Forskningsgruppen for helsefaglig profesjonsutdanning
Matias Bruvoll UiT

Forskningsgruppen utvikler ny kunnskap om undervisning og læring relevant i helseprofesjonsprogrammene, på bachelor- og masternivå. Sentrale forskningsfokus er:

Våre medlemmer kommer fra UiTs bachelorprogram i sykepleie, ergoterapi, fysioterapi samt masterprogrammene i jordmor-, intensiv- og helsesykepleie.

Medlemmer