2018.

 • Alteren, Gro. When performance fails to appear: Making the marketing strategy more right. 44th European International Business Academy Conference, EIBA 2018 Poznan Conference 2018-12-13 - 2018.

 • Alteren, Gro. Min forskning. Vinterkonferanse ved HHT 2018 2018-12-05 - 2018-12-06 2018.

 • Eriksen, Anne; Alteren, Gro. Kortfilm om salgsstiler og kommunikasjon. Ekspressiv kunde og kundeorientert selger.. 2016.

 • Eriksen, Anne; Alteren, Gro. Kortfilm om salgsstiler og kommunikasjon. Analytisk kunde og submissiv selger.. 2016.

 • Eriksen, Anne; Alteren, Gro. Kortfilm om salgsstiler og kommunikasjon. Amiable kunde - aggressiv selger. 2016.

 • Alteren, Gro. Innovativ undervisning: Film. Internt vinterseminar 2016-12-08 - 2016-12-09 2016.

 • Eriksen, Anne; Alteren, Gro. Teaterstudenter har SALG på timeplanen. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2016; Volum 10. ISSN 1890-5005.s 13 - 15.

 • Alteren, Gro; Eriksen, Anne. Rollespill som undervisningsaktivitet: Hva lærer studentene?. Lunsjseminar ved RESULT UiT 2015-03-25 - 2015-03-25 2015.

 • Alteren, Gro. Fargerik fisk til fargerikt kjøkken. 2015.

 • Alteren, Gro; Eriksen, Anne. Dramatizing cross-cultural negotiations: What do students learn?. International negotiation research association (INRA) 2014-04-09 - 2014-04-10 2014.

 • Alteren, Gro; Tudoran, Ana Alina. Enhancing exporter's performance: Behavioural commitment, customer orientation or communication?. Johan Arndt Konferansen 2013 2013-05-30 - 2013-05-31 2013.

 • Alteren, Gro. Kampen om servicetalentene. 2012.

 • Alteren, Gro. Etablering av forretningsaktiviteter i Nordvest Russland; hvilke strategier fungerer? En presentasjon av forskningsprosjektet Internasjonaliseringsstrategier i Nordvest Russland: hva er suksessfaktorene for å lykkes?. Russlandsseminar: Hvordan lykkes med å drive næringsaktivitet i Russland? Presentasjon av ulike erfaringer med å drive forretning i Russland 2011-09-08 - 2011.

 • Alteren, Gro. Når "erobrer" vi India?. Fisk - Industri og Marked 2010 (1). ISSN 0803-5822.

 • Alteren, Gro. Becoming a "bit Russian"; the strategy to succeed in North-west Russia?. 2010 ISBN 978-82-7492-232-7.

 • Alteren, Gro. Muligheter og snublesteiner for bedrifter som ønsker seg ut i internasjonale markeder. Forskningsrådet VRI samling 2010-03-15 - 2010-03-16 2010.

 • Alteren, Gro. "Business" i nord-vest Russland. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.

 • Alteren, Gro. Meeting the needs of your customer in export marketing channels: a two-edged sword?. CIMaR (Consortium of International Marketing Research) 2010-05-26 - 2010-05-28 2010.

 • Alteren, Gro. Customer-oriented culture's effect on relational characteristics and performance in cross-border business relationships: the exporter's perspective. 35th EIBA annual conference (European International Business Academy) 2009-12-13 - 2009-12-15 2009.

 • Alteren, Gro. Norwegian Seafood exports to India: When will the market be ready to expand?. 2009 ISBN 978-82-7492-221-1.

 • Alteren, Gro; Føre, Thomas K; Sølvfæstersen, Oddgeir. Tromsø Living - for en mer attraktiv Tromsø-region. 2009.

 • Alteren, Gro; Føre, Thomas K; Sølfæstersen, Oddgeir. Kunnskapsledelse skaper attraktive arbeidsplasser. Avisa Tromsø 2009.

 • Føre, Thomas K; Sølvfæstersen, Oddgeir; Alteren, Gro. Kunnskap om attraktivitet. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Alteren, Gro. Cultural sensitivity and relational exchange in the dissimilar culture group. 34th EIBA annual conference (European International Business Academy) 2008-12-11 - 2008-12-13 2008.

 • Fjellheim, Skjalg; Alteren, Gro; Føre, Thomas K; Hall, Bård; Sølvfæstersen, Oddgeir; Slaatelid, Kari; Reiersen, Jan Einar; Sparboe, Lars Olav. Slik skal Tromsø bli en drøm. 2008.

