Catrine Buck Jensen


Førsteamanuensis

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Catrine Buck Jensen, Anita Iversen, Madeleine Abrandt Dahlgren, Bente Norbye :
  “Everyone who wants to can practice on me”– a qualitative study of patients’ view on health profession students’ learning in an interprofessional clinical placement
  BMC Medical Education 2024 DOI
 • Tove Törnqvist, Annika Lindh Falk, Catrine Buck Jensen, Anita Iversen, Pia Tingström :
  Are the stars aligned? Healthcare students’ conditions for negotiating tasks and competencies during interprofessional clinical placement
  BMC Medical Education 2023 ARKIV / DOI
 • Catrine Buck Jensen, Bente Norbye, Inga Madeleine Abrandt Dahlgren, Tove Törnqvist, Anita Iversen :
  Students in interprofessional clinical placements: How supervision facilitates patient-centeredness in collaborative learning
  Clinical Supervisor 2023 ARKIV / DOI
 • Catrine Buck Jensen, Bente Norbye, Inga Madeleine Abrandt Dahlgren, Anita Iversen :
  Getting real in interprofessional clinical placements: patient-centeredness in student teams’ collaborative learning
  Advances in Health Sciences Education 2022 ARKIV / DOI
 • Catrine Buck Jensen, Bente Norbye, Inga Madeleine Abrandt Dahlgren, Anita Iversen :
  Patient participation in interprofessional learning and collaboration with undergraduate health professional students in clinical placements: A scoping review
  Journal of Interprofessional Education & Practice 02. februar 2022 ARKIV / DOI
 • Catrine Buck Jensen, Ole Johan Olsen, Bente Norbye :
  Teknologistøttet ferdighetstrening for sykepleierstudenter i desentralisert utdanning
  Orkana Forlag 2020 ARKIV
 • Catrine Buck Jensen :
  Utvikling av nettbasert diskusjonsforum for veiledning av sykepleierstudenter i praksisstudier
  Orkana Forlag 2020 ARKIV
 • Catrine Buck Jensen, Cato R. P. Bjørndal :
  Diskusjonsforum: digital veiledning av studenter i praksisstudier
  Fagbokforlaget 2018
 • Åsne Knutson Depresno, Kim Fangen, Frank Oterholt, Catrine Buck Jensen :
  Hvor er pasientenes stemme i norsk sykepleierutdanning?
  Tidsskriftet sykepleien 2024
 • Cathrine Fjelltun, Linn Tangen, Catrine Buck Jensen :
  Simulering: Nært samarbeid mellom lærere og praksisveiledere kan styrke studentenes læringsutbytter.
  Tidsskriftet sykepleien 2024
 • Åsne Knutson De Presno, Kim Fangen, Frank Oterholt, Catrine Buck Jensen :
  Hvor er pasienten i norsk sykepleierutdanning?
  Tidsskriftet sykepleien 2024
 • Catrine Buck Jensen, Anita Iversen :
  Teamarbeid må øves-sammen med pasienter
  dagensmedisin.no 05. mai 2023
 • Catrine Buck Jensen, Bente Norbye, Madeleine Abrandt Dahlgren, Anita Iversen :
  Pasienters aktive medvirkning i studenters tverrprofesjonelle samarbeidslæring er uforløst
  2023
 • Catrine Buck Jensen, Anita Iversen :
  Pasienten glemmes i forskning på helsevitenskapelig utdanning
  dagensmedisin.no 2022
 • Catrine Buck Jensen, Guro Karlsholm, Kristin Haugen :
  Rekruttering av helsefagstudenter til forskningsprosjekter innen medisinsk- og helsefaglig pedagogikk
  2022
 • Catrine Buck Jensen, Jeanette Elise Huemer, Rigmor Furu, Anita Iversen :
  Nettside med virtuelt pasientrom forbereder studentene på praksis.
  Tidsskriftet sykepleien 2019 ARKIV
 • Lisbet Rønningsbakk, Nora MacLaren, Catrine Buck Jensen, Antonio Fábregas :
  Forskjellige mål, forskjellige måter å bruke Canvas
  2018
 • Catrine Buck Jensen, Bente Norbye, Ole Johan Olsen :
  Robotics in skills training – an innovative approach in rural nursing education
  2017
 • Catrine Buck Jensen :
  Hva er det med stellefrakken?
  Sykepleien 28. mars 2017 FULLTEKST
 • Catrine Buck Jensen, Bente Norbye :
  Robotics in skills training – an innovative approach in rural nursing education
  2017
 • Catrine Buck Jensen :
  Digitalt refleksjonsforum som grunnlag for tilbakemeldinger underveis i klinisk praksis
  2017
 • Catrine Buck Jensen :
  Veiledning i diskusjonsforum – noen praktiske tilnærminger
  2017
 • Catrine Buck Jensen :
  Aktivitet og samhandling i et nettbasert diskusjonsforum - kommer det av seg selv?
  2017
 • Catrine Buck Jensen :
  Online discussion boards as part of supervision for clinical placements in nursing - can it become the future?
  2016
 • Catrine Buck Jensen :
  Kan asynkrone diskusjonsforum styrke veiledningen i praksisstudier?
  2016
 • Catrine Buck Jensen :
  Can asynchronous discussions enhance supervision quality of nursing students in clinical placements?
  2016
 • Anita Iversen, Catrine Buck Jensen, Inger Eikeland Gadgil, Sidsel Tveiten, Siri Skommesvik :
  Building communities of practice among clinical practice tutors: a faculty development initiative across organizational borders
  2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  CV