 • Gregersen, Reidar; Alteren, Gro; Føre, Thomas K; Sølvfæstersen, Oddgeir. Vil gjøre Tromsø attraktivt. 2008.

 • Alteren, Gro. Murmansk fylke - mot underskudd på arbeidskraft. Arena, bilag til konjunkturbarometeret for Nord-Norge 2008.s 6 - 7.

 • Aanesen, Margrethe; Alteren, Gro; Riabova, Larissa; Didyk, Vladimir; Nygård, Vigdis; Nilsen, Inge B.. Murmansk county and Northern Norway: An analysis of key economic and social indicators. 2008.

 • Alteren, Gro; Ringholm, Toril; Angell, Elisabeth; Buanes, Arild; Aanesen, Margrethe. Hager i skiftende landskap. Evaluering av SIVAs Næringshagesatsing. 2008 ISBN 978-82-7492-206-8.

 • Alteren, Gro. Dealing with cultural differences in international markets and issues in the Russian market. Network meeting in the Norwegian-Russian Chamber of Commerce in Oslo 2008-11-18 - 2008-11-18 2008.

 • Alteren, Gro; Solberg, Carl Arthur. Does cultural sensitivity matter to maintaining business relationships in the export markets? An empirical investigation in the Norwegian seafood industry. (fulltekst) Handelshøyskolen BI 2007 (4/2007) ISBN 9788270428090. ISSN 1502-2099.

 • Alteren, Gro; Aanesen, Margrethe; Olsen, Frank. Miljøutfordringer i kø. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.

 • Alteren, Gro. Energiske kvinner. En presentasjon av hovedfunn i en undersøkelse gjennomført på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. HR-konferanse 2007-02-13 - 2007-02-14 2007.

 • Alteren, Gro. Norske sjømatbedrifters kundeforhold i eksportmarkeder. En drøfting av kulturell sensitivitets betydning for strategisk viktige kundeforhold. 2007 ISBN 978-82-7697-237-5.

 • Alteren, Gro. Kulturforståelse gir økt sjømateksport. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2007; Volum 2007 (4). ISSN 1500-0788.

 • Alteren, Gro. Managing cultural differences in exporter-importer relationships. 33rd EIBA annual conference (European International Business Academy) 2007-12-13 - 2007-12-15 2007.

 • Alteren, Gro. Does cultural sensitivity matter for the maintenance of business relationships in the export markets? An empirical investigation of Norwegian seafood exporters' business relationships. 32nd EIBA annual conference (European International Business Academy) 2006-12-07 - 2006-12-09 2006.

 • Bye, Geir; Lotherington, Ann Therese; Alteren, Gro; Moilanen, Mikko. Kvinner og menns innflytelse i olje- og energisektoren. Resultater fra en kartlegging. Rapport 04/2006. 2006.

 • Alteren, Gro. Gløgg og penger - Kompetent risikovillig egenkapital i nord?. Gløgg og penger, lunsjseminar 2006-12-13 - 2006.

 • Alteren, Gro. A study of a salesperson's role for the maintenance of ongoing business relationships in cross-border channel contexts: Does cultural sensitivity matter?. 8th Vaasa conference on international business 2005-08-21 - 2005-08-23 2005.

 • Alteren, Gro. A conceptualisation of a salesperson's cultural sensitivity. 8th Vaasa conference on international business 2005-08-21 - 2005-08-23 2005.

 • Alteren, Gro. A salesperson's cultural sensitivity in a selling-buying cross-border context: a conceptual model. 31st EIBA annual conference (European International Business Academy) 2005-12-11 - 2005-12-13 2005.

 • Alteren, Gro. Governance structures and export performance in the salmon fish farming industry in Norway. Pre-conference doctoral tutorial, FIBE annual conference (Nasjonal fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner) 2004-01-08 - 2004-01-09 2004.

 • Alteren, Gro. The Logic of means-ends rationality: A discussion of its limitations to explain organizational Choice behaviour using transaction cost economics as an example.. 2004.

 • Alteren, Gro. Cultural sensitivity, governance forms and performance implications. Pre-conference 18th doctoral tutorial 30th EIBA (European International Business Academy) 2004-12-05 - 2004-12-07 2004.

 • Alteren, Gro. A comparative study of market entry modes in the salmon fish farming industry in Norway, the United Kingdom (Scotland) and Chile. Pre-conference doctoral tutorial 7th Vaasa conference on international business 2003-08-24 - 2003-08-26 2003.

 • Alteren, Gro. Innovativ aktivitet i team. En teoretisk redegjørelse.. 2003.

 • Alteren, Gro. Intellektuell kapital: En studie av innovativ aktivitet i team.. 2003.

 • Alteren, Gro. Different case study Research strategies when the objective is to generalize.. 2003.

 • Alteren, Gro. Intellektuell kapital. Tilrettelegging av arenaer for læring i Sparebank 1 Nord-Norge. 2002 ISBN 82-7697-162-8.

 • Alteren, Gro. A survey of exporting firms located in Norway: An investigation of two theoretical models.. 2002.

 • Alteren, Gro. Organizational Choice and uncertainty in the business environments. A discussion of alternative organizational structures available to a firm that intends to operate in Foreign markets.. 2002.

 • Alteren, Gro; Watten, John; Søreng, Siri Ulfsdatter; Line, Nina. Innnovasjon og omstilling i fiskeindustrien. Case-studier fra Troms og Finnmark. 2001 ISBN 82-7697-149-0.

 • Alteren, Gro. Å fokusere på relevans: Forbindelsen mellom et IK-regnskap og strategi.. 2001.

 • Alteren, Gro. Kartlegging av ansattes trivsel i Sparebank 1 Nord-Norge. En evaluering av to typer spørreskjema: Klimamåling og ATI.. 2001.

 • Alteren, Gro. Bedriftslederen; miljøhelt eller motstander? En drøfting av ulike syn på hvordan bedrifter tilpasser seg miljøkrav. Kvinnforsks skriftserie 2000 (3). ISSN 1501-6722.s 108 - 122.

 • Alteren, Gro. Vertical integration downstream and transaction cost economics in the salmon fish farming industry in Norway and Scotland: A preliminary investigation. 2000.

 • Andersen, Magnar; Alteren, Gro; Watten, John; Arbo, Peter; Rydningen, Arne. Kunnskapsbasert tjenesteyting i Troms. 2000; Volum 2000 (3) ISBN 82-7697-135-0. ISSN 0804-6069.

 • Alteren, Gro; Solheim, Inger; Johnsen, Harald; Buanes, Arild, NORUT Samfunn. Markedsundersøkelse romjordteknologi. 2000.

 • Alteren, Gro; Solheim, Inger; Johnsen, Harald; Buanes, Arild, NORUT Samfunn. Vedlegg til markedsundersøkelse romjordteknologi. 2000.

 • Alteren, Gro. Utarbeidelse av et intellektuell kapital regnskap: En innføring.. 2000.

 • Alteren, Gro. En introduksjon av tre intellektuell kapital modeller: The Balanced Scorecard, the Business Navigator, og den Danske modellen.. 2000.

 • Alteren, Gro. Intellektuell kapital som innsatsfaktor i næringsutvikling: Utfordringer i Nord-Norge.. 2000.

 • Alteren, Gro. "Greening" of business: a voluntary or a regulated process?. 1999.

 • Alteren, Gro. Energy conservation and industry policies in a late industrializing country.. 1995.

 • Alteren, Gro; Anne, Eriksen. What do students learn in cross-cultural negotiations? A transformative theory approach. International Negotiation Training and Research Association (INTRA) 2019-03-28 - 2019-03-30 2019.

 • Alteren, Gro. The battle to win in the Indian market: Exploring foreign companies' product offering adaptations in order to be the chosen alternative. 45th European International Business Academy Conference, EIBA 2019 2019-12-13 - 2019-12-16 2019.

 • Alteren, Gro. Dramatizing cross-cultural negotiations: What do students learn? A cooperation across disciplines. Fra kollegiaveiledning til fagfellevurdering 2018-02-12 - 2018-02-13 2018.

 • Alteren, Gro. When performance fails to appear: Making the marketing strategy more right. 44th European International Business Academy Conference, EIBA 2018 Poznan Conference 2018-12-13 - 2018.

 • Alteren, Gro. Min forskning. Vinterkonferanse ved HHT 2018 2018-12-05 - 2018-12-06 2018.

 • Eriksen, Anne; Alteren, Gro. Kortfilm om salgsstiler og kommunikasjon. Ekspressiv kunde og kundeorientert selger.. 2016.

 • Eriksen, Anne; Alteren, Gro. Kortfilm om salgsstiler og kommunikasjon. Analytisk kunde og submissiv selger.. 2016.