   Arbeidserfaring:

  • juli 2023- d.d.: Førsteamanuensis, Bachelorutdanning i sykepleie, UiT Norges arktiske universitet, campus Tromsø
  • aug.2019 - juni 2023: Stipendiat, Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
  • aug. 2019 - d.d.: Sykepleier, Midtbyen hjemmetjeneste
  • sept. 2018 - aug. 2019:  Fag- og kvalitetskoordinator, Midtbyen hjemmetjeneste, Tromsø kommune
  • jul. 2016 - aug 2018: Universitetslektor, Bachelorutdanning i sykepleie, UiT Norges arktiske universitet, campus Tromsø
  • aug. 2014 - juni 2016: Høgskolelærer, Bachelorutdanning i sykepleie, UiT Norges arktiske universitet, campus Tromsø
  • mai 2014- aug.2014: Rådgiver, Enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling, UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet
  • 2011-2014: Prosjektmedarbeider, Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet
  • 2012 - 2013.: Adjunkt fagskoleutdanning i Helse, aldring og aktiv omsorg, Fagskolen i Troms, avd. Breivang.
  • 2007-2010: Sykepleier, Geriatrisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge

  Utdanning:

  • 2019-2023: Ph.d i Helsevitenskap, UiT Norges arktiske universitet
  • 2012 - 2016: Masterutdanning i pedagogikk (120 sp), Universitetet i Tromsø
  • 2009-2010: Praktisk-Pedagogisk-utdanning (60 sp), Universitetet i Tromsø          
  • 2008: Forskningmetode og etikk for helsefag (10 sp), Universitetet i Tromsø
  • 2004-2007: Bachelor i sykepleie (180 sp), Høgskolen i Sør-Trøndelag

  Verv:

  • jan 2023-jul 2023: Fakultetsstyret, Det helsevitenskapelige fakultet UiT, Vararepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte
  • 2022 -2023.: Fakultetsstyret, Det helsevitenskapelige fakultet UiT, Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte
  • 2020- d.d.: Fylkesstyret, NSF Troms og Finnmark, Fylkesstyremedlem
  • 2021-2022.: Programstyret Ph.d-programmet Helsefak, Studentrepresentant
  • 2019-2021: Programstyret Ph.d-programmet Helsefak, Studentrepresentant (vara)