 • Eriksen, Anne; Alteren, Gro. Kortfilm om salgsstiler og kommunikasjon. Amiable kunde - aggressiv selger. 2016.

 • Alteren, Gro. Innovativ undervisning: Film. Internt vinterseminar 2016-12-08 - 2016-12-09 2016.

 • Eriksen, Anne; Alteren, Gro. Teaterstudenter har SALG på timeplanen. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2016; Volum 10. ISSN 1890-5005.s 13 - 15.

 • Alteren, Gro; Eriksen, Anne. Rollespill som undervisningsaktivitet: Hva lærer studentene?. Lunsjseminar ved RESULT UiT 2015-03-25 - 2015-03-25 2015.

 • Alteren, Gro. Fargerik fisk til fargerikt kjøkken. 2015.

 • Alteren, Gro; Eriksen, Anne. Dramatizing cross-cultural negotiations: What do students learn?. International negotiation research association (INRA) 2014-04-09 - 2014-04-10 2014.

 • Alteren, Gro; Tudoran, Ana Alina. Enhancing exporter's performance: Behavioural commitment, customer orientation or communication?. Johan Arndt Konferansen 2013 2013-05-30 - 2013-05-31 2013.

 • Alteren, Gro. Kampen om servicetalentene. 2012.

 • Alteren, Gro. Etablering av forretningsaktiviteter i Nordvest Russland; hvilke strategier fungerer? En presentasjon av forskningsprosjektet Internasjonaliseringsstrategier i Nordvest Russland: hva er suksessfaktorene for å lykkes?. Russlandsseminar: Hvordan lykkes med å drive næringsaktivitet i Russland? Presentasjon av ulike erfaringer med å drive forretning i Russland 2011-09-08 - 2011.

 • Alteren, Gro. Når "erobrer" vi India?. Fisk - Industri og Marked 2010 (1). ISSN 0803-5822.

 • Alteren, Gro. Becoming a "bit Russian"; the strategy to succeed in North-west Russia?. 2010 ISBN 978-82-7492-232-7.

 • Alteren, Gro. Muligheter og snublesteiner for bedrifter som ønsker seg ut i internasjonale markeder. Forskningsrådet VRI samling 2010-03-15 - 2010-03-16 2010.

 • Alteren, Gro. "Business" i nord-vest Russland. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.

 • Alteren, Gro. Meeting the needs of your customer in export marketing channels: a two-edged sword?. CIMaR (Consortium of International Marketing Research) 2010-05-26 - 2010-05-28 2010.

 • Alteren, Gro. Customer-oriented culture's effect on relational characteristics and performance in cross-border business relationships: the exporter's perspective. 35th EIBA annual conference (European International Business Academy) 2009-12-13 - 2009-12-15 2009.

 • Alteren, Gro. Norwegian Seafood exports to India: When will the market be ready to expand?. 2009 ISBN 978-82-7492-221-1.

 • Alteren, Gro; Føre, Thomas K; Sølvfæstersen, Oddgeir. Tromsø Living - for en mer attraktiv Tromsø-region. 2009.

 • Alteren, Gro; Føre, Thomas K; Sølfæstersen, Oddgeir. Kunnskapsledelse skaper attraktive arbeidsplasser. Avisa Tromsø 2009.

 • Føre, Thomas K; Sølvfæstersen, Oddgeir; Alteren, Gro. Kunnskap om attraktivitet. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Alteren, Gro. Cultural sensitivity and relational exchange in the dissimilar culture group. 34th EIBA annual conference (European International Business Academy) 2008-12-11 - 2008-12-13 2008.

 • Fjellheim, Skjalg; Alteren, Gro; Føre, Thomas K; Hall, Bård; Sølvfæstersen, Oddgeir; Slaatelid, Kari; Reiersen, Jan Einar; Sparboe, Lars Olav. Slik skal Tromsø bli en drøm. 2008.

 • Gregersen, Reidar; Alteren, Gro; Føre, Thomas K; Sølvfæstersen, Oddgeir. Vil gjøre Tromsø attraktivt. 2008.

 • Alteren, Gro. Murmansk fylke - mot underskudd på arbeidskraft. Arena, bilag til konjunkturbarometeret for Nord-Norge 2008.s 6 - 7.

 • Aanesen, Margrethe; Alteren, Gro; Riabova, Larissa; Didyk, Vladimir; Nygård, Vigdis; Nilsen, Inge B.. Murmansk county and Northern Norway: An analysis of key economic and social indicators. 2008.

 • Alteren, Gro; Ringholm, Toril; Angell, Elisabeth; Buanes, Arild; Aanesen, Margrethe. Hager i skiftende landskap. Evaluering av SIVAs Næringshagesatsing. 2008 ISBN 978-82-7492-206-8.

 • Alteren, Gro. Dealing with cultural differences in international markets and issues in the Russian market. Network meeting in the Norwegian-Russian Chamber of Commerce in Oslo 2008-11-18 - 2008-11-18 2008.

 • Alteren, Gro; Solberg, Carl Arthur. Does cultural sensitivity matter to maintaining business relationships in the export markets? An empirical investigation in the Norwegian seafood industry. (fulltekst) Handelshøyskolen BI 2007 (4/2007) ISBN 9788270428090. ISSN 1502-2099.

 • Alteren, Gro; Aanesen, Margrethe; Olsen, Frank. Miljøutfordringer i kø. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.

 • Alteren, Gro. Energiske kvinner. En presentasjon av hovedfunn i en undersøkelse gjennomført på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. HR-konferanse 2007-02-13 - 2007-02-14 2007.

 • Alteren, Gro. Norske sjømatbedrifters kundeforhold i eksportmarkeder. En drøfting av kulturell sensitivitets betydning for strategisk viktige kundeforhold. 2007 ISBN 978-82-7697-237-5.

 • Alteren, Gro. Kulturforståelse gir økt sjømateksport. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2007; Volum 2007 (4). ISSN 1500-0788.

 • Alteren, Gro. Managing cultural differences in exporter-importer relationships. 33rd EIBA annual conference (European International Business Academy) 2007-12-13 - 2007-12-15 2007.

 • Alteren, Gro. Does cultural sensitivity matter for the maintenance of business relationships in the export markets? An empirical investigation of Norwegian seafood exporters' business relationships. 32nd EIBA annual conference (European International Business Academy) 2006-12-07 - 2006-12-09 2006.

 • Bye, Geir; Lotherington, Ann Therese; Alteren, Gro; Moilanen, Mikko. Kvinner og menns innflytelse i olje- og energisektoren. Resultater fra en kartlegging. Rapport 04/2006. 2006.

 • Alteren, Gro. Gløgg og penger - Kompetent risikovillig egenkapital i nord?. Gløgg og penger, lunsjseminar 2006-12-13 - 2006.

 • Alteren, Gro. A study of a salesperson's role for the maintenance of ongoing business relationships in cross-border channel contexts: Does cultural sensitivity matter?. 8th Vaasa conference on international business 2005-08-21 - 2005-08-23 2005.

 • Alteren, Gro. A conceptualisation of a salesperson's cultural sensitivity. 8th Vaasa conference on international business 2005-08-21 - 2005-08-23 2005.

 • Alteren, Gro. A salesperson's cultural sensitivity in a selling-buying cross-border context: a conceptual model. 31st EIBA annual conference (European International Business Academy) 2005-12-11 - 2005-12-13 2005.

 • Alteren, Gro. Governance structures and export performance in the salmon fish farming industry in Norway. Pre-conference doctoral tutorial, FIBE annual conference (Nasjonal fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner) 2004-01-08 - 2004-01-09 2004.

 • Alteren, Gro. The Logic of means-ends rationality: A discussion of its limitations to explain organizational Choice behaviour using transaction cost economics as an example.. 2004.

 • Alteren, Gro. Cultural sensitivity, governance forms and performance implications. Pre-conference 18th doctoral tutorial 30th EIBA (European International Business Academy) 2004-12-05 - 2004-12-07 2004.

 • Alteren, Gro. A comparative study of market entry modes in the salmon fish farming industry in Norway, the United Kingdom (Scotland) and Chile. Pre-conference doctoral tutorial 7th Vaasa conference on international business 2003-08-24 - 2003-08-26 2003.

 • Alteren, Gro. Innovativ aktivitet i team. En teoretisk redegjørelse.. 2003.

 • Alteren, Gro. Intellektuell kapital: En studie av innovativ aktivitet i team.. 2003.

 • Alteren, Gro. Different case study Research strategies when the objective is to generalize.. 2003.

 • Alteren, Gro. Intellektuell kapital. Tilrettelegging av arenaer for læring i Sparebank 1 Nord-Norge. 2002 ISBN 82-7697-162-8.

 • Alteren, Gro. A survey of exporting firms located in Norway: An investigation of two theoretical models.. 2002.

 • Alteren, Gro. Organizational Choice and uncertainty in the business environments. A discussion of alternative organizational structures available to a firm that intends to operate in Foreign markets.. 2002.

 • Alteren, Gro; Watten, John; Søreng, Siri Ulfsdatter; Line, Nina. Innnovasjon og omstilling i fiskeindustrien. Case-studier fra Troms og Finnmark. 2001 ISBN 82-7697-149-0.

 • Alteren, Gro. Å fokusere på relevans: Forbindelsen mellom et IK-regnskap og strategi.. 2001.

 • Alteren, Gro. Kartlegging av ansattes trivsel i Sparebank 1 Nord-Norge. En evaluering av to typer spørreskjema: Klimamåling og ATI.. 2001.

 • Alteren, Gro. Bedriftslederen; miljøhelt eller motstander? En drøfting av ulike syn på hvordan bedrifter tilpasser seg miljøkrav. Kvinnforsks skriftserie 2000 (3). ISSN 1501-6722.s 108 - 122.

 • Alteren, Gro. Vertical integration downstream and transaction cost economics in the salmon fish farming industry in Norway and Scotland: A preliminary investigation. 2000.

 • Andersen, Magnar; Alteren, Gro; Watten, John; Arbo, Peter; Rydningen, Arne. Kunnskapsbasert tjenesteyting i Troms. 2000; Volum 2000 (3) ISBN 82-7697-135-0. ISSN 0804-6069.

 • Alteren, Gro; Solheim, Inger; Johnsen, Harald; Buanes, Arild, NORUT Samfunn. Markedsundersøkelse romjordteknologi. 2000.

 • Alteren, Gro; Solheim, Inger; Johnsen, Harald; Buanes, Arild, NORUT Samfunn. Vedlegg til markedsundersøkelse romjordteknologi. 2000.

 • Alteren, Gro. Utarbeidelse av et intellektuell kapital regnskap: En innføring.. 2000.

 • Alteren, Gro. En introduksjon av tre intellektuell kapital modeller: The Balanced Scorecard, the Business Navigator, og den Danske modellen.. 2000.

 • Alteren, Gro. Intellektuell kapital som innsatsfaktor i næringsutvikling: Utfordringer i Nord-Norge.. 2000.

 • Alteren, Gro. "Greening" of business: a voluntary or a regulated process?. 1999.

 • Alteren, Gro. Energy conservation and industry policies in a late industrializing country.. 1995.

 • Publikasjoner høyere utdannelse

  Doctoral thesis

  Does Cultural Sensitivity Matter to the Maintaining of Business Relationships in the Export Markets? An empirical investigation in the Norwegian seafood industry. No 4 – 2007. Series of dissertations, BI Norwegian School of Management, Department of Marketing

  “Greening” of Business: a Voluntary or a Regulated Process? An exploratory research study on strategies pursued by three entrepreneurs in the foundry industry in Agra city in response to the enforcement of environmental regulation and environmental policy making. Hovedfagsoppgave Cand. Polit. ved statsvitenskap, universitetet i Tromsø, 1999  

  Energy Conservation and Industry Policies in a Late Industrializing Country. A Case Study of the Republic of Korea. Master of Science Thesis, Norwegian School of Management, BI, Oslo, 1995

  Publikasjoner som oppdragsforsker

  1) Andersen, Magnar, Gro Alteren, John Watten, Peter Arbo og Arne Rydningen (Mars 2000): Kunnskapsbasert tjenesteyting i Troms. Rapport nr 03/2000, NORUT Samfunnsforskning AS

  2) Alteren, G. Intellektuell kapital som innsatsfaktor i næringsutvikling: Utfordringer i Nord-Norge. (33 s) SN 2000-05, NORUT Samfunnsforskning AS

  3) Alteren, G. En introduksjon av tre intellektuell kapital modeller: The Balanced Scorecard, the Business Navigator, og den Danske modellen. (13 s) SN 2000-03, NORUT Samfunnsforskning AS

  4) Alteren, G: Vertical integration and transaction cost economics in the salmon fish farming industry in Norway and Scotland: A preliminary investigation. (31 s) SN 2000-06, NORUT Samfunnsforskning AS

  5) Solheim, I., Alteren, G., Johnsen, H. & Buanes, A. Markedsundersøkelse romjordteknologi. En kartlegging av bedrifter og forskningsinstitusjoner innen jordobservasjon, satellittkommunikasjon og romvirksomhet i Nord-Norge og på Svalbard. (40 s) IT661/1-2000. NORUT Informasjonsteknologi AS og NORUT Samfunnsforskning AS

  6) Solheim, I., Alteren, G., Johnsen, H. & Buanes, A. Vedlegg til markedsundersøkelse romjordteknologi. (61 s) IT661/2-2000. NORUT Informasjonsteknologi AS og NORUT Samfunnsforskning AS

  7) Alteren, G. Sparebank 1 Nord-Norge: Utkast til et mulig intellektuell kapital rapporteringssystem. Konfidensielt notat. (16 s) NORUT Samfunnsforskning AS

  8) Alteren, G: Intellektuell kapital. Tilrettelegging av arenaer for læring i Sparebank 1 Nord-Norge. Rapport nr 10/2002. NORUT Samfunnsforskning AS

  9) Alteren, G: Organizational choice and uncertainty in the business environments, (34 s) SN 2002-09. Norut Samfunnsforskning as.

  10) Alteren, G: A survey of exporting firms located in Norway: an investigation of two theoretical models (33 s) SN 2002-10, NORUT Samfunnsforskning AS.

  11) Olsen, B. E. & Alteren, G. ICNavigator: Utvikling av et verktøy for måling, styring og utvikling av intellektuell kapital. (44 s) Konfidensiell sluttrapport til Norges forskningsråd. ICFuture AS og NORUT Samfunnsforskning

  12) Mikkelsen, E. I., Rydningen, A. (redaktører), Alteren, G., Watten, J., Line, N., og Søreng, S.: Innovasjon og omstilling i fiskeindustrien. Case-studier fra Troms og Finnmark. (118 s) ISBN 82-7697-149-0 NORUT Samfunnsforskning AS

  13) Lotherington, A. T. (red), Alteren, G.. Bye, G. og Moilanen, M.: Kvinner og menns representasjon og innflytelse i olje- og energisektoren. Resultater fra en kartlegging. Rapport nr. 04/2006, NORUT Samfunnsforskning AS..

  14) Alteren, G. En kartlegging av behov for et ”nordområdefond” for næringslivet. En kartlegging av utvalgte finansielle foretak og virkemiddelordningers betydning for Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. (96 s) Rapport nr 14/2006. NORUT Samfunnsforskning AS

  15) Alteren, G: Norske sjømatbedrifters kundeforhold i eksportmarkeder. En drøfting av kulturell sensitivitets betydning for strategisk viktige kundeforhold. En kortversjon av en doktoravhandling. (53 s) Rapport nr 04/2007. NORUT Samfunnsforskning as

  16) Alteren, G: en av flere bidragsytere til Konjunkturbarometeret for Nord-Norge, 2007 til 2009.

  17) Aanesen, M., (red), Alteren, G., Inge, B., Didyk, V., Nygaard, V. og Riabova, L.: Murmansk county and Northern Norway. An analysis of key economic and social indicators. 10.02.2008, NORUT Forskning Tromsø as.

  18) Alteren, Gro: Utredning om etablering av en Handelshøgskole ved Universitetet i Tromsø. Norut Tromsø as.

  19) Ringholm, Toril, Alteren, Gro, Angell, Elisabeth, Buanes, Arild, og Aanesen, Margrethe: Hager i skiftende landskap. Evaluering av SIVAs Næringshagesatsing. Norut Tromsø as. Rapport nr. 9/2008. Rapport nr. 11/2008.

  20) Føre, Thomas K., Sølfæstersen, Oddgeir, og Alteren, Gro: Tromsø Living – for en attraktiv Tromsø region. En forstudie om Tromsø-regionens og kunnskapsintensive virksomheters evne og vilje til å tiltrekke og beholde mennesker med høy kompetanse. Utarbeidet av Norinnova og Norut. Norinnova Northern Innovation. Publisert 09.03.2009

  21) Alteren, Gro: Norwegian seafood exports to India: When will the market be ready to expand. Rapport, 16/2009. ISBN 978-82-7492-221-1. ISSN 1890-5226.

  22) Alteren, Gro: Becoming a "bit Russian"; the strategy to succeed in North-West Russia? Report SF 12/2010. ISBN 978-82-7492-232-7. ISSN 1890-5226.

  Bokartikler

  23) Marked og planlegging- oppdrettsnæringens dilemma, kapittel 5 i boka: Nord-Norge møter framtiden. Redaktører: Jan-Evert Nilsson og Arne Rydningen. Orkana forlag as. 2004

  24) Bedriftslederen; miljøhelt eller motstander? En drøfting av ulike syn på hvordan bedrifter tilpasser seg miljøkrav: Nord og nedenfra. Redaktør: Halldis Valestrand. Kvinneforsk Universitetet i Tromsø. 3/2000. Gjøvik trykkeri as.  

  Kronikker/populærvitenskapelige artikler

  På den 3 side, Nordlys 26 november 2008, skrevet av Gro Alteren, signert av Arne Eidsmo, Grete Kristoffersen og Kjell Ole Straumsnes. Tittel: Gi oss en synlig Handelshøgskole

  På den 3 side, kronikk Nordlys 13 mars 2009, skrevet av Thomas K. Føre, Oddgeir Sølfæstersen og Gro Alteren. Tittel: Kunnskap om attraktivitet.

  Leserinnlegg i Tromsø 16 april 2009, skrevet at Gro Alteren, Thomas K. Føre og Oddgeir Sølfæstersen. Tittel: Kunnskapsledelse skaper attraktive arbeidsplasser.

  På den 3 side, kronikk Nordlys 1 september 2010, skrevet av Gro Alteren. Tittel: "Business" i Nord-vest Russland.

  Murmansk fylke – mot underskudd på arbeidskraft? Publisert i Arena bilaget med tittel: Nord-norske bedrifter på veg inn i Russland. Bilag til konjunkturbarometeret for Nord-Norge, våren 2008.

  Når “erobrer” vi India?” Utgitt i Fisk – Industri & Marked, 21.01.2010. 1 utgave.

  Artikler med referee

  Alteren, Gro: Connecting to the right people; the key to develop business in Northwest Russia (2011): Økonomisk fiskeriforskning, Årgang 21 Nr.1, ss. 18-25.

  Alteren, Gro: Exporting food products to India: An exploratory study (2013): Økonomisk fiskeriforskning, Årgang 23 Nr. 1, ss. 45-57.

  Alteren, Gro, Tudoran, Ana Alina: Enhancing export performance: Betting on customer orientation, behavioral commitment, and communication: International Business Review, DOI: 10.1016/j.ibusrev.2015.07.004

   Alteren, Gro, Tudoran, Ana Alina: Open-mindedness and adaptive business style: Competences that contribute to building relationships in dissimilar export markets: International Marketing Review: DOI: 10.1108/IMR-08-2017-0142 

  Utvalgte paper presentert på konferanser

  Presentation of paper for the Pre-Conference 18th Doctoral Tutorial in International Business, EIBA (European International Business Academy) 30th Annual Conference, Ljubljana, Slovenia, 5-7 December. Title: Cultural Sensitivity, Governance Forms, and Performance in Export Channels: The Exporter’s Perspective. Konferanse paper med referee, inngår i konferanserapport (proceedings).

  31st EIBA (European International Business Academy) Annual Conference, Track; Cross-cultural management, Norwegian School of Management, BI, Oslo, December 11-13, 2005: "A salesperson’s cultural sensitivity in a selling-buying cross-border context: A conceptual model". Conference paper with referee, published in conference proceedings.

  32nd EIBA (European International Business Academy) Annual Conference in Fribourg, Switzerland, December 2006: "Does cultural sensitivity matter for the maintenance of business relationships in the export markets? An empirical investigation of Norwegian seafood exporters' business relationships". Conference paper with referee, published in conference proceedings.

  33rd EIBA (European International Business Academy) Annual Conference in Catania, Italy, December 2007: "Cultural sensitivity in exporter-importer relationships: A multidimensional concept". Conference paper with referee, published in conference proceedings.

  34th EIBA (European International Business Academy) Annual Conference in Tallinn, Estonia, December 2008: "Cultural sensitivity and relational exchange in the dissimilar culture group". Conference paper with referee, published in conference proceedings.

  35th EIBA (European International Business Academy) annual conference in Valencia, Spain, December 2009. “Customer-oriented culture’s effect on relational characteristics and performance in cross-border business relationships: The exporter’s perspective”. Conference paper with referee, published in conference proceedings.

  18th CIMaR (Conference on International Marketing) May, 2010 BI Norwegian School of Management, "Meeting the needs of your customer in export marketing channels: a two-edged sword? Conference paper with referee.

  44th EIBA (European International Business Academy) annual conference in Poznan, Poland, December 2018. "When performance fails to appear: Making the marketing strategy more right". Conference paper with referee. 

  Medlem i forskergruppe

  [Loading...]